Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Soru 1: 7 m su derinliğinde çözünmüş oksijenin doygunluk konsantrasyonunu hesaplayınız. (T = 20 o C) Çözüm: 10,33 m’de 101,3 kPa 7 m’de x x = 68,64 kPa.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Soru 1: 7 m su derinliğinde çözünmüş oksijenin doygunluk konsantrasyonunu hesaplayınız. (T = 20 o C) Çözüm: 10,33 m’de 101,3 kPa 7 m’de x x = 68,64 kPa."— Sunum transkripti:

1

2 Soru 1: 7 m su derinliğinde çözünmüş oksijenin doygunluk konsantrasyonunu hesaplayınız. (T = 20 o C) Çözüm: 10,33 m’de 101,3 kPa 7 m’de x x = 68,64 kPa P = P atm + P su P = 101,3 + 68,64 = 169,94 kPa

3 Tablo 4-1’den oksijen için 20 o C’de K d değeri 0,0337’dir. Tablo 4-2’den P w değeri 2,33 kPa’dır. f = 0,21 (Oksijenin atmosferde bulunma yüzdesi)

4 Soru 2: Bir kaskat (kademeli) havalandırıcıda 3 kademe bulunmaktadır. Her kademe oksijen konsantrasyonunu 0’dan doygunluk değerinin % 30’una yükseltmektedir. Giriş suyunun sıcaklığı 20 o C ve oksijen konsantrasyonu doygunluk değerinin % 10’u olması halinde çıkış suyundaki konsantrasyon ne olur? Çözüm: 20 o C’de tablodan C s = 9,17’dir. C e = 0,3C s

5 C e1 = C 0 + K(C s – C 0 ) C e1 = 0,1C s + 0,3(C s – 0,1C s ) = 0,37C s C e2 = 0,37C s + 0,3(C s – 0,37C s ) = 0,559C s C e3 = 0,559C s + 0,3(C s – 0,559C s ) = 0,6913C s C e3 = 0,6913C s = 0,6913 * 9,17 = 6,34 mg/L

6 Soru 3: İki kademeden ibaret bir kademeli havalandırıcı 1,3 gr/m 3 konsantrasyonunda bir yer altı suyunun havalandırılmasında kullanılmaktadır. Havalandırılmış suyun oksijen konsantrasyonu 6,5 gr/m 3 ve sıcaklığı 10 o C ‘dir. Bu konsantrasyon kâfi görülmeyerek yeniden 3. kademe inşası planlanmıştır. 3. kademeden sonraki çözünmüş oksijen muhtevası ne olur? Eğer yer altı suyu anaerobik olsaydı, 3. kademeden sonraki çözünmüş oksijen konsantrasyonu ne olurdu? Çözüm:

7 C e = C o + K(C s – C o ) C e1 = 1,3 + K(11,3 – 1,3) = 1,3 + 10K C e2 = (1,3 + 10K) + K(11,3 – 1,3 – 10K) = 6,5 10K 2 + 20K + 5,2 = 0 Diskriminanttan kökler; K 1 = 1,69 (olamaz) K 2 = 0,307 C o = 1,3 gr/m 3 olması hali: C e1 = 1,3 + 0,307(11,3 – 1,3) = 4,37 gr/m 3 C e2 = 4,37 + 0,307(11,3 – 4,37) = 6,5 gr/m 3 C e3 = 6,5 + 0,307(11,3 – 6,5) = 8 gr/m 3 C o = 0 gr/m 3 olması hali: C e1 = 0 + 0,307*11,3 = 3,47 gr/m 3 C e2 = 3,47 + 0,307(11,3 – 3,47) = 5,87 gr/m 3 C e3 = 5,87 + 0,307(11,3 – 5,87) = 7,54 gr/m 3

8 Soru 4: Bir yer altı suyu 3,5 mg/L demir (II) ve 1 mg/L NH 4 + ihtiva eden etmektedir. Bu yer altı suyu püskürtücülerle havalandırıldıktan sonra, hızlı kum filtresinden geçirilmekte ve düşümlü bir havalandırıcı ile tekrar havalandırılmaktadır. Deneyler püskürtücülerin oksijen eksikliğini % 90’dan % 5’e düşürdüğünü, düşümlü havalandırıcının ise oksijen muhtevasını sıfırdan, doygunluk değerinin % 50’sine yükselttiğini göstermiş. Demir (II) ve NH 4 + ‘ün tam olarak okside olduğunu kabul ederek tasfiye edilmiş suyun oksijen muhtevasını bulunuz. (C s = 9 mg/L alınacaktır.)

9 Çözüm: Püskürtücü D o = 0,9C s  C o = 0,1C s D = 0,05C s  C = 0,95C s K dü = (0,95 – 0,1)C s / (1-0,1)C s = 0,944 K pü = (0,5C s – 0) / C s = 0,5 1 gr Fe ++ için 0,14 g  O 2 gerekli 3,5 * 0,14 + 3,6 = 4,09 1 gr NH 4 + için 3,6 g  O 2 gerekli O x = 4,09 g O 2 /m 3 C e = C o + K(C s – C o ) – O x = 0 + 0,944*9 – 4,09 = 4,41 g = O 2 /m 3 Düşümden sonra çözünmüş oksijen muhtevası C ed = C o + K dü (C s – C o ) C ed = 4,41 + 0,5(9 – 4,41) = 6,71 g O 2 /m 3 bulunur.

10 Soru 5: Bir su haznesi 300 m 3 hacminde olup, yüzeyden bir mekanik havalandırıcıyla havalandırılmaktadır. Oksijen alma kapasitesini tayin etmek için hazne 10 o C sıcaklığında temiz su ile doldurulmuştur. Test standart normal şartlar altında yapılmıştır(Deniz seviyesinde, 101,3 kPa basınç altında). Aşağıda verilen ölçme neticelerine göre; k 2 katsayısını grafik ve hesap yoluyla bulunuz. 10 dakika sonraki O 2 konsantrasyonunu bulunuz. 15 dakika sonraki O 2 konsantrasyonunu bulunuz. Sistemin oksijen alma kapasitesi O a ’yı (g O 2 /m 3.sn) ve O c (kg O 2 /saat ve g O 2 /sn)’yi hesaplayınız. Havalandırma verimliliği O e ’yi mg O 2 /J ve kg O 2 /kw-st cinsinden bulunuz.

11

12

13 Misal: 0,8800 / 4 = 0,22’dir. Ortalama k 2 = 0,22 dak -1 = 3,67x10 -3 sn -1

14

15

16 Soru 6: 10 o C sıcaklıkta ve 5 m 3 /sn debisindeki anaerobik yer altı suyunun havalandırılması için her biri 0,3 m yüksekliğinde kaskat(kademeli) havalandırıcılar kullanılacaktır. Yapılan deneyde bir kademenin çözünmüş oksijen konsantrasyonunu doygunluk değerinin % 10’undan % 30’una yükselttiği görülmüştür. Buna göre; a)Bir kademenin verim sabitini(K) bulunuz. b)Havalandırmadan sonraki çözünmüş oksijen konsantrasyonunu doygunluk değerinin % 70’ine yükseltmek için kaç kademe gerektiğini bulunuz. c)Motor ve pompanın verimini 0,7 ve elektrik fiyatını 15 kuruş/kw-st alarak, bir günlük enerji masrafını hesaplayınız.

17

18

19

20 Soru 7: Bir havalandırma haznesinin hacmi 300 m 3 ‘tür. Havalandırma için basınçlı hava kullanılmakta olup, hava debisi 1500 m 3 / saat ‘tir. Difüzörlerin su yüzünden derinliği 3,3 m olup, kompresörlerin verimi 0,65’tir. Hava nakil borularındaki toplam yük kaybı 10 kPa’dır. Sistemin oksijen alma kapasitesi O 2 = 45 kg O 2 /saat olarak verildiğine göre: a) Sistemin oksijen alma kapasitesini ölçmek için su haznesi 16 o C sıcaklıkta ve 2 gO 2 /m 3 konsantrasyonunda temiz su ile doldurulmuştur. Atmosfer basıncı deney yerinde 96 kPa’dır. Buna göre deney başlangıcından 5 ve 10 dakika sonra beklenen O 2 konsantrasyonunu bulunuz. b) Sistemin O e, havalandırma verimliliğini bulunuz. c) Oksijen alma kapasitesi O a ‘yı gO 2 /m 3.sn cinsinden bulunuz.

21

22

23


"Soru 1: 7 m su derinliğinde çözünmüş oksijenin doygunluk konsantrasyonunu hesaplayınız. (T = 20 o C) Çözüm: 10,33 m’de 101,3 kPa 7 m’de x x = 68,64 kPa." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları