Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Quantifiers (miktar belirteçleri)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Quantifiers (miktar belirteçleri)"— Sunum transkripti:

1 Quantifiers (miktar belirteçleri)
©2016 ingilizcebankasi.com

2 QUANTIFIERS (Miktar belirteçleri)
Quantifiers, a few, a little, some, any, a lot of gibi isimlerin miktarını belirten kelimelerdir. İsmin önünde kullanılırlar. I have a few friends. (Bir kaç arkadaşım var) I ate a lot of bread at lunch. (Öğle yemeğinde çok ekmek yedim) ingilizcebankasi.com

3 You don’t need to buy any patatoes. There are a few in the kitchen.
Miktarını belirttikleri şey anlaşılıyorsa ismin önünde olmadan da kullanılabilirler. You don’t need to buy any patatoes. There are a few in the kitchen. (Hiç patates alma. Buzdolabında bir kaç tane var) ingilizcebankasi.com

4 Some / any Some, sayılabilen çoğullarla birkaç anlamında kullanılır:
I have some good friends. (Bir kaç iyi arkadaşım var) ingilizcebankasi.com

5 I have eaten some patatoes. (Bir kaç patates yedim.)
ingilizcebankasi.com

6 Some, sayılamayan isimlerle biraz, bir miktar anlamı verir.
I’ll drink some orange juice. (Biraz portakal suyu içeceğim) ingilizcebankasi.com

7 There’s some milk in the bottle. (Şişede biraz süt var)
ingilizcebankasi.com

8 Would you like some more cheese? (Biraz daha peynir ister misin?)
ingilizcebankasi.com

9 any Any, olumsuz ifadelerde ve sorularda «hiç» anlamı vermek için kullanılır. I don’t have any money. (Hiç param yok) ingilizcebankasi.com

10 The hen didn’t lay any eggs. (Tavuk hiç yumurta yumurtlamadı.)
ingilizcebankasi.com

11 Do you have any money in your purse? (Cüzdanında hiç para var mı?)
ingilizcebankasi.com

12 Can you see any turtles around?
(Çevrede hiç kaplumbağa görebiliyor musun?) ingilizcebankasi.com

13 Any/some, sayılabilen isimlerle kullanıldığında isim çoğul olmalıdır.
I don’t have any books. There are some eggs in the fridge. ingilizcebankasi.com

14 (Her hangi bir öğrenci bunu yapabilir) Some man parked his car here.
Any ve some tekil sayılabilen isimlerle kullanılabilir. Bu durumda any «herhangi bir, her», some «bir çeşit, -nın biri» anlamına gelir. Any student can do this. (Her hangi bir öğrenci bunu yapabilir) Some man parked his car here. (Adamın biri arabasını buraya park etti) ingilizcebankasi.com

15 Many / much Many, sayılabilen çoğul isimlerle kullanılır. «Çok, bir çok» anlamı verir. There are many cherries on the tree. (Ağaçta çok kiraz var.) ingilizcebankasi.com

16 Can you lend me some melons?
Sorry. We don’t have many lemons. Only two or three. ingilizcebankasi.com

17 I didn’t drink much milk. I’m still hungry.
Much, sayılamayan isimlerle «çok» anlamı vermek olumsuz ve sorularda kullanılır. I didn’t drink much milk. I’m still hungry. (Çok süt içmedim. Hala açım) ingilizcebankasi.com

18 How much / How many Miktar sorarken how much ve how much kullanırız.
How much + sayılamayan isim How much money How much milk How much time ingilizcebankasi.com

19 How many + çoğul sayılabilen isim How many people How many apples
How many bananas ingilizcebankasi.com

20 Ne kadar yağ kullanayım? How much milk is there in the fridge?
How much time do we have? Ne kadar zamanımız var? How much oil shall I use? Ne kadar yağ kullanayım? How much milk is there in the fridge? Buzdolabında ne kadar süt var? ingilizcebankasi.com

21 How many students are there in school? Okulda kaç öğrenci var?
How many peaches would you like? Kaç şeftali istersin? How many books did you read this month? Bu ay kaç kitap okudun? ingilizcebankasi.com

22 A lot of / lots of A lot of ve lots of «bir çok» anlamında kullanılır. Hem sayılamayanlarla, hem çoğul sayılabilenlerle kullanılır. a lot of money a lot of people a lot of time a lot of students a lot of milk a lot of eggs ingilizcebankasi.com

23 I’ve got a lot of money. (Çok paraya sahibim) ingilizcebankasi.com

24 There are a lot of flowers in the garden. Bahçede bir çok çiçek var.
ingilizcebankasi.com

25 most Most “çoğu” anlamındadır. Sayılabilen çoğul isimlerle veya sayılamayan isimlerle kullanılır. Most people drink black tea. (Çoğu insan siyah çay içer) I get up early most mornings. (Çoğu sabah erken kalkarım) I ate most of the cake. (Kekin çoğunu ben yedim) ingilizcebankasi.com

26 plenty of Plenty (of), fazlasıyla çok anlamında kullanılır. Kullanımı a lot of gibidir. Hem sayılamayanlarla hem sayılabilen çoğullarla kullanılır. We have plenty of money. We can buy whatever we want. (Fazlasıyla paramız var. Ne istersek alabiliriz) We already have plenty of problems. (Zaten fazlasıyla sorunumuz var.) ingilizcebankasi.com

27 a few / a little A few (bir kaç) çoğul sayılabilen isimlerle kullanılır. There are a few books on the shelf. (Rafta bir kaç kitap var) ingilizcebankasi.com

28 a little (biraz) sayılamayan isimlerle kullanılır.
I need a little sugar. I will have coffee. (Biraz şekere ihtiyacım var. Kahve içeceğim) ingilizcebankasi.com

29 several Several kelimesi a few gibi sayılabilen çoğullarla kullanılır, fakat a few kelimesine göre daha fazla çokluk ifade eder. I spent several minutes on the exercise. (Alıştırmaya bir kaç dakika harcadım) ingilizcebankasi.com

30 a couple of A couple of (bir kaç) anlamında kullanılabilir.
We spent a couple of weeks in the Bahamas. (Bahamalar’da bir kaç hafta geçirdik) ingilizcebankasi.com

31 quite a few Quite a few (pek çok) anlamında çok miktarları belirtir.
I’ve been to İstanbul quite a few times. (Çok kere İstanbul’da bulundum) ingilizcebankasi.com

32 few / little Few ve little, ‘az ve yetersiz; çok az’ şeklinde olumsuz anlamda kullanılır. There are few eggs. We can’t make omelette. (Az sayıda yumurta var. Omlet yapamayız) I have got very little time. We can’t have coffee. (Çok az vaktimiz var. Kahve içemeyiz) ingilizcebankasi.com

33 only a few Few yerine konuşma dilinde only a few kullanılabilir.
There are only a few schools in the town. Therefore, the classroms are very crowded. (Şehirde sadece bir kaç okul var. Bu yüzden sınıflar çok kalabalık) ingilizcebankasi.com

34 a great deal of «A great deal of» sayılamayan isimlerle kullanılır. Çok anlamı verir. We had a great deal of fun last night at the party. (Dün gece partide çok eğlendik) ingilizcebankasi.com

35 a great number of «A great number of» sayılabilen çoğul isimlerle kullanılır. «Çok sayıda» anlamı verir. People cut down a great number of trees last year. (İnsanlar geçen yıl çok sayıda ağaç kesti.) ingilizcebankasi.com

36 every Every, tekil sayılabilen isimle kullanılır. Her anlamı verir.
I get up early every day. (Her gün erken kalkarım) Every student found the exam difficult. (Her öğrenci sınavı zor buldu) ingilizcebankasi.com

37 each Each «her bir, her biri» anlamında tekil sayılabilen isimlerle kullanılır. Each student gave a present to me. (Her bir öğrenci bana bir hediye verdi) There are four bedrooms. I slept in each room. (Dört yatak odası var. Her bir odada uyudum) ingilizcebankasi.com

38 all All «hepsi, tüm, bütün» anlamında kullanılır. I waited all day
Bütün gün bekledim. He drank all (of) the milk. Tüm sütü içti. All (of) the students are successful. Tüm öğrenciler başarılı ingilizcebankasi.com

39 whole whole bütün, bütünü, tamamı anlamına gelir. Sayılabilen tekil isimlerle kullanılır. “The” ve my, his, gibi iyelik sıfatları whole dan önce gelir I read the whole book last night. (Dün gece bütün kitabı okudum) My whole body is cold. (Tüm bedenim soğuk) ingilizcebankasi.com

40 no/none None, «hiçbiri, hiç» anlamında kullanılır. All kelimesinin zıttıdır. He drank none of the milk. Hiç süt içmedi. None of the students are successful. Hiç bir öğrenciler başarılı değil. ingilizcebankasi.com

41 None, ismin hemen önünde kullanılmaz, fakat no kullanılır.
He drank no milk. Hiç süt içmedi. No students are successful. Hiç bir öğrenciler başarılı değil. ingilizcebankasi.com

42 both / neither /either İki şeyden bahsedersek, both (ikisi de) ve neither (ikisinden hiç biri) kullanılır. All ve none iki şeyden daha çok şey için kullanılır. İkiden fazla şey için both veya neither kullanılmaz. I have two books. Both are interesting. (İki kitabım var. İkisi de ilginç) Both of the parents are at home. (Ebeveymin ikisi de evde) ingilizcebankasi.com

43 I have two babies. Neither is a girl.
(İki bebeğim var. Hiç biri kız değil) ingilizcebankasi.com

44 either “İki şeyden herhangi biri” anlamına gelir.
You can wear either skirt. They are both good. (Herhangi bir eteği giyebilirsin. İkisi de iyi) You can wear either of these two skirts. (Bu iki etekten herhangi birini giyebilirsin) ingilizcebankasi.com

45  thank you  prepared by HÜSEYİN URAZ for www.ingilizcebankasi.com
© 2016 ingilizcebankasi.com


"Quantifiers (miktar belirteçleri)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları