Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TRAVNİK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKULTESİ PROF. DR. KUSTURA MENSUR Mr. Mezen Dervisevic TRAVNİK ÜNİVERSİTESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TRAVNİK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKULTESİ PROF. DR. KUSTURA MENSUR Mr. Mezen Dervisevic TRAVNİK ÜNİVERSİTESİ."— Sunum transkripti:

1 TRAVNİK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKULTESİ PROF. DR. KUSTURA MENSUR (mensur92@yahoo.de) Mr. Mezen Dervisevic (mezen.dervisevic@pfk.edu.ba) TRAVNİK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKULTESİ HUKUK SOSYOLOJİSİ İLE SOSYOLOJİSİ PROF. DR. KUSTURA MENSUR (mensur92@yahoo.de) Mr. Mezen Dervisevic (mezen.dervisevic@pfk.edu.ba)mensur92@yahoo.demezen.dervisevic@pfk.edu.bamensur92@yahoo.demezen.dervisevic@pfk.edu.ba

2 Haftalık çalışma TarihDers konularıÖğretmen/ Öğretmen yardımcısı 1. 31.010.201 4 Sosyolojinin konusu, Sosyolojinin yöntem, Sosyolojinin hukuk Kustura Mensur/ Dervisevic Mezen 2. 10.10.2014Sosyolojide toplumun kavramıKustura Mensur/ Dervisevic Mezen 3. 17.10.2014Hakların Marksist anlayışıKustura Mensur/ Dervisevic Mezen 4. 24.10.2014Sosyoloji (Hukuk sosyolojisi) Emila Dirkema Kustura Mensur/ Dervisevic Mezen 5. 31.10.2014Hukuk sosyolojisinin kavramıKustura Mensur/ Dervisevic Mezen

3 Haftalık çalışma TarihDers konularıÖğretmen/ Öğretmen yardımcısı 6.07.11.2014Hukuk sosyolojisinin konusu I. bölüm Kustura Mensur/ Dervisevic Mezen 7.14.11.2014Hukuk sosyolojisinin konusu II. bölüm Kustura Mensur/ Dervisevic Mezen 8.21.11.2014Test I artı test II Kustura Mensur/ Dervisevic Mezen 9.28.11.2014Hukuk sosyolojisinin konusu III. bölüm Kustura Mensur/ Dervisevic Mezen 10.05.12.2014Max Weber'in sosyolojik teorisi Kustura Mensur/ Dervisevic Mezen

4 Haftalık çalışma TarihDers konularıÖğretmen/ Öğretmen yardımcısı 11.12.12.2014Klasik Alman felsefesi Kustura Mensur/ Dervisevic Mezen 12.19.12.2014Funkcionalizam i kriticka teorija društva Kustura Mensur/ Dervisevic Mezen 13.26.12.2014Seminer çalışmaların sunumu Kustura Mensur/ Dervisevic Mezen 14.02.01.2015Seminer çalışmaların sunumu Kustura Mensur/ Dervisevic Mezen 15.09.01.2015Derslerin Analizi ve Final sınavı için hazırlık Kustura Mensur/ Dervisevic Mezen

5 Kaynaklar Ana Kaynaklar:  Fuad Saltaga: Sociologija, Pravni fakultet, Sarajevo 2006  Jean Karbonije: Pravna sociologija, Sremski Karlovci - Novi Sad; CID - Titograd 1992 Ek Kaynaklar:  Mitrovic M. Milovan: Uvod u sociologiju i sociologiju prava, Sluzbeni glasnik Beograd 2006  Dusko Vrban: Sociologija prava, Golden Marketing - Tehnicka knjiga, Zagreb 2006  Sasa Bovan: Osnovi sociologije i sociologije prava, Sluzbeni glasnik, Beograd 2008  George Ritzer: Suvremena sociologijska teorija, Zagreb, Nakladni zavod „Globus“ 1997  Entoni Gidens: Sociologija, CID Podgorica - Romanov Banja Luka 2001

6 DÖNEM SEMİNER KONULAR  Sosyolojinin kavramı bir bilim olarak ve diğer sosyal bilimlerle ile ilişkisi,  Bilimsel bir disiplin olarak sosyolojinin ortaya çıkması için, teorik ve sosyo-tarihsel önkoşullar,  Sosyoloji gelişmesindeki katkıları ve farklı teorik paradigmalar (August Comte, Karl Marx),  Modern Sosyolojik Teorisi (fonksiyonel, neo-marksizm, sembolik etkileşimcilik, komünikasyon etki teorisi, sistem teorisi),

7 DÖNEM SEMİNER KONULAR  Sosyal yapı ve sosyal grupların terimleri,  Sosyal tabakalaşma sonuçları ve kavram,  Çağdaş post-endüstriyel toplumdaki, siyaset, güç ve otorite,  Sosyal normlar, etik ve siyasal topluluğu,

8 DÖNEM SEMİNER KONULAR  Din kavramının sosyolojik tanımlamalar,  Max Weber, Emile Durkheim, Niklas Luhmann ve Jürgen Habermas'ın sosyolojinin gelişim katkısı,  Farklı sosyolojik paradigmalar içinde toplumun Kavramı,  Çağdaş toplumdaki, toplumsal hareketler ve sosyal çatışmalar.

9 HUKUK SOSYOLOJİ ve ONUN BAŞLANGIÇ  Amerika'da sosyolojik içtihatları ve Hukuk Teorisi  Eugene Erlich ve Hukuk sosyolojisinin oluşturulması,  Georges Gurvitch ve Fransa'daki hukuk sosyolojisi,

10 HUKUK SOSYOLOJININ KLASİKLERİ  Emil Durkheim,  Hukuk bakışı Emil Durkheim,  Karl Marx ve Marksizm,  Hukuk sosyolojisi ve Marksizm,  Max Weber ve Modern sosyoloji,  Hukuk sosyolojisi Max Weber

11 HUKUK SOSYOLOJİ VE BENZER DISIPLINLERI  Hukukun etnolojik çalışmalar. Hukuk antropoloji,  Sosyolojinin Tarihsel gelişimi ve Kavramı,  Kriminoloji, hukuk ve sosyoloji,  Sapma ve sosyal sorunlar.

12 MODERN HUKUK SOSYOLOJI  Modern Hukuk sosyolojisi,  Hukuk ve ahlak hakında Jürgen Habermas,  Hukuk ve sistem teorisi: Niklas Luhmann,  Michel Foucault ve hukukun postmodern teoriler,  Pratik felsefesi ve hukuk. Etik ve sorumluluk.

13 HUKUK KÜLTÜREL VE SOSYAL TRANSVORMASYONUN ENSTRUMAN OLARAK ALGILANIYOR  Hukuku hakkında bilgi ve görüşü. Hukukun kültür ve sistemleri,  Hukukun etkinliği: beklenmeyen sonuçları ve yasal düzenlemelerin sembolizm,  Post-komünist toplumlarda, Hukuk geçiş,

14 İLGİLENDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"TRAVNİK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKULTESİ PROF. DR. KUSTURA MENSUR Mr. Mezen Dervisevic TRAVNİK ÜNİVERSİTESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları