Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Periyodik Tablo ve Özellikleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Periyodik Tablo ve Özellikleri."— Sunum transkripti:

1 Periyodik Tablo ve Özellikleri

2 PERİYODİK TABLONUN ÖZELLİKLERİ
Periyodik cetvel elementlerin artan göre dizilimini gösteren bir tablodur. Bu tabloda belli kimyasal özellikleri birbirine yakın olan elementler,belli gruplarda toplanmıştır. Periyodik tabloda yatay sütunlara denir. Düşey sütunlara ise denir. Toplam, 7 periyot ve………..Ave………..B olmak üzere 18 tane grup vardır. Atom numaralarına Periyot grup 8tane 10 tane

3 PERİYODİK TABLODA GRUP İSİMLERİ
18. 1. 2. 1A 13. 14. 15. 16. 17. 8A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. B B GRUPLARI(GEÇİŞ ELEMENTLERİ)

4 SOYGAZLAR(ASAL GAZLAR)
B

5 8A HeRGELE NeCİP ArSIZ KArISINI KesİP REnDELEDİ Helyum Helyum Neon
ARGON ArSIZ Helyum KRİPTON KArISINI KSENON KesİP REnDELEDİ RADON Neon

6 8A GRUBU( SOYGAZLAR-ASAL GAZLAR )
2He:2) He hariç, hepsinin son katmanındaki değerlik elektron sayısı 8’dir.(He ise değerlik elekton sayısı 2’dir.) 10Ne:2)8) Hepsi kararlıdır, yani bileşik OLUŞTURMAZLAR. Diğer element atomları soy gazların elektron dağılımına benzemek için BİLEŞİK oluştururlar. 18Ar:2)8)8) Doğada tek atomlu halde bulunurlar. He2 He DOĞRUSU

7 1A GRUBU (ALKALİ METALLER)

8 1A GRUBU (ALKALİ METALLER)
Hidrojen Haydar paşa 1H:1) Lityum 3Li:2)1) NaCl(yemektuzu) Lisesinin 11Na:2)8)1) Roket yakıtlarında HİDROJEN Sodyum Namlı 19K:2)8)8)1) Li+Br - Potasyum Kimyacısı Son katmanlarında bulunan değerlik elektron sayısı 1’dir. Na+Cl Rubidyum Rabia’nın Pillerde LİTYUM Sezyum H hariç; hepsi METALdir.(H ametaldir.) Cesedini Bileşik oluştururken soy gazların elektron dağılımına benzemek için son katmanlarındaki 1 elektronu kolaylıkla vererek +1 yüklü hale gelirler. Fransiyum Fırlattı.

9 2A GRUBU(TOPRAK ALKALİ METALLER)

10 2A GRUBU(TOPRAK ALKALİ METALLER)
BERİLYUM BERKAY 4Be:2)2) 12Mg:2)8)2) MAĞAZADA MAGNEZYUM 20Ca:2)8)8)2) CANAN’A KALSİYUM Son katmanlarındaki değerlik elektron sayıları 2’dir. STRONSİYUM SARILIRKEN Hepsi metaldir. BARYUM BABASINA Bileşiklerin soy gazlara benzemek için 2 elektron vererek 2+ yüklü olurlar. RASTLADI. RADYUM

11 3A GRUBU ELEMENTLERİ(TOPRAK METALLERİ)

12 B Al23+ O3 3A GRUBU ELEMENTLERİ(TOPRAK METALLERİ) BOR ALÜMİNYUM
Son katmanlarındaki değerlik elektron sayısı 3 tür. Bor hariç, hepsi metaldir.(B yarı metaldir.) Bileşiklerinde soy gazların elektron dağılımına benzemek için son katmanlarındaki 3 elektronu vererek 3+ yüklü olurlar. Al23+ O3

13 4A GRUBU B

14 4A GRUBU Karbon Silisyum
6C:2)4) 14Si:2)8)4) Silisyum Son katmanlarındaki değerlik elektron sayısı 4’tür. Bileşiklerinde soy gazlara benzemek için 4 elektron vererek 4+ ya da 4 elektron alarak 4- değer alabilirler.

15 5A GRUBU 5A B

16 5A GRUBU AZOT FOSFOR FOSFOR
7N:2)5) AZOT 15P:2)8)5) FOSFOR FOSFOR Son katmanlarındaki değerlik elektron sayısı 5’tir. Bileşiklerinde soy gazlara benzemek için genellikle 3 elektron alarak 3- yük alırlar.

17 6A 6A GRUBU B

18 Al2 O32- 6A GRUBU OKSİJEN KÜKÜRT
Son katmanlarındaki değerlik elektron sayısı 6’dır. Bileşiklerinde genellikle 2 e- alarak 2- yüklü olma eğilimindedirler. Al2 O32- KÜKÜRT

19 7A GRUBU (HALOJENLER) 7A B

20 7A FLOR Fare KLOR Celal’in BROM Burnunu KLOR GAZI İYOT Isırıp ASTATİN
17Cl:2)8)7) KLOR Celal’in BROM Burnunu KLOR GAZI 35 İYOT Isırıp ASTATİN Attı. Brom (Br) yangın söndürücü, böcek ilacı üretiminde, fotoğrafçılıkta, ilaç ve boya sanayiinde kullanılır.

21 7A GRUBU (HALOJENLER) 9F:2)7) Son katmanlarındaki değerlik elektron sayıları 7’dir. 17Cl:2)8)7) Genellikle 1e- alarak bileşiklerinde 1- yüklü olurlar. 35Br Ametal grubudur. Doğada iki atomlu olarak bulunurlar. 53I H ile yaptıkları bileşikler asit özelliği gösterir. HF Hidroflorik asit HCl Hidroklorik asit HBr Hidrobromik asit HI Hidroiyodik asit

22 B GRUPLARI(GEÇİŞ ELEMENTLERİ)
10 TANE B GRUBU 1. 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3. B GRUPLARI(GEÇİŞ ELEMENTLERİ) 4.

23 B GRUPLARI(GEÇİŞ ELEMENTLERİ)
PERİYODİK CETVELDE 2A İLE 3A GRUPLARI ARASINDA YER ALIRLAR. HEPSİ METALDİR. TOPLAM 10 TANE B GRUBU BULUNUR. B GRUPLARI 4.PERİYOTTAN İTİBAREN BAŞLAR.

24 BAZI B GRUBUNDA YER ALAN METALLER
CIVA

25 GÜMÜŞ(Ag) ALTIN(Au)

26 KURŞUN (Pb) BAKIR (Cu)

27

28 AYNI PERİYOT SORU: X: Alkali Metal
Yanda grup adları verilen verilen aynı periyotta(yatay sıra) bulunan elementlerin atom numaralarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Y:Halojen Z:Asal gaz T:Topak alkali metal L:Toprak metali AYNI PERİYOT X:1A Y:7A Z: 8A T:2A L: 3A

29 II. Doğada tek atomlu gazlar halinde bulunurlar.
SORU: 2X 10Y Z elementleri ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur? I. Soy gazdırlar. II. Doğada tek atomlu gazlar halinde bulunurlar. III. Hepsinin değerlik elektron sayısı 8‘dir. Cevap: I ve II


"Periyodik Tablo ve Özellikleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları