Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

This project has been funded with support from the Turkish National Agency. This publication reflects the views only of the author, and the Turkish National.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "This project has been funded with support from the Turkish National Agency. This publication reflects the views only of the author, and the Turkish National."— Sunum transkripti:

1

2 This project has been funded with support from the Turkish National Agency. This publication reflects the views only of the author, and the Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

3 DISSEMINATION ACTIVITIES AFTER KONYA MEETING

4

5

6

7

8

9

10 PROJECT BOOKLET CONSISTING OF 10 PAGES

11 E-KabiliyetlerE-Kabiliyetler Yetişkinler Kabiliyetlerini Keşfediyorlar Grundtvig Öğrenme Ortaklığı 2011-1-ES1-GRU06-35040 4 Proje Başvuru Yılı: 2011 Proje Süresi: 2 Yıl Ortaklar: Türkiye, Belçika İspanya, Fransa, Romanya Bu Proje Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca Hayat boyu Öğrenme Programı Grundtvig Programı kapsamında desteklenmektedir. Bu yayındaki bilgiler yalnızca hazırlayanların görüşlerini yansıtmaktadır ve Ulusal Ajans hiçbir suretle buradaki bilgilerden sorumlu tutulamaz Projenin Kurumlardaki Faaliyetlere Entegrasyonu Günlük çalışma programlarında, çalışmalarda ve yetişkin eğitimi rehberlik faaliyetlerinde kullanmak üzere kabiliyetlerin keşfi, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için araçlar geliştirilecektir. Yetişkin Öğrenciler: Hayat boyu öğrenmelerinde kendilerine amaç belirlemede yetişin öğrencilere yardımcı olacak kabiliyetlerine ilişkin bir portfolyo ile kendilerine güvenin geliştirilmesi. Personel : Danışmanların öğrencilerin beceri ve yeterlikleri ile ilgili daha fazla bilgileri bulunmakta ve öğrencilere amaçlarına geliştirmelerinde, onlara rehberlik etmede, fırsatları anlatmada daha fazla yardımcı olabilirler.

12 Proje özeti Kurumlarımızda yetişkin öğrenciler, göçmenler, az eğitimli öğrenciler, öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler, kırsal bölgelerde yaşayan bay ve bayanlar sosyal dışlanma riski olan gençler gibi çok farklı hedef gruplarımız bulunmaktadır. Beceri ve nitelik eksikliklerinden dolayı genellikle daha önceki eğitim öğretim yaşamlarında başarısız olmaktadırlar. Bu bulguları göz önünde bulundurarak yalnızca ihtiyaç duyulan yeterliklere odaklanmayıp kişisel kabiliyet ve yetenekleri keşfedip vurgulamak istiyoruz. Dezavantajlı grupların kendine güvenini artırmak; hayatta ve iş dünyasında yeni fırsatlar bulamalarını sağlayacak saklı kaynaklarını bulmalarına yardımcı olmak istiyoruz. Yetişkin öğrencilerimizin kendi becerilerini keşfetmelerini ve öğrenme süreçlerine entegre etmelerini sağlayacak yollar ve özel metotlar araştırmayı ve geliştirmeyi planlıyoruz. Yalnızca eksik yanlar ve zayıf noktaları görmeye odaklanmak değil güçlü yönleri ve imkanları ortaya koymak istiyoruz. Bu yolla yetişkin öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerindeki rollerini artırmayı amaçlıyoruz. Özel hedef grupların kabiliyetleri ve ihtiyaçlarını tespit etmek için stratejiler uygulayacağız. Planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerine dahil etmek için stratejiler uygulayacağız. Bilgi İletişim Teknolojileri (e-Kabiliyetler) iş dünyasının gereksinimlerine ve değişen topluma kendilerini entegre edebilmeleri noktasında yetişkin öğrenicilerin yeteneklerini geliştirme sürecinde çok önemli bir rol oynayacaktır. Projenin Grundtvig Amaçlarına Uyumu Kişilerin kendi kabiliyetlerini keşfetmelerine yardımcı olacak online anket uygulaması yapacağız ve kişisel kullanım için kabiliyet ve yeteneklerin edinimi ve geliştirilmesi ile ilgili iyi örnekler ve yeni metotlar konusunda araç kiti/veri tabanı geliştireceğiz. Bunlar pedagojik amaçlar olup her bir ortak tarafından düşünülüp geliştirilecektir. Bununla birlikte öğrenicilerin aktif dahil edilmesini sağlayarak çalışacağız. Öğreniciler yalnızca test aşamasına katılmayıp geliştirime sürecinde aktif rol alacaklar.Yerel düzeyde toplantılara katılacaklar, yüz yüze proje konusunda görüşmeler sağlanacaktır. Proje temelde öğrenicilerin girdi ve değerlendirmeleri üzerine kurulu olacaktır. Bunun tüm Avrupa’da yetişkin eğitimi alanında çalışan kurumlar arasındaki yenilikçi işbirliği yollarını geliştireceğini düşünmekteyiz. Dezavantajlı öğrenici grupların kabiliyetleri bilhassa vurgulanacak. Yenilikçi uygulamaların bir ülkeden diğerine transferini bu proje kolaylaştıracaktır. Projemizin geliştirmesi için yeni öğrenme teknikleri ve yeni öğrenme teknolojilerini aktif bir şekilde ele alacağız. Bu sayede hayat boyu öğrenme alanındaki yenilikçi BİT tabanlı içerikler, hizmetler, pedojiler ve uygulamaları destekleyeceğiz.

13 Kurumların rol ve görevleri 1. Faaliyet takvimindeki faaliyetleri gerçekleştirmek 2. Yerel düzeyde öğrenici, öğretmen ve diğer personelin katılımının gözetilerek faaliyetler düzenlenmesi 3. Bilgi talebi, materyal hazırlama, (Powerpoint, faaliyet raporları, kabiliyetlerin keşfedilmesi ile ilgili öğretici metotların iyi öğrenkeleri.) 4. Değerlendirme anketleri ve bunların içeriğinin web sitesinde yayımı için koordinatöre gönderimi 5. Yerel düzeyde proje faaliyetlerinin takip ve değerlendirme 6. Değerlendirmelerin yapımı ve kendi kurumu ile ilgili final raporu hazırlama ve ortak raporlarda işbirliği yapma. 7. Tartışma forumlarına aktif katılım, yerel düzeydeki çalışmalarla ilgili sık bilgilendirme 8. Proje toplantıları organize etmeleri 9. Faaliyetlerin medyada, kurum kuruluşlarda yaygınlaştırılması 10. Birinci toplantıda görev dağılımı daha net hale getirilecektir. Gerekçe Kabiliyetler beceri ve yeteneklerden farklıdır, öğrenilmez daha ziyade doğuşla gelirler.Yeteneklerin geliştirilmesinde; öğrenicilerin hiçbir şey bilmedikleri ve iş için hayat için gerekli yetenekleri edinmeleri gerektiği fikri ile başlarız.Kabiliyetlerin geliştirilmesinde; insanların birçok kapasitelerinin olduğu ancak bunları anlaması gerektiği düşüncesi ile başlarız. Kabiliyetler keşfedildikten sonra geliştirilip olgunlaştırılabilir, fakat keşfedilmeleri zordur. Kısmen kendini gözleme ve dürüstlük sürecidir. Gerisi ise öğrenme ve uygulamadır. Kabiliyetler çok çeşitlilik gösterebilir. Bazıları sanatsaldır bazı ise tekniktir, zihinsel veya fizikseldir, bazıları içe dönük bazıları ise dışa dönüktür bu kabiliyetlerin. Her zaman kar getirir, kullanışlı olmaları şart değildir ancak sizi siz yapan bir parçanız ve her zaman sizindir. e-kabiliyet’in amacı dezavantajlı sosyal gruplar için profesyonel yaşam ve eğitim sistemlerinin entegre edilmesini geliştirmeyi de içeren kapsamlı yenilikçi bir eğitim ve gelişim fikri oluşturmaktır. Bunu düşünerek teknik ve teknolojik meslekler ve eğitimin yeniden değerlendirilmesi için daha entegre bir vizyon geliştirmeyi amaçlıyoruz. Farklı ülkelerden ve coğrafyalardan, farklı sektörlerden ortakların katılımı ortaklığımız için bir tamamlayıcılık göstermekte ve bu dezavantajlı yetişkin öğreniciler alanındaki yüksek kaliteli bir proje uygulamasını temin etmektedir.

14 Projenin amacı ve stratejisi E- kabiliyetler projesinin temel amacı aşağıdaki konulara katkı sağlamaktır: 1. E-Teknolojilerini kullanarak yeteneklerine ila olarak yetişkinlerin kabiliyetlerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri, 2. Esnek öğrenme yollarını kullanarak, yetişkin öğrenicilerin kendi öğrenme süreçlerine karar vermelerini teşvik etmek. (İstedikleri yerde ve zamanda öğrenmeleri, bireyselleştirilmiş öğrenme metotlarının kullanımı,kendi öğrenme hızlarına kendilerinin karar vermeleri, öğrenme esnasında iletişim) 3. Kabiliyetli insanların eğitim ihtiyaçlarına ilişkin bir araştırma 4. Çeşitli iyi uygulamaları, kişisel kabiliyetleri bulma metotları, yetişkin öğrenicilerin kabiliyetlerini keşfetmeleri ile ilgili yeni metotları içeren bir öğrenme araç kutusu (Veri Tabanı) oluşturma. Görev Dağılımı Faaliyetlerin büyük bölümü ortak faaliyetlerdir: Koordinatörlük rolü ve kurumların görevleri 1. Grup içi uyumu ve uygun takım çalışmasını sağlamak için stratejiler geliştirilmesi 2. Tüm bilgi, içerik, materyal, haber, olay ile ilgili bilgi isteme ve sosyal paylaşım ağı sitesinin güncellenmesi. 3. Web sitesindeki forum ve e-mail ortamına her bir ortağın katılımının artırılması 4. Ortakların işlerinin koordine edilmesi ve son gerçekleştirilme tarihlerinin gözetilmesi 5. Takım çalışmasının geliştirilmesi için ortaklar arasında iyi bir ortamın ve anlayışın oluşturulması 6. Sonuçlarının yaygınlaştırılması için site oluşturulması

15 Yaklaşım? 1. Halihazırda kullandığımız ve yeni geliştirilen metotları içeren bir elektronik araç kiti dizayn edilmesi 2. Kişisel Kabiliyet Mülakatıdır. Personal Talents Interview (P.T.I.)dizayn edilmesi. 3. Kişisel kabiliyetlerin keşfi ve geliştirilmesine ilişkin fikirlerin, iyi uygulamaların paylaşımı, 4. Öğrenme metotları ve iyi uygulamalar test edilecek, tartışılacak ve öğreniciler, eğitmenler, geliştiriciler ve sosyal ortaklar tarafından proje toplantılarında görüşülecek ve düzenlenecektir. 5. Uygulamalarla ilgili eğitmenler eğitilecek 6. Yerel ortaklar sürece dahil edilecek 7. İş hayatına uyarlanmış temel becerileri geliştirmek için Bilgi İletişim Teknolojileri kursları organize edilecektir. Nasıl? - Atölye çalışmaları - Ziyaretler - E-sosyal paylaşım alanları - Ortak Web Sitesi - Kitapçıklar Sonuçlar ve Ürünler 1. EYLÜL 2011 : Ortakların kendi ülkelerinde proje toplantısı-Ortak kurumların sunumlarının hazırlanması, ortak ülkelerde yetişkin eğitim sanatı 2. KASIM 2011: Sofyada Başlangıç toplantısı- Tanışma, proje faaliyetlerinin görüşülmesi, görev dağılımı, çalışma takvimi üzerinde anlaşma, tüm proje için takvim hazırlanması 3. KASIM 2011- OCAK 2012 : Proje bilgilerinin paylaşımı için Sosyal Paylaşım ağının hazırlanması. Her ortak kabiliyetlerin keşfi ve geliştirilmesi konusunda iyi örnekler üzerine araştırma yapar. 4. ŞUBAT 2012: -Kişisel Kabiliyet Mülakatı. Personal Talents Interview (P.T.I.)Geliştirilmesi 5. MART-MAYIS 2012 : Ortakların yerellerinde çalışma yapmaları

16 6. HAZİRAN 2012 : İtalya toplantısı, öğrenicilerle kabiliyetler konusunda çalışma için yolların denenmesi, iyi örneklerin değerlendirilmesi, eksiklerin tespiti, yaygınlaştırma modeli oluşturma, birinci ortak değerlendirme 7. EYLÜL 2012- EKİM 2012 : -Her bir kurum kendi öğrenicileri ile kabiliyetler konusunda çalışır. Ortak sosyal ağ yoluyla tecrübelerin paylaşımı. Ortakların kendi kurumlarında fikirlerin paylaşılması 8. KASIM 2012: Türkiye toplantısı. Web Sitesinin Değerlendirilmesi, yerel ortaklar ve daha geniş ağlarda eğitim metotları ile araç kitinin yaygınlaştırılması için stratejilerin tespit edilmesi 9. ARALIK 2012-MAYIS 2013: Her bir ortak kendi öğrenicileri ile çalışır ve farklı metotlarla araç kitinin uygulamasını yapar. Web sitesinin geliştirilmesi, yerel ortakların dahil edilmesi. 10. MAYIS 2013: Fransa toplantısı, tüm projenin değerlendirilmesi. Web sitesinin yapılması, araç kitinin final versiyonunun yayınlanması. Her bir ülkede El ilanları hazırlanması, toplantılar yapılması, bilimsel dergilerde yayınlanması, gazetede makale yayınlanması. 5. Avrupa’da iyi uygulamaları içeren bir online kitapçık 6. Proje içerisinde önerdiğimiz araç becerileri ve kapasiteleri, daha önceki tecrübe ve bilgileri belirlemeye yarayacak kişisel kabiliyet mülakatıdır. Personal Talents Interview (P.T.I.) 7. PTI’dan ayrı olarak iş hayatında farklı durumlarla karşılaşmada kişisel tutumları bilmek için bir anket kullanacağız. 8. Tecrübe paylaşımı ve personelin kabiliyetler konusundaki istekliliğini artırmak, öğrencilerin neler yapabileceklerini keşfetmelerinin teşvik edilmesi, 9. Yetişkinlerin (hem eğitimen hem de öğrenicilerin) yeni e-teknikleri ve e-teknolojileri bireyselleştirilmiş uygun öğretim ve öğrenme için kullanmalarının teşvik edilmesi.

17


"This project has been funded with support from the Turkish National Agency. This publication reflects the views only of the author, and the Turkish National." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları