Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE SU KALİTESİ İZLEME ÇALIŞMALARI DSİ Genel Müdürlüğünce 25 nehir havzasında su kalitesi izleme çalışmaları yürütülmektedir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE SU KALİTESİ İZLEME ÇALIŞMALARI DSİ Genel Müdürlüğünce 25 nehir havzasında su kalitesi izleme çalışmaları yürütülmektedir."— Sunum transkripti:

1 1

2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE SU KALİTESİ İZLEME ÇALIŞMALARI DSİ Genel Müdürlüğünce 25 nehir havzasında su kalitesi izleme çalışmaları yürütülmektedir.

3 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE SU KALİTESİ İZLEME ÇALIŞMALARI Su kalitesi izleme çalışmaları dört aşamalı olarak gerçekleşmektedir: - Arazi çalışmaları, - Planlama, - Uygulama, - Değerlendirme.

4 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE SU KALİTESİ İZLEME ÇALIŞMALARI Arazi Çalışmaları: Bölge Müdürlüklerimizdeki ilgili birim ve Genel Müdürlük elemanlarınca ortak yürütülmektedir.

5 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE SU KALİTESİ İZLEME ÇALIŞMALARI Planlama: Genel Müdürlükteki ilgili birim tarafından arazi çalışmaları ve Bölge Müdürlüklerinin önerileri dikkate alınarak her yılın aralık ayında “Su Kalitesi Gözlem Çalışmaları Programı” adı altında bir program hazırlanmakta ve ilgili bölgesine iletilmektedir.

6 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE SU KALİTESİ İZLEME ÇALIŞMALARI Uygulama: Numune alma, Numunelerin korunarak laboratuvarlara taşınması; Bölge Müdürlüklerinin görevlendirdiği personel tarafından yürütülmektedir. Numunelerin analizi; Bölge laboratuvarlarında ve merkez laboratuvarda (TAKK Dairesi) gerçekleştirilmektedir.

7 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE SU KALİTESİ İZLEME ÇALIŞMALARI Değerlendirme: Analiz sonuçlarının SVT’ye aktarılması, Veri kontrolü; Bölge Müdürlüklerimizce Raporlama; Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüklerinde yetkilendirilmiş personel tarafından ayrı ayrı veya birlikte yürütülmektedir. Bu güne kadar 30 civarında su kalitesi izleme raporu hazırlanmıştır.

8 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE SU KALİTESİ İZLEME ÇALIŞMALARI Protection of İnland Water Quality, Porsuk River Pilot Project, Çubuk Çayı Kirlilik Araştırması, Kurtboğazı Baraj Gölü Kirlilik Araştırması, Sapanca Gölü Kirlilik Araştırması, Bursa Bölgesi Su Kaynakları Kirlilik Araştırması, Kırka Yöresi Bor Araştırması, Doğal ve Yapay Göl Havzalarında Su Kalitesi Araştırmaları (Porsuk, Uluabat, Sapanca, İznik Gölleri) (İngiliz Hükümeti katkılarıyla) Susurluk Havzası Su Kalitesi Yönetimi Araştırması

9 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE SU KALİTESİ İZLEME ÇALIŞMALARI Şimdiye kadar rutin ölçümü yapılamayan ancak sağlık tehdidi oluşturabilecek bazı parametreler için araştırma çalışmaları da yürütülmektedir. Örneğin; İÇTAÇ-Ç019 sayılı TUBİTAK projesiyle DSİ’ce tasarlanan tüm içmesuyu arıtma tesislerinin giriş ve çıkışlarından alınan numunelerde trihalometan seviyeleri iki yıl boyunca izlenmiş ve tüm arıtma tesisi çıkışlarındaki Trihalometan seviyesi üst sınır olan 80 µg/L’nin altında bulunmuştur.

10 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE SU KALİTESİ İZLEME ÇALIŞMALARI 2013 yılı itibariyle 1331 Su Kalitesi Gözlem istasyonda yüzey ve yeraltı sularının kaliteleri izlenerek izlenme amaçlarına uygunluk bakımından değerlendirilmektedir. Bu istasyonların; % 49’u içmesuyu amaçlı, % 51’i gözlemsel amaçlı olarak izlenmektedir. Ayrıca Melen havzası, Ergene havzası ve Ilısu Barajı havzası için atıksu arıtma tesisi projeleri yapılmakta olduğundan bu havzalardaki istasyonlarda operasyonel izlemeler de yapılmaktadır. 10

11 11 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE SU KALİTESİ İZLEME ÇALIŞMALARI

12 12

13 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE SU KALİTESİ İZLEME ÇALIŞMALARI Sürdürülen Çalışmalar Mevzuatın gerektirdiği sorgulamaların tamamlanması CBS’ye entegre bir su kalitesi izleme sistemi oluşturulması 13 Küta hya Kalite Gözlem İst. I.SINIF II.SINIF III.SINIF IV.SINIF BO D5 DO DODO BO D5

14 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE SU KALİTESİ İZLEME ÇALIŞMALARI TAKK Dairesi Başkanlığı DSİ Genel Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumlulukları kapsamında, gelişen teknolojiye ve ekonomi kurallarına uygun olarak gerekli kalite kontrol ve araştırma-geliştirme çalışmalarını yürütmek amacıyla 1958 yılında kurulmuştur. Ankara il merkezine 25 km uzaklıkta, Esenboğa Havaalanı yolu üzeri Çankırı yol ayrımında, yaklaşık 56 hektarlık bir alana sahip site içerisinde faaliyetlerini yürütmektedir.

15 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE SU KALİTESİ İZLEME ÇALIŞMALARI Kuruluş amacı - Laboratuvar hizmetleri - Kalite kontrol faaliyetleri - Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri - Eğitim faaliyetleri

16 16 TAKK Dairesi Başkanlığı - Hidrolik Model Laboratuvarı, - Beton-Malzeme Laboratuvarı, - Zemin Mekaniği Laboratuvarı, - Kimya Laboratuvarı, - İzotop Laboratuvarı, - Kalibrasyon Laboratuvarı. DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE SU KALİTESİ İZLEME ÇALIŞMALARI

17 Bölge Müdürlüklerinde ; 25 adedi bölge merkezinde (Kimya, Beton-Malzeme ve Zemin Mekaniği laboratuvarlarını içerecek şekilde), 175 adedi ise şube ve şantiyelerde olmak üzere, toplam 200 adet kalite kontrol laboratuvarı mevcuttur. Şantiye laboratuvarları uygulamadaki projelerin kalite kontrolünün sağlanması için beton ve zemin deneylerini yapmak üzere kurulmaktadır.

18 18 Kimya Laboratuvarı; DSİ yatırımlarının hayata geçirilmesinde kullanılan yapı malzemelerinin kimyasal yönden kalite kontrolünü yapmak, standartlara göre değerlendirmek, uygulama metotlarını araştırmak, Yüzey suları ile yeraltısularının kalitesini belirlemek ve DSİ plan ve projeleri için su analizlerini gerçekleştirilmek amacıyla kurulmuştur DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE SU KALİTESİ İZLEME ÇALIŞMALARI

19 19 KİMYA LABORATUVARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SU LABORATUVARI Su Analiz Laboratuvarı Ağır Metal Analiz Laboratuvarı Kalıntı Analiz Laboratuvarı YAPI KİMYASALLARI LABORATUVARI Genel Kimya Laboratuvarı Termal Analiz Laboratuvarı XRF Laboratuvarı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE SU KALİTESİ İZLEME ÇALIŞMALARI

20 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik TS 266 İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Ayrıca Sulama suyu, Beton karma suyu, Beton temas suyu gibi analizler de gerçekleştirilmektedir. Su Laboratuvarlarında;

21 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE SU KALİTESİ İZLEME ÇALIŞMALARI İzotop Laboratuvarında; Hidroloji ve hidrojeoloji alanında izotop teknikleri kullanılarak - Yeraltısularının beslanme alanının belirlenmesi, - Su kütlelerinin birbiriyle ilişkilerinin ve farklı su kütlelerinin karışım oranlarının belirlenmesi, - Yeraltısularının akiferde kalış ve yenilenme sürelerinin bekirlenmesi, - Yeraltısuyu eksiklik derecelerinin belirlenmesi - Suların radyoaktivite yönünden kalitesinin belirlenmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır.

22 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE SU KALİTESİ İZLEME ÇALIŞMALARI DSİ LABORATUVARLARINDA ANALİZİ GERÇEKLEŞTİRİLEN PARAMETRELER DSİ LABORATUVARLARINDA ANALİZİ GERÇEKLEŞTİRİLEN PARAMETRELER PARAMETRE01.05.2013).doc

23 Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik ParametrelerDurumu Nitratlar, Klorür, Sülfat,İletkenlik,Amonyum TAKK ve Tüm Bölge Müdürlükleri PestisitTAKK ( Bölge Md. Leri için Numune Hazırlama aparatı çalışmaları devam ediyor) Arsenik, Kadmiyum, Kurşun, CivaTAKK, DSİ 2. Bölge (İzmir),12. Bölge (Kayseri), 22. Bölge (Trabzon) Trikloretilen, TetrakloretilenTAKK Dairesi (Cihaz alınacak –İhale Çalışmaları devam ediyor) DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE SU KALİTESİ İZLEME ÇALIŞMALARI

24 Pestisit ve PAH analizleri - Pestisit ve PAH analizleri TAKK Dairesi Başkanlığında GC ve GC-MS ve HPLC cihazları kullanılarak yapılmaktır. - Mevcut durumda 30 adet pestisit analizi yapılabilmektedir. - GC-MS MS ve LC-MS MS cihazlarının laboratuvarımıza kazandırılmasından sonra SÇD ne göre analizlenmesi gereken parametre sayısı artırılmış olacaktır.

25 TAKK pestisit listesi.xlsx 25 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE SU KALİTESİ İZLEME ÇALIŞMALARI

26 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE SU KALİTESİ İZLEME ÇALIŞMALARI 26

27 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE SU KALİTESİ İZLEME ÇALIŞMALARI Sazlıdere-Olmuksa Girişi

28 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE SU KALİTESİ İZLEME ÇALIŞMALARI

29

30

31 Teşekkür ederim aysune@dsi.gov.tr


"1. DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE SU KALİTESİ İZLEME ÇALIŞMALARI DSİ Genel Müdürlüğünce 25 nehir havzasında su kalitesi izleme çalışmaları yürütülmektedir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları