Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAN GÖLÜ HAVZASI İZLEME PROGRAMI Nermin ANUL Şube Müdürü Aralık 2015 DSİ 17. Bölge Müdürlüğü-

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAN GÖLÜ HAVZASI İZLEME PROGRAMI Nermin ANUL Şube Müdürü Aralık 2015 DSİ 17. Bölge Müdürlüğü-"— Sunum transkripti:

1 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAN GÖLÜ HAVZASI İZLEME PROGRAMI Nermin ANUL Şube Müdürü Aralık 2015 DSİ 17. Bölge Müdürlüğü- Van’da yapılan havza paydaş toplantısı 1

2 SUNUM İÇERİĞİ 2  Mevcut Durum  SYGM Görevleri  Mevzuat  Mevzuata Göre İzleme Türleri  Su Kütleleri ve Tiplerin Belirlenmesi  İzleme Programlarının Hazırlanması  İzleme Noktalarının Seçimi  İzleme Parametreleri/Sıklıklar

3  Orman ve Su İşleri Bakanlığı, –Araştırma Maksadıyla Hizmet Alımı İle İzleme Yapan Kurumlar  Su Yönetimi Genel Müdürlüğü  Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, –Araştırma Maksadıyla Hizmet Alımı İle İzleme Yapan Kurumlar  Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  Tarım Reformu Genel Müdürlüğü  Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü (Mevcut laboratuvarı bulunmayıp İl Gıda Kontrol Laboratuvarları ve Enstitülerde analizler yapılmaktadır.) Ülkemizde İzleme Yapan Kurumlar 3

4  Sağlık Bakanlığı, –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu  Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı  Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı  Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığı  Belediyeler –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  Büyükşehir Belediyelerinde 1 Merkez Laboratuvar, ayrıca İçme Suyu Arıtma ve Atık Su Arıtma Tesislerinde de İşletme Laboratuvarları mevcuttur. 4 Ülkemizde İzleme Yapan Kurumlar

5 5 *** Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyelerinden izleme noktaları temin edilemediği için haritaya işlenmemiştir.

6 6 Kurumların Havzalarda Çakışan İzleme Noktaları

7 7 Yönetmeliğe Göre İzlenen Parametreler Yönetmeliğe Göre İzlenmeyen Parametreler ** Mikrokirleticiler ve spesifik kirleticiler dahil Mevzuata Göre Kurumların İzlediği Parametreler

8 8 Parametre Grubu DSİ Genel Müdürlüğü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Çevre Şehircilik Bakanlığı Fiziksel Parametreler (Sıcaklık,pH, İletkenlik, Renk) + + (Renk Hariç) + + Oksijenlendirme Parametreleri (Çözünmüş Oksijen,KOİ BOİ) ++ (KOİ,BOİ Hariç) + (KOİ,BOİ Hariç)+ Nurtientler++++ İz Elementler+ + (Tarım Reformu Gn. Md. Hariç) ++ Pestisitler+-++ KURUMLAR TARAFINDAN MÜKERRER İZLENEN PARAMETRELER

9 Toplam 31 parametre 9 Tüm Kurumlar için Ortak (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bak. Pestisitler Hariç) Toplam 47 parametre Toplam 19 parametre 3 Kurum Ortak İzlemekte 2 Kurum Ortak İzlemekte KURUMLAR TARAFINDAN MÜKERRER İZLENEN PARAMETRELER

10 MEVZUAT  29/6/2011 Tarihli, 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile; «Yer üstü ve yer altı sularının kalite ve miktarının korunmasına yönelik hedef, ilke ve alıcı ortam standartlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte belirlemek, su kalitesini izlemek veya izletmek» «Su yönetiminin ulusal ve uluslararası düzeyde koordinasyonunu sağlamak » görevi Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’ ne verilmiştir. 10 İzleme ve Su Bilgi Sistemi Daire Başkanlığı

11 1. Planlama (Havza Eylem ve Yönetim Planları) 2. Koordinasyon 3. Su Politikası, Sınıraşan ve Sınır Oluşturan Sular 4. Su ile Alakalı Uluslararası İlişkiler 5. Su Hukuku ve Mevzuat Geliştirme 6. Envanter ve Ulusal Su Bilgi Sistemi 7. Havza Esaslı Sektörel Su Tahsisi 8. Su Kütlelerinin Kalitesini Belirleme 9. Su Kalite Standardı ve Kriterleri Geliştirme 10. Alıcı Ortam Su Kalite Standartları Geliştirme 11 SYGM GÖREVLERİ - I

12 12 SYGM GÖREVLERİ - II 11. Kirliliğe Karşı Hassas Alanların Belirlenmesi, Yönetimi 12. İzleme İstasyonlarını, İzlenecek Parametreleri, İzleme Periyotlarını ve Metotlarını Belirleme 13. İzleme Programı Hazırlama ve Uygulamaları İzleme 14. Kalite Ölçümlerinin Koordinasyonu 15. Taşkın Yönetimi Planlaması 16. Kuraklık Yönetimi Planlaması 17. İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Uyum 18. Su Verimliliği 19. Arıtma Sistemleri ve Su Teknolojisi 20. Su Kaynaklarının Modellenmesi

13 YÜZEYSEL SULAR VE YERALTI SULARININ İZLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK 28910 Sayılı 11/02/2014 tarihli R.G.  Amaç Ülke genelindeki bütün yüzeysel sular ve yeraltı sularının miktar, kalite ve hidromorfolojik kalite unusurları açısından izlenmesi, Mevcut durumunun ortaya konulması, Suların ekosistem bütünlüğünü esas alan bir yaklaşımla izlenmesi, İzlemede standardizasyonun ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasına yönelik esasların belirlenmesi  İzleme programlarının oluşturularak Ulusal İzleme Ağının kurulması,  İzleme verilerinin Ulusal Su Bilgi Sistemine aktarılmasıdır. 13 Yönetmelik, yüzey ve yeraltı suları olmak üzere tüm kıta içi suları, kıyı-geçiş sularını ve doğal mineralli suları kapsar.

14 Su Kütlelerinin ve Tiplerinin Belirlenmesi Referans Şartların Belirlenmesi Baskı ve Etkilerin Belirlenmesi İzleme Noktalarının Belirlenmesi İzleme Programlarının Hazırlanması Ulusal İzleme Ağının Oluşturulması 14 YÜZEYSEL SULAR VE YERALTI SULARININ İZLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

15 15  Yüzeysel Su Kalitesi İyi Su Durumu İyi Ekolojik Durum Hidromorfolojik Fiziko-kimyasal Biyolojik kalite unsurları İyi Ekolojik Durum Hidromorfolojik Fiziko-kimyasal Biyolojik kalite unsurları İyi Kimyasal Durum YÜZEYSEL SULAR VE YERALTI SULARININ İZLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

16 16

17 YÖNETMELİĞE GÖRE İZLEME TÜRLERİ 17 Korunan alan izlemeleri

18 Genel Amaçlı İzleme Yüzeysel sulardaki doğal şartlardan ve insani faaliyetlerden kaynaklanan uzun dönemli değişikliklerinin değerlendirilmesi maksadıyla yapılan izlemedir. Daha sonra yapılacak izleme programlarının etkili ve verimli dizaynı için gereklidir. Her bir izleme noktasında en az bir yıllık süreyle,  Genel fizikokimyasal ve kimyasal kalite elementleri  Biyolojik  Hidromorfolojik 18 İZLEME TÜRLERİ

19 Operasyonel İzleme Kirleticiler açısından risk altında bulunan su kütlelerinde, kirletici girişinin olduğu yerlerde yapılan izlemedir. Çevresel hedeflerine ulaşamama riski olan su kütlelerinin durumlarının belirlenmesi, Risk altındaki su kütlelerinin önlemler programı ile durumlarındaki değişimin izlenmesi maksadıyla yapılmaktadır. Operasyonel İzleme Noktasında; Havzaya deşarj edilen bütün öncelikli maddeler, Diğer kirletici maddeler Baskıya karşı hassas olan biyolojik ve hidromorfolojik kalite elementleri 19 İZLEME TÜRLERİ

20 Araştırmacı İzleme Çevresel hedeflere ulaşamama sebebinin ve kazara oluşan kirliliğin boyutunun ve etkisinin belirlenmesi maksadıyla yapılan izlemedir. Sadece ilgili kalite unsurları izlenir. Referans Alanların İzlenmesi Yüzeysel sularda, baskıların olmadığı veya etkilerin ekosistem işleyişini etkilemediği, bozulmanın olmadığı veya doğala yakın özellikteki noktalar referans alan olarak belirlenir. 20 İZLEME TÜRLERİ

21 21 Korunan Alanların İzlenmesi Korunan Alanİzleme Sıklığı İÇME SUYU ÇEKİM NOKTALARI Hizmet verilen toplumun nüfusu 30.000den fazla ise yılda 12 kez Hizmet verilen toplumun nüfusu 10.000 ile 30.000 arasındaysa yılda 8 kez. Hizmet verilen toplumun nüfusu 10.000den az ise yılda 4 kez SUCUL TÜRLERİN KORUNMASI İÇİN TAHSİS EDİLEN ALANLAR Aylık KABUKLULARIN KORUNMASI İÇİN TAHSİS EDİLMİŞ ALANLAR YÜZME SULARI Haziran ve Eylül arasında aylık olarak (yılda 4 kez) DUYARLI BÖLGELER Aylık HASSAS ALANLAR Yılda 6 kez HABITAT VE TÜR KORUMA ALANLARI İzleme Programları çerçevesinde belirlenen sıklıkta uygulanır. İZLEME TÜRLERİ

22 SU KÜTLELERİNİN BELİRLENMESİ 22

23 23 Yapay Su Kütleleri Sulak Alan = YAS Bağlantılı Ekosistemler Nehirler Geçiş Suları = haliç, delta, lagün Kıyı Suları Yeraltı SuyuGöller SU KÜTLESİ KATEGORİLERİ

24 SU KÜTLELERİNİN BELİRLENMESİ 24 Nehir kategorisi olarak ayrılan su kütleleri daha sonra morfolojik olarak bölümlere ayrılır.  Eğer su kütlesinin bir kısmı korunan alan olarak tespit edilmişse bu kısım ayrı bir su kütlesi olarak değerlendirilmelidir, çünkü korunan alan durumundaki su kütleleri için farklı koruma önlemlerinin alınması ve farklı izleme yükümlülüklerinin uygulanması gerekmektedir.  Coğrafi ve hidromorfolojik özellikler de yüzey suyu ekosistemini ve bunların insani faaliyetlere duyarlılığını önemli oranda etkileyebilir. Bu özellikler su kütlelerinin belirlenmesinde göz önünde bulundurulması gereken önemli faktörlerdir.  Su kütlelerinin belirlenmesi sırasında Strahler 1 ve 2 ölçeğindeki nehirler, içme suyu kaynağı veya koruma alanı olmadıkları sürece dikkate alınmamış, 3 ve üstü ölçekteki nehirler su kütlesi olarak belirlenmiştir.

25 25

26 Göl su kütlelerinin belirlenmesi nehir su kütlelerinin belirlenmesinden farklılık gösterir.  Bir göl ya da rezervuar tek başına bir su kütlesi olarak belirlenebileceği gibi, bir bölümünün diğer bölümlerden farklı özellikler göstermesi nedeniyle birden fazla su kütlesine bölünebilir.  Göl su kütlelerinin belirlenmesinde batimetri ve tuzluluk da önemli faktörlerdir. 26 SU KÜTLELERİNİN BELİRLENMESİ

27 27

28 28

29 25 Havzada; 1814 adet nehir su kütlesi, 656 adet göl su kütlesi belirlenmiştir. 29

30 DEKOS Projesi kapsamında; Kıyı suları için 76 Su Yönetim Birimi tanımlanmıştır. 30 SU KÜTLELERİNİN BELİRLENMESİ

31 SU TİPLERİNİN BELİRLENMESİ 31 Tipolojiler değişik biyolojik toplulukları barındıran su kütleleri için doğru referans değerlerin belirlenmesi amacıyla kullanılır. Tipoloji: Çeşitli parametrelere göre su kütlelerinin kendi içerisinde sınıflandırılmasını sağlayan bilimsel çalışmadır.

32 32 NEHİR TİPOLOJİSİ KRİTERLERİ FaktörlerSeçeneklerKodYorum Akış rejimi Mevsimsel A1 İlk yaklaşım Sürekli A2 Büyüklük (Drenaj Alanı) <1000 km2 (kurak alanlarda <3000 km2) D1 (Yalnızca sürekli akış olması halinde kullanılır) >1000 km2 (kurak alanlarda >3000 km2) D2 Yağış <400 mm Y1 (Yalnızca sürekli akış olması halinde kullanılır) >400 mm Y2 Eğim <%2 E1 Hepsi için kullanılır >%2 E2 Rakım 0-800 m R1 Hepsi için kullanılır 800-1600 m R2 >1600 m R3 Jeoloji Yüksek mineralizasyon J1 Hepsi için kullanılır Düşük mineralizasyonJ2 FaktörlerSeçeneklerKod Rakım 0-800 mR1 800-1600 mR2 > 1600 mR3 Derinlik< 5 mD1 > 5 mD2 Yüzey alanı< 500 haA1 > 500 haA2 JeolojiYüksek mineralizasyonJ1 Düşük mineralizasyonJ2 GÖL TİPOLOJİSİ KRİTERLERİ

33 33 GEÇİŞ SULARI TİPOLOJİSİ KRİTERLERİ

34 34 KIYI SULARI TİPOLOJİSİ KRİTERLERİ

35  1814 nehir suyu kütlesi için 56 nehir tipi  656 göl suyu kütlesi için 23 göl tipi tespit edilmiştir. 35

36 Havza İzleme Programları 36

37 37

38 HAVZADAKİ SU KÜTLELERİ 38 Havzada; 21 nehir su kütlesi 17 göl su kütlesi bulunmaktadır Havzada; 21 nehir su kütlesi 17 göl su kütlesi bulunmaktadır

39 HAVZADAKİ TİPLER 39 Havzada; 4 Nehir Tipi 5 Göl Tipi bulunmaktadır Havzada; 4 Nehir Tipi 5 Göl Tipi bulunmaktadır

40 40 GENEL AMAÇLI İZLEME NOKTALARININ SEÇİMİ Havzadaki genel maksatlı izleme noktaları seçilirken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmuştur:  Her nehir su kütlesi tipine yönelik en az bir genel amaçlı izleme istasyonu,  Her göl su kütlesi tipine yönelik en az bir genel amaçlı izleme istasyonu,  Risk altında olmayan su kütlelerine yönelik genel amaçlı izleme istasyonları,  Havzanın genel durumu ile ilgili yeterli veri sağlayacak genel amaçlı izleme noktaları belirlenmiştir

41 41 Aynı tipte olan su kütleleri arasından, izleme noktasının hangi su kütlesine konulacağı belirlenirken;  Bulunduğu tipi en iyi temsil eden,  Daha büyük alan kaplayan (uzun nehir, yüksek akış, büyük yüzey alanı vb.),  Hidrolojik bağlantı bakımından en membada veya en mansapta olan,  Üzerinde daha önceden izleme noktası bulunan,  Düşük baskıya sahip,  Ulaşım sorunu olmayan, su kütleleri tercih edilmiştir GENEL AMAÇLI İZLEME NOKTALARININ SEÇİMİ

42 VAN GÖLÜ HAVZASI GENEL AMAÇLI İZLEME NOKTALARI 42 No İzleme Noktasının Kodu MevkiiSu Kütlesi Adı Koordinatlar XY 1VGGİN001 Güzelsu(Hoşap) Çayı Bitlis Van Yolu Üzeri Köprü Edremit/Van Güzelsu (Hoşap) Çayı 341730.80484245860.473 2VGGİN002Deliçay Erciş Van Yolu Üzeri Köprü Erciş/VanDeliçay367590.01144318640.572 3VGGİN003 Bendimahi Çayı Erciş Van Yolu Üzeri Köprü Muradiye/Van Bendimahi Çayı383924.81844310753.146 4VGGİN004 Deliçay Morgedik Köyü Çotuklu Köyü Arası Yol Üzeri Köprü Muradiye/Van Deliçay383111.56144336317.292 5VGGİN005Zernek Barajı Öncesi DSİ Hoşap Çayı AGİ Gürpınar/VanBüyük Çay391051.67774244808.088 6VGGİN006Karasu Irmağı DSİ Köprüsü Merkez/VanKarasu Irmağı347001.57314274289.056 7VGGİN007Ilıca (Zilan) Çayı Bitlis Van Yolu Üzeri Köprü Erciş/VanIlıca (Zilan) Çayı354349.09164318854.341 8VGGİG001_1Özalp/VanAkgöl406249.35184261708.803 9VGGİG001_2Özalp/VanAkgöl406154.79214260423.855 10VGGİG002_1Adilcevaz/BitlisSodali Gölü323705.74594298705.588 11VGGİG002_2Adilcevaz/BitlisSodali Gölü325212.62764298209.157 12VGGİG002_3Adilcevaz/BitlisSodali Gölü326703.86484297978.631 13VGGİG003_1Merkez/VanSıhke Göleti362122.8334266681.402 14VGGİG003_2Merkez/VanSıhke Göleti362328.35484266180.865 15VGGİG004_1Erciş/Van Erciş Koçköprü Barajı 355579.56224332330.695 16VGGİG004_2Erciş/Van Erciş Koçköprü Barajı 356913.89084334386.954 17VGGİG005_1Merkez/VanVan Gölü311628.10274279199.808 18VGGİG005_2Merkez/VanVan Gölü289516.81754284424.791 19VGGİG005_3Merkez/VanVan Gölü269814.94674267067.173 20VGGİG005_4Merkez/VanVan Gölü328936.81524252243.774

43 VAN GÖLÜ HAVZASI GENEL AMAÇLI İZLEME NOKTALARI 43 No İzleme Noktasının Kodu MevkiiSu Kütlesi Adı Koordinatlar XY 21VGGİG005_5Merkez/VanVan Gölü342880.79254262130.163 22VGGİG005_6Merkez/VanVan Gölü364685.3654310498.531 23VGGİG006_1Çaldıran/VanHıdırmenteş Gölü393626.68864338079.177 24VGGİG006_2Çaldıran/VanHıdırmenteş Gölü394565.8334337794.575 25VGGİG007_1Çaldıran/VanSüphan Gölü402081.44044314269.437 26VGGİG007_2Çaldıran/VanSüphan Gölü402055.29854313392.655 27VGGİG008_1Ahlat/BitlisNazik Gölü261097.48014304668.447 28VGGİG008_2Ahlat/BitlisNazik Gölü264702.26524304563.673 29VGGİG008_3Ahlat/BitlisNazik Gölü267226.0964305656.573 30VGGİG009_1Adilcevaz/BitlisAygir Gölü311107.47584301727.357 31VGGİG009_2Adilcevaz/BitlisAygir Gölü310982.51924301277.811 32VGGİG010_1Merkez/VanErçek Gölü375872.10084285139.837 33VGGİG010_2Merkez/VanErçek Gölü375933.50574281840.453 34VGGİG010_3Merkez/VanErçek Gölü375550.4814277815.872 35VGGİG011_1Merkez/VanGövelek Gölü379901.9464268532.123 36VGGİG011_2Merkez/VanGövelek Gölü379786.1814268026.903 37VGGİG012_1Güroymak/BitlisNemrut Gölü258159.03024280164.164 38VGGİG012_2Güroymak/BitlisNemrut Gölü257940.92014278656.635 39VGGİG012_3Güroymak/BitlisNemrut Gölü258554.77634277094.625 40VGGİG013_1Merkez/VanTurna Gölü377526.84094258896.408 41VGGİG013_2Merkez/VanTurna Gölü378911.04684259017.744

44 44 VAN GÖLÜ HAVZASI GENEL AMAÇLI İZLEME NOKTALARI Toplam 41 genel amaçlı izleme noktası Genel amaçlı izleme noktası Genel amaçlı izleme noktaları

45 45 OPERASYONEL İZLEME NOKTALARININ SEÇİMİ Noktalar seçilirken izlenen yöntem;  Risk altında olan tüm su kütleleri için operasyonel izleme yapılması gerektiği belirlenmiştir.  Öncelikli maddelerin deşarj edildiği su kütleleri için operasyonel izleme yapılması gerektiği belirlenmiştir.  Diğer kirleticilerin önemli miktarlarda deşarj edildiği su kütleleri için operasyonel izleme yapılması gerektiği belirlenmiştir.  Bu kriterler göz önünde bulundurularak izleme noktaları seçilmiştir.  Baskının tipine göre izlenecek parametreler ve sıklıklar belirlenmiştir.

46 46 VAN GÖLÜ HAVZASI OPERASYONEL İZLEME NOKTALARI No İzleme Noktasının Kodu MevkiiSu Kütlesi Adı Koordinatlar XY 1VGOİN001 Bendimahi Çayı Erciş Van Yolu Üzeri Köprü Muradiye/Van Bendimahi Çayı383924.81844310753.146 2VGOİN002 Ilıca (Zilan) Çayı Bitlis Van Yolu Üzeri Köprü Erciş/Van Ilıca (Zilan) Çayı354349.09164318854.341 3VGOİN003 Koçköprü Barajı Sonrası Gözütok ve Dirimevi Köyleri Mevki Erciş/Van Ilıca(Zilan) Çayı354527.70864328499.819 4VGOİN004 Zernek Barajı Çıkışı Hamurkesen Köyü Yolu Üzeri Köprü Gürpınar/Van Güzelsu(Hoşap) Çayı 380464.0394246650.302 5VGOİN005 SarıMehmet Köyü Yolu Üzeri Köprü Muradiye/Van Karasu Irmağı388813.44734294872.948 6VGOİG001Van Gölü Erciş Kısmı/VanVan Gölü364685.3654310498.531 7VGOİG002 Van Gölü Edremit Kısmı Merkez /Van Van Gölü342880.79254262130.163 8VGOİG003Van Gölü Tatvan Kısmı/BitlisVan Gölü269814.94674267067.173 9VGOİG004Van Gölü OrtasıVan Gölü311628.10274279199.808 10VGOİG005_1Adilcevaz/BitlisSodali Gölü323705.74594298705.588 11VGOİG005_2Adilcevaz/BitlisSodali Gölü325212.62764298209.157 12VGOİG005_3Adilcevaz/BitlisSodali Gölü326703.86484297978.631

47 47 VAN GÖLÜ HAVZASI OPERASYONEL İZLEME NOKTALARI Toplam 12 operasyonel izleme noktası

48 KORUNAN ALAN İZLEME NOKTALARININ SEÇİMİ  Korunan alanlara ilişkin izleme noktaları, ülkemiz mevzuatına göre koruma altına alınmış alanlar; (sulak alan, içme suyu koruma alanı, milli park, tabiat parkı vb.) kapsamında belirlenmiştir 48

49 49 VAN GÖLÜ HAVZASI KORUNAN ALAN İZLEME NOKTALARI No İzleme Noktasının Kodu MevkiiSu Kütlesi AdıKoruma Türü Koordinatlar Parametre Paketi XY 1VGKAİG001_1Merkez VanVan GölüHabitat311628.10274279199.808KAİ2 2VGKAİG001_2Merkez VanVan GölüHabitat289516.81754284424.791KAİ2 3VGKAİG001_3Merkez VanVan GölüHabitat269814.94674267067.173KAİ2 4VGKAİG001_4Merkez VanVan GölüHabitat328936.81524252243.774KAİ2 5VGKAİG001_5Merkez VanVan GölüHabitat342880.79254262130.163KAİ2 6VGKAİG001_6Merkez VanVan GölüHabitat364685.3654310498.531KAİ2 7VGKAİG002_1Merkez VanErçek GölüHabitat375872.10084285139.837KAİ2 8VGKAİG002_2Merkez VanErçek GölüHabitat375933.50574281840.453KAİ2 9VGKAİG002_3Merkez VanErçek GölüHabitat375550.4814277815.872KAİ2 10VGKAİG003_1Ahlat BitlisNazik GölüHabitat261097.48014304668.447KAİ2 11VGKAİG003_2Ahlat BitlisNazik GölüHabitat264702.26524304563.673KAİ2 12VGKAİG003_3Ahlat BitlisNazik GölüHabitat267226.0964305656.573KAİ2 13VGKAİG004_1Güroymak BitlisNemrut GölüHabitat258159.03024280164.164KAİ2 14VGKAİG004_2Güroymak BitlisNemrut GölüHabitat257940.92014278656.635KAİ2 15VGKAİG004_3Güroymak BitlisNemrut GölüHabitat258554.77634277094.625KAİ2 16VGKAİG005_1Adilcevaz BitlisSodali GölüHabitat323705.74594298705.588KAİ2 17VGKAİG005_2Adilcevaz BitlisSodali GölüHabitat325212.62764298209.157KAİ2 18VGKAİG005_3Adilcevaz BitlisSodali GölüHabitat326703.86484297978.631KAİ2 19VGKAİG006_1Merkez VanTurna GölüHanitat377526.84094258896.408KAİ2 20VGKAİG006_2Merkez VanTurna GölüHanitat378911.04684259017.744KAİ2 21VGKAİG007_1Muradiye VanMorgedik Barajıİçme Suyu384215.32744336070.242KAİ1 22VGKAİG007_2Muradiye VanMorgedik Barajıİçme Suyu385575.1724335741.87KAİ1 23VGKAİG007_3Muradiye VanMorgedik Barajıİçme Suyu385739.23794333904.74KAİ1

50 VAN GÖLÜ HAVZASI KORUNAN ALAN İZLEME NOKTALARI 50 23 korunan alan izleme noktası

51 İZLEME NOKTALARI Genel Amaçlı İzleme Noktası Operasyonel İzleme Noktası Korunan Alan İzleme Noktası Nehir75- Göl34723 Geçiş Suyu --- Kıyı Suyu--- Toplam411223 51 76 izleme noktası

52 VAN GÖLÜ HAVZASI TÜM İZLEME NOKTALARI 52 76 izleme noktası Genel amaçlı İzleme Noktası

53 6 yılda 1 yıl, yılda 4 kez 6 yılda 1 yıl, yılda 12 kez 6 yılda 1 yıl, yılda 2 kez 6 yılda 1 yıl, yılda 4 kez Sürekli/Aylık Fiziko-kimyasal Parametreler, Belirli Kirleticiler, Pestisitler, Mikrobiyolojik Parametreler Öncelikli Maddeler Biyolojik Parametreler (Klorofil-a 6 yılda 1 yıl, yılda 4 kez) Hidromorfolojik Parametreler Hidroloji 53 PARAMETRELER VE SIKLIKLARI  Genel Amaçlı İzleme Parametreleri / Sıklıkları

54 Her yıl 4 kez Her yıl 12 kez 6 yılda 2 yıl, yılda 2 kez Yılda 4 kezSürekli/Aylık Fiziko-kimyasal Parametreler, Belirli Kirleticiler, Mikrobiyolojik Parametreler Öncelikli Maddeler Biyolojik Parametreler (Klorofil-a Her yıl 4 kez) Morfolojik Parametreler (Süreklilik yılda 1 kez) Hidroloji 54  Operasyonel İzleme Parametreleri / Sıklıkları PARAMETRELER VE SIKLIKLARI

55 Koruma AlanıParametreSıklık İçme Suyu Koruma Alanı İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik kapsamındaki parametreler Nüfus ve miktara bağlı olarak belirlenir (4/8/12 kez) Habitat Koruma Alanlarıİlgili mevzuatta yer alan parametreler İlgili mevzuatta yer alan izleme sıklıkları 55  Korunan Alan İzleme Parametreleri / Sıklıkları PARAMETRELER VE SIKLIKLARI

56 Dinlediğiniz için Teşekkür Ederim… 56


"ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAN GÖLÜ HAVZASI İZLEME PROGRAMI Nermin ANUL Şube Müdürü Aralık 2015 DSİ 17. Bölge Müdürlüğü-" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları