Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENVIRONMENTAL POLLUTION ÇEVRE KİRLİLİĞİ. DESCRIPTION - TANIMI Of the environment of the elements vital activities that adversely affect inanimate items.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENVIRONMENTAL POLLUTION ÇEVRE KİRLİLİĞİ. DESCRIPTION - TANIMI Of the environment of the elements vital activities that adversely affect inanimate items."— Sunum transkripti:

1 ENVIRONMENTAL POLLUTION ÇEVRE KİRLİLİĞİ

2

3 DESCRIPTION - TANIMI Of the environment of the elements vital activities that adversely affect inanimate items is on the structural damage that produce and attributes distorts foreign substances in the air, water and land intensive mixing event "environmental pollution" is called. Çevrenin canlı öğelerinin hayati aktivitelerini olumsuz yönde etkileyen, cansız öğeleri üzerinde ise yapısal zararlar meydana getiren ve niteliklerini bozan yabancı maddelerin hava, su ve toprağa yoğun bir şekilde karışması olayına "çevre kirliliği" adı verilmektedir.

4

5 AIR POLLUTION-HAVA KİRLİLİĞİ Atmospheric dust, smoke and contaminants that may be found in impure form of water vapor, humans and other creatures that may damage the goods to the amount of rise, "Air Pollution" is characterized as. Atmosferde toz, duman ve saf olmayan su buharı şeklinde bulunabilecek kirleticilerin, insanlar ve diğer canlılar ile eşyaya zarar verebilecek miktarlara yükselmesi, “Hava Kirliliği” olarak nitelenmektedir.

6

7

8 WATER POLLUTION-SU KİRLİLİĞİ Water pollution undesirable harmful substances, in the ratio of water quality that can be measured and the concentrations of water in an amount to provide from disturbing the crosstalk is. Su kirliliği, istenmeyen zararlı maddelerin, suyun niteliğini ölçülebilecek oranda bozmalarını sağlayacak miktar ve yoğunlukta suya karışma olayıdır.

9

10 Housing, industry associations, thermal power plants, fertilizers, chemical pesticides, agro-industrial waste waters from nuclear power plants resulting hot water and soil erosion as the processes and ingredients water pollution forming the main resources. Konutlar, endüstri kuruluşları, termik santraller, gübreler, kimyasal mücadele ilaçları, tarımsal sanayi atık suları, nükleer santrallerden çıkan sıcak sular ve toprak erozyonu gibi süreçler ve maddeler su kirliliğini meydana getiren başlıca kaynaklardır.

11

12 RADIOACTIVE CONTAMINATION Nuclear power plants, factories producing nuclear weapons, radioactive wastes are the main sources of radioactive contamination created.Radioactive substances are emitted electron air, water, soil and plant damages. Nükleer enerji santralleri, nükleer silâh üreten fabrikalar, radyoaktif madde artıkları radyoaktif kirlenme yaratan başlıca kaynaklardır. Radyoaktif maddeler yaymış oldukları elektronla hava, su, toprak ve bitkilere zarar verir.

13

14 LIGHT POLLUTION-IŞIK KİRLİLİĞİ Light pollution causes of lasers and lighting is unnecessary. Light pollution occurs in the night air is extremely bright. Işık kirliliğinin sebepleri lazerler ve gereksiz aydınlatmalardır. Işık kirliliği gece havada aşırı aydınlık oluşmasıdır.

15

16 GENERAL MEASURES-GENEL ÖNLEMLER Spread ecological awareness and sensitivity to the community. Using birth control methods to reduce the pressure of population and consumption on the ecological environment. Ekolojik farkındalık ve duyarlılığın topluma yayılması. Doğum kontrol yöntemleri kullanılarak ekolojik çevre üzerinde nüfus ve tüketim baskısının azaltılması.

17

18 Agriculture and other production methods that do not harm the environment be developed and implemented, to prevent the excessive use of fertilizers and timeless. Tarım ve diğer üretimlerde çevreye zarar vermeyen metotların geliştirilip uygulanması, gereğinden fazla ve zamansız gübre kullanımının engellenmesi.

19

20 Waste reduction, recycling, reprocessing, instead of hazardous waste generating technologies to switch to less harmful technologies. Atıkların azaltılması, dönüştürülmesi, yeniden işlenmesi, zararlı atık üreten teknolojiler yerine daha zararsız teknolojilere geçilmesi.

21

22 Defined as in energy production technology to switch to green energy, consumption and efficient use of technology, architecture, use of energy-saving buildings. Enerji üretiminde yeşil enerjiler olarak tanımlanan teknolojilere geçilmesi, tüketimde tasarruflu teknolojiler kullanılması, mimaride enerji tasarrufu sağlayan yapılar kullanılması.

23

24 Establishment of waste water treatment plants, industrial waste to be cleaned. In villages and towns should be given to the septic tank effluents. Atık su arıtma tesislerinin kurulması, sanayi atıklarının temizlenmesi. Köy ve kasabalarda atık suların fosseptiklere verilmesi.

25

26 Performing periodic maintenance of vehicles, renewal of old vehicles, vehicles using fossil fuels instead of clean public transport, to switch to electric transportation systems. Taşıt araçlarının periodik bakımlarının yapılması, eskiyen araçların yenilenmesi, fosil yakıt kullanan araçlar yerine toplu taşımada temiz, elektrikli ulaşım sistemlerine geçilmesi.

27

28 Social media shares made ​​ at the same time draw attention to the subject. Sosyal medyada aynı anda paylaşımlar yapılarak konuya dikkat çekilmesi.

29


"ENVIRONMENTAL POLLUTION ÇEVRE KİRLİLİĞİ. DESCRIPTION - TANIMI Of the environment of the elements vital activities that adversely affect inanimate items." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları