Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sevgili Peygamberim… Sallallahu Aleyhi ve Sellem.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sevgili Peygamberim… Sallallahu Aleyhi ve Sellem."— Sunum transkripti:

1 Sevgili Peygamberim… Sallallahu Aleyhi ve Sellem

2 “(Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya 107)

3 “Ben bir rahmet ve hidayet rehberiyim” (Hz.Muhammed) Müşriklere bedduâ etmesini teklif edenlere, “Ben lânet eden değil, âlemlere rahmet olarak gönderildim” diye cevap vermiştir. Müşriklere bedduâ etmesini teklif edenlere, “Ben lânet eden değil, âlemlere rahmet olarak gönderildim” diye cevap vermiştir. İman etmeyen, üstelik kötülük yapanlara karşı beddua et denildiğinde, marifet cehenneme insan göndermek değil bilakis cennete adam kazandırmaktır diyerek onların hidayeti için çalışır ve dua ederdi. İman etmeyen, üstelik kötülük yapanlara karşı beddua et denildiğinde, marifet cehenneme insan göndermek değil bilakis cennete adam kazandırmaktır diyerek onların hidayeti için çalışır ve dua ederdi.

4 Hz. Muhammed Bir Örnektir YÜCE ALLAH BUYURUYOR Kİ… “ Ş ü phesiz sen, b ü y ü k bir ahlâka sahipsindir." (Kalem, 68/4) “ Ş ü phesiz sen, b ü y ü k bir ahlâka sahipsindir." (Kalem, 68/4) "Ey inananlar! And olsun ki, sizin i ç in, Allah'a ve âhiret g ü n ü ne kavuşmayı umanlara ve Allah ‘ ı ç ok anan kimselere Ras û lullah (Allah ‘ ın El ç isi) en g ü zel ö rnektir."(Ahzâb, 33/21) "Ey inananlar! And olsun ki, sizin i ç in, Allah'a ve âhiret g ü n ü ne kavuşmayı umanlara ve Allah ‘ ı ç ok anan kimselere Ras û lullah (Allah ‘ ın El ç isi) en g ü zel ö rnektir."(Ahzâb, 33/21)

5 Çocuk sevgisi Çocuklara şefkat ve merhamet gösterilmesini istemiş; çocukları öperken birisinin; Ya Rasûlallâh, ‘Siz çocukları öper misiniz? Benim on çocuğum var hiç öpmedim’ demesi üzerine; “Allah senin kalbinden şefkat ve merhameti çıkardıysa ben ne yapayım!” diye bu kişiyi uyarmıştır. Çocuklara şefkat ve merhamet gösterilmesini istemiş; çocukları öperken birisinin; Ya Rasûlallâh, ‘Siz çocukları öper misiniz? Benim on çocuğum var hiç öpmedim’ demesi üzerine; “Allah senin kalbinden şefkat ve merhameti çıkardıysa ben ne yapayım!” diye bu kişiyi uyarmıştır.

6 Hayvan Sevgisi “Haksız yere bir serçeyi bile öldürenden Yüce Allah kıyamet gününde hesap soracaktır” buyurmuşlardır. “Haksız yere bir serçeyi bile öldürenden Yüce Allah kıyamet gününde hesap soracaktır” buyurmuşlardır. Bir defasında açlıktan karnı sırtına yapışmış, yorgun ve bitkin duruma düşürülmüş bir deve görünce; “Konuşamayan bu hayvanlar hakkında Allah’tan korkun” buyurarak deve sahiplerini ikaz etmiştir. Bir defasında açlıktan karnı sırtına yapışmış, yorgun ve bitkin duruma düşürülmüş bir deve görünce; “Konuşamayan bu hayvanlar hakkında Allah’tan korkun” buyurarak deve sahiplerini ikaz etmiştir.

7 Temizliği Sürekli temiz giyinir ve güzel kokular sürünürdü Sürekli temiz giyinir ve güzel kokular sürünürdü Yanında ayna ve tarak taşır; Saçlarını temiz tutar ve her zaman tarardı Yanında ayna ve tarak taşır; Saçlarını temiz tutar ve her zaman tarardı Dişlerini her abdest alışında temizlerdi Dişlerini her abdest alışında temizlerdi

8 İnsanları severdi Kimseyi rencide etmez, kimsenin sırlarını öğrenmeye çalışmaz ve yeterinden fazla konuşmazdı. Kimseyi rencide etmez, kimsenin sırlarını öğrenmeye çalışmaz ve yeterinden fazla konuşmazdı. Yüzünden tebessümü eksik olmazdı. Yüzünden tebessümü eksik olmazdı.

9 Engin merhamet sahibi idi Kendisine karşı özür dilemesi gereken biri olsa bile ona özür diletmez, affeder ve varsa bir ihtiyacı onu giderirdi. Kendisine karşı özür dilemesi gereken biri olsa bile ona özür diletmez, affeder ve varsa bir ihtiyacı onu giderirdi.

10 Kusurları affederdi Şahsi için olan bir kusuru affeder ama İslam için düşmanlık yapanı zamanın ve olayların akışına bırakırdı. Şahsi için olan bir kusuru affeder ama İslam için düşmanlık yapanı zamanın ve olayların akışına bırakırdı. Birisinden intikam almaya kalkanları “ kınanarak ve nefret uyandırarak anılmayı ister misiniz? “ diyerek engellerdi. Birisinden intikam almaya kalkanları “ kınanarak ve nefret uyandırarak anılmayı ister misiniz? “ diyerek engellerdi.

11 Sevgi Peygamberiydi Bir kimseyi Allah için seviyorsanız, ona Allah için sevdiğinizi söyleyin ki o da sizi sevsin buyurmuştur. Bir kimseyi Allah için seviyorsanız, ona Allah için sevdiğinizi söyleyin ki o da sizi sevsin buyurmuştur. Küskünleri el ele tutarak barıştırır ve sürtüşmeyi yasaklardı. Küskünleri el ele tutarak barıştırır ve sürtüşmeyi yasaklardı.

12 “Sevdiğini ona söyle” Bir gün kendisine ben filanca adamı çok seviyorum diyen birine; “Onu sevdiğini ona hiç söyledin mi?” diye sorar. “hayır cevabını alınca da; “Git sevdiğini ona söyle” diye tavsiye etmiştir. Bir gün kendisine ben filanca adamı çok seviyorum diyen birine; “Onu sevdiğini ona hiç söyledin mi?” diye sorar. “hayır cevabını alınca da; “Git sevdiğini ona söyle” diye tavsiye etmiştir.

13 İnsana saygılıydı Soru soran yanından ayılmadıkça kendisi onu bırakıp gitmezdi, namazı bile sorulan soruları cevapladıktan sonra kıldırırdı. Soru soran yanından ayılmadıkça kendisi onu bırakıp gitmezdi, namazı bile sorulan soruları cevapladıktan sonra kıldırırdı.

14 Merhametliydi Hain veya düşmanları dahi olsa kıtlıkla, afetle veya açlıkla karşılaşınca ve kendisinden yardım isteğinde bulunduklarında, hemen onlara gerekli insani yardımı gönderirdi. Hain veya düşmanları dahi olsa kıtlıkla, afetle veya açlıkla karşılaşınca ve kendisinden yardım isteğinde bulunduklarında, hemen onlara gerekli insani yardımı gönderirdi.

15 Kendi işini kendi yapar, kimseye yük olmazdı Elbiselerindeki sökükleri kendisi dikerdi, Elbiselerindeki sökükleri kendisi dikerdi, Ev işlerine yardım ederdi, Ev işlerine yardım ederdi, Hayvanını kendisi sağardı. Hayvanını kendisi sağardı.

16 Kadını ve Erkeği Eşit Görürdü Her insana ilgi gösterir ve eşit davranırdı, eğer kız ve erkek çocukları arasında birini tutsaydım kız çocuklarını tercih ederdim buyurarak müşriklerdeki erkeği üstün tutan zihniyeti reddetmiştir. Her insana ilgi gösterir ve eşit davranırdı, eğer kız ve erkek çocukları arasında birini tutsaydım kız çocuklarını tercih ederdim buyurarak müşriklerdeki erkeği üstün tutan zihniyeti reddetmiştir.

17 İnsanları ayırmaz, farklı davranmazdı Kompleks duyanlara bile önem vererek tebliğ ederdi Kompleks duyanlara bile önem vererek tebliğ ederdi Esirlere değer vererek işkence yaptırmaz, Esirlere değer vererek işkence yaptırmaz, Kiliselerde, havralarda fitne yapmadan ibadet yapanlara, kadınlara, çocuklara, ihtiyarlara ve hayvanlara zarar verilmesini yasaklardı. Kiliselerde, havralarda fitne yapmadan ibadet yapanlara, kadınlara, çocuklara, ihtiyarlara ve hayvanlara zarar verilmesini yasaklardı.

18 İnançları hor ve hakir görmezdi Peygamberimiz Mekke kıble tayin edilince içerisinde birçok putlar olmasına rağmen Kâbe’ ye dönerek namaz kıldı, Mekke fethedilinceye kadar hiç putlarla alay etmedi ve onlara zarar verici bir şekilde dokunmadı, putlara değil de yalnız Allah’ a kulluk yapılmasını gösterdi. Peygamberimiz Mekke kıble tayin edilince içerisinde birçok putlar olmasına rağmen Kâbe’ ye dönerek namaz kıldı, Mekke fethedilinceye kadar hiç putlarla alay etmedi ve onlara zarar verici bir şekilde dokunmadı, putlara değil de yalnız Allah’ a kulluk yapılmasını gösterdi.

19 Düşmanları bile O’na güvenirdi Daha peygamber olmadan önce Muhammedu’l-Emin(Güvenilir Muhammed)idi. Daha peygamber olmadan önce Muhammedu’l-Emin(Güvenilir Muhammed)idi. Peygamber olduktan sonra düşmanı olan müşrikler yine O’na güvenir ve değerli eşyalarını emanet ederlerdi. Peygamber olduktan sonra düşmanı olan müşrikler yine O’na güvenir ve değerli eşyalarını emanet ederlerdi.

20 Toplumun problemlerine duyarlı idi Gençliğinde Mekke’de haksızlığa uğrayanlara yardım etmek için Hılfu’l-Fudul (Erdemliler Topluluğu) ile birlikte mücadele etti. Gençliğinde Mekke’de haksızlığa uğrayanlara yardım etmek için Hılfu’l-Fudul (Erdemliler Topluluğu) ile birlikte mücadele etti. Bütün hayatını insanların ve toplumun sıkıntılarını gidermek için çalışmaya adamıştı. Bütün hayatını insanların ve toplumun sıkıntılarını gidermek için çalışmaya adamıştı.

21 Ya rasulallah Sen hâlâ kırk yaşındasın Ve hâlâ Ümmetinin başındasın...


"Sevgili Peygamberim… Sallallahu Aleyhi ve Sellem." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları