Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4.BÖLÜM Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirmede Öğretmen Nitelikleri Ve Öğretmen Yetiştirme Ahmet ATAÇ- Cihan ÇAKMAK – Gülenaz SELÇUK – İhsan YILMAZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4.BÖLÜM Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirmede Öğretmen Nitelikleri Ve Öğretmen Yetiştirme Ahmet ATAÇ- Cihan ÇAKMAK – Gülenaz SELÇUK – İhsan YILMAZ."— Sunum transkripti:

1 4.BÖLÜM Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirmede Öğretmen Nitelikleri Ve Öğretmen Yetiştirme Ahmet ATAÇ- Cihan ÇAKMAK – Gülenaz SELÇUK – İhsan YILMAZ

2 Ünitenin Örüntüsü  Materyal Geliştirmede Öğretmen Nitelikleri  Teknoloji Temelli Öğrenmenin Başarısı İçin Öğretmenlerin Rolü  Öğretmenlerin Teknoloji Bilgisi  Öğretmenlerin Eğitimsel İnançları  Öğretmen Yetiştirme  Materyal Geliştirmede Öğretmen Nitelikleri  Teknoloji Temelli Öğrenmenin Başarısı İçin Öğretmenlerin Rolü  Öğretmenlerin Teknoloji Bilgisi  Öğretmenlerin Eğitimsel İnançları  Öğretmen Yetiştirme

3 « Öğretmen, uygarlıkların temel taşıdır. Öğretmen yetiştirmeyi kendisi için hedef seçmeyen her uygarlık, er geç yıkılmaya ve unutulmaya mahkumdur.» M. Kemal ATATÜRK « Öğretmen, uygarlıkların temel taşıdır. Öğretmen yetiştirmeyi kendisi için hedef seçmeyen her uygarlık, er geç yıkılmaya ve unutulmaya mahkumdur.» M. Kemal ATATÜRK

4 Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirmede Öğretmen Nitelikleri Ve Öğretmen Yetiştirme Geçmişten günümüze öğretmenin görev ve sorumlulukları değişim göstermiştir. Günümüzde öğretmenin en temel görevi, öğrenenlerin öğrenmelerine rehberlik etmektir. Bu rehberliği sağlayabilmek, gerek iyi bir plan gerekse başarılı bir uygulama ile mümkündür.

5 Öğretmen Nitelikleri ve Öğretmen Yetiştirme Öğretmen; öğrenenlerin (learner) öğrenmesine rehberlik eden, ortak öğrenen (co-learner), izleyici (Monitor) ve öğretici kişi olarak tanımlanabilir.

6 Materyal Geliştirmede Öğretmen Nitelikleri Öğretmen araçları tanımalı ve nasıl kullanılacağını bilmelidir Öğretmen öğretimi tasarlama bilgisine sahip olmalıdır. Öğretmen materyal tasarlama ilkelerini bilmeli ve kullanabilmelidir. Öğretmen öğrencilerinin materyal oluşumuna da rehberlik edebilmelidir. Öğretmen materyal çeşitlerini bilmelidir. Öğretmen öğrenme ilkelerini bilmelidir. Öğretmen gelişim psikolojisini iyi bilerek öğreneni tanımalıdır. Hedefler ve kazanımlar için uygun olan materyaller kullanılmalıdır. Öğretmen öğrencilerin aile özelliklerini ve çevre koşullarını çok iyi incelemelidir. Öğretmen hoşgörülü ve sabırlı olmalıdır. Öğretmen iletişim becerisine sahip olmalıdır.

7 Teknoloji Temelli Öğrenmenin Başarısı İçin Öğretmenlerin Rolü Öğretmen, eğitimde vazgeçilmezdir. Ancak çağdaş anlamda öğretmenin sahip olması beklenen nitelikler artık teknoloji ile birlikte çeşitlenmiştir. Öğretmenler, teknoloji standartlarına sahip olmalıdır.

8 Teknoloji Temelli Öğrenmenin Başarısı İçin Öğretmenlerin Rolü Öğretmenlerin teknolojiye adaptasyonu ve eğitim – öğretim sürecinde teknolojiyi kullanmaları ile ilgili olarak; 1. Öğretmenlerin Teknoloji Bilgisi 2. Öğretmenlerin Eğitimsel İnançları önemlidir

9 ÖĞRETMEN YETİŞTİRME Seçmeli dersler haricinde çoğu ders tüm Türkiye’de ortaktır. 1995 sonrası öğretmen yetiştirme programlarında standartlar belirlenmeye başlanmıştır. 1990’lı yıllardan itibaren fakültelerde gerçekleşmektedir. Ülkemizde öğretmen yetiştirme her zaman önemsenmiştir.

10 ÖĞRETMEN YETİŞTİRME Öğretmenlerin üst düzey yaşam ve düşünme becerilerine sahip olmaları beklenmektedir. Öğretmenlerin elle materyal üretme becerileri yanı sıra bilgi teknolojilerini de aktif olarak kullanmaları beklenmektedir.

11 ÖĞRETMEN YETİŞTİRME Öğretmen adaylarının bilgi teknolojileri ile ilgili eğitimleri iki aşamalıdır: 1.Teknoloji okur – yazarlığı becerilerinin kazandırılması 2.Var olan teknolojileri öğretme – öğrenme süreçlerinde kullanabilme yeterliliklerinin kazandırılması

12 ÖĞRETMEN YETİŞTİRME Öğretmen oluşturmacı öğrenmeyi sağlayacak şekilde yetiştirilmelidir.

13 ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ Sunum nedir? Etkili bir sunum için dikkate alınacak öğeler Sunumu planlama Sunumu Hazırlama Sunum materyali hazırlama Sunumu uygulama Sunumu değerlendir me ve geliştirme

14 ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ SUNUM NEDİR? Bir konuda bilgi görüş, duygu ve düşüncelerinizi katılımcılarla etkili bir biçimde paylaşabilmektir. ÖĞELER Katılımcılar Amaç İçerik Bilgi toplama Sunumu Organize Etme Sunum Materyalleri Giriş-Sonuç Sunma

15 ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ SUNUMU PLANLAMASunumun Amacını BelirlemeKatılımcıların Kim Olduğunu Ve Özelliklerini BelirlemeSunum Yerinin Özelliklerini BilmeKonuya Hakim Olma, AraştırmaSunumu Baştan Sona Genel Olarak Organize Etme

16 ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ SUNUŞU HAZIRLAMA Giriş Dikkat çekici bir başlık ve açılış tasarlayın. Motivasyon Gelişme Sunum süreci Bilgi, duygu, beceri Katılma, ipucu pekiştirme, dönüt-düzeltme Sonuç Özetle Motivasyon

17 ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ SUNUMUN GİRİŞ BÖLÜMÜ Gerçek Yaşantılardan Örnekler HikayelerÖrnek OlaylarAlıntılarAnektodSorularÖykülerDrama Film Gösterme İhtiyaç Belirtme

18 ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ SUNUMUN GELİŞME BÖLÜMÜ Sunumda Kısa Bilgiler Olmalıdır. İstatistikler Kullanılmalıdır. Etkili Sunma Becerisi Sağlanmalıdır. İletişim Becerisine Sahip Olma Ve Etkili İletişim Kurulmalıdır.

19 ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ SUNUMUN SONUÇ BÖLÜMÜ Kısa Olmalı Ve Özet Bilgiler Paylaşılmalıdır. Sunumun Başındaki Motivasyon Gibi Burada Da Motivasyon Sağlanmalıdır. Sunum Yerinde Ve Önemli Vurgular Yapılarak Bitirilmelidir. Sunum Sonunda Dinleyenlere Teşekkür Edilmelidir.

20 MATERYAL TASARIM VE HAZIRLAMA İLKELERİ (8.Bölüm) 1.Öğretim Materyalini Tasarlama 2.Hazırlama

21 ÖĞRETİM MATERYALİNİN ÖZELLİKLERİ Resim, çizim, yazı ve renkler öğrencinin yaşı ve cinsiyetine uygun olmalıdır. Kullanılan yazı açık, net ve kolay algılanabilir olmalı, renkler uyumlu olmalı ve abartılı olmamalıdır. Materyal içindeki unsurlar uyumlu ve bütünlük içinde olmalıdır. Materyalde kullanılan nesneler, ilk bakışta kavranalabilecek özellikte olmalıdır. Kolay kullanılır olmalı ve öğrenciyi en az çaba ile ve en kısa zamanda bilgiye ulaştırmalıdır.

22 MATERYAL HAZIRLAMA İLKELERİ Öğretim materyali, basit, sade ve anlaşılabilir olmalıdır. Ders programlarını destekleyici biçimde hedef ve kazanımlara uygun seçilmeli ve hazırlanmalıdır. Dersin konusunu oluşturan bütün bilgilerle değil, önemli ve özet bilgilerle donatılmalıdır. Kullanılacak görsel özellikler materyalin önemli noktalarını vurgulamak amacıyla kullanılmalı, aşırı kullanımdan kaçınılmalıdır. Kullanılan yazılı metinler, görsel işitsel öğeler, öğrencinin pedagojik özelliklerine uygun olmalı ve öğrencinin gerçek hayatıyla tutarlılık göstermelidir.

23 MATERYAL HAZIRLAMA İLKELERİ Öğrenciye alıştırma ve uygulama imkanı sağlamalıdır. Mümkün olduğunca gerçek hayatı yansıtmalıdır. Her öğrencinin erişimine ve kullanımına açık olmalıdır. Sadece öğretmenin rahatlıkla kullanabildiği türden değil, öğrencilerinde kullanabileceği düzeyde basit olmalıdır. Dayanıklı hazırlanmalı, bir defalık kullanımlarda zarar görmemelidir. Gerektiği takdirde kolaylıkla geliştirilebilir ve güncelleştirilebilir olmalıdır.

24 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.


"4.BÖLÜM Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirmede Öğretmen Nitelikleri Ve Öğretmen Yetiştirme Ahmet ATAÇ- Cihan ÇAKMAK – Gülenaz SELÇUK – İhsan YILMAZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları