Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SUC FENOLOJISI BILGISAYAR SUCLULUK TERORIZM. Bilgisayar sucluluk *ana kaynak: T. Demirbas, Kriminoloji, 2012.  Siber suclar  Artis  Avrupa Toplulugu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SUC FENOLOJISI BILGISAYAR SUCLULUK TERORIZM. Bilgisayar sucluluk *ana kaynak: T. Demirbas, Kriminoloji, 2012.  Siber suclar  Artis  Avrupa Toplulugu."— Sunum transkripti:

1 SUC FENOLOJISI BILGISAYAR SUCLULUK TERORIZM

2 Bilgisayar sucluluk *ana kaynak: T. Demirbas, Kriminoloji, 2012.  Siber suclar  Artis  Avrupa Toplulugu Bakanlar Komitesi bilgisayar suclari uzerine 13.09.1989. gunku 428'inci toplantisinda yeni kararlar alarak „Bilisim suclariyla olan yeni mucadelede, bu suclara tam ve eksiksiz bir karsiligin cok suratli olarak verilmesinin bilincinde; bilisim suclarinin uluslararasi ozellik tasimaya basladigini kabul ederk; tatbikatta ve kanunlar cervecesinde mumkun oldugunca uyum saglanmasinin ve uluslararasi hukuki calismalarda bir duzeltmeye gidilmesinin gerekligini“ vurgulamistir.

3 Bilgisayar sucluluk  1990. yilinda, 8'inci Birlesmis Milletler Kuba toplantisinda su tespitler uyelere tavsiye karari olarak sunulmustur:  1. Bilgisayar suclariyla yapilan savasta mucadele artirilarak, bu husustaki ceza mevzuati gelistirilmeli;  2. Guvenlik tedbirleri ile bilisim alanindaki calismalar baslatilmali;  3. Bilgisayar marifetiyle islenen suclar ve bunlarin onlenmesi konusunda toplumun, hukuki mercilerin ve arastirmacilarin dikatini cekmeye conelik gerekli tedbirler alinmali;  4. Yargic ve arastirmacilara bu konularda gerekli egitim verilmeli;  5. Bilgisayar kullanimina iliskin etigin tesbiti ile bu hususun (tačka) bilgisayar egitiminin bir parcasi olarak verilmesi konusunda bu konularda calisan kuruluslarla isbirligi icine girilmeli;  6. Bilgisayar sucu magdurlari icin gerekli politikalar gelistirilmeli;  7. Bilgisayar suclariyla mucadelede uluslararasi isbirligi artirilmali. (Demirbas)

4 Bilgisayar sucluluk  Cesitli ulkelerde islenen bilgisayar suclarina iliskin istatistiklerin degerlendirilmesiniden su sonuclar cikartilmistir:  Bilinmeyen alan oldukca genis olup, suclarin buyuk kismi „beyaz yaka suclarina“ iliskin ozellikler gostermektedir;  Faailerin cogunlugu, 17-35 yaslarindaki erkekler, magdurlar ise, ticari faaliyette bulunan kurumlardir;  Bu suclar, klasik yontemlerle islenen suclara gore, daha agir sonuclar dogurmaktadir;  Suclarin cogunlugu, bezn fiilerinin desifre olunmamasi icin ihbar edilmeyeceginden, bazen ise, bu fiileri karsilayacak ceza normunun bulunmamasindan cesaretle, eylemlerinin yaptirimsiz kalacagina guvenle hareket etmektedir. (T. Demirbas)

5 Bilgisayar sucluluk Fail 24 ila 33 yaslari arasinda egitimli genelikle erkeklerdir uyunuk, sabirsiz, maceraperest ve teknolojik iddialasma icinde bulunan kisilerdir; kendi yeteneklerini ispatlamak arzusu, para kazanmak degil, bu suclar islenir. Magdur Bilgisayar suclarinda bilinmeyen alan cok yuksektir. Beyaz yakali suclarla bagli. Suclar gizli oluyor.

6 Bilgisayar sucluluk  Suc nedenler:  isyerindeki huzursuzluk ve ya isten cikarilmalar nedeniyle „intikam alma“ duygusu;  ekonomik nedenler;  bilgisayar asabilme duygusu;  rekabet duygusu

7 TERORIZM *Ana kaynak: Ahmet Topal  Fransızca’da terreur;  İ ngilizce’de terror;  Latince’de terrere  Türkçe’de yıldırma, korkutma, sistemli şekilde kuvvet kullanma, tedhiş, sindirme gibi anlamlara gelmektedir

8 TERORIZM  Terör ve terörizm kavramsal olarak farklı bir anlam ve öneme sahiptir; şiddet terörizmin hem amacı hem de ön şartı olmakla beraber terörizmi tamamlayan şiddetin “siyasî amaçlı” olmasıdır.

9 TERORIZM  Tarihi gelisimi:  M.Ö. 73-66 yılları arasında Romalılara karşı mücadele eden ve dinî bir hüviyete sahip Zealot Siccarilerin başvurdu ğ u ifade edilmektedir.  Fransız ihtilâli ile ortaya çıkmış ve ihtilâl öncesi ve ihtilâl esnasında hem monarşinin hem de halkın elinde politik bir araç olarak kullanılmıştır.  İ htilâl sonrasında 1793 yılında iktidara gelen ve Fransa’da yeni bir rejim kurmak isteyen Jakobinler, terörizmi şiddet ve baskı politikası olarak sistematik şekilde uygulamıştır. Robespierre gibi Fransız devrimcileri, terörü sistematik hale getirmişler ve toplumda toptan bir devrimin parçası ba ğ lamında politik dönüşümü sa ğ lamak için bir araç olarak kullanmışlardır

10 TERORIZM  Tarihi gelisimi:  Fransız Devrimi sırasındaki “Terör Dönemi” ile Rus anarşistler Bakunin ve Nechayev’in “Revolutionary Catechism” dönemlerinde modern uluslararası terörizm önemli gelişmeler kat etmiştir.  Geçen yüzyılın başlarından itibaren özellikle Osmanlı İ mparatorlu ğ u ve Avusturya-Macaristan İ mparatorlu ğ u gibi büyük devletlere karşı etnik bazı gruplar.

11 TERORIZM  Tarihi gelisimi:  Latin Amerika’da, Fidel Castro’nun Küba’daki başarısından esinlenen kırsal gerilla hareketlerinin başarısız olması üzerine solcu gerilla grupları terörist taktikler kullanmaya başlamışlardır.  Arapların 1967 Arap- İ srail savaşını kaybetmeleri üzerine Filistinli gruplar, İ srail ve onun destekçilerine karşı global bir saldırı hareketine başlamışlar.  Avrupa, Japonya ve ABD’de de çeşitli ö ğ renci gruplarının düzenledi ğ i kitlesel eylemlerin başarısız olması üzerine terörist taktikler başlıca yol olmuş, di ğ er gruplar tarafından da kullanarak dünya genelinde yayılmıştır.

12 TERORIZM  Terorizmin nedenleri  Terörizme karşı mücadelede başlıca amaç, terörizmi önlemek veya en azından sıklık ve şiddetini azaltmaktır. Teröristlerin psikolojisini, motivasyonlarını ve amaçlarını bilmek söz konusu mücadelede oldukça önemlidir. Nedeni ogrenmeliyiz.  eşit olmayan bir şekilde paylaşımı nedeniyle ortaya çıkan a ğ ır ekonomik şartların ve daha da ciddi olarak toplulukların etnik ve dinî farklılıklarının sebep oldu ğ u çeşitli nedenlerden kaynaklanmaktadır.  Ayrımcılık, eşitsizlik ve mahrumiyetin siyasî ve sosyal sonuçları terörizmi besleyen temel unsurlar olarak karşımıza çıkar.

13 TERORIZM  Terorizmin amaclari:  Terörizmin her zaman politik, ekonomik veya kişisel bir hedefe yönelik olması gerekli de ğ ildir.  Günümüzde ba ğ ımsızlık mücadelesi veren grupların yanı sıra anarşist, aşırı solcu, devrimci ve dinî nitelikli de ğ işik grupların da terörist eylemlere başvurdukları görülmektedir. Bu grupların her birinin özellikleri ve amaçları farklıdır. Örne ğ in Japonya’daki Kızıl Ordu, İ talya’daki Kızıl Tugaylar, Kolombiya’daki Devrimci Silahlı Güçler toplumun sosyopolitik yapısını dönüştürmeyi amaçlamaktadır.  Ayrıca terörist grupların menfaatlerini olumsuz etkileyen politikalarını de ğ iştirmesi için hedef devlet üzerinde kamuoyu baskısı sa ğ lamak da amaçlanmaktadır.

14 TERORIZM ülkesi içinde meydana gelen, dış kaynaklı hiçbir terör örgütü ile işbirli ğ i içinde bulunmadan gerçekleştirilen ve başka bir devletin veya şahsın menfaatini veya zararını hedef almayan eylemlerdir. Ulusal Terörizm uluslararası sonuçlar do ğ uran terörist eylemler şeklinde tanımlanabilir. O ikiye ayrilir: Devlet Destekli Olmayan Uluslararası Terörizm ve Devlet Destekli Uluslararası Terörizm Uluslararası terörizm

15 ILGINIZ ICIN TESEKKUR EDERIZ


"SUC FENOLOJISI BILGISAYAR SUCLULUK TERORIZM. Bilgisayar sucluluk *ana kaynak: T. Demirbas, Kriminoloji, 2012.  Siber suclar  Artis  Avrupa Toplulugu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları