Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Halkla İlişkiler Sürecinde Kullanılan Yöntem ve Araçlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Halkla İlişkiler Sürecinde Kullanılan Yöntem ve Araçlar"— Sunum transkripti:

1 Halkla İlişkiler Sürecinde Kullanılan Yöntem ve Araçlar
İletişim: İki birim arasında birbiriyle ilişkili bir dizi mesaj alışverişidir. Duygu, düşünce ya da bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon.

2 Halkla İlişkiler Sürecinde Kullanılan Yöntem ve Araçlar
Sözlü Araçlar Yazılı Araçlar Görsel – İşitsel Araçlar

3 Halkla İlişkiler Sürecinde Kullanılan Yöntem ve Araçlar
Sözlü Araçlar Konuşma ve Görüşme: Halkla iletişimci; sabırlı, nazik ve güler yüzlü olmalı; karşısındaki insanın eğitim ve statüsüne göre bir davranış içine girmeli, kişi üzerinde olumlu bir kimlik yaratmalı, konuşurken karmaşık anlatımlardan uzak, sade ve anlaşılır bir dil kullanmalı, argo sözcüklerden kaçınmalıdır. Toplantı: Belirlenmiş bir konuda halkın ya da hedef kitlenin ilgisini çekmek, onları bilgilendirmek zaman zaman da görüşlerini ve önerilerini almak için yapılan görüşmelerdir. Konunun güncelliği ve katılımcıların karşıt görüşlü olması önemlidir.

4 Halkla İlişkiler Sürecinde Kullanılan Yöntem ve Araçlar
Sözlü Araçlar Konferans: Tek yönlü bir iletişim aracıdır. Hedef kitleye belirli bir sürede iletilerin ya da çeşitli düşünce ve görüşlerin aktarılması amacıyla düzenlenir. Doğrudan bir diyalog kurulmadığı için iletinin ne denli alındığının ölçülmesi oldukça zordur.

5 Halkla İlişkiler Sürecinde Kullanılan Yöntem ve Araçlar
Sözlü Araçlar Seminer: Konferansa göre daha uzun bir zaman dilimini kapsar. Seminerlerde, birden fazla konuşmacı hazırladıkları bildirileri ve ele alınan konuyu çeşitli yönlerden inceler. Bu tür toplantılar, genellikle yüksek düzeyde bilimsel bir nitelik taşıdığı için dinleyicileri sınırlıdır. Tartışmalara ve eleştirilere imkan sağladığı için bu sınırlı dinleyici kitlesinin ele alınan konuyu ayrıntılarıyla değerlendirmesi daha kolay olur. Kuruluşlar, toplumsal sorumluluk anlayışları doğrultusunda bilginin üretilmesi ve paylaşılması amacıyla seminerler düzenler ya da sponsorluk yaparak destek verir.

6 Halkla İlişkiler Sürecinde Kullanılan Yöntem ve Araçlar
Sözlü Araçlar Sergiler: Bir örgütün ürün ve hizmeti ya da belirli konulardaki düşüncelerini çarpıcı, akılda kalıcı teknikler kullanılarak tanıtılması amacıyla düzenlenen organizasyonlardan biridir. Beğenilen, ilgi gören sergiler, kuruluşun imajını olumlu yönde etkiler.

7 Halkla İlişkiler Sürecinde Kullanılan Yöntem ve Araçlar
Sözlü Araçlar Sergiler: Bir halka ilişkiler aracı olarak sergiler, kuruluşların tarihsel gelişiminin fotoğraf, belge gibi görsel ve ilginç malzemeler aracılığıyla anlatarak, kuruluşun nereden nereye geldiğini çarpıcı bir şekilde gözler önüne serme olanağı sağlar.

8 Halkla İlişkiler Sürecinde Kullanılan Yöntem ve Araçlar
Sözlü Araçlar Fuarlar: Fuarlar, işletmeleri tanıtmak ve çıkardıkları yeni ürün ve hizmetleri potansiyel müşterilere tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen etkili bir iletişim ortamıdır. Bölgesel ulusal ya da uluslar arası bir fuarlar tarımsal alandan turizme kadar çok çeşitli alanlarda düzenlenebilir. Fuarda kurulacak bir stant, fuarı gezecek binlerce kişinin işletmeyi ve faaliyetlerini tanımayı sağlayacaktır.

9 Halkla İlişkiler Sürecinde Kullanılan Yöntem ve Araçlar
Sözlü Araçlar Festivaller: Sanat, kültür, folklor gibi çok çeşitli konularda düzenlenen festivaller, iyi organize edildiği takdirde son derece etkili bir halka ilişkiler aracına dönüşür. Çeşitli sosyal ekinliklerle –konserler gibi- renklendirilen festivaller günümüzde özellikle küçük ve orta büyüklükteki yerleşim merkezlerinde halka ilişkilerin en önemli sembolü haline gelmiştir.

10 Halkla İlişkiler Sürecinde Kullanılan Yöntem ve Araçlar
Sözlü Araçlar Festivaller: Antalya ‘Altın Portakal’, Adana’da ‘Altın Koza’ ‘İstanbul Sanat ve Kültür Festivali’ vb. Kuruluşlar, bu tür festivalleri destekleyerek adlarını duyurur. Toplumsal sorumluğu gelişmiş kurum imajı oluştururlar.

11 Halkla İlişkiler Sürecinde Kullanılan Yöntem ve Araçlar
Sözlü Araçlar Yarışmalar: Halk arasında düzenlenen yarışmalar, genel ilgiyi kuruluş üzerine çeken kitlesel bir halkla ilişkiler aracıdır. Çeşitli özelliklerdeki gruplar için farklı yarışmalar düzenlenebilir. Yarışmalar aynı zamanda kuruluşlar için bir tanıtım görevi de görür. Katılımın çokluğu halkın kuruluşa duyduğu ilgi ve güveni gösterir. Bu nedenle halkın ilgisini çekecek yarışmalar, halkla ilişkiler biriminin değerlendirilmesini sağlar.

12 Halkla İlişkiler Sürecinde Kullanılan Yöntem ve Araçlar
Sözlü Araçlar Yarışmalar: Katılımın çokluğu halkın kuruluşa duyduğu ilgi ve güveni gösterir. Bu nedenle halkın ilgisini çekecek yarışmalar, halkla ilişkiler biriminin değerlendirilmesini sağlar.

13 Halkla İlişkiler Sürecinde Kullanılan Yöntem ve Araçlar
Yazılı Araçlar: Gazete, dergi, kitap, broşür, bülten, yıllık, rapor, mektup, afiş, pankart, el ilanları vb. Yönetimler halkın dilek ve isteklerini, genel eğilimlerini, olumlu veya olumsuz görüşlerini ve halka duyurmak istediği bilgileri basılı araçlar olan kitaplar, gazeteler ve magazinler de öğrenebileceği gibi, bu yolla da duyurabilirler.

14 Halkla İlişkiler Sürecinde Kullanılan Yöntem ve Araçlar
Yazılı Araçlar: Bu araçların her birinin ayrı fonksiyonu vardır. Kitaplar kamu kuruluşu ve şirketlerin önemli yıl dönümlerinde (25, 50, 100 gibi) yayınladıkları ve örgütün tarihçesi ya da kurucularının hayatlarına yer verir. Gazete ve dergiler geniş kesimlerle örgütün ilişkisini sağlar. Yazılı basın olarak da adlandırılan yayın organları diğer medya organlarına göre halkla ilişkiler alanında en sık kullanılan araçlardandır.

15 Halkla İlişkiler Sürecinde Kullanılan Yöntem ve Araçlar
Yazılı Araçlar: Basını etkili bir araç olarak kullanmak isteyen halkla ilişkiler uzmanları medyanın çalışma sistemini bilmek ve onun dilini anlamak zorundadır.

16 Halkla İlişkiler Sürecinde Kullanılan Yöntem ve Araçlar
Yazılı Araçlar: Gazete: ulusal, yerel ve işletme gazeteleri

17 Halkla İlişkiler Sürecinde Kullanılan Yöntem ve Araçlar
Yazılı Araçlar: Gazete: Ulusal ve Yerel Gazeteler Kitle iletişim araçlarının gündem belirleme işlevi nedeniyle bir kurumla ilgili haberlerin basında yer alması, halkla ilişkiler çalışmaları açısından son derece önemlidir. Gazeteler, sayfalarında ağırlık verdikleri haber türlerine göre; -Politik -Ekonomik -Aktüalite-magazin -Ekonomi, spor gazeteleri olarak sınıflandırılır.

18 Halkla İlişkiler Sürecinde Kullanılan Yöntem ve Araçlar
Yazılı Araçlar: Gazete: Ulusal ve Yerel Gazeteler Gazeteler ülkelerin eğitim ve kültür düzeyini yansıtan bir aynadır. Halkla ilişkilercinin amacı çalıştığı kurumun faaliyetlerini bu aynadan doğru bir şekilde yansıtmaktır. Basında yer almasını beceren bir firma kendisini kamuoyuna tanıtmak için çok büyük bir imkân sağlamış ve bedava reklamını yaptırmış olur.

19 Halkla İlişkiler Sürecinde Kullanılan Yöntem ve Araçlar
Yazılı Araçlar: Gazete: Ulusal ve Yerel Gazeteler Halkla ilişkiler görevlileri mesaj vermek istedikleri kitleye göre uygun yayın organını seçmek durumundadır. Seçtiği organın çalışma sistemini tespit emek ve haberi kullanabilecek ilgili servislerle diyalog kurmalıdır. Bununla birlikte gazetelerden en iyi şekilde yararlanmak için ‘zamanlama’ konusuna dikkat etmek gerekir.

20 Halkla İlişkiler Sürecinde Kullanılan Yöntem ve Araçlar
Yazılı Araçlar: Gazete: İşletme Gazeteleri Haftalık, iki günlük, aylık ya da daha uzun sürelerle çıkarılan işletme gazeteleri, örgüt içi iletişimi sağlayıcı olduğu kadar, işletmenin çevresiyle iletişimini kurmada da önemli bir işlev görmektedir. Yayımlanması kolay ve dergiye oranla daha ekonomik olan gazeteler, periyodik haberlere gereksinim duyulduğu ve daha seyrek yayımlanan dergileri desteklemek gerektiği zaman uygun bir iletişim yöntemidir.

21 Halkla İlişkiler Sürecinde Kullanılan Yöntem ve Araçlar
Yazılı Araçlar: Gazete: İşletme Gazeteleri İşletme gazetelerinin işlevini etkili bir şekilde yerine getirebilmesi için: Haberleri tam ve doğru olarak vermek, Abartılı haber başlıklarından kaçınmak, Haberlerin elden geldiğince güncel olması, Kurumlar arası ilişkileri geliştirecek öneri ve uygulamalara daha çok yer vermek, İşletmenin kamu yararına yönelik çalışma ve hizmetleri abartmadan vermek, Gazete, ilk bakışta işletmenin propaganda aracı olarak algılanmayacak bir anlayışla hazırlamak, önemlidir!!

22 Halkla İlişkiler Sürecinde Kullanılan Yöntem ve Araçlar
Yazılı Araçlar: Dergiler: Dergilerin de özelliklerine göre farklı okuyucu kitleleri vardır. Tümüyle gençlik sorunlarına eğilen, ev kadınlarına hitap eden, aydınların gereksinmelerini karşılamaya çalışan vb. değişik toplum kesimlerini hedef almış dergilerden yararlanırken bu ayrım mutlaka göz ününde tutulmalıdır. Dergilerin, gazetelere oranla güncel bir olayın derinlemesine inceleme olanağı vardır.

23 Halkla İlişkiler Sürecinde Kullanılan Yöntem ve Araçlar
Yazılı Araçlar: Kitaplar: Son yıllarda yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Vehbi Koç, Sakıp Sabancı, Üzeyir Garih gibi iş adamlarının hayat hikâyelerini anlatan kitaplar, yayınladıkları dönemlerde büyük ilgi görmüş ve en çok satanlar listesine bile girmiştir. Kitapçık da denilen el kitapları işletmenin uğraşı alanları ile ilgili konular, yeni projeler, karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgileri içerebilir. Metin ağırlıklı olan ve az sayıda sayfadan oluşan el kitaplarında her an başvurulabilecek bir özelliği taşır. Bu özelliği nedeniyle söz konusu yayınlarda mümkün olduğu kadar sade ve basit bir dil tercih edilmelidir.

24 Halkla İlişkiler Sürecinde Kullanılan Yöntem ve Araçlar
Yazılı Araçlar: Broşürler:Geniş anlamı ile sirküler, risale veya küçük kitapçıkların hepsini birden içeren broşür sözcüğü dar anlamıyla ise altı veya daha fazla sayfadan oluşan belirli bir amaçla önceden belirlenen hedef kitleye dağıtılan sürekliliği olmayan basılı iletişim aracını tanımlar.

25 Halkla İlişkiler Sürecinde Kullanılan Yöntem ve Araçlar
Yazılı Araçlar: Broşürler: Genel amaçlı broşürler, kurumun tarihçesi, uğraşı alanı ve etkinliklerini çarpıcı bir şekilde izah eder. Kurum hakkında olumlu bir izlenim oluşturmasını hedefler. Özel amaçlı broşürler ise belirli bir hedef kitleye yönelik olarak kurumun ihracat hacmi, üretim teknolojisi, yeni ürün çeşitleri gibi daha özel konulara ilişkin bilgi vermeyi amaçlar.

26 Halkla İlişkiler Sürecinde Kullanılan Yöntem ve Araçlar
Yazılı Araçlar: Broşürler: Broşürlerde mesajlar daima basit, amaç ise bilgilendirmek ve ikna etmektir.

27 Halkla İlişkiler Sürecinde Kullanılan Yöntem ve Araçlar
Yazılı Araçlar: Bültenler: Tüm periyodik kuruluş yayınları içinde en basit ve yayınlanması en kolay olan format bültenlerdir. Çoğunlukla çalışanlara yönelik olarak çıkarılmaktadır. Bültenleri popüler kılan en önemli özellik yayınlanma kolaylığı ve maliyetin düşük olmasıdır.

28 Halkla İlişkiler Sürecinde Kullanılan Yöntem ve Araçlar
Yazılı Araçlar: Bültenler: Bültenler ulaştıkları hedef kitlelere göre; üyelere yönelik bültenler, toplumsal örgütler tarafından yayınlanan bültenler, kurumsal bültenler, tanıtım bültenleri ve özel ilgi bültenleri olarak sınıflandırılırlar.

29 Halkla İlişkiler Sürecinde Kullanılan Yöntem ve Araçlar
Yazılı Araçlar: Yıllıklar: Kurumun bir yıl içinde gerçekleştirdiği çalışmalarının anlatıldığı bir yayın türüdür. Çoğunlukla bir yıllık çalışmalar kronolojik sırayla özetlenir. Kurumun açıklık politikası bağlamında bilânçosu, kar ve zarar tablosu gibi muhasebe kayıtlarının yanı sıra kurumun tarihçesi yöneticileri, üretim teknolojisi gibi kurum ile ilgili ansiklopedik bilgiler de yıllıklarda yer alabilir.

30 Halkla İlişkiler Sürecinde Kullanılan Yöntem ve Araçlar
Yazılı Araçlar: Yıllıklar: Kurumun ilişkide bulunduğu kişi ve firmalara da ücretsiz olarak gönderilen yıllıklar aynı zamanda, basın kuruluşlarının da yararlanacağı önemli bir haber kaynağıdır. Bu nedenle, yıllıkların doğruluk ve dürüstlük ilkelerinden ayrılmaksızın yazı, fotoğraf, tablo, şekil gibi unsurların çarpıcı bir grafik tasarımı ile abartıya kaçılmadan sunulmasına dikkat edilmelidir.

31 Halkla İlişkiler Sürecinde Kullanılan Yöntem ve Araçlar
Yazılı Araçlar: Raporlar: Örgütlerin içinde bulunduğu sektörün sorunları, ülke ekonomisi, issizlik ya da işçi-işveren ilişkileri gibi konularla ilgili görüşlerin, araştırmaların yer aldığı bir yayın türüdür. Genellikle işletmelerin toplumsal sorumluluk anlayışı doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmaların yer aldığı raporlar, bir halkla ilişkiler aracı olarak oldukça etkili bir yayın türüdür.

32 Halkla İlişkiler Sürecinde Kullanılan Yöntem ve Araçlar
Yazılı Araçlar: Raporlar: TÜSİAD’ın bu tarz hatırladığı raporlar, basın yayın organları tarafından, haber ve yorum olarak çok geniş şekilde değerlendirilmekte zaman zaman kamuoyunda geniş tartışmalara yol açmaktadır.

33 Halkla İlişkiler Sürecinde Kullanılan Yöntem ve Araçlar
Yazılı Araçlar: Afişler: Belirli sloganlar ve grafiklerle insanların ilgi ve dikkatini verilmek için mesaja çekmek amacıyla düzenlenir. Adresleri bilinmeyen kişilerle ilişki kurabilmek için, ne bülten, ne yıllık, ne de mektuplardan yararlanılabilir. Oysa genel yerlere, işlek yollar üzerindeki duvarlara asılacak afişler, pek çok kişinin dikkat çekip mesajlarını hedef kitlelere ulaştırabilir.

34 Halkla İlişkiler Sürecinde Kullanılan Yöntem ve Araçlar
Yazılı Araçlar: Afişler: Afişin ilk amacı, çekici bir görsel düzenleme ile göze çarpmasıdır. Dolayısıyla bir afişte yazıdan çok, resim, fotoğraf gibi görsel öğelere ağırlık verilmelidir.

35 Halkla İlişkiler Sürecinde Kullanılan Yöntem ve Araçlar
Rozetler, Pullar ve Damgalar : Rozetler, kurumu simgeleyen amblemden oluşur. Kitap, mektup, yılbaşı kartı gibi basılı araçlardaki kurumu simgeleyen damgalar, şirketin tanınmasını ve hedef kitle tarafından hatırlanmasını sağlar.

36 Halkla İlişkiler Sürecinde Kullanılan Yöntem ve Araçlar
Rozetler, Pullar ve Damgalar : Özellikle, kuruluş yıl dönümlerinde ya da benzeri kutlamalar ile ilgili organizasyonlar sırasında yayınlanan pullar, iyi hazırlandığında meraklıları tarafından uzun yıllar saklanacağı için şirket imajının oluşmasında son derece etkili bir araçtır.

37 Halkla İlişkiler Sürecinde Kullanılan Yöntem ve Araçlar
Görsel – İşitsel Araçlar: Radyo – Televizyon – Sinema - Video Bu araçların etkisi gelişmiş ülkelere nazaran okuma-yazma oranı düşük ülkelerde daha fazladır. Sinemayla başlayan görsel araçlardan halkla ilişkilerde yararlanma etkinliği televizyonla sürmüştür. Görsel işitsel araçlar vatandaşlara evlerinde ulaşırken, olayları gözleriyle görüyormuş kulağıyla duyuyormuş izlenimi oluşturacaktır. Bunun ise inandırıcılık etkisi daha fazladır.

38 Halkla İlişkiler Sürecinde Kullanılan Yöntem ve Araçlar
Görsel – İşitsel Araçlar: Radyo – Televizyon – Sinema - Video Hiçbir gazete veya dergi bir televizyonun ulaştığı kitleye ulaşamaz. Görsel işitsel araçların yazılı basına göre diğer üstünlükleri ise şöyle sıralanabilir: Radyo dinlemek, televizyon izlemek için okuryazar olmaya gerek yoktur. İletilen mesajların görsel unsurlarla desteklenmesi onların inanılır ve güvenilirliğini arttırmaktadır. Radyo ve televizyonlar yayın saat, program türleri ve konularında farklılaştırmalar yaparak, farklı kitlelere (çocuk, kadın, ev hanımı vb. gibi) kolayca ulaşabilmektedir.


"Halkla İlişkiler Sürecinde Kullanılan Yöntem ve Araçlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları