Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4 .BÖLÜM Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirmede Öğretmen Nitelikleri Ve Öğretmen Yetiştirme Ahmet ATAÇ- Cihan ÇAKMAK – Gülenaz SELÇUK – İhsan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4 .BÖLÜM Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirmede Öğretmen Nitelikleri Ve Öğretmen Yetiştirme Ahmet ATAÇ- Cihan ÇAKMAK – Gülenaz SELÇUK – İhsan."— Sunum transkripti:

1 4 .BÖLÜM Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirmede Öğretmen Nitelikleri Ve Öğretmen Yetiştirme Ahmet ATAÇ- Cihan ÇAKMAK – Gülenaz SELÇUK – İhsan YILMAZ

2 Ünitenin Örüntüsü Materyal Geliştirmede Öğretmen Nitelikleri
Teknoloji Temelli Öğrenmenin Başarısı İçin Öğretmenlerin Rolü Öğretmenlerin Teknoloji Bilgisi Öğretmenlerin Eğitimsel İnançları Öğretmen Yetiştirme

3 «Öğretmen, uygarlıkların temel taşıdır
«Öğretmen, uygarlıkların temel taşıdır. Öğretmen yetiştirmeyi kendisi için hedef seçmeyen her uygarlık, er geç yıkılmaya ve unutulmaya mahkumdur.» M. Kemal ATATÜRK

4 Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirmede Öğretmen Nitelikleri Ve Öğretmen Yetiştirme
Geçmişten günümüze öğretmenin görev ve sorumlulukları değişim göstermiştir. Günümüzde öğretmenin en temel görevi, öğrenenlerin öğrenmelerine rehberlik etmektir. Bu rehberliği sağlayabilmek, gerek iyi bir plan gerekse başarılı bir uygulama ile mümkündür.

5 Öğretmen Nitelikleri ve Öğretmen Yetiştirme
Öğretmen; öğrenenlerin (learner) öğrenmesine rehberlik eden, ortak öğrenen (co-learner), izleyici (Monitor) ve öğretici kişi olarak tanımlanabilir.

6 Materyal Geliştirmede Öğretmen Nitelikleri
Öğretmen araçları tanımalı ve nasıl kullanılacağını bilmelidir Öğretmen öğretimi tasarlama bilgisine sahip olmalıdır. Öğretmen materyal tasarlama ilkelerini bilmeli ve kullanabilmelidir. Öğretmen öğrencilerinin materyal oluşumuna da rehberlik edebilmelidir. Öğretmen materyal çeşitlerini bilmelidir. Öğretmen öğrenme ilkelerini bilmelidir. Öğretmen gelişim psikolojisini iyi bilerek öğreneni tanımalıdır. Hedefler ve kazanımlar için uygun olan materyaller kullanılmalıdır. Öğretmen öğrencilerin aile özelliklerini ve çevre koşullarını çok iyi incelemelidir. Öğretmen hoşgörülü ve sabırlı olmalıdır. Öğretmen iletişim becerisine sahip olmalıdır.

7 Teknoloji Temelli Öğrenmenin Başarısı İçin Öğretmenlerin Rolü
Öğretmen, eğitimde vazgeçilmezdir. Ancak çağdaş anlamda öğretmenin sahip olması beklenen nitelikler artık teknoloji ile birlikte çeşitlenmiştir. Öğretmenler, teknoloji standartlarına sahip olmalıdır.

8 Teknoloji Temelli Öğrenmenin Başarısı İçin Öğretmenlerin Rolü
Öğretmenlerin teknolojiye adaptasyonu ve eğitim – öğretim sürecinde teknolojiyi kullanmaları ile ilgili olarak; 1. Öğretmenlerin Teknoloji Bilgisi 2. Öğretmenlerin Eğitimsel İnançları önemlidir

9 ÖĞRETMEN YETİŞTİRME Ülkemizde öğretmen yetiştirme her zaman önemsenmiştir. 1990’lı yıllardan itibaren fakültelerde gerçekleşmektedir. 1995 sonrası öğretmen yetiştirme programlarında standartlar belirlenmeye başlanmıştır. Seçmeli dersler haricinde çoğu ders tüm Türkiye’de ortaktır.

10 ÖĞRETMEN YETİŞTİRME Öğretmenlerin üst düzey yaşam ve düşünme becerilerine sahip olmaları beklenmektedir. Öğretmenlerin elle materyal üretme becerileri yanı sıra bilgi teknolojilerini de aktif olarak kullanmaları beklenmektedir.

11 1.Teknoloji okur – yazarlığı becerilerinin kazandırılması
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME Öğretmen adaylarının bilgi teknolojileri ile ilgili eğitimleri iki aşamalıdır: 1.Teknoloji okur – yazarlığı becerilerinin kazandırılması 2.Var olan teknolojileri öğretme – öğrenme süreçlerinde kullanabilme yeterliliklerinin kazandırılması

12 Öğretmen oluşturmacı öğrenmeyi sağlayacak şekilde yetiştirilmelidir.
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME Öğretmen oluşturmacı öğrenmeyi sağlayacak şekilde yetiştirilmelidir.

13 ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ
Sunum nedir? Etkili bir sunum için dikkate alınacak öğeler Sunumu planlama Sunumu Hazırlama Sunum materyali hazırlama Sunumu uygulama Sunumu değerlendirme ve geliştirme ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ

14 ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ
Bir konuda bilgi görüş, duygu ve düşüncelerinizi katılımcılarla etkili bir biçimde paylaşabilmektir. SUNUM NEDİR? ÖĞELER Katılımcılar Amaç İçerik Bilgi toplama Sunumu Organize Etme Sunum Materyalleri Giriş-Sonuç Sunma

15 ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ
SUNUMU PLANLAMA Sunumun Amacını Belirleme Katılımcıların Kim Olduğunu Ve Özelliklerini Belirleme Sunum Yerinin Özelliklerini Bilme Konuya Hakim Olma, Araştırma Sunumu Baştan Sona Genel Olarak Organize Etme

16 ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ
SUNUŞU HAZIRLAMA Giriş Dikkat çekici bir başlık ve açılış tasarlayın. Motivasyon Gelişme Sunum süreci Bilgi, duygu, beceri Katılma, ipucu pekiştirme, dönüt-düzeltme Sonuç Özetle Motivasyon

17 ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ
SUNUMUN GİRİŞ BÖLÜMÜ Gerçek Yaşantılardan Örnekler Hikayeler Örnek Olaylar Alıntılar Anektod Sorular Öyküler Drama Film Gösterme İhtiyaç Belirtme

18 ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ
SUNUMUN GELİŞME BÖLÜMÜ Sunumda Kısa Bilgiler Olmalıdır. İstatistikler Kullanılmalıdır. Etkili Sunma Becerisi Sağlanmalıdır. İletişim Becerisine Sahip Olma Ve Etkili İletişim Kurulmalıdır.

19 ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ
SUNUMUN SONUÇ BÖLÜMÜ Kısa Olmalı Ve Özet Bilgiler Paylaşılmalıdır. Sunumun Başındaki Motivasyon Gibi Burada Da Motivasyon Sağlanmalıdır. Sunum Yerinde Ve Önemli Vurgular Yapılarak Bitirilmelidir. Sunum Sonunda Dinleyenlere Teşekkür Edilmelidir.

20 MATERYAL TASARIM VE HAZIRLAMA İLKELERİ (8.Bölüm)
1.Öğretim Materyalini Tasarlama 2.Hazırlama

21 ÖĞRETİM MATERYALİNİN ÖZELLİKLERİ
Kolay kullanılır olmalı ve öğrenciyi en az çaba ile ve en kısa zamanda bilgiye ulaştırmalıdır. Materyalde kullanılan nesneler, ilk bakışta kavranalabilecek özellikte olmalıdır. Materyal içindeki unsurlar uyumlu ve bütünlük içinde olmalıdır. Kullanılan yazı açık, net ve kolay algılanabilir olmalı, renkler uyumlu olmalı ve abartılı olmamalıdır. Resim, çizim, yazı ve renkler öğrencinin yaşı ve cinsiyetine uygun olmalıdır.

22 MATERYAL HAZIRLAMA İLKELERİ
Öğretim materyali, basit, sade ve anlaşılabilir olmalıdır. Ders programlarını destekleyici biçimde hedef ve kazanımlara uygun seçilmeli ve hazırlanmalıdır. Dersin konusunu oluşturan bütün bilgilerle değil, önemli ve özet bilgilerle donatılmalıdır. Kullanılacak görsel özellikler materyalin önemli noktalarını vurgulamak amacıyla kullanılmalı, aşırı kullanımdan kaçınılmalıdır. Kullanılan yazılı metinler, görsel işitsel öğeler, öğrencinin pedagojik özelliklerine uygun olmalı ve öğrencinin gerçek hayatıyla tutarlılık göstermelidir.

23 MATERYAL HAZIRLAMA İLKELERİ
Öğrenciye alıştırma ve uygulama imkanı sağlamalıdır. Mümkün olduğunca gerçek hayatı yansıtmalıdır. Her öğrencinin erişimine ve kullanımına açık olmalıdır. Sadece öğretmenin rahatlıkla kullanabildiği türden değil, öğrencilerinde kullanabileceği düzeyde basit olmalıdır. Dayanıklı hazırlanmalı, bir defalık kullanımlarda zarar görmemelidir. Gerektiği takdirde kolaylıkla geliştirilebilir ve güncelleştirilebilir olmalıdır.

24 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.


"4 .BÖLÜM Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirmede Öğretmen Nitelikleri Ve Öğretmen Yetiştirme Ahmet ATAÇ- Cihan ÇAKMAK – Gülenaz SELÇUK – İhsan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları