Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB&TÜRKİYE PROJE ORTAKLIĞI. AB Proje Havuzu ve Türkiye’nin Payı Türkiye, 245 milyon Euro katki payi ödeyerek ortak oldugu AB fonlarinin sadece yüzde 15`ini.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB&TÜRKİYE PROJE ORTAKLIĞI. AB Proje Havuzu ve Türkiye’nin Payı Türkiye, 245 milyon Euro katki payi ödeyerek ortak oldugu AB fonlarinin sadece yüzde 15`ini."— Sunum transkripti:

1 AB&TÜRKİYE PROJE ORTAKLIĞI

2 AB Proje Havuzu ve Türkiye’nin Payı Türkiye, 245 milyon Euro katki payi ödeyerek ortak oldugu AB fonlarinin sadece yüzde 15`ini kullanabildi. Dogu ve Güneydoğu Anadolu’ya yönelik yerel kalkinma projeleri için 300 milyon Euro tutarinda fon ayrilmıştır. Fakat bölge esnafı ve çiftçisinin bundan habersiz olması, proje yazma ve yürütme bilgisine sahip olunmaması gibi nedenelerden fon kullanılmamıştır.

3 AB Fonlarının Türkiye’de Dağıtımından Sorumlu Birimler BAKANLIKLAR MERKEZİ FİNANS İHALE BİRİMİ ULUSAL AJANS KOSGEB TUBİTAK

4 UA – Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Eylem 1.1 Gençlik Değişimleri, Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri, Eylem 1.3 Gençlik Demokrasi Projeleri, Eylem 2 Avrupa Gönüllü Hizmeti, Eylem 3.1 AB Komşu Ülkeleriyle İşbirliği, Eylem 4.3 Gençlik Çalışanları ve Gençlik Kuruluşları İçin Eğitim ve Ağ Kurma Eylem 5.1 Gençler ve Gençlik Politikala- rından Sorumlu Olanlar İçin Toplantılar. Comenius Erasmus Leonardo Grundtvig

5 GENÇLİK PROGRAMI EYLEM 1.1 Gençlik Değişimleri Amaç: İki ya da daha çok ülkeden gelen gençlerin bir araya gelerek belirli konularda fikir alışverişi yapmalarıdır. Kimler katılabilir? Program ülkelerinden birinde yasal olarak ikamet eden ve yaşları 13 ile 25 arasında olan genç grupları (liderler için yaş sınırı yok) En az bir adet AB üyesi olmak üzere, iki, üç veya daha fazla “Program Ülkesi”nden* grupların katılımı ile olabilir. Katılımcı Sayısı: Grup liderleri hariç, en az 16 en çok 60’dır. Program Süresi: Seyahat süresi hariç en az 6 en çok 21 gün arasında olmalıdır.

6 EYLEM 1.1 Gençlik Değişimleri Harcama ÇeşidiGençlik Programının Katkısı  Yolculuk masrafları  %70’i  Ön Hazırlık ziyareti  Yolculuk masraflarının % 100’ü + 35 € harcırah / gün / kişi /  Etkinliklerin ve katılımcıların hazırlanması  Ülke başına 350 €  Etkinlik Masrafları  700 € (2 taraflı ve 3 taraflı projeler için) ya da 1500 € (4 ya da daha fazla ortaklı projeler için) + 14 € sabit oran/ katılımcı/ gün  İstisnai masraflar (aşı ve vize masrafları vb.)  % 100’e kadar *Program Ülkeleri: 27 adet Avrupa Birliği (AB) Üyesi Ülke Avrupa Serbest Ticaret Alanı (EFTA) Ülkeleri: Norveç, İzlanda, Lihtenştayn Adaylık sürecindeki ülke: Türkiye Sağlanan İmkanlar

7 EYLEM 1.2 Gençlik Girişimleri Amaç: Gençlerde girişimcilik ve yaratıcılık, Yerele katkı, Gençlerin toplumla bütünleşmelerinin temini, Avrupa çapında üretilen iyi örneklerin diğer ülkelere yayılması. 2 Alt Eyleme Ayrılır 1. Ulusal Gençlik Girişimleri 2. Ulus Ötesi Gençlik Girişimleri

8 EYLEM 1.2 Gençlik Girişimleri 1. Ulusal Gençlik Girişimleri Amaç: Yerele katkı ve gençlerin girişimciliğinin arttırılması Program Süresi: En az 3 ay, en fazla 18 ay. Projeyle doğrudan ilgili masraflar : En fazla verilecek program katkısı 8.000 € Yaygınlaştırma ve dağıtma : En fazla verilecek program katkısı 1000 € Koç ücreti : Eğer proje grubunun büyük çoğunluğu ya da tamamı 15-17 yaş arasında ise en fazla 670 € Katılımcı Grup Sayısı: En az 4 kişilik bir grup. Üst sınırı yok; ama sayıyı yüksek tutmamakta fayda vardır. Başvurmak için tüzel kişilik olma şartı aranmaz!

9 EYLEM 1.2 Gençlik Girişimleri 1. Ulus Ötesi Gençlik Girişimleri Amaç: Başarılı bir grup girişiminden doğan örnek uygulamaların belirlenmesi ve sonuçlarının diğer ülkelerle diğer gruplarla paylaşılması. Program Süresi: En az 3 ay, en fazla 18 ay. Projeyle doğrudan ilgili masraflar : En fazla verilecek program katkısı 10.000 € (sm) Yaygınlaştırma ve dağıtma : En fazla sabit miktarın % 10’u. Koç ücreti : Eğer proje grubunun büyük çoğunluğu ya da tamamı 13-17 yaş arasında sabit miktarın en fazla %7’si. Ön Hazırlık Ziyareti: Seyahat masraflarının %100’ü + 35 €/gün,kişi (en fazla 2 gün, en fazla 2 kişi). Katılımcı Grup Sayısı: Organizasyonu gerçekleştirecek ülkeden bir kaç grup olabilir. En az 1 AB üyesi ülkeden de katılımcı olmalıdır.

10 EYLEM 1.3 Gençlik Demokrasi Projeleri Amaç: Gençlerin katılımcı yapılara fazla dahil olmasını sağlamak (karar-alma süreçlerine etki); Kamu/hükümet kuruluşları ile gençler arasındaki diyaloğu geliştirmek (danışma süreci); Gençleri siyasi karar-alma süreçlerine yakınlaştıracak stratejiler geliştirmek (katılımı öğrenmek); Gençlerin demokratik hayata katılmalarını engelleyen nedenlerle mücadele etmek (katılmayı öğrenmek/dahil etme süreçleri)... Kalite Kriterleri: a.Dahil olan proje ortaklarının çeşitliliği; b. Katılımcı çalışma yöntemleri; c. Yaygın öğrenme deneyimi; d. Toplum üzerinde beklenen etki; d.Avrupa boyutu; e. Projenin görünebilirliği; f. Sonuçların yaygınlaştırılması ve kullanılması.

11 EYLEM 1.3 Gençlik Demokrasi Projeleri Teknik Kriterler (Ortaklık)  En az biri AB ülkesi olmak üzere en az 2 Program ülkesi (AB ülkeleri+Linkeştayn, Norveç, İzlanda ve Türkiye)  Her bir ülkeden en az 2 farklı yararlanıcı  Proje ortakları resmi olmayan gençlik grupları veya kar amacı gütmeyen kuruluşlar/Sivil Toplum Kuruluşları ya da yerel/bölgesel düzeyli kamu/hükümet kuruluşları olmalıdırlar. Hibe:  Eş-finansman kuralı vardır.  Toplam harcamaların en fazla 75% i, 50.000 Avroya kadar geçerlidir. Katılımcı Sayısı: En az 13-30 yaş aralığında 16 katılımcı. Program Süresi: 3 ile 18 ay arasında (hazırlık, uygulama, değerlendirme ve takip dahil)

12 EYLEM 2 Avrupa Gönüllü Hizmeti Gönüllü Gönderen Kuruluş Ev Sahibi Kuruluş Ulusal Ajans 18-30 Yaş arasındaki gençlerin bir AB Ülkesinde 2-12 ay arasında hiç ücret ödemeden gönüllü hizmette bulunmasıdır. 1. Adım: Ulusal Ajans’a niyet beyanı sunulmalıdır. 2. Adım: Gidecenk gençten özgeçmiş ve motüvasyon mektubu alınır. 3. Adım: Ev sahibi kuruluş bulunmalı ve onlarla irtibta geçilmelidir. http://www.europa.eu.int/comm/youth/program/sos/hei http://groups.yahoo.com/group/EVSpartners 4. Adım: Başvuru formunu kendi Ulusal Ajansınıza göndermelisiniz. Bütçe: Gönüllü, yol parası, yeme-içme, konaklama, yerel ulaşım, cep harçlığı, vize masrafları, takip aktivitesi paralarının %100ünü alır. Gönderen, Sabit 450 Avro; Ev sahibi, 450 Avro x Gönüllülük Süresi.

13 Eylem 3.1 AB Komşu Ülkeleriyle İşbirliği Amaç: Bu eylem dünyanın diğer bölgeleriyle yaygın eğitim ve gençlik alanında değişimleri ve işbirliğini geliştirmeyi amaçlar. Diğer bir amaçta, AB sınırlarının dışında da gençlik programının temel hedeflerini yaymaktır. a.) Gençlik Değişimleri Eylem 1.1 ile neredeyse aynıdır. Tek farkı bu Eylemde Komşu Ortak Ülkelerden de ortak alınabilmesi ve yalnızca kuruluşların başvurabilmesidir. b.) Eğitim ve Ağ Kurma Güneydoğu Avrupa Doğu Avrupa ve Kafkaslar Akdeniz Ortak Ülkeleri Arnavutluk Bosna Hersek Hırvatistan Makedonya Sırbistan Karadağ Ermenistan Azerbeycan Gürcistan Moldova Rusya Federasyonu Ukrayna Cezayir Mısır İsrail Ürdün Lübnan Fas Filistin Suriye Tunus Eylem 4.3 ile neredeyse aynıdır. Tek farkı bu Eylemde Komşu Ortak Ülkelerden de ortak alınabilmesi ve yalnızca kuruluşların başvurabilmesidir.

14 Eylem 4.3 Gençlik Çalışanları ve Gençlik Kuruluşları İçin Eğitim ve Ağ Kurma Amaç: 1.Avrupa gençlik çalışmalarında değişimlerin, işbirliğinin ve eğitimin geliştirilmesi 2.Gençlik programı kapsamındaki projelerin geliştirilmesine katkıda bulunmak Kimler Katılanilir? Bir program ülkesinde ikamet eden ve yaygın eğitim ve Gençlik alanında faaliyet gösteren ya da ilgilenen tüm aktörler projeye katılabilir. Örneğin, Yerel veya bölgesel düzeyde gençlik politikalarına katılanlar Gençlik önderleri Genç grupları Eğitmenler/rehberler Gençlik görevlileri

15 Eylem 4.3 Gençlik Çalışanları ve Gençlik Kuruluşları İçin Eğitim ve Ağ Kurma ETKİNLİKLER: 1. İşbaşı Eğitimi 2. Fizibilite Ziyareti 3. Değerlendirme Toplantısı 4. Çalışma Ziyareti 5. Ortaklık Oluşturma Faaliyeti 6. Seminer 7. Eğitim Kursu 8. Ağ Kurma FİNANSMAN KURALLARI Katılımcıların seyahat masrafları: Seyahat masraflarının %70’i. Yeme içme ve konaklama giderleri: 35 Avro/gün/katılımcı. Faaliyet masrafları: 900 Avro + katılımcı başına 35 Avro. Eğitim araçları: Günlük 280 Avro. (Eğitim Kursları için) İstisnai masraflar: %100’e kadar.

16 Eylem 4.3 Gençlik Çalışanları ve Gençlik Kuruluşları İçin Eğitim ve Ağ Kurma Faaliyet Süresi (iş günü) Katılımcı sayısıKuruluş sayısı İşbaşı Eğitimi 10-20En fazla 2 En fazla 2 (1 AB’den) Fizibilite Ziyareti2-3En fazla 2/KuruluşEn az 2 (1 AB’den) Değerlendirme Toplantısı 1050En az 4 (1 AB’den) Çalışma Ziyareti Ortaklık Oluşturma Faaliyeti Seminer Eitim Kursu Ağ kurma3-15 aySınır yokEn az 6 (1 AB’den)

17 Eylem 5.1 Gençler ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Olanlar İçin Toplantılar. Kapsam: Gençler,gençlik çalışmaları alanında ve gençlik kuruluşlarında aktif olanlar ve gençlik politikalarından sorumlular arasındaki işbirliğini, seminerleri ve Yapılandırılmış Diyaloğu destekler. 1.) Ulusal Gençlik Toplantısı Yapılandırılmış Diyalog ya da Avrupa Birliği politikaları ile ilgili konuları görüşmelere açmaktadır; AB Dönem Başkanlığını yürütmekte olan AB üye devleti tarafından düzenlenecek resmi gençlik etkinliğinin hazırlıklarıyla ilgilidir; Avrupa Gençlik Haftası ile bağlantılı faaliyetleri düzenlemeye yöneliktir; Örgün ve yaygın eğitim alanları arasındaki diyalog ve işbirliğini güçlendirmektedir.

18 Eylem 5.1 Gençler ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Olanlar İçin Toplantılar. 2.) Ulus Ötesi Gençlik Semineri Yapılandırılmış Diyalog, gençlik ve Gençlik için Avrupa Paktı alanlarında Koordinasyonun Açık Yöntemlerinin öncelikleri ve hedefleri merkezli konuları görüşmek, iyi uygulamaların ve fikirlerin değişimini sağlamak ve/veya tavsiyelerde bulunmak üzere gençlerin ve politika-yapıcıların bir araya gelmesi. Kalite Kriterleri Nelerdir Dahil olan proje ortaklarının çeşitliliği; Katılımcı çalışma yöntemleri; Yaygın öğrenme deneyimi; Toplum üzerinde beklenen etki; Avrupa boyutu; Projenin görünebilirliği; Sonuçların yaygınlaştırılması ve kullanılması

19 Eylem 5.1 Gençler ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Olanlar İçin Toplantılar. Teknik Kriterler: Ortaklık  Ulusal Gençlik Toplantısı:Herhangi Bir Program ülkesinden sadece bir yararlanıcı Ulus Ötesi Gençlik Semineri:En az biri AB üyesi olmak üzere en az 5 farklı Program Ülkesinden yararlanıcılar.  Proje ortakları kar amacı gütmeyen kuruluşlar/Sivil Toplum Kuruluşları ya da yerel/bölgesel kamu/hükümet kuruluşları veya ASTK olabilir. Katılımcılar  Ulusal Gençlik Toplantısı:En az 15 katılımcı  Ulusötesi Gençlik Semineri:En az 30 katılımcı

20 Eylem 5.1 Gençler ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Olanlar İçin Toplantılar. Teknik Kriterler Proje Siresi: 3 ile 9 ay arasında (planlama ve hazırlık, uygulama,değerlendirme ve takip dahil) Ulusal Gençlik Toplantısı:Belli bir faaliyet süresi yok Ulus-ötesi Gençlik Semineri:1 ile 6 gün arasında Hibe: Eş-finansman kuralı vardır Toplam harcamaların en fazla 75% i, 50.000 Avroya kadar olmalıdır.

21 Eylem Projeleri Başvuru Tarihleri Her yıl, yılda 5 dönem olmak üzere; 1 Şubat, 1 Nisan, 1 Haziran, 1 Eylül, 1 Kasım, tarihlerinde başvuruların Ulusal Ajansa yapılması gerekmektedir.

22 Faydalı Linkler www.ua.gov.tr www.genclik.gov.tr www.mfib.gov.tr www.abgs.gov.tr www.fp7.org.tr http://europa.eu.int/comm/youth/

23 >>> >>> SEMİH YÜKSEL www.projeparki.com semih@projeparki.com


"AB&TÜRKİYE PROJE ORTAKLIĞI. AB Proje Havuzu ve Türkiye’nin Payı Türkiye, 245 milyon Euro katki payi ödeyerek ortak oldugu AB fonlarinin sadece yüzde 15`ini." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları