Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İ çi Bilgilendirme E ğ itimi 1 TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURUM İÇİ FARKINDALIK VE BİLGİLENDİRME.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İ çi Bilgilendirme E ğ itimi 1 TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURUM İÇİ FARKINDALIK VE BİLGİLENDİRME."— Sunum transkripti:

1 TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İ çi Bilgilendirme E ğ itimi 1 TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURUM İÇİ FARKINDALIK VE BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

2 TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İ çi Bilgilendirme E ğ itimi 2 ISO 9001 NEDİR? ISO 9001, tüm imalat ve hizmet şirketleri için hazırlanmış olan ve Kalite Yönetim Sistemi’nin gereklerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Kurumun mal veya hizmet üretimindeki tüm aşamaları belirleyerek, Kurumun kullanma kılavuzunu oluşturmak ve her defasında aynı kalitede sonucun alınacağı iş süreçleri meydana getirmeyi amaçlamaktadır.

3 TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İ çi Bilgilendirme E ğ itimi 3 KALİTE NEDİR?  Kalite, ihtiyaç ve beklentilerin karşılanabilme oranıdır.  Kalite, şartlara uygunluktur.  Kalite, müşteri memnuniyetidir.  Kalite, amaç ve isteklere uygunluktur.  Kalite, bir mal veya hizmetin müşteri beklenti ve gereksinimlerini karşılayabilme yeteneğidir.

4 TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İ çi Bilgilendirme E ğ itimi 4 KALİTE BİR KURUMDA HERKESİN İŞİDİR.  Herkes aynı zamanda bir müşteridir.  Kalite uyulması gereken minimum şartları belirtir.  Kalite üst yönetime etkin veri akışını sağlar.  Kalite sistemli çalışma metodudur. HİZMETTE KALİTENİN BİR DAVRANIŞ BİÇİMİ OLDUĞUNU VE SİZİNLE BAŞLADIĞINI UNUTMAYINIZ !

5 TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İ çi Bilgilendirme E ğ itimi 5 MÜŞTERİ ( Hizmet Alan ) Kurum tarafından sunulan hizmetten yararlanan kişi, kurum ve kuruluşlar müşteridir. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ( Hizmet Alan Memnuniyeti ) Müşterinin şartlarının yerine getirildiğinin,müşteri tarafından algılanma (memnuniyet) derecesidir. Müşteri taleplerinin yasal mevzuat çerçevesinde en etkin bir şekilde karşılanmasıdır.

6 TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İ çi Bilgilendirme E ğ itimi 6 KALİTE POLİTİKASI Bir kuruluşun üst yönetimi tarafından çalışmalara yön vermesi, tüm çalışanların aynı bakış açısı ile hizmet vermesi ve kurum kültürü sağlamak amacıyla oluşturulan stratejilerdir.

7 TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İ çi Bilgilendirme E ğ itimi 7 KALİTE POLİTİKAMIZ Sürdürülebilir Kalkınma İlkeleri Kapsamında;  Çevreyi Korumak ve Yaşam Kalitesi Yüksek Mekanlar Oluşturmak;  Yerleşmeye, Çevreye ve Yapılaşmaya dair Yönetim Planları Hazırlayarak Uygulamaları İzlemek ve Denetlemek,  Kalite Yönetim Sistemi Standardının Şartlarına Uyarak Etkinliğini Sürekli İyileştirmek,  Yasal Şartlar Doğrultusunda Hizmet Alanların Beklenti ve İhtiyaçlarını Karşılayarak Memnuniyetlerini Arttırmaktır.

8 TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İ çi Bilgilendirme E ğ itimi 8 Bakanlığımız 81 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurulmuş olup belgelendirme işlemleri tamamlanmış ve 09.06.2015 tarihi itibarıyla Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazanmıştır. Taşra teşkilatında Kalite Yönetim Sistemi ile uygulamalarda birlik ve kontrol sağlanarak kaliteyi yükseltmek amaçlanmaktadır.

9 TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İ çi Bilgilendirme E ğ itimi 9 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Kalite Yönetim Sistemi, bir kuruluşu kalite açısından yönlendiren ve kontrol eden bir sistemidir. Bir kuruluşu başarılı bir şekilde çalıştırmak için, sistematik ve şeffaf bir şekilde yönetmek ve kontrol etmek gereklidir.

10 TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İ çi Bilgilendirme E ğ itimi 10 Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri  Müşteri odaklılık  Çalışanların katılımı  Proses (süreç) yaklaşımı  Yönetimde sistem yaklaşımı  Sürekli iyileştirme  Karar vermede gerçekçi yaklaşım

11 TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İ çi Bilgilendirme E ğ itimi 11 KALİTE EL KİTABI Bir kalite sisteminin oluşturulması ve uygulanmasında kullanılan temel doküman “Kalite El Kitabı” dır. Kalite El Kitabının amacı, sistemin uygulanması ve bunun sürekliliğinde kalıcı bir referans olmasıdır. Bir eğitim aracı olan bu doküman, yeni işe alınan personelin işletmeye ve işine uyumunu sağladığı gibi personelin tümünü kalite üzerinde eğittiği için verimliliği arttıracaktır. Kısacası bu kitap, bir kurum/kuruluş ve işletmenin “Kalite Vitrini” dir.

12 TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İ çi Bilgilendirme E ğ itimi 12 YÖNETİMİN SORUMLULUĞU KAYNAK YÖNETİMİ ÜRÜN/HİZMET GERÇEKLEŞTİRME ÖLÇME,ANALİZ İYİLEŞTİRME

13 TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İ çi Bilgilendirme E ğ itimi 13 YÖNETİMİN SORUMLULUĞU Üst yönetim, tanımlanan kalite yönetim sisteminin;  Uygulanması,  Geliştirilmesi,  Etkinliğinin ve sürekliliğinin sağlanması konusunda taahhütlerinin ve sorumluluğunun gereklerini yerine getirmelidir. KAYNAK YÖNETİMİ Hizmet alanların memnuniyetinin sağlanması amacıyla ortaya çıkan personel, çalışanların bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi için gerekli olan eğitimler, proses teçhizatı dahil alt yapı kaynak ihtiyaçları, İl Müdürlükleri Üst Yönetimi ve Bakanlıkça temin edilir.

14 TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İ çi Bilgilendirme E ğ itimi 14 ÜRÜN/HİZMET GERÇEKLEŞTİRMESİ Hizmet süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan prosesler belirlenmeli ve uygulamalar için gerekli dokümanlar (Süreç Kartları ve benzeri tüm dokümanlar) plânlanarak geliştirmelidir. ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLİŞTİRME Yapılan kontroller ile hizmet faaliyetlerinin etkinliği ölçülmektedir. Sonuçlar analiz edilmekte ve karar verilmesi halinde iyileştirme faaliyetleri uygulanmaktadır.

15 TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İ çi Bilgilendirme E ğ itimi 15 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KURUMA KATKISI  İşlerin standartlaştırılmasını,  Kişiye bağımlılığın en aza indirgenmesini,  Yeni çalışanların uyum süresinin azaltılmasını,  Aynı, ölçülebilir, karşılaştırılabilir metrikler üzerinden değerlendirmeyi,  Önleyici faaliyetlerin kurum kültürüne kazandırmayı,  Sağlıklı bilgi akışını sağlar.

16 TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İ çi Bilgilendirme E ğ itimi 16 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN GETİRDİĞİ BAŞLICA SORUMLULUKLAR  İyileştirme çalışmalarına katılım(Düzeltici/Önleyici Faaliyetler)  Uygunsuzluğun bildirimi(Uygun Olmayan Ürün/Hizmetin Kontrolü)  Kayıtların Korunması  İzleme Ölçme Donanımlarının Kalibrasyonu  İzleme Ölçme(İç Tetkik, Yönetimin Gözden Geçirmesi, Veri Analizi, Memnuniyet İzleme, Süreç Performanslarının Takibi)  Eğitimlere Katılım

17 TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İ çi Bilgilendirme E ğ itimi 17 PROSEDÜR Bir faaliyeti veya prosesi icra etmek için belirlenen yol olarak tanımlanabilir. Prosedür şu soruların cevabıdır:  Ne gerçekleştirilecek?  Neden gerçekleştirilecek?  Nerede kontrol edilecek?  Kim faaliyet/kontrolden sorumludur?  Nasıl gerçekleşecek/kontrol edilecek?  Ne zaman gerçekleştirilecek/kontrol edilecek?

18 TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İ çi Bilgilendirme E ğ itimi 18 KYS PROSEDÜRLERİ Dokümanların Kontrolü Prosedürü Kayıtların Kontrolü Prosedürü İç Tetkik Prosedürü Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedürü Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü

19 TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İ çi Bilgilendirme E ğ itimi 19 Proses (Süreç): Kaynakları kullanarak, girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetler takımı olarak tanımlanmaktadır. Ürün/Hizmet ise bir prosesin sonucudur. Yönetim Sistemimizde kullanılan süreç yaklaşımı;  Müşteri ( Hizmet Alan ) beklenti ve ihtiyaçları ile yasal şartların anlaşılması ve yerine getirilmesi,  Süreç performans ve etkinliğinin sonuçlarının elde edilmesi,  Objektif verilere dayandırılan süreçlerin sürekli iyileştirilmesi dikkate alınarak meydana getirilmiştir.

20 TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İ çi Bilgilendirme E ğ itimi 20 Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi Belirlenen süreçlerin etkinliklerinin sağlanması amacıyla performans parametreleri ve kontrol kriterleri, Süreç Kartları içerisinde tanımlanmıştır. Her süreç için performans kriterleri Birim Kalite Sorumluları tarafından izlenerek ölçülmektedir. Ölçüm sonuçları Süreç İzleme Planında belirtilen periyotlarda Kalite Yönetim Temsilcisi’ne iletilir. Ayrıca Kalite Yönetim Temsilcisi performans sonuçlarını İl Müdürü ile görüştükten sonra Bakanlık Kalite Koordinatörlüğüne iletir.

21 TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İ çi Bilgilendirme E ğ itimi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMINDA İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 2015 YILI VE 2016 YILI KALİTE HEDEFLERİ 21

22 İMAR VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KALİTE HEDEFLERİGERÇEKLEŞME ORANI (%) 2016 YILI KALİTE HEDEFLERİGERÇEKLEŞME ORANI (%) Bakanlığımızın 2013/17 Sayılı Genelgesi uyarınca İlimizdeki Meri İmar Planlarının Tüm Belediyeler ve İl Özel İdaresinden temin edilerek, 15 iş günü içerisinde Bakanlığımız Mekansal Veri Arşiv Sistemine Aktarılması. Veri Yok__ Kıyı Kenar Çizgisi aktarım taleplerinde yeniden tespit gerektiren durumlarda çalışmaların maksimum 20 iş günü içerisinde tamamlanarak Bakanlığa gönderilmesi. 12 iş günü Kıyı kenar çizgisi aktarım taleplerinde yeniden tespit gerektiren durumlarda çalışmaların 18 iş günü içerisinde tamamlanarak Bakanlığa gönderilmesi. Süreç Devam Etmektedir. Kıyı kenar çizgisi aktarım taleplerinde yeniden tespit gerektirmeyen durumlarda çalışmaların maksimum 10 iş günü içerisinde tamamlanarak Bakanlığa gönderilmesi. 9,33 iş günü Kıyı kenar çizgisi aktarılma taleplerinde yeniden tespit gerektirmeyen durumlarda çalışmaların 10 iş günü içerisinde tamamlanarak Bakanlığa gönderilmesi. Süreç Devam Etmektedir. Müdürlüğümüze iletilen İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarının başvuru tarihinden itibaren (tüm evrakların eksiksiz olması halinde) en fazla 10 iş günü içerisinde onaylanması. 5,95 iş günü Müdürlüğümüze iletilen İmar Planına Esas Jeolojik – Jeoteknik Etüt Raporlarının başvuru tarihinden itibaren (tüm evrakların eksiksiz olması halinde) en fazla 7 iş günü içerisinde onaylanması. Süreç Devam Etmektedir. Bakanlığımızca ve İl Müdürlüğümüzce onaylanan Jeolojik/Jeoteknik Etüt Raporları ile AFAD’daki eski onaylı raporların 1/25000 Ölçekli haritalara işlenerek sayısal olarak tek bir dosya halinde toplanması. İl Müdürlüğümüzce 19, Bakanlığımızca 17 adet veri sisteme işlenmiştir. Bakanlığımızca ve İl Müdürlüğümüzce onaylanan Jeolojik/Jeoteknik Etüt Raporları ile AFAD’daki eski onaylı raporların 1/25000 Ölçekli haritalara işlenerek sayısal olarak tek bir dosya halinde toplanması. Süreç Devam Etmektedir. İlimiz sınırları içerisindeki onaylı dolgu imar planlarının tamamının sayısal hale getirilmesi. %100 İlimizde Bakanlığımızca onaylı dolgu imar planlarının tamamının sayısal hale getirilmesi. Süreç Devam Etmektedir. Müşteri ve personele yönelik yılda en az 10 tane eğitim, seminer, tanıtım vb. faaliyette bulunulması. %100 Müşteri ve personele yönelik yılda en az 5 tane eğitim, seminer, tanıtım vb. faaliyette bulunulması. Süreç Devam Etmektedir.

23 İMAR VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KALİTE HEDEFLERİGERÇEKLEŞME ORANI (%) 2016 YILI KALİTE HEDEFLERİGERÇEKLEŞME ORANI (%) __ Müdürlüğümüze iletilen imar planı/plan değişikliklerinin 10 iş günü içinde incelenerek rapora bağlanması. Süreç Devam Etmektedir. __ Müdürlüğümüze iletilen dolgu imar planı başvurularının (tüm evrakların eksiksiz olması halinde ) 10 iş günü içinde incelenerek Bakanlığa gönderilmesi. Süreç Devam Etmektedir. __ Yalova İlinde 6306 sayılı Afet Riski Altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında planlama çalışmaları yapılan bölgenin 3 boyutlu Kent Modelinin yapılması. Süreç Devam Etmektedir.

24 PROJE VE YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KALİTE HEDEFLERİGERÇEKLEŞME ORANI (%) 2016 YILI KALİTE HEDEFLERİGERÇEKLEŞME ORANI (%) Serbest göçmenlik başvurularının 5 iş günü içerisinde sonuçlandırılması. Veri Yok__ Tüm şube personeli ve idarecilerimizin de katılımıyla her ay en az 1 adet şantiye toplantısı yapılması. Yıl bazında 4 Şantiye toplantısı yapıldı Tüm şube personeli ve idarecilerimizin de katılımıyla her ay en az 1 adet şantiye toplantısı yapılması. Süreç Devam Etmektedir. Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi (OÇEM) projesinin vizyon proje olarak değerlendirilmesi. %100__ Müşterilere yönelik yılda en az 7 tane eğitim, seminer, tanıtım vb. faaliyette bulunulması. %100 Müşterilere yönelik yılda en az 7 tane eğitim, seminer, tanıtım vb. faaliyette bulunmak. Süreç Devam Etmektedir. __ Her türlü onarım ve yatırım işleri için Proje ve Keşif işlemlerinin 15 günde, Yaklaşık Maliyet Hesabı işlemlerinin ise 28 günde sonuçlandırılması. Süreç Devam Etmektedir.

25 ÇED VE İZİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KALİTE HEDEFLERİGERÇEKLEŞME ORANI (%) 2016 YILI KALİTE HEDEFLERİGERÇEKLEŞME ORANI (%) GFB başvurusunun uzman değerlendirmesinin, dekont isteği veya eksiklik olarak sonuçlandırılması işleminin 20 gün içinde yapılması. %100 GFB başvurusunun uzman değerlendirmesinin, dekont isteği veya eksiklik olarak sonuçlandırılması işleminin 19 gün içinde yapılması. Süreç Devam Etmektedir. Eksikliği tamamlanan GFB başvurusunun uzman değerlendirmesinin dekont isteği yapılarak 15 gün içinde tamamlanması. %100 Eksikliği tamamlanan GFB başvurusunun uzman değerlendirmesinin dekont isteği yapılarak 14 gün içinde tamamlanması. Süreç Devam Etmektedir. İl Müdürlüğü Uygunluk Yazıları başvurularının ilk değerlendirilmesinin 25 gün içinde yapılması. %96 İl Müdürlüğü Uygunluk Yazıları başvurularının ilk değerlendirilmesinin 25 gün içinde yapılması. Süreç Devam Etmektedir. İl Müdürlüğüne ÇED ve izin kapsamında görüş için yapılmış olan başvuruların % 100’ünün 14 iş günü içerisinde sonuçlandırılması. %98 İl Müdürlüğüne ÇED ve izin kapsamında görüş için yapılmış olan başvuruların % 100’ünün 14 iş günü içerisinde sonuçlandırılması Süreç Devam Etmektedir. İthal Katı Yakıt Uygunluk Belgesi için numune alınma ve laboratuvara gönderilme işleminin İl Müdürlüğüne talep tarihinden itibaren 10 gün içerisinde gerçekleştirilmesi. %96 İthal Katı Yakıt Uygunluk Belgesi için numune alınma ve laboratuvara gönderilme işleminin İl Müdürlüğüne talep tarihinden itibaren 10 gün içerisinde gerçekleştirilmesi. Süreç Devam Etmektedir. Müşterilere yönelik yılda en az 8 tane eğitim, seminer, tanıtım vb. faaliyette bulunulması. %100 Müşterilere yönelik yılda en az 8 tane eğitim, seminer, tanıtım vb. faaliyette bulunulması Süreç Devam Etmektedir. __ ÇED Yönetmeliği Ek-2 kapsamında gelen proje tanıtım dosyalarının değerlendirme işlemini 25 iş gününde tamamlamak Süreç Devam Etmektedir. __ Egzoz emisyon yetki belgesi düzenlenme işleminde talebin karşılanma süresini 20 iş gününde düzenlemek. Süreç Devam Etmektedir.

26 ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KALİTE HEDEFLERİGERÇEKLEŞME ORANI (%) 2016 YILI KALİTE HEDEFLERİGERÇEKLEŞME ORANI (%) Yılda en az 5 Tesiste ani emisyon ölçümü yaptırılması. %120 Yılda en az 5 Tesiste ani emisyon ölçümü yaptırılması. Süreç Devam Etmektedir. Yılda 36 çevre denetimi gerçekleştirilmesi. %117 Yılda 40 denetim gerçekleştirmek. Süreç Devam Etmektedir. İl Müdürlüğüne yapılan çevre kirliliği ile ilgili şikâyetlerin % 100’ünün 14 iş günü içerisinde değerlendirilmesi. %87,5 İl Müdürlüğüne yapılan çevre kirliliği ile ilgili şikâyetlerin % 100’ünün 14 iş günü içerisinde değerlendirilmesi. Süreç Devam Etmektedir. 2014 - 2015 eğitim öğretim yılı içerisinde ilimiz okullarında 15 tane çevre eğitimi verilmesi %120__ Müşterilere yönelik yılda en az 8 tane eğitim, seminer, tanıtım vb. faaliyette bulunulması. %238 Müşterilere yönelik yılda en az 10 tane eğitim, seminer, tanıtım vb. faaliyette bulunmak Süreç Devam Etmektedir. Yılda 45 tane atık su numunesi alınması. %143 Yılda 45 tane atıksu numunesi alınması. Süreç Devam Etmektedir. __ Personele yönelik yılda en az 8 tane teknik gezi, eğitim, sosyal faaliyet vb. faaliyette bulunmak Süreç Devam Etmektedir.

27 YAPI DENETİMİ VE YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KALİTE HEDEFLERİGERÇEKLEŞME ORANI (%) 2016 YILI KALİTE HEDEFLERİGERÇEKLEŞME ORANI (%) 144 adet Yapı Denetimi Firmalarına ait şantiye denetimi gerçekleştirilmesi. %100 200 adet Yapı Denetimi Firmalarına ait şantiye denetimi gerçekleştirmek. (Şantiye Denetimi, Büro- Şantiye Denetimi ve Şikayet dahil) Süreç Devam Etmektedir. Yapı denetim sistemi üzerinden yapılan işlemlerin en geç 2 iş günü içinde sonuçlandırılması. %100 Yapı denetim sistemi üzerinden yapılan işlemlerin en geç 2 iş günü içinde sonuçlandırılması Süreç Devam Etmektedir. Yapı müteahhitliği kayıt numarasının 2 iş günü içinde tanımlanması. %100 Yapı müteahhitliği kayıt numarasının 2 iş günü içinde tanımlanması Süreç Devam Etmektedir. Beton santrallerinin 2015 yılında minimum 30 denetime tabi tutulması. %100 Piyasa Gözetim ve Denetimi kapsamında Beton santrallerinin toplamda yılda en az 35 kere denetlenmesi (Bakanlık talimatı yılda en az 4 kez ; 4 x 7(Firma sayısı) =28 Süreç Devam Etmektedir. Müşterilere yönelik yılda en az 4 tane eğitim, seminer, tanıtım vb. faaliyette bulunulması ve 10 adet Yapı Denetim Firmasını Bürolarında ziyaret edilmesi. %100 Müşterilere yönelik yılda en az 4 tane eğitim, seminer, tanıtım vb. faaliyette bulunmak, 4 adet Laboratuarı ziyaret etmek. Süreç Devam Etmektedir. Yıl içinde minimum 2 adet AR-GE çalışması yapılması %100 Yıl içinde 3 adet AR-GE çalışmasının takibini yaparak sonuçlandırmak. Süreç Devam Etmektedir. __ Her Laboratuar Firmasına yılda 1 adet vize/ara denetim gerçekleştirmek. Süreç Devam Etmektedir. __ Bakanlık tarafından her yıl yapılan program dahilinde Malzemelerin Piyasa Gözetimi ve Denetiminin yapılması. Süreç Devam Etmektedir. __ Beton Santrallerinin bürosunun yıl içerisinde 1 kez denetlenmesi. Süreç Devam Etmektedir.

28 ALTYAPI VE KENTSEL DÖN. HİZM. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KALİTE HEDEFLERİGERÇEKLEŞME ORANI (%) 2016 YILI KALİTE HEDEFLERİGERÇEKLEŞME ORANI (%) Kira başvuru sürecinin 4 iş günü içerisinde sonuçlandırılması. %100 Kira yardım ödemeleri süreci 3 iş günü süresinin altında tamamlanması. Süreç Devam Etmektedir. Riskli yapı tespit raporu inceleme sürecinin 8 gün içinde sonuçlandırılması. %96 Riskli yapı tespit raporu inceleme sürecinin 7 gün içinde sonuçlandırılması Süreç Devam Etmektedir. Müşterilere yönelik yılda en az 8 tane eğitim, seminer, tanıtım vb. faaliyette bulunulması. %100 Müşterilere yönelik yılda en az 4 tane eğitim, seminer, tanıtım vb. faaliyette bulunması. Süreç Devam Etmektedir. İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KALİTE HEDEFLERİGERÇEKLEŞME ORANI (%) 2016 YILI KALİTE HEDEFLERİGERÇEKLEŞME ORANI (%) İl Müdürlüğü çalışanları ile birlikte yılda en az 5 tane sosyal aktivite gerçekleştirilmesi. %160 İl Müdürlüğü çalışanları ile birlikte yılda en az 7 adet sosyal aktivite gerçekleştirilmesi. Süreç Devam Etmektedir. Hizmet Alımı ihalelerinin(Güvenlik, araç, temizlik) Bakanlık talimatında belirtilen sürelerde gerçekleştirilmesi. %100 Hizmet Alımı ihalelerinin(Güvenlik, araç, temizlik) Bakanlık talimatında belirtilen sürelerde gerçekleştirilmesi. Süreç Devam Etmektedir. İl Müdürlüğü hizmetlerinden kaynaklanan şikâyetlerin 4 iş günü içerisinde sonuçlandırılması. %100__ Müşterilere yönelik yılda en az 4 tane eğitim, seminer, tanıtım vb. faaliyette bulunulması. %125__ Personele yönelik yılda en az 10 tane eğitim, bilgilendirme, seminer, kişisel gelişim vb. faaliyette bulunulması. %120 Müdürlük Personeli tarafından kurum içi yılda en az 12 adet eğitim, bilgilendirme, seminer, kişisel gelişim vb. faaliyet organize edilmesi. Süreç Devam Etmektedir. __ Personele yönelik Kurum Dışı Özel ve Resmi Kurumların Eğitimcileri tarafından yılda en az 5 adet eğitim, seminer, tanıtım vb. faaliyette bulunulması. Süreç Devam Etmektedir.

29 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KALİTE HEDEFLERİGERÇEKLEŞME ORANI (%) 2016 YILI KALİTE HEDEFLERİGERÇEKLEŞME ORANI (%) Bimer ve bilgi edinme başvurularının yasal süresi içerisinde değerlendirilmesi. 3,28 iş günü Bimer ve bilgi edinme başvurularının yasal süresi içerisinde değerlendirilmesi Süreç Devam Etmektedir. Şehir dışı eğitim ve görevlendirmelerde görev dönüşünden itibaren en geç 8 iş günü içeresinde geçici görev yolluklarının tahakkuka bağlanması. 5,66 iş günü Şehir dışı eğitim ve görevlendirmelerde görev dönüşünden itibaren ödenek durumuna bağlı olarak en geç 5 iş günü içeresinde geçici görev yolluklarının tahakkuka bağlanması. Süreç Devam Etmektedir. Hizmet alım hakedişlerinin takip eden ayın en geç 10’una kadar tahakkuka bağlanması. 1,91 iş günü Hizmet alım hakedişlerinin takip eden ayın en geç 7’ sine kadar tahakkuka bağlanması. Süreç Devam Etmektedir. Müşterilere yönelik yılda en az 4 tane eğitim, seminer, tanıtım vb. faaliyette bulunulması. %150 Personele yönelik Kurum Dışı Özel ve Resmi Kurumların Eğitimcileri tarafından yılda en az 5 adet eğitim, seminer, tanıtım vb. faaliyette bulunulması. Süreç Devam Etmektedir.

30 KURUM HEDEFLERİ 2015 YILI KALİTE HEDEFLERİGERÇEKLEŞME ORANI (%) 2016 YILI KALİTE HEDEFLERİGERÇEKLEŞME ORANI (%) 2015 yılında Çalışan memnuniyetini % 90’ın üzerine çıkarılması. %69 2016 yılında Çalışan memnuniyetini % 75’in üzerine çıkarılması. %71,80 2015 yılında Müşteri memnuniyetini % 90’ın üzerine çıkarılması. %93,34 2016 yılında Müşteri memnuniyetini % 96’ın üzerine çıkarılması. %91,30 İl Müdürlüğü hizmetlerinden kaynaklanan şikâyetlerin 4 iş günü içerisinde sonuçlandırılması. %100 __ Yıl içi eğitim-öğretim döneminde okullarda 15 (onbeş) tane çevre eğitimi verilmesi. %120 Yıl içi eğitim-öğretim döneminde okullarda 10 (On) tane çevre eğitimi verilmesi. Süreç Devam Etmektedir. Müşterilere yönelik yılda en az 53 tane eğitim, seminer, tanıtım vb. faaliyette bulunulması. %100 Müşterilere yönelik yılda en az 38 tane eğitim, seminer, tanıtım vb. faaliyette bulunulması. Süreç Devam Etmektedir. İl Müdürlüğü çalışanları ile birlikte yılda en az 5 tane sosyal aktivite gerçekleştirilmesi. %100 İl Müdürlüğü çalışanları ile birlikte yılda en az 7 adet sosyal aktivite gerçekleştirilmesi. Süreç Devam Etmektedir. __ Personele yönelik Kurum Dışı Özel ve Resmi Kurumların Eğitimcileri tarafından yılda en az 10 adet eğitim, seminer, tanıtım vb. faaliyette bulunulması. Süreç Devam Etmektedir. __ Müdürlük Personeli tarafından kurum içi yılda en az 12 adet eğitim, bilgilendirme, seminer, kişisel gelişim vb. faaliyet organize edilmesi. Süreç Devam Etmektedir. __ Personele yönelik yılda en az 8 tane teknik gezi, eğitim, sosyal faaliyet vb. faaliyette bulunmak Süreç Devam Etmektedir. __ Müdürlüğümüz Doküman Yönetim Sisteminde(DYS) kayıtlı açık evrakların yasal süresi içerisinde (Azami 15 Gün) değerlendirilmesi ve işlem yapılması Süreç Devam Etmektedir.

31 TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İ çi Bilgilendirme E ğ itimi 31 İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ GENELİ MEMNUNİYET DURUMU 2015 YILI / 2016 YILI HİZMET ALAN MEMNUNİYET ORANLARI = % 93,34 / % 91,30 PERSONEL MEMNUNİYET ORANLARI = % 69,00 / % 71,80

32 TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İ çi Bilgilendirme E ğ itimi 32 İÇ TETKİK Kalite Yönetim Sisteminin planlanmış düzenlemelere göre etkin olarak uygulanıp uygulanmadığının sistematik ve tarafsız olarak tetkiki amacıyla yılda en az bir kez iç tetkikler yapılmaktadır. Tetkik kriterlerinin kapsamı, sıklığı, metotları İç Tetkik Prosedüründe detaylandırılmıştır. Tetkiklerin ve tetkik sonuçlarının kayıtları muhafaza edilmelidir. Tetkik edilen alandan sorumlu yönetim, tespit edilmiş uygunsuzlukların ve bunların nedenlerinin ortadan kaldırılması için gerekli düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini güvence altına almalıdır.

33 TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İ çi Bilgilendirme E ğ itimi 33 2016 yılı İç Tetkiklerinin ve TSE tarafından gerçekleştirilecek Gözetim Tetkiklerinin 25 Nisan 2016- 6 Mayıs 2016 tarihleri arasında yapılması planlanmaktadır.

34 TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İ çi Bilgilendirme E ğ itimi 34 Yönetimin Gözden Geçirmesi Üst Yönetim, uygulanmakta olan Yönetim Sisteminin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini değerlendirmek ve ayrıca hedeflere ne derece ulaşıldığını değerlendirmek için yılda en az bir kez (Müdürlüğümüzde 3 er aylık dönemler halinde yılda toplamda 4 kez) gözden geçirme toplantıları yapmaktadır. YGG toplantısının gündemi Tetkiklerin sonuçları, Müşteri geri beslemeleri, Proses performansı ve ürün uygunluğu, Önleyici ve düzeltici faaliyetlerin durumu, İyileştirme için öneriler.

35 TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İ çi Bilgilendirme E ğ itimi 35 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere Bakanlık bünyesinde web sitesi oluşturulmuştur. Kalite Yönetim Sistemine dair tüm dokümantasyon bu sitede yayımlanmaktadır. Web sayfasına aşağıdaki linkten erişilebilir.http://www.csb.gov.tr/projeler/kys/

36 TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İ çi Bilgilendirme E ğ itimi 36 KALİTENİN HATA BULMA DEĞİL, HATA ÖNLEME SANATI OLDUĞU UNUTULMAMALIDIR.

37 TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İ çi Bilgilendirme E ğ itimi 37 KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER.


"TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İ çi Bilgilendirme E ğ itimi 1 TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURUM İÇİ FARKINDALIK VE BİLGİLENDİRME." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları