Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Âdâb-ı Muâşeret GÖRGÜ KURALLARI Bir müslümanın toplum hayatında uygulaması gereken pek çok prensip vardır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Âdâb-ı Muâşeret GÖRGÜ KURALLARI Bir müslümanın toplum hayatında uygulaması gereken pek çok prensip vardır."— Sunum transkripti:

1 Âdâb-ı Muâşeret GÖRGÜ KURALLARI Bir müslümanın toplum hayatında uygulaması gereken pek çok prensip vardır

2 İyi Geçimli Olmak Bu prensip, beşeri münasebetlerin özünü teşkil eder. İslam’ın temel anlamlarından biri de barış ve güven esasına dayanan hayat anlayışıdır. Bu anlayışı günlük hayatımızın her safhasında insanlara yansıtmamız gerekir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır "Müslüman diğer müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir."

3 Kötülüğe Karşı İyilikle karşılık Vermek Allah katında sıddîkların mertebelerine erişmek için zulmedeni affetmek, irtibatı kesenle irtibat kurmak esirgeyene esirgemeden vermek, kötülüğü iyilikle savmak gerekir. Bu hususu yüce Allah şöyle bildirmektedir: "İyilik, iyi söz ve davranış ile kötülük, (kötü söz ve davranış) bir değildir. Ben kötülüğü en güzel biçimde sav, bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak (ve samimi) bir dost oluvermiştir."

4 Küskünlüğe, dargınlığa ve düşmanlığa son vermek. Müslümanın müslümanla üç günden fazla dargın durması helâl değildir. Peygamberimiz (a.s.) "Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Bir müslümanın kardeşine üç günden fazla küsmesi helâl olmaz." buyurmuştur.

5 Dargın iki müslümanın arasını bulmaya çalışmak. Bu sadaka vermek kadar hayırlı bir iştir. Yüce Allah, Enfâl suresinin birinci âyeti ile Hucûrât suresinin 10. âyetinde müminlerin arasının düzeltilmesini emretmektedir. "Müminler ancak kardeştirler. Öyle ise kardeşlerinizin arasını düzeltin" (Hucurat, 49/10).

6 İnsanların kusurlarını araştırmamak, bilakis bu kusurları örtmeye çalışmak. Başkasının kusurunu arayan, önce kendi kusurunu görmelidir. Başkasının kusurunu örten bir müslümanın kusurunu da Allah örter ve onu affeder. Peygamberimiz (a.s.), "Kim bir müslümanın bir ayıbını örterse Allah da onun kıyamette bir ayıbını örter" buyurmuştur

7 İnsanlara karşı kötü zan ve töhmette bulunmamak, nefret uyandırmamak, dedikodu yapmamak. Bu sözlerin konuşulduğu yerleri terk etmek. Bu davranışlar âyet ve hadislerle yasaklanmıştır. Yüce Allah; “Ey imân edenler! Çokça zannetmekten kaçınınız. Şüphe yok ki, zannın bâzısı günahtır ve araştırmakta bulunmayınız ve bazınız bazınızı gıybet etmeyiniz. Sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi? (Bilakis) Onu kerih görmüş olursunuz. Artık Allah'tan korkunuz, şüphe yok ki, Allah Teâlâ tevbeleri kabul edicidir, çok esirgeyicidir” (Hucurat 49/ 12)buyurmuştur.

8 Peygamberimiz (a.s.) ise bu hususu şöyle ifade etmektedir: "Zandan sakının. Zira zan, sözlerin en yalanıdır. Tecessüs etmeyin, haber koklamayın, birbirinze benlik yarışına girmeyin etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize buğzetmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, ey Allah'ın kulları, Allah'ın emrettiği şekilde kardeş olun. Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona (ihânet etmez), zulmetmez, onu mahrum bırakmaz, onu tahkîr etmez. Kişiye şer olarak, müslüman kardeşini tahkir etmesi yeterlidir. Her müslümanın malı, kanı ve ırzı diğer müslümana haramdır."

9 Büyüklere hürmet ve saygı; küçüklere, düşkünlere şefkat ve merhamet; özellikle aile arasındaki fertlere iyi muamele etmek. Peygamberimiz (a.s.); büyüklere saygı, küçüklere sevgi göstermeyi istemektedir. “Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimizin hakkını tanımayan bizden değildir (bizim sünnetimi terk etmiştir)” “İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez” Yüce Allah, Özellikle ana babaya saygısızlık bir tarafa, onlara "öf " denilmesini bile yasaklamıştır (İsra, 17/23).

10 Selâmlaşmak İnsanların karşılaşmaları veya ayrılmaları durumlarında birbirlerine güzel söz ve temennilerle mukabele etmeleri diğer bir ifadeyle “tahiyye” de bulunmalarıdır. Yüce Allah müminlerin selamlaşmasını istemektedir: "Size bir selam verildiği zaman, ondan daha iyisiyle mukabele edin veya aynıyla selam verin..." (Nisa 4/ 86) Şu hadis-i şerif de kimin kime selam vereceğinin esaslarını ortaya koymaktadır. "Binekte olan yürüyene, yürüyen oturana, az çok'a selam verir."

11 Tokalaşmak ve hal hatır sormak İnsanlar karşılaştıkları zaman yakınlık ifade eden, samimiyet göstergesi olan tokalaşmayı ihmal etmemesi lazım. İnsan ilişkilerinde samimiyetin değer kaybetmesinin en önemli nedenlerinden biri insanların birbirlerine uzak durmalarıdır. Peygamberimiz müslümanların karşılaşınca tokalaşmalarını tavsiye etmektedir: "İki müslüman karşılaşıp musâfahada bulununca, ayrılmalarından önce (küçük günahları) mutlaka affedilir."

12 Doğru sözlü olmak. Müslüman doğru sözlü olmalıdır. Kur'an-ı Kerim, müminlerin doğru ve dikkatli konuşmasını, söyleyecekleri sözü ölçülü ve bu sözün nereye varacağını düşünerek söylemelerini emretmekte ve onları sâlih amele yol açan güzel söz söylemeye yönlendirmektedir. Çünkü Allah, doğruların, doğru sözlülerin yardımcısıdır. Doğru sözlülerin hareketlerini hatadan korumayı, işlerini düzeltip yoluna koymayı kendilerine bir mükâfat olarak vaat etmektedir: “ Ey inananlar! Allah'tan sakının, dürüst söz söyleyin de Allah işlerinizi kendinize yararlı kılsın ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Peygamber'ine itaat ederse, şüphesiz büyük bir kurtuluşa ermiş olur”(Ahzab, 33/70-71)

13 Yemek adabına uymak. Günlük hayatımızda önemi bir yer tutan yeme- içmenin de dinimizde kuralları vardır. Yemekten önce elleri yıkamak, Yiyeceklerimizi helal ve temiz olarak yemek, Besmele ile başlamak, Verilen nimetlere şükretmek, tıka-basa yemeyip henüz iştahı varken sofradan kalkmak, acele etmeden sağ elle yemek, yemekten sonra elleri yıkamak önemli görgü kurallarındandır.

14 KONUŞMA ADABI Söyledigi sözün nereye varacagInI, düsünmek. 02. Dünya ve ahiret için faydasI olmayan sözleri söylememek. 03. Sözleriyle kimsenin gönlünü kIrmamak. 04. Musibet ve felaket getireceginden korktugu seyi söylememek. 05. Konusurken baskasInIn sözünü kesmemek. 06. Bir insanI över veya yererken asIrI gitmemek. 07. Büyüklerin yanInda yüksek sesle konusmamak. 08. BosbogazlIk, gevezelik etmemek. 09. Söylerken agzInI egip büzmemek, avurt çatlatmamak, ustalIk, bilgiçlik satmamak. 10. Konusurken karsIsIndakini hiçe sayarak ukalalIk yapmamak, onun sözlerinde ayIp ve kusur aramamak. 11. Dilini la'nete, küfüre ve kaba konusmaya alIstIrmamak. 12. Kendisine verilmis bir sIrrI baskasIna söylememek.. 13. Yalan yere bir söz vermemek, yapamayacagI bir seyi söylememek. 14. Yalan söylemekten, yeminden, gIybet etmekten, koguculuktan sakInmak. 15. BaskalarIyla alay etmemek, kimseye kötü bir ad takmamak.

15 TEŞEKKÜR ETMEK

16

17


"Âdâb-ı Muâşeret GÖRGÜ KURALLARI Bir müslümanın toplum hayatında uygulaması gereken pek çok prensip vardır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları