Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Toplumsal gelişmenin de çürümenin de temelinde yöneticilerin tavırları yatar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Toplumsal gelişmenin de çürümenin de temelinde yöneticilerin tavırları yatar."— Sunum transkripti:

1 Toplumsal gelişmenin de çürümenin de temelinde yöneticilerin tavırları yatar.

2 Siyaset(Arapça): « İ dare etmek işleri yoluna koymak.» Politika(Yunanca): «Şehir halkının hayatıyla ilgili her şey.» Vatandaşların toplumu ilgilendiren işlerle ilgili yaptığı her şeydir.

3 Siyaset Felsefesinin Konusu siyasal otoriteyi, bu otoritenin oluşumunu, kaynağını, gücünü nasıl sürdürdüğünü, siyasal otoriteyle birey arasındaki ilişkiyi bunların daha iyi, daha adil duruma gelip gelmeyeceğini ele alan bir felsefe disiplinidir.

4 Bilim ve Felsefe farkı Siyaset Bilimi Olanı, olduğu gibi açıklar. İyi-kötü değerlendirmesi yapmaz. Siyaset Felsefesi Olması gerekeni (ideal olanı) arar. İyi-kötü değerlendirmesi yapar.

5 Siyaset Felsefesinin temel kavramları Devlet Birey Toplum İ ktidar Egemenlik Meşruiyet Yönetim Bürokrasi Hukuk Yasa Sivil Toplum İ nsan Hakları Hak Demokrasi Adalet Laiklik Toplumsal ilişkileri düzenleyen uyulması zorunlu kurallar topluluğudur. Bireyler arası ilişkileri düzenlemek amacıyla devlet tarafından konulmuş, uyulması zorunlu olan ve yaptırımla desteklenen kuraldır. Sınırları belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan bağımsız ve egemen bir toplumun oluşturduğu siyasi ve hukuki bir örgütlenmedir. Devlet otoritesi ve kurumları dışında kendini yönlendirebilen, haklarını savunabilen özgür vatandaşlardan oluşan toplumdur. Sahip olduğu özelliklerle diğer insanlardan ayrılan ve toplumu oluşturan insanlardan biridir. Yapılan eylemin yazılı yasaya uygun olması durumudur. İktidar gücünü elinde bulunduran kişi ya da grupların toplumu idare etmesidir. İnsanın herhangi bir koşula veya statüye bağlı kalmaksızın doğuştan sahip olduğu dokunulmaz ve vazgeçilemez üstün nitelikli değerlerdir. Bir toplumda halkı yönetme gücüne sahip olmadır. Temel ve sosyal ihtiyaçları karşılamak için etkileşimde bulunan, aynı kültürü ve coğrafyayı paylaşan insanların oluşturduğu topluluktur. İktidar olmaktan doğan gücü, hiçbir iç ya da dış baskı olmadan kullanabilmektir. Devletin yasalarla belirlenmiş görevlerini ast-üst ilişkisi içinde yerine getiren memurlar topluluğunu ifade eden yapıdır. Din işlerini devlet işlerinden ayıran yönetim şeklidir. Devlet dinlere eşit uzaklıkta durarak inanç özgürlüğünü güvence altına almayı sağlar. Bireyin, başka bireylerden ya da kurumlardan isteyebileceği her şeydir. Herkese hak ettiğini vermektir. Halk egemenliğine dayalı yönetim şeklidir.

6 Siyaset Felsefesinin temel soruları İktidarın kaynağı nedir? Meşruiyetin ölçütü nedir? Egemenliğin kullanılış biçimleri nelerdir? Bürokrasiden vazgeçilebilir mi? Sivil toplumun anlamı nedir? Bireyin temel hakları nelerdir? a.Geleneksel egemenlik b.Karizmatik egemenlik c.Rasyonel-Yasal egemenlik a.Korunma ihtiyacı b.Tanrı c.Ortak irade a.Koruyucu haklar b.İsteme hakları c.Katılma hakları

7 Devlet ortaya nasıl çıkmıştır? Devletin doğal bir varlık olduğunu savunanlar Platon Aristoteles Farabi İbn-i Haldun Devletin yapay bir varlık olduğunu savunanlar Thomas Hobbes John Locke Jean Jacques Rousseau

8 İ deal Düzen arayışları İdeal bir düzenin olabileceğini reddedenler - Sofistler - Nihilistler - Anarşizm - Sofistler - Nihilistler - Anarşizm İdeal bir düzenin olabileceğini kabul edenler - Özgürlüğü temel alan yaklaşım - Eşitliği temel alan yaklaşım - Adaleti temel alan yaklaşım - Özgürlüğü temel alan yaklaşım - Eşitliği temel alan yaklaşım - Adaleti temel alan yaklaşım

9 Ütopyalar  İstenilen ÜTOPYALAR  Platon - DEVLET  Farabi - ERDEMLİ TOPLUM  Thomas More - ÜTOPYA  Campanella - GÜNEŞ ÜLKESİ  İstenilmeyen ÜTOPYALAR  Huxley - YENİ DÜNYA  George Orwell - 1984

10 Birey - Devlet ilişkisi Yusuf Has Hacip ◦ Devletin amacı bireyi mutlu kılmaktır. Charles De Montesquieu ◦ Kuvvetler ayrılığı ilkesi benimsenmelidir. John Locke ◦ Hukukun üstünlüğü, yasama yürütmenin ayrı olması Karl Popper ◦ Açık toplum – Demokrasi – Çok partililik


"Toplumsal gelişmenin de çürümenin de temelinde yöneticilerin tavırları yatar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları