Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ETKİLEŞİME FELSEFİ BAKIŞ AÇILARI: NORMAN VE SUCHMAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ETKİLEŞİME FELSEFİ BAKIŞ AÇILARI: NORMAN VE SUCHMAN."— Sunum transkripti:

1 ETKİLEŞİME FELSEFİ BAKIŞ AÇILARI: NORMAN VE SUCHMAN

2 Araştırmacıların İBE’ ne bakışı iki yaklaşım altında şekillenmektedir.

3 Etkileşimde kendisine kullanıcının bilgiyi işleme davranışını temel almaktadır. Bu bakış açısının önde gelen araştırmacıları Donald Norman ve Ben Shneidermann sayılabilir. I. YAKLAŞIM

4 Bir bilgisayar kullanıcısının bilgisayar ile etkileşim sürecini, belirli işlem seviyelerine bölerek modellemeye çalışır (1988). NORMAN

5 Deneysel yaklaşımlar ile elde ettiği bulgular doğrultusunda, bilgisayar arayüzlerinin nasıl daha iyi tasarlanabileceği konusunda önerilerde bulunur (1998). SHNEİDERMANN

6 Etkileşim sürecinin iletişim ve bağlam özellikleri öne çıkarılmaktadır. Bugünkü mevcut durumu değil, olması gereken, nihai hedefi göstermektedir. Bu yaklaşım Lucky Schman (1987) tarafından öne sürülen ve Licklider’in ‘İnsan Bilgisayar Bütünleşmesi ’ görüşleri ile paralellik gösterir. II. YAKLAŞIM

7 Etkileşim, makinadan mesajların etkin şekilde kullanıcıya sunulması çerçevesinde ele alınır. NORMAN

8 Etkileşimi konuşmaya benzer, anlamlı bir İnsan-Bilgisayar diyaloğu olarak görmektedir. NOT: Suchman Norman’ın bakış açısından farklı olarak burada bilgisayar kullanıcıyı anlamalı, ne yapmak istediğini sezip ona göre davranmalıdır. SUCHMAN

9 2010 yılında düzenlenen IDF (Intel Developer Forum) 2010 fuarında Intel Teknoloji Yöneticisi Justin Rattner; gelecekte kullanıcısını anlayacak olan yeni bilgisayar teknolojisinden bahsetmiştir. Bu teknolojiye göre bağlamsal farkındalığa sahip bilgisayarlar kullanıcısının dilinden ve onun nasıl hissettiğinden anlamak için donanım ve yazılım algılayıcılardan oluşan yeni bir tür teknoloji kullanacaktır.

10 Bu model Donald Norman’ın Bilişsel Bilimler alanında uzun yıllar boyunca sürdürdüğü çalışmaların bir sonucu olarak oluşmuştur. Model iki etkinlik üzerine kurulmuştur. 1- Fiziksel Etkinlik 2- Bilişsel Etkinlik ETKİLEŞİMİN 7 SEVİYESİ VE KÖRFEZ YAKLAŞIMI

11  Fareyi tıklamak  Tuşlara basmak  Oyun çubuğunu hareket ettirmek vb. FİZİKSEL ETKİNLİK

12 Etkileşimin gözle izlenebilen fiziksel boyutunun yanında bir de gözle izelenemeyen, beynin içinde olup biten BİLİŞSEL BOYUTU vardır. NOT: Norman bilişsel süreci 7 seviyeye bölmüştür. BİLİŞSEL ETKİNLİK

13 NORMAN’A GÖRE ETKİLEŞİMİN 7 SEVİYESİ

14 Hedefler Beklenti Yapmak İstenen Değerlendirme Yorumlama Algılama Hareketin Belirlenmesi Gerçekleştirme Bilişsel Etkinlik Fiziksel Etkinlik

15 Donald Norman, etkileşimi açıkladığı bu model üzerinde iki önemli kavram mevcuttur. 1- Değerlendirme 2- Gerçekleştirme NORMAN’IN KÖRFEZ YAKLAŞIMI

16 DEĞERLENDİRME: hedefe kadar süren süreç GERÇEKLEŞTİRME: hedefin fiziksel tepkiye ulaştığı süreç

17 NOT: Kullanılabilirlik sorunları ‘Değerlendirme Körfezi’ (Gulf of Evaluation) ve ‘Gerçekleştirme Körfezi’ (Gulf of Execution) nedeniyle oluşmaktadır.

18 Kullanıcı karşısına çıkan ekrandaki mesajı anlayamıyorsa, körfezin ‘Değerlendirme Körfezi’ açıklığı büyüktür. Kullanıcı mesajı anlayabiliyor ancak ne yapacağını bilmiyorsa, o durumda da ‘Gerçekleştirme Körfezi’ açıklığı büyüktür.

19 NORMAN’IN KÖRFEZ KAVRAMI

20 Gerçekleştirm e Körfezi Fiziksel Sistem Değerlendirm e Körfezi Kullanıcının Hedefleri

21 NOT: Her iki durumda da kullanılabilirlik mühendisinin görevi, bu körfezi mümkün olduğu kadar daraltmaktır.

22 1- DVD cihazının saati doğru olarak ayarlanır 2- Kayıtın başlayacağı ve biteceği saatler belirlenir, bu saatler DVD cihazına girilir 3- Hangi kanalın kayıt edileceği belirlenir ve bu bilgi DVD cihazına girilir 4- Bu kayıt her gün ya da her hafta tekrarlanacaksa bununla ilgili bilgi sisteme girilir 5- Tüm bu bilgiler kaydedilir 6- Kayıt tuşuna basılır ÖRNEK: DVD Kayıt

23 NOT: ‘Gerçekleştirme Körfezinin’ büyüklüğü nedeni ile kullanıcı ne yapması gerektiğini bilmekte ama nasıl gerçekleştireceği konusunda zorluk çekmektedir.

24 Norman’a göre mükemmel arayüz yapmak, yani körfezin iki yakası arasındaki uzaklığı sıfırlamak mümkün değildir.


"ETKİLEŞİME FELSEFİ BAKIŞ AÇILARI: NORMAN VE SUCHMAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları