Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BASAMAKLI ÖĞRETİM PLANI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BASAMAKLI ÖĞRETİM PLANI"— Sunum transkripti:

1 BASAMAKLI ÖĞRETİM PLANI
Basamaklı öğretim programı, öğrencilere basitten karmaşığa doğru giden, aşamalılık ilişkisi gösteren ve seçme hakkı tanınan görevler sunmaktadır. Öğrenciler her basamakta seçtikleri görevler dahilinde kendilerinden beklenilen etkinlikleri yerine getirmekten sorumlu olmaktadır. Basamaklar, temel bilgi ve becerilerin kavranılmasından, üst düzey düşünme becerilerine doğru giden bir yol izlemektedir.

2 Bu basamaklar; C Basamağı: Temel bilgi ve becerileri kazanma
B Basmağı: uygulama, problem çözme A Basamağı: Eleştirel düşünme, analiz etme,yeni fikir üretme. A B c

3 Programı Basamaklı Hale Getirmenin Beş Yolu
1-Ödevler/İşler için seçeneklerin sunulması Sınıfın tamamı için tek bir ödev belirleme yerine seçenekler sunulması gerekmektedir. Öğrencilerin farklı şekillerde öğrendikleri ve farklı ilgi alanlarının olabileceği gerekçesinden hareketle, aralarından seçebilmeleri için bir ödev veya işler listesi hazırlanması, öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına cevap verebilmek için gerrekli görülmektedir.

4 2-Ödev seçimi için sözlü savunma istenmesi Öğretmen öğrencilerin konuya ne ölçüde hakim olduklarını anlama fırsatı bulur. Öğrenciler de düşüncelerini açıklama ve savunma sürecinde konu hakkındaki bilgilerini pekiştirip düşüncelerini netleştirebilme fırsatı yakalar.

5 3-Öğretmene ait ders notlarının ve sunularının teybe kaydedilmesi
Sunuyu destekleyecek görsel materyalin hazırlanması veya araç gereçlerin ortamda hazır bulundurulması, görsel veya devinişsel öğrenme stilleri ağır basan öğrencilerin sunuyu takip etmesini kolaylaştırır.

6 4- Her kavram için öğrencilerin”yaparak öğrenmelerine” olanak sağlayacak etkinliklerin bulundurulması Anısal (episodic)bellek ve anlamsal (semantic) bellek olmak üzere iki bellek türü vardır. Anısal bellek bilinçli olarak öğrenmek üzere yola çıkmadığımız bilgilerin/olayların saklandığı bölge olarak tanımlanabilir. Anlamsal bellek ise bilinçli olarak öğrenmek üzere yapılandırdığımız bilgilerin depolandığı yerdir. “Yaparak öğrenmeye” fırsat verilen etkinlikler, basamaklı programın vazgeçilmez bir öğesidir.

7 5-Çeşitli kaynak kitapların sunulması
Öğretmen merkezli sınıflardan uzaklaşmanın önemli gereklerinden biri de konuyla ilgili farklı kaynakların öğrencilerin kullanımına açılmasıdır. Özellikle son zamanlarda bilgisayar kullanımı ve bilgilerin internet yoluyla paylaşıma açılması sayesinde hemen hemen her konuda bilgiye ulaşmak oldukça kolay olmuştur.

8 Öğrenen Merkezli Çalışmaların Değerlendirilmesi Bu yaklaşıma dair kaygılaredan biri öğretme standartlarını düşürmeden nasıl uygulanabileceğidir. Puanlama yönergesi(rubric) herhangi bir çalışmayı veya ödevi değerlendirmede kullanabileceğimiz ölçüt olarak tanımlanabilir. Bu yönergelerin çalışmadan başlamadan öğrencilere verilmesi, beklentilerin netleşmesi ve öğrencilerin çalışmalarını bu doğrultuda yapıladırabilmeleri için gerekli zeminin hazırlanmasına olanak sağlayacaktır.

9 Her farklı ödev/ çalışma şekli için farklı ölçütler geliştirmek değerlendirme açısından gerekli görülmektedir. Farklı tür ödevlerden bazıları aşağıda sunulmuştur; *Kitaba yönelik çalışmalar *Posterler *Grafik, harita, planlar *Raporlar *Video çekimleri *Laboratuvar çalışmalar

10 Görevlerin çeşitliliği öğrencilere seçim hakkı tanımakla birlikte, konunun tüm boyutlarıyla ele alınmasını da sağlamaktadır.Öğrencilerin tamamladıkları görevleri değerlendirmek için kullanılacak puanlama yönergesi ortaya konulan ürünün niteliğine bağlı olarak puanlanmalıdır. Ör. Kompozisyon yazma(noktalama işaretleri,gramer,içerik,kelime ve terimler)

11 Örnek Bir Etkinlik *Bölümün okunması *Özetlerin okunması
C Basamağı Ders kitapları *Bölümün okunması *Özetlerin okunması *Bölüm sonu sorularının cevaplanması

12 B Basamağı Ders Kitapları *Bölümlerin okunması ve yorumlayıcı özetlerinin yapılması *Bölüm sonu sorularının okunması ve yeni sorular eklenmesi

13 A Basamağı Kitap İnceleme
A Basamağı Kitap İnceleme *Bir kitabın incelenmesi ve inceleme sonucunda ayrıntılı bir eleştiri raporunun hazırlanması. *İki kitabın incelenmesi ve kitapların belirlenen ölçütler dahilinde analiz edilmesi

14 SONUÇ Sınıfların öğrenen merkezli hale getirilmesi ve bunu yaparken de bireysel farklılıkların vurgulanması ve öğretimin bireysel farklılıklara hitap edebilecek şekilde yapılandırılması kaçınılmazdır.


"BASAMAKLI ÖĞRETİM PLANI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları