Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENFORMASYON SİSTEMLERİNE İLİŞKİN ETİK VE SOSYAL KONULAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENFORMASYON SİSTEMLERİNE İLİŞKİN ETİK VE SOSYAL KONULAR"— Sunum transkripti:

1 ENFORMASYON SİSTEMLERİNE İLİŞKİN ETİK VE SOSYAL KONULAR
Bölüm 4 ENFORMASYON SİSTEMLERİNE İLİŞKİN ETİK VE SOSYAL KONULAR © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

2 BÖLÜM: 4 ENFORMASYON SİSTEMLERİNE İLİŞKİN ETİK VE SOSYAL KONULAR
Öğrenme Hedefleri Enformasyon sistemleri, hangi etik, sosyal ve politik konuların ortaya çıkmasına neden olmaktadır? Etik kararlara yön vermede, davranışa ilişkin hangi özel ilkeler kullanılabilir? Günümüzün enformasyon sistemleri teknolojisi ve internet, neden kişisel gizliliğin ve fikri mülkiyetin korunmasına yönelik sorunlara yol açmaktadır? Enformasyon sistemleri, günlük yaşamı ne şekilde etkilemektedir? Ask students what their first impressions are after seeing these objectives. Can they point to examples of how information systems have affected everyday life? If not, explain that they will be surprised to learn that information systems affect almost every area of daily life. Can students explain how the Internet poses challenges to privacy and intellectual property? Ask them how Google, Facebook, and peer-to-peer networks are related to these issues. What about breakdowns in important networks and software at banks, air traffic control, and other business firms?

3 BÖLÜM: 4 ENFORMASYON SİSTEMLERİNE İLİŞKİN ETİK VE SOSYAL KONULAR
Davranışlara Yönelik Hedefleme ve Kişisel Gizliliğiniz: Siz Hedefsiniz Problem: Etkin bir şekilde hedeflenen çevrimiçi reklamlara duyulan ihtiyaç Çözümler: Davranışsal hedefleme, arzu edilen demografik özelliklerin daha kesin olarak hedeflenebilmesini mümkün kılmaktadır Google binlerce site üzerindeki kullanıcı davranışlarını izlemekte; işletmeler ise müşterilerini anlayabilmek için kendi sitelerini incelemektedirler Enformasyonun düzenlenmesinde ve dağıtılmasında Enformasyon Teknolojilerinin rolünü göstermektedir Çevrimiçi enformasyon toplamanın doğasında yer alan etik soruları örneklemektedir Ask students if they know they are tracked on the Web. Would they like to know what information companies like Google have about them? Do they feel comfortable that they can control and manage their online personal information, or, do they feel they have no control over this information? Ask students if they want any privacy anymore. Some experts believe there is no privacy anyway, so why demand privacy now.? Do they think they “deserve” privacy? Why? On what grounds do they claim a “right to privacy?” Where do they think this “right” is located, or secured? The Constitution? Statutory law? After reading this chapter they will be able to answer these and other questions.

4 BÖLÜM: 4 ENFORMASYON SİSTEMLERİNE İLİŞKİN ETİK VE SOSYAL KONULAR
Sistemlere İlişkin Etik ve Sosyal Konuların Anlaşılması İşletmelerde başarısız etik kararlara ilişkin güncel örnekler Lehman Brothers, Minerals Management Service, Pfizer Bu örneklerin çoğunda enformasyon sistemleri, alınan kararların kamuoyundan gizlenmesi amacı ile kullanılmıştır Etik Özgür ahlaki birimler olarak bireylerin, davranışlarını yönlendirmek için seçim yapmakta kullandıkları doğru ve yanlışa ilişkin ilkeler There are numerous examples of business ethical failures to ask students about. You could ask how information systems or their absence might have been related to the current financial crisis in the United States, the investment banks that have suffered heavy losses, and individuals who were able to defraud investors of millions. What role did IS have in this crisis? The Madoff Ponzi scheme is instructive: systems were used for over twenty years to fool investors, regulators, and investigators about the true nature of Madoff’s business.

5 BÖLÜM: 4 ENFORMASYON SİSTEMLERİNE İLİŞKİN ETİK VE SOSYAL KONULAR
Sistemlere İlişkin Etik ve Sosyal Konuların Anlaşılması Enformasyon sistemleri ve etik Enformasyon sistemleri, aşağıda sıralanan unsurlar için yeni fırsatlar yaratarak yeni etik soruları beraberinde getirmiştir: Yoğun sosyal değişim, güç, para, hak ve sorumluluklara ilişkin mevcut dağılımın tehdit edilmesi Yeni suç türleri Ask students to describe some of the ethical dilemmas that are presented by information systems and new developments in technology. Privacy is an important issue – mention the opening case again and explain that Google, Facebook, and other similar sites often run into trouble regarding privacy invasions.

6 BÖLÜM: 4 ENFORMASYON SİSTEMLERİNE İLİŞKİN ETİK VE SOSYAL KONULAR
Sistemlere İlişkin Etik ve Sosyal Konuların Anlaşılması Etik, sosyal ve politik konular hakkında düşünmeye yönelik model: Durgun bir gölet olarak toplum Göle atılan bir kaya olarak Enformasyon Teknolojisi, eski kurallar tarafından karşılanmayan yeni durumlara ilişkin dalgalar yaratmaktadır Sosyal ve politik kurumlar, bu dalgalara bir anda cevap veremezler—görgü kuralları, beklentiler ve yasaların geliştirilmesi yıllar sürebilir Yasal olarak gri alanlarda seçim yapabilmek için etik kavramının anlaşılması gereklidir Can students provide any examples of how IT has challenged some area of ethics, social life, or legal arrangements?

7 BÖLÜM: 4 ENFORMASYON SİSTEMLERİNE İLİŞKİN ETİK VE SOSYAL KONULAR
Sistemlere İlişkin Etik ve Sosyal Konuların Anlaşılması ENFORMASYON TOPLUMUNDA ETİK, SOSYAL VE POLİTİK KONULAR ARASINDAKİ İLİŞKİ Yeni enformasyon teknolojisinin ortaya çıkışı bir dalga etkisine sahiptir ve bu etki, bireysel, sosyal ve politik düzeyde başa çıkılması gereken yeni etik, sosyal ve politik konuları beraberinde getirmektedir. Bu konular; enformasyon hakları ve yükümlülükleri, mülkiyet hakları ve yükümlülükleri, sistem kalitesi, yaşam kalitesi, hesap verebilirlik ve kontrol olmak üzere beş ahlaki boyutu içermektedir. Explain to students that the graphic displays the five moral dimensions listed in the caption. Consider online p2p shared music as an example of how a new technology has ethical, social, and eventually political (legal) ramifications. If music can be ripped off, why pay any money for it? Why should anyone care about record labels or artist’s income? ŞEKİL 4-1

8 BÖLÜM: 4 ENFORMASYON SİSTEMLERİNE İLİŞKİN ETİK VE SOSYAL KONULAR
Sistemlere İlişkin Etik ve Sosyal Konuların Anlaşılması Enformasyon çağına ilişkin beş ahlaki boyut Enformasyon hakları ve yükümlülükleri Mülkiyet hakları ve yükümlülükleri Hesap verebilirlik ve kontrol Sistem kalitesi Yaşam kalitesi Give examples of each of the five major issues. For example, an issue dealing with information rights might be, “What rights do individuals possess with respect to themselves?” What do they have a right to protect? An issue dealing with quality of life might be, “What values should be preserved in an information- and knowledge- based society?” An issue dealing with system quality might be, “What standards of data and system quality should we demand to protect individual rights and the safety of society?”

9 BÖLÜM: 4 ENFORMASYON SİSTEMLERİNE İLİŞKİN ETİK VE SOSYAL KONULAR
Sistemlere İlişkin Etik ve Sosyal Konuların Anlaşılması Etik sorunları ortaya çıkaran temel teknoloji eğilimleri Bilgisayar gücünün iki katına çıkması Daha fazla örgütün, kritik faaliyetlerinde bilgisayar sistemlerine bağımlı olması Veri depolama maliyetlerinin hızlı bir şekilde düşmesi Örgütlerin, bireylere ilişkin detaylı veritabanlarını kolaylıkla tutabilmeleri Ağ oluşturmaya ilişkin gelişmeler ve internet Verinin bir yerden başka bir yere kopyalanmasının ve kişisel verilere uzak yerlerden erişimin daha kolay hale gelmesi This slide and the next discuss four main technology trends that raise ethical issues. Which of these trends do students believe might have the most adverse consequences? Why do they feel this way? Do the positives outweigh the negatives for all four issues? Why or why not?

10 BÖLÜM: 4 ENFORMASYON SİSTEMLERİNE İLİŞKİN ETİK VE SOSYAL KONULAR
Sistemlere İlişkin Etik ve Sosyal Konuların Anlaşılması Etik sorunları ortaya çıkaran temel teknoloji eğilimleri (devam) Veri analizine ilişkin gelişmeler İşletmelerin, aşağıda yer alan amaçlar için, büyük ölçeklerde toplanan verileri analiz edebilmeleri: Profil oluşturma Bireyler hakkında detaylı enformasyonlardan oluşan elektronik dosyaların oluşturulması için çoklu kaynaklardan elde edilen verilerin bir araya getirilmesi Açık olmayan ilişki farkındalığı (NORA) Suçluları ya da teröristleri belirlemeye yardımcı olabilecek gizli bağlantıları ortaya çıkarmak için çoklu kaynaklardan elde edilen verilerin bir araya getirilmesi Online profiling is one of the most controversial computer-related ethical, social and political issues today. While it is used fairly extensively on the Internet, it is also used by insurance firms, health insurance firms, casinos, and of course national authorities around the globe for finding potential terrorists.

11 BÖLÜM: 4 ENFORMASYON SİSTEMLERİNE İLİŞKİN ETİK VE SOSYAL KONULAR
Sistemlere İlişkin Etik ve Sosyal Konuların Anlaşılması AÇIK OLMAYAN İLİŞKİ FARKINDALIĞI (NORA) Açık Olmayan İlişki Farkındalığı Teknolojisi, insanlar hakkındaki enformasyonu oldukça farklı kaynaklardan toplayabilir ve gizli, açık olmayan ilişkileri bulabilir. Örneğin bir kumarhaneye iş başvurusunda bulunan bir aday, suçlu olarak bilinen biriyle bir telefon numarasını paylaştığında, bu konuda yöneticiyi uyarabilir. Explain that NORA is used by both the government and the private sector for its profiling capabilities. Ask students to provide potential examples of NORA (other than the one mentioned in the caption) for both governmental and business purposes. One such example might be an airline identifying potential terrorists attempting to board a plane. Another might government identifying potential terrorists by monitoring phone calls. ŞEKİL 4-2

12 BÖLÜM: 4 ENFORMASYON SİSTEMLERİNE İLİŞKİN ETİK VE SOSYAL KONULAR
Enformasyon Toplumunda Etik Etik analize ilişkin temel kavramlar Sorumluluk: Verilen kararlara ilişkin potansiyel maliyetlerin, görevlerin ve yükümlülüklerin kabul edilmesi Hesap verebilirlik: Sorumlu tarafları belirlemeye yönelik mekanizmalar Yükümlülük: Bireylere (ve firmalara), kendilerine yönelik olarak gerçekleştirilen zararları tazmin etme olanağı verilmesi Hukuk kurallarına uygun süreç: Daha üst bir makama başvurabilme olanağı ile birlikte, yasaların iyi bir şekilde bilindiği ve anlaşıldığı süreç Explain that information systems do not exist in a vacuum and that these concepts are instrumental in understanding the impact of systems and measuring their success. Ask students why liability and due process are such important ethical concepts. (A rough answer would be that they provide recourse to individuals negatively effected by mismanagement of information systems, providing incentive to ‘play by the rules’.)

13 BÖLÜM: 4 ENFORMASYON SİSTEMLERİNE İLİŞKİN ETİK VE SOSYAL KONULAR
Enformasyon Toplumunda Etik Etik analiz: Beş adımlı süreç Olayları açık bir şekilde belirleme ve tanımlama Çatışma veya ikilemi tanımlama ve çatışma veya ikileme dâhil olan üst düzey değerleri belirleme Paydaşları belirleme Mantıklı bir şekilde gerçekleştirebilecek seçenekleri belirleme Seçeneklerin muhtemel sonuçlarını belirleme Do students believe that any aspect of ethical analysis is lacking from this process? If so, what? Can students offer a brief example of an ethical dilemma and how they would resolve it using this process? One class exercise is to work with students to identify an ethical situation they are aware of, or that may have been in the news. Then, go through the ethical analysis described in the slide to illustrate the process of analyzing an ethical situation.

14 BÖLÜM: 4 ENFORMASYON SİSTEMLERİNE İLİŞKİN ETİK VE SOSYAL KONULAR
Enformasyon Toplumunda Etik Altı Aday Etik İlke Altın Kural Başkalarının sana ne yapmasını istiyorsan, sen de başkalarına onu yap Immanuel Kant’ın, Koşulsuz Buyruk ilkesi Eğer bir eylemin gerçekleştirilmesi herkes için doğru değilse, hiç kimse için doğru değildir Descartes’ın Değişim Kuralı Eğer bir eylem tekrar tekrar gerçekleştirilemiyorsa, eylemin gerçekleştirilmesi doğru değildir This slide and the next review six traditional ethical principles. Ensure students understand the difference between the categorical imperative and the rule of change. Briefly, the difference is that the categorical imperative spans the entirety of the populace, while the rule of change applies to the decisions of one person over time. For example, the categorical imperative applies to an employee who tries to steal money from his employer. He shouldn’t do this, because if all employees attempted to do so, the company would fail. The rule of change applied to the same situation might run as follows: while the employee’s stealing one dollar from the company would not lead to any true problem, repeatedly stealing one dollar, or stealing a lot of dollars, would be unacceptable and ultimately lead to the destruction of the company.

15 BÖLÜM: 4 ENFORMASYON SİSTEMLERİNE İLİŞKİN ETİK VE SOSYAL KONULAR
Enformasyon Toplumunda Etik Altı Aday Etik İlke (devam) Faydacılık İlkesi Yüksek veya büyük bir değer yaratan eylemi gerçekleştirin Riskten Kaçınma İlkesi En az zararı veya en az olası maliyeti üreten eylemi gerçekleştirin Etik “bedava yemek yok” Kuralı Aksi yönde özel bir açıklama olmadığı müddetçe, hemen hemen tüm somut ve soyut nesnelerin başka birisine ait olduğunu varsayın How does the “no free lunch” rule relate to copyrights, patents, and trademarks? (These concepts are discussed in later slides.) Explain that the appearance of unethical behavior is as harmful as actual unethical behavior at times, so adherence to these principles are critical. In an age of “open software” how does the principle of “no free lunch” work out?

16 BÖLÜM: 4 ENFORMASYON SİSTEMLERİNE İLİŞKİN ETİK VE SOSYAL KONULAR
Enformasyon Toplumunda Etik Profesyonel davranış kuralları Meslek birlikleri tarafından yürürlüğe konulmaktadır Toplumun genel çıkarları dâhilinde kendilerini düzenleyeceklerine dair olarak meslekler tarafından verilen vaatlerdir Gerçek dünyaya ilişkin etik ikilemler Diğerleri ile çatışan bir çıkarlar grubu Örneğin; işletmenin çalışanlarının verimliliklerini maksimize etme hakkına karşılık çalışanların kısa kişisel işleri için interneti kullanma hakkı Other ethical dilemmas include companies trying to use new systems to reduce the size of their workforce, such as telephone companies using automated systems to reduce the need for human operators. Emphasize that in cases like these, right and wrong are not clearly defined, but instead, contrasting values are at odds with one another (companies value productivity, employees value their work).

17 BÖLÜM: 4 ENFORMASYON SİSTEMLERİNE İLİŞKİN ETİK VE SOSYAL KONULAR
Enformasyon Sistemlerinin Ahlaki Boyutu Kişisel gizlilik: Bireylerin yalnız kalma, diğer bireylerin ve örgütlerin veya devletin gözetiminin veya müdahalesinin olmamasını talep etme hakkı. Kendisi hakkındaki enformasyonu kontrol edebilme hakkı ABD’de kişisel gizlilik şu unsurlarla korunmaktadır: Birinci Anayasa Değişikliği (ifade özgürlüğü) Dördüncü Anayasa Değişikliği (mantıklı bir nedene dayanmaksızın arama ve el koyma) İlave federal kanunlar (örneğin Kişisel Gizlilik Kanunu (1974) Do students believe that there are sufficient protections for privacy in law? If not, what are possible methods of developing appropriate privacy protections? Table 4-3 in the text lists a variety of other laws affecting both the government and private institutions, but few areas of the private sector are as well regulated with respect to privacy. Do an in-class poll and ask students who among them feel they can control the use of their personal information on the Internet. You should get no one raising their hand.

18 BÖLÜM: 4 ENFORMASYON SİSTEMLERİNE İLİŞKİN ETİK VE SOSYAL KONULAR
Enformasyon Sistemlerinin Ahlaki Boyutu Adil enformasyon uygulamaları: Enformasyon toplama ve kullanmayı yöneten bir ilkeler seti ABD ve Avrupa kişisel gizlilik yasalarının çoğunun temeli Kayıt tutucu ve birey arasındaki çıkarların karşılıklı olmasına dayanmaktadır 1998 yılında, çevrimiçi kişisel gizliliği korumaya yönelik bir yönerge sunmak amacı ile Federal Ticaret Komisyonu tarafından genişletilmiş ve yeniden ifade edilmiştir Kişisel gizlilik mevzuatındaki değişiklikleri yönlendirmek için kullanılmaktadır COPPA Gramm-Leach-Bliley Act HIPAA Explain what is meant by a ‘mutuality of interest between record holder and individual.’ (Briefly, the individual wants to engage in a transaction, and the record holder needs information about the individual to support the transaction – both are interested parties in the transaction.)

19 BÖLÜM: 4 ENFORMASYON SİSTEMLERİNE İLİŞKİN ETİK VE SOSYAL KONULAR
Enformasyon Sistemlerinin Ahlaki Boyutu Federal Ticaret Komisyonu Adil Enformasyon Uygulamaları İlkeleri : Bildirim/farkındalık (temel ilke) Seçim/onay (temel ilke) Erişim/katılım Güvenlik Uygulama These five Fair Information Practices provide the foundation for all privacy legislation in the United States, and much of Europe. You can ask students or explain what each means: (1) Notice/awareness: Web sites must disclose practices before collecting data; (2) Choice/consent: Consumers must be able to choose how information is used for secondary purposes; (3) Access/participation: Consumers must be able to review, contest accuracy of personal data; (4) Security: Data collectors must take steps to ensure accuracy, security of personal data; (5) Enforcement: There must be a mechanism to enforce FIP principles In addition, you might go to a popular Web site, such as bestbuy.com, find its privacy policy, and see how well the site conforms to the principles above. Chances are good that the Web site you choose will have several statements in their policies which permit them to do anything they want with personal information. Also, do a search on “FTC privacy” and go to one of the reports listed. A search on “FTC behavioral targeting” also produces many fine reports on the topic.

20 BÖLÜM: 4 ENFORMASYON SİSTEMLERİNE İLİŞKİN ETİK VE SOSYAL KONULAR
Enformasyon Sistemlerinin Ahlaki Boyutu Veri Korumaya İlişkin Avrupa Direktifleri: İşletmelerin, haklarında enformasyon toplayacakları zaman insanları bilgilendirmeleri ve toplanan enformasyonun ne şekilde depolanacağını ve kullanılacağını açıklamaları gereklidir Müşterinin bilgilendirilmiş onayı gereklidir Avrupa Birliği üye ülkeleri, kişisel verileri, benzer kişisel gizliliğin korunması düzenlemelerine sahip olmayan ülkelere transfer edemezler (ABD gibi) ABD işletmeleri güvenli liman çerçevesini kullanmaktadırlar Resmi bir düzenleme ya da zorlama olmaksızın resmi düzenleme mercilerinin ve mevzuatın amaçlarını karşılamaya yönelik kendi kendini düzenleme politikası EU protections of privacy are far more powerful than the United States because they require informed consent before a firm can do anything with personal information besides support the transaction at hand. In Europe, there is no junk postal mail for instance because advertising firms are prohibited from using personal information obtained from third parties, and without the consent of the individual.

21 BÖLÜM: 4 ENFORMASYON SİSTEMLERİNE İLİŞKİN ETİK VE SOSYAL KONULAR
Enformasyon Sistemlerinin Ahlaki Boyutu Kişisel gizliliğe ilişkin internet sorunları: Çerezler Ziyaretçinin Web tarayıcı yazılımını tespit etmek ve ziyaret edilen Web sitelerini izlemek için ziyaretçinin sabit diski üzerine indirilen küçük metin dosyaları Web sitelerinin ziyaretçileri hakkında profil oluşturmalarını mümkün kılmaktadır Web işaretleri Mesajı okuyan kişiyi izleme amacı ile e-posta ve Web sayfalarının içine yerleştirilen çok küçük grafikler Casus yazılım Kullanıcının bilgisayarına gizli bir şekilde yüklenirler Kullanıcının tuş vuruşlarını iletebilir veya istenmeyen reklamları gösterebilirler Google’ın kişisel veri koleksiyonu; davranışa yönelik hedefleme What are students attitudes towards these technologies? Emphasize that cookies can be useful at trusted sites, but perhaps invasive at others. Have students had any experience with spyware or Web bugs on their own computers? Discuss how behavioral targeting amasses information on web users. Ask students why behavioral targeting could pose ethical issues? Can mistakes be made in behavioral targeting? Should private companies own more personal data on individuals than governments? Should the government keep track of what personal private information firms collect?

22 BÖLÜM: 4 ENFORMASYON SİSTEMLERİNE İLİŞKİN ETİK VE SOSYAL KONULAR
Enformasyon Sistemlerinin Ahlaki Boyutu ÇEREZLER WEB ZİYARETÇİLERİNİ NASIL TANIRLAR Ask students to pinpoint where potential privacy invasions might occur in the process shown above. Students may suggest that no real privacy violation is occurring in the figure, which is a legitimate point of view. If so, ask them how they might feel about a Web site they did not trust engaging in the displayed process. ŞEKİL4-3 Çerezler, Web sitesi tarafından ziyaretçinin sabit diski üzerine yazılırlar. Ziyaretçi Web sitesine tekrardan girdiğinde, Web sunucu çerezden kimlik numarasını talep eder ve bu numarayı ziyaretçi hakkında depolanan verilere ulaşmak için kullanır. Daha sonra Web sitesi bu verileri, ziyaretçiye kişiselleştirilmiş enformasyonu göstermek için kullanabilir.

23 BÖLÜM: 4 ENFORMASYON SİSTEMLERİNE İLİŞKİN ETİK VE SOSYAL KONULAR
Enformasyon Sistemlerinin Ahlaki Boyutu ABD, işletmelerin piyasada oluşan işlemlere ilişkin enformasyonu toplamalarına ve bu enformasyonu diğer pazarlama amaçları için kullanmalarına izin vermektedir. Çevrimiçi endüstri, kişisel gizlilik mevzuatı için kendi kendini düzenleyici önlemleri tercih etmektedir Ancak sorumluluğun kapsamı çeşitlilik göstermektedir Enformasyon kullanma bildirileri Katılmamayı tercih etme kutucukları Kişisel gizlilik ilkelerine ilişkin çevrimiçi “damgalar” Web sitelerinin çoğu herhangi bir kişisel gizlilik politikasına sahip değildir Do students believe that businesses should be pressed to provide more comprehensive privacy protections online? Explain that businesses prefer the looser regulation, but that individuals may not. Also emphasize that most individuals do not take the proper steps to ensure their own privacy in any case. Most people do not know how to protect their privacy online. Does that mean that privacy is unimportant or that people don’t care?

24 BÖLÜM: 4 ENFORMASYON SİSTEMLERİNE İLİŞKİN ETİK VE SOSYAL KONULAR
Enformasyon Sistemlerinin Ahlaki Boyutu Teknik çözümler Kişisel Gizlilik Tercihleri için Platform (P3P) Web sitelerinin kişisel gizlilik politikalarını ziyaretçinin Web tarayıcısına – kullanıcıya iletebilmelerini mümkün kılar Kullanıcı, tarayıcı ayarlarında arzu ettiği kişisel gizlilik düzeylerini belirler Örneğin, “orta” düzey, katılmayı seçme veya katılmamayı seçme politikasına sahip olan birinci-parti sitelerden gelen çerezleri kabul ederken, katılmayı tercih etme politikası olmaksızın kişisel olarak tanımlanabilir enformasyonu kullanan üçüncü-parti çerezleri reddetmektedir Explain that P3P is a standard of privacy intended to provide Web surfers more information about the sites they visit. Also explain that P3P is not universal, and that many sites are not members of the World Wide Web Consortium, which uses P3P.

25 BÖLÜM: 4 ENFORMASYON SİSTEMLERİNE İLİŞKİN ETİK VE SOSYAL KONULAR
Enformasyon Sistemlerinin Ahlaki Boyutu P3P STANDARDI Have students configured their own privacy preferences in such a way that they see messages like this at any point? If not, do they care? Are they concerned about the privacy policies of any of the sites they visit? (Students may be reluctant to answer this question!) ŞEKİL 4-4 P3P, Web sitelerinin kişisel gizlilik politikalarını, kullanıcının Web tarayıcı yazılımının okuyabileceği bir formata çevirebilmelerini mümkün kılar. Tarayıcı yazılımı, kullanıcının kişisel gizlilik tercihlerine uyup uymadığını belirlemek için Web sitesinin kişisel gizlilik politikasını değerlendirir.

26 BÖLÜM: 4 ENFORMASYON SİSTEMLERİNE İLİŞKİN ETİK VE SOSYAL KONULAR
Enformasyon Sistemlerinin Ahlaki Boyutu Mülkiyet hakları: Fikri mülkiyet Fikri mülkiyet: Bireyler veya işletmeler tarafından yaratılan her türlü maddi olmayan varlıklar Fikri mülkiyetin korunmasına ilişkin üç temel yol Ticari sır: Kamusal alanda yer almayan, bir işletmeye ait olan fikri çalışma veya ürün Telif hakkı: Fikri mülkiyeti, yaratıcısının yaşam süresi ve yaratıcının ölümünden sonraki 70 yıl boyunca kopyalanmaya karşı koruyan kanuni imtiyaz Patentler: Yaratıcısına, buluşunun arkasında yatan fikirler için 20 yıl süre ile ayrıcalıklı bir tekel hakkı vermektedir Do students believe that the property rights guaranteed by trade secrets, copyrights, and patents are strong enough to avoid the theft of intellectual property online? Give an example of a trade secret (the formula for Coke; a method of doing business or business process). Give an example of a copyright (which could include the copyright of an online business process like Amazon’s One Click shopping). And give an example of a patent.

27 BÖLÜM: 4 ENFORMASYON SİSTEMLERİNE İLİŞKİN ETİK VE SOSYAL KONULAR
Enformasyon Sistemlerinin Ahlaki Boyutu Fikri mülkiyet haklarına ilişkin sorunlar Dijital medyanın fiziksel medyadan (kitaplar gibi) farklılık göstermesi Kopyalama kolaylığı Aktarma kolaylığı (ağlar, internet) Yazılım olarak sınıflandırmaya ilişkin zorluklar Yoğunluk Benzersizliği sağlamanın zorlukları Dijital Milenyum Telif Hakları Kanunu Telifli materyallerin teknoloji temelli korunmasını engellemeyi yasa dışı hale getirmiştir Students may be unwilling to admit to infringing upon intellectual property rights themselves, but ask them whether they are familiar with the Internet and its ability to bypass intellectual property protections. Do they believe that legislation like the DMCA is having any effect? How many have friends who download “free” music from P2P sights? Free videos?

28 BÖLÜM: 4 ENFORMASYON SİSTEMLERİNE İLİŞKİN ETİK VE SOSYAL KONULAR
Enformasyon Sistemlerinin Ahlaki Boyutu Hesap verebilirlik, Yükümlülük, Kontrol Bilgisayarla ilişkili yükümlülük problemleri Eğer yazılım başarısız olursa, kim sorumludur? Eğer zarara neden olan bir makinenin parçası olarak görülürse yazılımın üreticisi ve operatör yükümlü tutulabilir Eğer kitaba benzer şekilde görülürse yazarı/yayıncıyı sorumlu tutmak zordur Eğer yazılı bir hizmet olarak görülürse yükümlülük ne olmalıdır? Bu durum telefon sistemlerinin iletilen mesajlar için yükümlü olmamalarına benzemekte midir? Using the example from the text, who do students consider to be the liable party for the incident involving TD Bank customers whose paychecks were denied due to an operating error at the bank’s computer center? Is it the designers of the systems at the center? The bank itself as a corporate entity? Is there no liability involved? If there is no liability, why would TD Bank try to prevent these events in the future? Explain that it is difficult to ascribe liability to software developers for the same reason that it is difficult to ascribe a publisher liability for the effects of a book. Does this analogy hold true? There are no guarantees that either books or software are fool proof. When the advice in books is followed, or software used, either could kill you.

29 BÖLÜM: 4 ENFORMASYON SİSTEMLERİNE İLİŞKİN ETİK VE SOSYAL KONULAR
Enformasyon Sistemlerinin Ahlaki Boyutu Sistem Kalitesi: Veri Kalitesi ve Sistem Hataları Sistem kalitesine ilişkin olarak kabul edilebilir ve teknolojik açıdan mümkün olan seviye nedir? Hatasız yazılım ekonomik açıdan yapılamazdır Düşük sistem performansının üç temel kaynağı: Yazılım bugları ve hataları Donanım ve tesis arızaları Düşük girdi veri kalitesi (işletme sistemi başarısızlıklarının en yaygın kaynağı) Do students have any opinion about when software is ‘good enough?’ Does it depend on the particular product? For example, distinguish between software used by air traffic controllers and software used for word processing. Do students believe that there are different levels of acceptable quality for these products?

30 BÖLÜM: 4 ENFORMASYON SİSTEMLERİNE İLİŞKİN ETİK VE SOSYAL KONULAR
Enformasyon Sistemlerinin Ahlaki Boyutu Yaşam Kalitesi: Tarafsızlık, erişim ve sınırlar Sistemlerin negatif sosyal sonuçları Gücün dengelenmesi: Bilgi işleme gücü daha ademi merkezi hale gelmesine rağmen, temel karar verme süreçleri merkezi olmayı sürdürmektedir Değişimin hızı: İşletmeler global rekabete cevap verebilmek için yeterli zamana sahip değildir Sınırların korunması: Bilgi işleme, internet kullanımının iş gününü uzatması, aile kavramının bozulması, kişisel zaman Bağımlılık ve savunmasızlık: Kamu ve özel sektör örgütlerinin bilgisayar sistemlerine daha bağımlı hale gelmeleri Ask students whether they have witnessed any of these negative consequences first-hand. It’s likely that they know someone who has become dependent on their computer to some extent or have even experienced something similar first-hand. Which of the above consequences do students feel is the most alarming?

31 BÖLÜM: 4 ENFORMASYON SİSTEMLERİNE İLİŞKİN ETİK VE SOSYAL KONULAR
Enformasyon Sistemlerinin Ahlaki Boyutu Bilgisayar suçları ve kötüye kullanma Bilgisayar suçu: Bilgisayar kullanılarak gerçekleştirilen veya bir bilgisayar sistemine karşı gerçekleştirilen yasa dışı işlere ilişkin eylem – bilgisayar suçun konusu veya aracı olabilmektedir Bilgisayarın kötüye kullanımı: Yasa dışı olmamakla birlikte etik olmayan eylemler İstenmeyen e-posta: İstenmeyen e-postalarla başa çıkmak işletmeler için yüksek maliyetlere neden olmaktadır İstihdam: İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması iş kayıplarına neden olmaktadır Tarafsızlık ve erişim – dijital bölünme: ABD’deki belirli etnik gruplar ve gelir gruplarının bilgisayar ve internet erişimi sahibi olma oranları oldukça düşüktür Ask students what their experience with spam is. A notable statistic is that spam accounts for over 90 percent of all business traffic and is relatively unlikely to decrease, because it is so difficult to regulate and so cheap to send. Do students believe that the end result of continuing advances in information technology will be rising unemployment and a small number of elite corporate professionals? Students may enjoy debating this idea, which is somewhat far-fetched, but conceptually stimulating.

32 BÖLÜM: 4 ENFORMASYON SİSTEMLERİNE İLİŞKİN ETİK VE SOSYAL KONULAR
Enformasyon Sistemlerinin Ahlaki Boyutu KISA MESAJ KULLANMANIN TEHLİKELERİ Bu örnek olay, bu metinde tanımlanan enformasyon sistemlerine ilişkin beş ahlaki boyuttan hangilerini kapsamaktadır? Bu örnek olay, hangi etik, sosyal ve politik konuları ortaya çıkarmaktadır? Metinde tanımlanan etik ilkelerden hangileri, araba sürerken kısa mesaj kullanımı hakkında karar vermek için kullanılabilir? Ask students what their experience has been with texting. Have they ever been injured or nearly injured, by a texter? What other issues are raised by texting? As discussed in the chapter opening, technology can be a double-edged sword. In addition to the social or ethical concerns in texting, discuss the positive outcomes and other benefits of texting.

33 BÖLÜM: 4 ENFORMASYON SİSTEMLERİNE İLİŞKİN ETİK VE SOSYAL KONULAR
Enformasyon Sistemlerinin Ahlaki Boyutu Sağlık riskleri: Tekrarlayan gerilim deformasyonu En büyük kaynağı bilgisayar klavyeleridir Karpal Tünel Sendromu Bilgisayar ekranı sendromu Tekno-stres Radyasyon, ekran emisyonları, düşük düzey elektromanyetik alanların rolü Have students encountered any of these health risks, either from personal experience or from someone they know?

34 BÖLÜM: 4 ENFORMASYON SİSTEMLERİNE İLİŞKİN ETİK VE SOSYAL KONULAR
Enformasyon Sistemlerinin Ahlaki Boyutu TEKNOLOJİ ÇOK MU FAZLA? Dijital medya kullanımını destekleyen ve dijital medya kullanımına karşı gelen argümanlar nelerdir? İnsan beyni sürekli dijital medya kullanımından nasıl etkilenmektedir? Bu argümanların, dijital medya kullanımının lehine ağır bastığını düşünüyor musunuz? Neden? Çocukların dijital medya kullanımına ilişkin ne gibi ilave endişeler söz konusudur? 8 yaşın altındaki çocuklar bilgisayar ve cep telefonu kullanabilirler mi? Neden? Have students noticed any effect of excessive technology on themselves or others? Ask students what the proliferation of mobile phones and handheld computing and texting indicates about human nature. Are there other ways to satisfy the needs that are being met by technology? Ask students to imagine that a popular technology, such as mobile phones, was determined to be overwhelmingly disadvantageous. How would society be able to backtrack from this technology? Has this ever happened in the past with a technology? Nuclear power might be one example, but others are harder to find. Generally, once technologies appear, and are fruitfully developed, the benefits are so great that no one would consider going back to the previous technology. In these situations, societies generally regulate the technology, or compensate injured parties through liability laws and proceedings.

35


"ENFORMASYON SİSTEMLERİNE İLİŞKİN ETİK VE SOSYAL KONULAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları