Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd. Doç. Dr. Ayça Çetİnbaş

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd. Doç. Dr. Ayça Çetİnbaş"— Sunum transkripti:

1 Yrd. Doç. Dr. Ayça Çetİnbaş aycacetinbas@trakya.edu.tr
Gece Yeme Sendromu Yrd. Doç. Dr. Ayça Çetİnbaş

2 Amaç Bu dersin sonunda dinleyicilerin;
Gece yemek yeme bozukluğu hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

3 Giriş Gece yeme sendromu (GYS), ilk olarak 1955’te tedaviye dirençli obezitesi olan hastalarda, sabahları iştahsızlık, akşamları fazla yeme ve uykusuzluk ile karakterize bir bozukluk olarak tanımlanmıştır.

4 Giriş Tanı ölçütlerinin açılımı ise;
Sabahları ortaya çıkan iştahsızlık Kahvaltının atlanması veya ihmal edilebilir miktarda yenmesi (örneğin kahve veya meyve suyu) Akşam çok yeme Günlük toplam kalorinin en az %25’inin akşam yemeğinden sonra alınması Haftada 3 veya daha fazla gece uykusuzluk olması şeklindedir.

5 Giriş Gece yeme sendromunda, yeme ve uykunun biyolojik ritimleri ayrılmıştır. Enerji alımında gecikme meydana gelir. Bunun sonucunda bu kişilerin, sabah yemeleri baskılanırken, akşam ve gece yemeleri artar. Yeme ve uyku ritmi arasında 2 ile 6 saatlik bir gecikme söz konusudur. Ancak uyku döngüsü bozulmamıştır.

6 Epidemiyoloji Gece yeme sendromunun, birden fazla tanımlamasının olması nedeniyle, gece yemelerinin gerçek prevalansını belirlememiz oldukça güçtür. Genel erişkin toplumundaki GYS yaygınlığı %1,5’tir. GYS, başlangıçta obezite literatüründe tanımlansa da yalnızca bu gruba sınırlı değildir. Bu sendrom, obez olmayanlarda da görülmesine rağmen, obez kişilerde özellikle zayıflama tedavisi için başvuranlarda daha yaygındır ve prevalans oranları da %6 ile %14 arasındadır.

7 Epidemiyoloji GYS, obezite tedavisi için başvuran kişilerde, obez olmayanlara göre daha yaygın görülmekle birlikte, toplum çalışmalarında GYS ve obezite arasında tutarlı bir ilişki bulunamamıştır. Cinsiyet ve GYS arasındaki ilişki ile ilgili veriler sınırlıdır. Rand ve Kuldau normal kilolu erişkinlerle yaptıkları bir çalışmada, her iki cinsiyette GYS prevalansını benzer bulmuşlardır.

8 Epidemiyoloji Klinik örneklerdeki verilerde ve epidemiyolojik çalışmalarda, cinsiyet farkı ile arasında ilişki bulunmamıştır. Bu sendromda, genetiğin etkisini destekleyen çalışmalar mevcuttur. İkizlerde yapılan bir çalışma da yine genetiğin etkisini desteklemektedir. Genetik faktörlerin strese yatkınlığa yol açması da gece yeme davranışına neden olabilir.

9 Uluslararası GYS çalışma grubu tarafından önerilen tanı ölçütleri:
A. Günlük yeme örüntüsü akşam veya gece önemli ölçüde artış göstermektedir. Aşağıdakilerden biri veya ikisiyle tanımlanır. • Günlük yenen yemeğin en az %25’i akşam yemeğinden sonra olmalıdır. • Haftada en az 2 gece yeme atağının olması gerekir. B. Akşam ve gece yeme ataklarına ilişkin farkındalık ve hatırlama söz konusudur.

10 Uluslararası GYS çalışma grubu tarafından önerilen tanı ölçütleri:
C. Klinik aşağıdakilerden en az 3’ü ile tanımlanır: • Sabah yeme isteğinin olmaması ve/veya haftada 4 veya daha fazla sabah kahvaltının atlanması • Akşam yemeğinden uyku başlayıncaya kadar olan sürede ve/veya gece boyunca güçlü yeme arzusunun varlığı • Haftada 4 veya daha fazla gece uyku başlangıcında ve/veya uykunun sürdürülmesinde zorluk olması • Uykuyu başlatabilmek veya tekrar uykuya dalabilmek için kişinin yemesinin gerektiği inancının olması • Duygudurum çoğunlukla depresiftir ve/veya duygudurum akşamları kötüleşir.

11 Uluslararası GYS çalışma grubu tarafından önerilen tanı ölçütleri:
D. Bozukluk önemli derecede sıkıntı ve/veya işlevsellikteki bozulmayla ile ilişkilidir. E. Bozulmuş yeme örüntüsü en az 3 ay sürmelidir. F. Bozukluk madde kötüye kullanımı veya bağımlılığına, tıbbi durumlara, kullanılan ilaçlara veya diğer psikiyatrik bozukluklara ikincil gelişmiş olmamalıdır.

12 DSM-5 Tanımlanmış Diğer Bir Beslenme Ve Yeme Bozukluğu
Klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, işle ilgili alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında işlevsellikte düşmeye neden olan, Beslenme ve yeme bozukluğunun belirti özelliklerinin baskın olduğu, Ancak bunların beslenme ve yeme bozuklukları tanı kümesindeki herhangi birinin tanısı için tanı ölçütlerini tam karşılamadığı durumlarda bu kategori kullanılır.

13 DSM-5 Gece yemek yeme bozukluğu:
Uykudan uyanarak yemek yeme ya da akşam yemeğinden sonra aşırı yiyecek tüketme ile kendini gösteren, yineleyen gece yemek yeme dönemleri. Yemek yendiğinin ayrımında olunur ve yemek yendiği anımsanır. Gece yemek yeme, kişinin uyku-uyanıklık döngüsündeki değişiklikler ya da yerel toplumsal değerler gibi dış etkilerle daha iyi açıklanamaz. Gece yemek yeme, belirgin sıkıntıya ve/ya da işlevsellikte düşmeye neden olur.

14 TEŞEKKÜRLER


"Yrd. Doç. Dr. Ayça Çetİnbaş" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları