Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERİYODİK TABLONUN ÖZELLİKLERİ  Periyodik cetvel elementlerin artan................................... göre dizilimini gösteren bir tablodur. Bu tabloda.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERİYODİK TABLONUN ÖZELLİKLERİ  Periyodik cetvel elementlerin artan................................... göre dizilimini gösteren bir tablodur. Bu tabloda."— Sunum transkripti:

1

2

3 PERİYODİK TABLONUN ÖZELLİKLERİ  Periyodik cetvel elementlerin artan................................... göre dizilimini gösteren bir tablodur. Bu tabloda belli kimyasal özellikleri birbirine yakın olan elementler,belli gruplarda toplanmıştır.  Periyodik tabloda yatay sütunlara................ denir.  Düşey sütunlara ise............ denir.  Toplam, 7 periyot ve………..Ave……….. B olmak üzere 18 tane grup vardır. Atom numaralarına Periyot grup 8tane 10 tane

4 PERİYODİK TABLODA GRUP İSİMLERİ 1A 2A 3A4A5A6A7A B GRUPLARI(GEÇİŞ ELEMENTLERİ) 8A 1. 2. 3. 4.5. 6. 7.8. 9. 10. 11.12. 13.14.15.16.17. 18. B B

5 SOYGAZLAR(ASAL GAZLAR) 8A B B

6 HeRGELE NeCİP ArSIZ KArISINI KesİP REnDELEDİ HELYUM NEON ARGON KRİPTON KSENON RADON Helyum Neon 8A

7 8A GRUBU( SOYGAZLAR-ASAL GAZLAR ) Hepsi kararlıdır, yani bileşik OLUŞTURMAZLAR. Diğer element atomları soy gazların elektron dağılımına benzemek için BİLEŞİK oluştururlar. Doğada tek atomlu halde bulunurlar. He hariç, hepsinin son katmanındaki değerlik elektron sayısı 8’dir.(He ise değerlik elekton sayısı 2’dir. ) 2 He:2 ) 10 Ne:2 )8) 18 Ar:2 )8)8) He 2 He DOĞRUSU

8 1A GRUBU (ALKALİ METALLER) B B

9 Hidrojen Lityum Sodyum Potasyum Rubidyum Sezyum Fransiyum Haydar paşa Lisesinin Namlı Kimyacısı Rabia’nın Cesedini Fırlattı. 1A GRUBU (ALKALİ METALLER) NaCl(yemektuzu) Roket yakıtlarında HİDROJEN Pillerde LİTYUM 1 H:1 ) 3 Li:2 )1) 11 Na:2 )8)1) 19 K:2 )8)8)1) Son katmanlarında bulunan değerlik elektron sayısı 1’dir. Bileşik oluştururken soy gazların elektron dağılımına benzemek için son katmanlarındaki 1 elektronu kolaylıkla vererek +1 yüklü hale gelirler. H hariç; hepsi METALdir.(H ametaldir.) Li + Br - Na + Cl

10 2A GRUBU(TOPRAK ALKALİ METALLER) B B

11 BERİLYUM MAGNEZYUM KALSİYUM STRONSİYUM BARYUM RADYUM BERKAY MAĞAZADA CANAN’A SARILIRKEN BABASINA RASTLADI. 4 Be:2 )2) 12 Mg:2 )8)2) 20 Ca:2 )8)8)2) Son katmanlarındaki değerlik elektron sayıları 2’dir. Hepsi metaldir. Bileşiklerin soy gazlara benzemek için 2 elektron vererek 2+ yüklü olurlar.

12 3A GRUBU ELEMENTLERİ(TOPRAK METALLERİ) B B

13 BOR ALÜMİNYUM 5 B:2)3) 3A GRUBU ELEMENTLERİ(TOPRAK METALLERİ) 13 Al:2)8)3) B B Son katmanlarındaki değerlik elektron sayısı 3 tür. Bor hariç, hepsi metaldir.(B yarı metaldir.) Bileşiklerinde soy gazların elektron dağılımına benzemek için son katmanlarındaki 3 elektronu vererek 3+ yüklü olurlar. Al 2 3+ O 3

14 B B 4A GRUBU

15 Karbon Silisyum 4A GRUBU 6 C:2 )4) 14 Si:2 )8)4) Son katmanlarındaki değerlik elektron sayısı 4’tür. Bileşiklerinde soy gazlara benzemek için 4 elektron vererek 4+ ya da 4 elektron alarak 4- değer alabilirler.

16 5A GRUBU B B 5A

17 AZOT FOSFOR 7 N:2 )5) 15 P:2 )8)5) 5A GRUBU Son katmanlarındaki değerlik elektron sayısı 5’tir. Bileşiklerinde soy gazlara benzemek için genellikle 3 elektron alarak 3- yük alırlar. FOSFOR

18 6A GRUBU 6A B B

19 6A GRUBU OKSİJEN KÜKÜRT Son katmanlarındaki değerlik elektron sayısı 6’dır. Bileşiklerinde genellikle 2 e - alarak 2- yüklü olma eğilimindedirler. Al 2 O 3 2- KÜKÜRT 8 O:2 )6) 16 S:2 )8)6)

20 7A GRUBU (HALOJENLER) 7A B B

21 Attı. 7A FLOR KLOR BROM İYOT 9 F:2 )7) ASTATİN 35 17 Cl:2 )8)7) Isırıp Burnunu Fare Celal’in Brom (Br) yangın söndürücü, böcek ilacı üretiminde, fotoğrafçılıkta, ilaç ve boya sanayiinde kullanılır. KLOR GAZI

22 9 F:2 )7) 17 Cl:2 )8)7) 7A GRUBU (HALOJENLER) Son katmanlarındaki değerlik elektron sayıları 7’dir. Genellikle 1e - alarak bileşiklerinde 1- yüklü olurlar. Ametal grubudur. Doğada iki atomlu olarak bulunurlar. H ile yaptıkları bileşikler asit özelliği gösterir. HF Hidroflorik asit HCl Hidroklorik asit HBr Hidrobromik asit 35 Br 53 I HI Hidroiyodik asit

23 B GRUPLARI(GEÇİŞ ELEMENTLERİ) 12 3 45 67 8 9 1010 10 TANE B GRUBU 1. 2. 3. 4.

24 B GRUPLARI(GEÇİŞ ELEMENTLERİ) PERİYODİK CETVELDE 2A İLE 3A GRUPLARI ARASINDA YER ALIRLAR. HEPSİ METALDİR. TOPLAM 10 TANE B GRUBU BULUNUR. B GRUPLARI 4.PERİYOTTAN İTİBAREN BAŞLAR.

25 CIVA BAZI B GRUBUNDA YER ALAN METALLER

26 ALTIN(Au) GÜMÜŞ(Ag)

27 KURŞUN (Pb) BAKIR (Cu)

28

29 SORU: X: Alkali Metal Y:Halojen Z:Asal gaz T:Topak alkali metal L:Toprak metali Yanda grup adları verilen verilen aynı periyotta(yatay sıra) bulunan elementlerin atom numaralarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. X:1A Y:7A Z: 8A T:2A L: 3A AYNI PERİYOT

30 SORU: 2 X 10 Y 18 Z elementleri ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur? I. Soy gazdırlar. II. Doğada tek atomlu gazlar halinde bulunurlar. III. Hepsinin değerlik elektron sayısı 8‘dir. Cevap: I ve II


"PERİYODİK TABLONUN ÖZELLİKLERİ  Periyodik cetvel elementlerin artan................................... göre dizilimini gösteren bir tablodur. Bu tabloda." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları