Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARŞIMDA KARE DİKDÖRTGEN VE ÜÇGEN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARŞIMDA KARE DİKDÖRTGEN VE ÜÇGEN"— Sunum transkripti:

1 KARŞIMDA KARE DİKDÖRTGEN VE ÜÇGEN

2 KARE Bütün kenarları ve açıları birbirine eşit olan düzgün dörtgene kare denir. Karenin 4 köşesi, 4 kenarı , 2 köşegeni vardır. Kenar uzunlukları birbirine eşittir. Kenarları büyük harfle gösterilir ve bir yerden gidilerek adlandırılır.

3 Kenarları sembolle [ ] içinde gösterilir.
Kenar uzunlukları ise sembolle | | içinde gösterilir. Karenin 4 dik açısı (90°) olup iç açıları toplamı 360 derecedir. Köşegenler açıları iki eşit parçaya bölerler.

4 5 cm E R . . 5 cm 5 cm . N . K 5 cm

5

6 Karenin Adı: ERKN ,RKNE, NERK,KNER
Karenin Açıları: s ( <R ) = 90 ° , s ( <E ) = 90 ° s ( <K ) = 90° , s ( <N ) = 90 ° Karenin Köşegeni: [ EK ] , [ RN ]

7 Karenin kenarları : [ ER ] , [ EN ] , [ RK ] , [ KN ] Karenin kenar uzunlukları : |KN|=5cm , |NE|=5cm |ER|=5cm , |RK|=5cm

8 DİKDÖRTGEN Karşılıklı kenarları birbirine eşit, dik ve paralel olan dörtgene dikdörtgen denir. Dikdörtgenin 4 köşesi, 4 kenarı , 2 köşegeni vardır. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir.

9 Kenarları büyük harfle gösterilir ve bir yerden gidilerek adlandırılır
Kenarları büyük harfle gösterilir ve bir yerden gidilerek adlandırılır. Kenarları sembolle [ ] içinde gösterilir. Kenar uzunlukları ise sembolle | | içinde gösterilir. 4 dik açısı (90°) olup iç açıları toplamı 360 derecedir. Köşegenler açıları iki eşit parçaya bölerler.

10

11

12 Kare ve dikdörtgende komşu olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçasına “köşegen” denir.
Kare ve dikdörtgenin köşegenleri birer doğru parçasıdır. Kare ve dikdörtgenin ikişer köşegeni vardır.

13 KARE VE DİKDÖRTGENDE AÇILAR
Kare ve dikdörtgenin 4 tane açısı vardır. Açılarının ölçüsü 90 derecedir.

14 ÜÇGEN Aynı doğru üzerinde olmayan üç noktayı birleştiren doğru parçalarından meydana gelen geometrik şekle üçgen denir. Üçgenin; 3 kenarı, 3 köşesi vardır. Köşegeni YOKTUR.

15 Bu noktalara köşe, doğru parçalarına kenar ve kenarlar arasındaki açılara iç açı denir. Üçgenin herhangi bir kenarı taban olabilir. Tabanın karşısındaki köşeye tepe, açısına da tepe açısı denir.

16 KENARLARINA GÖRE ÜÇGENLER Üçgenler kenarlarına göre 3’e ayrılır.
1. Eşkenar üçgen: Tüm kenar uzunlukları aynı olan üçgenlerdir. Bu üçgenlerin iç açıları her zaman eşit olup her açı 60 ° ‘dir.

17

18 2. İkizkenar üçgen: İki kenar uzunlukları birbirine eşit olan üçgenlerdir. Bu üçgenlerin alt açıları birbirine eşittir .

19 3.Çeşitkenar üçgen: Üç kenar uzunlukları da birbirinden farklı olan üçgenlerdir. Bu üçgenlerin iç açıları da birbirinden farklıdır .

20 AÇILARINA GÖRE ÜÇGENLER
Bir üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir. Üçgenler açılarına göre 3’e ayrılır. 1-Dik açılı üçgenler: Bir açısı dik açı (90 °) olan üçgenlerdir.

21 2-Geniş açılı üçgenler: Bir açısı geniş açı olan üçgenlerdir.

22 3-Dar açılı üçgenler:Tüm açıları dar açı olan üçgenlerdir.

23 1.Aşağıdaki ABC üçgenindeki B açısının ölçüsü kaç derecedir?

24 2. Aşağıdaki üçgen ……………. üçgendir
2.Aşağıdaki üçgen …………….. üçgendir. Açılarının kaçar derece olduğunu yazınız..

25 3.Aşağıdaki üçgenlerden hangisi dik üçgendir?

26 4.Aşağıdaki üçgende  ‘sı kaç derecedir?

27 5. Aşağıdaki üçgenlerin kenarlarına göre çeşitlerini yazınız.

28 6.Aşağıdaki dik üçgenin C açısı kaç derecedir?

29 7. Aşağıdaki üçgen ……………. üçgendir
7. Aşağıdaki üçgen ……………..üçgendir. Hangi açıların eşit olduğunu işaretle.

30 7. Aşağıdaki üçgen ……………..üçgendir.Geniş açıyı bulup işaretle.

31 Karenin Çevresini Hesaplama

32 Karenin Alanını Hesaplama
8x8=64 birim kare alanı bulunur.

33 ÇÖZÜM: Ç= 4x7=28 m çevresi. A=7x7=49 m2 alanı bulunur.
SORU:Bir kenarı 7 m olan karenin alanı ve çevresini bulunuz. ÇÖZÜM: Ç= 4x7=28 m çevresi. A=7x7=49 m2 alanı bulunur.

34 Dikdörtgenin Çevresi 1.yol : Dikdörtgenin bir kısa kenarı ile bir uzun kenarını toplayıp 2 ile çarparak çevresini buluruz. Ç= 2x(a+b) 2.yol: Kısa kenarları ayrı uzun kenarları ayrı 2 ile çarpıp her iki çarpımı toplayarak çevreyi buluruz. Ç= (2xa)+(2xb) 3.yol: 4 kenarını toplayarak buluruz. Ç= a+a+b+b

35 Dikdörtgenin Alanı

36 Dikdörtgenin Alanı: Uzun ve kısa kenar boyunca dizilen birim karelerin sayıları çarpılarak dikdörtgensel yüzeyi kaplayan birim karelerin sayısı bulunur. Birim kare sayısı: 8 birim kare x 4 birim kare=32 birim kare

37 Dikdörtgenin alanını bulmak için
ALAN= Uzun kenar x kısa kenar ALAN= a x b veya ALAN= Taban x Yükseklik şeklinde de bulunabilir.

38 ÇEVRE: 2x(a+b) 2x(45+23) 2x68=136 m çevresi ALANI: axb
SORU:Uzun kenarı 45 m,kısa kenarı 23 m olan dikdörtgen şeklindeki tarlanın çevresi ve alanı ne kadardır? ÇEVRE: 2x(a+b) 2x(45+23) 2x68=136 m çevresi ALANI: axb :23x45=1035 m2 alanı bulunur.


"KARŞIMDA KARE DİKDÖRTGEN VE ÜÇGEN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları