Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SEYHAN HAVZASI SEKTÖREL SU TAHSİS PLANI. ALFAR’IN TANITIMI PROJENİN AMACI ORGANİZASYON YAPISI İŞ PROGRAMI HAVZANIN GENEL TANITILMASI SU KAYNAKLARI VE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SEYHAN HAVZASI SEKTÖREL SU TAHSİS PLANI. ALFAR’IN TANITIMI PROJENİN AMACI ORGANİZASYON YAPISI İŞ PROGRAMI HAVZANIN GENEL TANITILMASI SU KAYNAKLARI VE."— Sunum transkripti:

1 SEYHAN HAVZASI SEKTÖREL SU TAHSİS PLANI

2 ALFAR’IN TANITIMI PROJENİN AMACI ORGANİZASYON YAPISI İŞ PROGRAMI HAVZANIN GENEL TANITILMASI SU KAYNAKLARI VE POTANSİYELİ HAVZANIN SEKTÖREL YAPISI PROJENİN İHTİYAÇ GEREKÇELERİ PROJEDEN BEKLENEN ÇIKTILAR SEKTÖREL İŞ BÖLÜMÜ KAPSAM/İÇERİK

3 ANKARA Merkez Büro İZMİR İrtibat Bürosu ANTALYA İrtibat Bürosu AYDIN İrtibat Bürosu

4 PLANLAMA HAVZA YÖNETİMİ MASTER PLANHİDROLOJİ TARIMSAL EKONOMİ ARAZİ SINIFLANDIRM A ÇED STRATEJİ GELİŞTİRME ÇEVRESEL PROJELER PROJE BARAJ-GÖLET SULAMA- DRENAJ SANAT YAPILARI POMPA İSTASYONLARI ELEKTROMEKANİK TECHİZAT TAŞKIN KORUMA- ISLAH İÇMESUYU- ATIKSU YOL VE KÖPRÜ PROJELERİ MÜHENDSİLİK DESTEK HİZMETLERİ JEOLOJİ HİDRO- JEOLOJİ DOĞAL YAPI GEREÇL ERİ HARİTASONDAJ LAB. ANALİZL ERİ METRAJ -KEŞİF AR-GE İŞSONU PROJELE Rİ BİLGİ İŞLEM OTONO M HAVA TAŞITI İDARİ VE MALİ HİZMETLER HUKUK İŞLERİ İDARİ İŞLERMALİ İŞLER BASKI- ÇOĞALTMA İHALE İŞLERİ

5

6 İnşaat Makine Elektrik Çevre Jeoloji Meteoroloji Orman Maden Biyolog Sosyolog Şehir Plancısı Vd.

7 150 000 ha sulama uygulama projesi

8 26 adet baraj ve gölet uygulama projesi

9 20 adet baraj ve gölet planlama raporu

10 155 000 ha sulama planlama raporları

11 475 km derelerin ıslah çalışmaları; master plan; taşkın önleme; planlama ve uygulama projeleri

12 İllerin içmesuyu projeleri ve içmesuyu planlama raporları

13 Üniversitelerle İşbirliği Su Mühendisliğinde Otonom Hava Taşıtları (OHT) Arazi yüzey modellemesi ve sayısal haritalama

14 Hidrojeolojik Etüdler

15 Devam eden Asi Nehri Havzası Master Planı ve Muhtelif Baraj, Gölet, Rehabilitasyon Planlama Raporu ve Proje Yapımı

16 Seyhan Havzası Sektörel Su Tahsis Planı

17 Su kaynaklarının havza ölçeğinde paylaşımının sağlanması, geleceğe yönelik planlanması ve her sektörün ihtiyacı olan suyun adil bir şekilde karşılanması için ‘Seyhan Havzası Sektörel Su Tahsis Planı”nın hazırlanmasıdır. Projenin amacı

18 İş akışı - Organizasyon

19 İş programı

20 SEYHAN HAVZASININ GENEL TANITIMI Seyhan Havzası oldukça geniş bir havza olup; Adana ili başta olmak üzere sırasıyla Kayseri, Niğde, İçel, Kahramanmaraş ve Sivas İllerinin bazı ilçe, belde ve köylerini kapsamaktadır. Bu illerden sadece Adana il merkezi havza sınırlarındadır.

21 Seyhan Havzası Türkiye’nin Doğu Akdeniz Bölgesi’nde 22035 km 2 ’lik yüzölçüme sahip;  Doğuda Ceyhan,  Batıda Konya ve Berdan,  Kuzeyde Develi Havzası ve Kulmaç Dağları,  Güneyde ise Akdeniz’e kadar uzanmaktadır. SEYHAN HAVZASININ GENEL TANITIMI

22 İLLER İLİN TOPLAM ALANI (Ha) İLİN HAVZA İÇİNDEKİ ALANI (Ha) İL ALANININ HAVZAYA GİREN KISMI (%) HAVZANIN İLLERE GÖRE DAĞILIMI (%) KAYSERİ 1.691.700854.893,6850,5338,62 SİVAS 2.848.80029.240,211,031,32 NİĞDE 1.429.400222.827,3015,5910,07 ADANA 1.725.3001.003.479,4458,1645,34 K.MARAŞ 1.432.70019.187,701,340,87 İÇEL 1.585.30083786,495,293,79 SEYHAN HAVZASININ GENEL TANITIMI

23 Adana Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Çukurova, Sarıçam, Seyhan, Yüreğir, Karaisalı İlçeleri ve 61 adet orman köyü, Adana iline bağlı Aladağ, Feke, Karataş, Pozantı, Saimbeyli ve Tufanbeyli İlçe Belediyeleri, 5 adet Belde Belediyesi ve 226 adet köy, Kayseri il merkezi havza sınırları içerisinde olmayıp, Kayseri İli’ne ait 3 adet ilçe belediyesi, 8 adet belde belediyesi ve 255 adet köy, Niğde İli’nde ise 2 adet ilçe merkezi, 5 adet belde belediyesi ve 45 adet köy, Mersin İli sınırlarından sadece Tarsus İlçesi’ne bağlı Yenice Beldesi ve 50 adet köy, Kahramanmaraş İli’nin Göksun İlçesi’ne bağlı 9 adet köy, Sivas İli’nin Şarkışla İlçesi’ne bağlı 6 adet ve Altınyayla İlçesi’ne bağlı 2 adet köy havza sınırları içerisindedir. Sivas İli’ne bağlı Kangal ve Gürün İlçeleri havza sınırları içerisinde olmasına rağmen bu ilçelerin havza içerisinde herhangi bir belediyesi ve köyü bulunmamaktadır. SEYHAN HAVZASININ GENEL TANITIMI

24 HAVZA ADI Alanı (km 2 )Toplam Alana Oranı (%) Yukarı Seyhan Havzası13 16360 Zamantı Irmağı Alt Havzası (1 no.lu alt havza)8 77040 Göksu Irmağı Alt Havzası (2 no.lu alt havza)4 39320 Aşağı Seyhan Havzası8 87240 Seyhan Barajı – Zamantı-Göksu Irmakları Birleşim Yeri Alt H. (3 no.lu alt havza) 6 23928 Aşağı Seyhan Ovası Alt Havzası (4 no.lu alt havza)2 63312 Seyhan Havzası’nın alanı 22 035 km 2 (2.203.500 ha)’dir. Alt havzaların alanları aşağıda verilmiştir. SEYHAN HAVZASININ GENEL TANITIMI

25  Zamantı Nehri : 2049 hm 3 /yıl  Göksu Nehri : 1828 hm 3 /yıl  Eğlence Deresi : 288 hm 3 /yıl  Körkün Suyu : 426 hm 3 /yıl  Çakıt Çayı : 455 hm 3 /yıl  Çatalan Barajı : 5145 hm 3 /yıl  Seyhan Barajı : 6183 hm 3 /yıl SEYHAN HAVZASININ YILLIK YERÜSTÜ SU POTANSİYELİ

26  Pınarbaşı-Uzunyayla Alt Havzası:346,31 hm 3 /yıl  Kayseri, Sarız Alt Havzası:79,42 hm 3 /yıl  Tomarza Alt Havzası:84,27 hm 3 /yıl  Tufanbeyli Alt Havzası:7,31 hm 3 /yıl  Karaisalı Alt Havzası:254,47 hm 3 /yıl  Ulukışla-Pozantı Alt Havzası:87,82 hm 3 /yıl  Aşağı Seyhan Ovası Alt Havzası:400,00 hm 3 /yıl  Toplam:1259,60 hm 3 /yıl SEYHAN HAVZASININ TOPLAM EMNİYETLİ YAS REZERVİ

27 Bilindiği gibi su kaynaklarına olan ihtiyaç ve talebin giderek artması, zaman ve konuma göre bu kaynağın arzu edilen miktar ve kalitede bulunamaması, mevcut su kaynaklarının ekonomik, çevresel ve sosyal faydalar içinde en verimli şekilde kullanımını gerekli kılmaktadır. SEYHAN HAVZASININ SEKTÖREL YAPISI

28 Bu bağlamda sektörel su tahsisi, kalkınma ve su kullanım ilişkisine katkıda bulunan;  su kaynaklarının dengeli ve  verimli kullanımına yönelik  sosyal,  çevresel ve  ekonomik koşulların analizlerini içeren planlama yaklaşımıdır. SEYHAN HAVZASININ SEKTÖREL YAPISI

29 SEKTÖR TARIMSAL SULAMA SUYU İÇME- KULLANMA SUYU ÇEVRESEL AKIŞ ENERJİ ENDÜSTRİY EL KULLANIM

30 Tahsislerin sektörel olarak planlanmasında öncelikli maksat ve koşul;  içme-kullanma suyu ihtiyacının ve  çevresel su ihtiyacının teminidir. PROJENİN İHTİYAÇ GEREKÇELERİ

31 Ayrıca tarımsal, endüstriyel ve enerji üretimi temelinde de ihtiyacın, mevcut su varlığı içinde karşılanması gerekir. Bu ise havzanın hidrolojik bütünlüğü içinde çevresel, sosyal ve ekonomik analizleri içeren sektörel bir değerlendirme ile mümkündür. PROJENİN İHTİYAÇ GEREKÇELERİ

32 Bu doğrultuda; su potansiyelinin mevcut ve gelecekteki durumu belirlenmeli, mevcut durumdaki kullanım, uygulama ve yöntemlerin verimliliği değerlendirilmeli, iklimsel etkiler sonucunda karşılaşılması muhtemel kurak dönemlere karşı alternatif çözümler geliştirilmelidir. PROJENİN İHTİYAÇ GEREKÇELERİ

33 Havza bazlı sektörel su tahsisi planlaması kapsamında geleneksel yönetim anlayışından uzaklaşarak; talebe göre yönetim önlemlerinin benimsenmesi yerine artan talebin kaynak potansiyeli ölçüsünce karşılanması öngörülmektedir. Bu noktada havza hidrolojisi, su potansiyeli ve diğer ilgili koşullar belirleyici olmaktadır. PROJENİN İHTİYAÇ GEREKÇELERİ

34 Havza özelinde; su kaynakları potansiyeli, sosyo-ekonomik koşullar ve ihtiyaçlar farklıdır. Örneğin mevcut durumda veya yakın gelecekte su stresi, kirlilik söz konusu olabilir, sosyal koşullar belli sektörel yönelimi zorunlu kılabilir veya ekolojik ihtiyaç ve hassasiyetler öncelikleri değiştirebilmektedir. PROJENİN İHTİYAÇ GEREKÇELERİ

35 DOLAYLI ETKİ VE FAKTÖRLER Tarımsal ürün deseni Sulanan tarım arazisinin genişletilmesi Sektörel faaliyetlerin alıcı ortam kalitesine etkisi Kentsel gelişim Nüfus artışı Göç ve İstihdam bölgede su kaynakları potansiyeli açısından ele alınması gerekmektedir. PROJENİN İHTİYAÇ GEREKÇELERİ

36 Ayrıca Sektörel su tahsis planı bir havzadaki çok sayıda planlama çalışmasından biridir. Bu nedenle su kaynaklarının korunması, taşkın yönetimi, enerji ihtiyacı, ulaşım gibi çeşitli konularda tematik planlar yönetim hedefleri ve eylemler açısından ilintili olacağından sektörel su tahsisi konusunda olası etkiler gözetilmelidir. PROJENİN İHTİYAÇ GEREKÇELERİ

37 Havzanın gelecekteki su ihtiyacının değişmesi;  çevresel ya da  ekonomik veya  kalkınma hedefleri konusunda değişen önceliklerden kaynaklanabilmektedir. Bu beklenti ve olası etkiler doğrultusunda havzanın sektörel su tahsisi planı kararları su potansiyeline göre sektörel kullanım dengesini sürdürülebilir bir çizgide tutmalıdır. PROJENİN İHTİYAÇ GEREKÇELERİ

38 SU TAHSİSİ SENARYOLARI;  Çevresel,  Ekonomik,  Sosyal etkileri dengeleyen,  Talepteki çeşitlilikle başa çıkacak karmaşık kurallar üzerine kurulmaktadır.

39 Dolayısıyla planlama kapsamında sektörel su tahsisi ekonomik, sosyal, çevresel analizler aracılığıyla bir su kaynağı ile talepler arasında denge kurularak su kullanım kalıbının optimize edilmesini esas almalıdır. PROJENİN İHTİYAÇ GEREKÇELERİ

40 MODELLEME ARAÇLARI SU BÜTÇESİ SEKTÖREL EKONOMİK ANALİZLER ÇEVRESEL AKIŞ DEBİSİ HESABI SENARYO GELİŞTİRME VE SİMÜLASYON MEVCUT DURUM GELECEKTEKİ DURUM Tüm Sosyal, Ekonomik Ve Çevresel Hedeflerin, Beklentilerin Ve Bunların Birbirleriyle Etkileşimlerin Dikkate Alınmasını Sağlayan Faydalı Teknik Araçlar Olarak Görülmektedir.

41 PROJEDEN BEKLENEN ÇIKTILAR  Mevcut Durum Analiz Raporu,  Tematik Analizler Raporu,  Sektörel Su Tahsis Planı,  Sektörel Su Tahsisi Haritaları,

42 Çalışma İlkeleri, Usul ve Esaslar  Proje kapsamında; araştırma çalışmalarında elde edilen bilimsel verilerin farklı meslek disiplinlerinden ilgili uzmanların oluşturduğu bir çalışma grubunca değerlendirmesi yapılacaktır.  Planlama alanında su kaynaklarının sürdürülebilirliklerinin sağlanması esastır.  Ekolojik dengeyi bozucu plan kararları getirilemez.  Planlama alanında suyun sektörler arasında dağılımına yönelik kararlar, korunması gerekli alanlar üzerinde baskı oluşturmayacak biçimde alınacaktır.  Planlama çalışmasında yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile diğer ilgili kesimlerin katılımı sağlanacaktır.  Havza ölçeğinde yapılmış çalışmalar ve planlardan elde edilen güncel veriler ve bilgiler değerlendirilerek örtüşen ve gerekli görülen veriler ve bilgiler bu Proje kapsamında kullanılabilecektir.  İçme ve kullanma suyu su toplama havzaları ve rezerv alanlarının korunması esastır. Bu alanlar için alanların yönetimine ilişkin özel hüküm kararları bu plan kararlarının üzerindedir, sektörel su tahsis planı kararları bu kararlara uygun olarak geliştirilecektir.

43 -Çevre Sektörü: Sn. Prof. Dr. Melike Gürel; İTÜ -Tarım Sektörü: Sn. Prof. Dr. Süleyman Kodal; Ankara Üniversitesi -İçme-Kullanma Suyu ve Sanayi ile Enerji Sektörü: Sn. Prof. Dr. Recep Yurtal; Çukurova Üniversitesi - Ekonomik Analiz Çalışmaları: Sn. Doç. Dr. Serkan Gürlük; Uludağ Üniversitesi PROJENİN METODOLOJİSİ

44 BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.


"SEYHAN HAVZASI SEKTÖREL SU TAHSİS PLANI. ALFAR’IN TANITIMI PROJENİN AMACI ORGANİZASYON YAPISI İŞ PROGRAMI HAVZANIN GENEL TANITILMASI SU KAYNAKLARI VE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları