Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğr.Gör Seda AKIN GÜRDAL

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğr.Gör Seda AKIN GÜRDAL"— Sunum transkripti:

1 Öğr.Gör Seda AKIN GÜRDAL
Girişimcilik Öğr.Gör Seda AKIN GÜRDAL

2 Genel İşletme 1.Hafta İşletme Temel Kavramlar Fayda Yaratma Şekilleri
Üretim Faktörler Girişimci-Yönetici İşletmenin Diğer Bilim Dalları İle İlişkisi

3 İHTİYAÇ Karşılandığında sevinç ve haz, karşılanmadığında acı ve üzüntü veren duygudur. 3

4 Herry Murray’a Göre İhtiyaçlar
Birincil İhtiyaçlar (Fiziksel-Temel-Zorunlu) yemek yeme Su içme Oksijen alma İkincil İhtiyaçlar (lüks-zorunlu olmayan) bağımsızlık Başarma Ait olma Güç sahibi olma 4

5 Abraham Maslow’a Göre İhtiyaçlar Hiyerarşisi
Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı Saygı Görme İhtiyacı Sosyal İhtiyaçlar Güvenlik İhtiyaçları Fizyolojik İhtiyaçlar 5

6 Ekonomik Olaylar İnsanın parayla karşılanabilen ya da ölçü birimi para olan ihtiyaçları için yapılan eylemlerdir. musluk su yemek otobüs kitap 6

7 Mallar Ekonomik olmayan Ekonomik Mallar (serbest)Mallar *Ekmek *Hava
*Gömlek *Kitap *Otomobil Ekonomik olmayan (serbest)Mallar *Hava *Güneş-enerji *Akarsulardan akan su 7

8 Mallar Hammaddeler *Buğday Nihai(son) Mallar *Ekmek Ara Mallar *Un 8

9 Mallar Tarımsal Mallar * Domates Sanayi Malları * Salça 9

10 Sanayi Malları Yatırım Malları Tüketim Malları * Kalem *Buzdolabı
*Torna tezgahı *Traktör Dayanıksız Tük.Mal. Dayanıklı Tük.Mal. Ara Mallar * Kalem *Buzdolabı Buğday Un Ekmek Çelik Çelik Sac Otomobil cevheri 10

11 Tüketim Malları Aranmayan Mallar *Mezartaşı Kolayda Mallar *gazete
Beğenmeli Mallar *mobilya Özellikli Mallar *mücevher 11

12 Mallar (yapılarına göre)
Bölünebilen (Özel) Mallar *Masa *otomobil Bölünemeyen (Kamusal) Mallar *sokak lambaları *kaldırımlar Bölünebilen (Özel) Mallar *Masa *otomobil

13 Mallar (kullanım durumlarına göre)
İkame(rakip) mallar Reçel X bal Tereyağ X margarin Tamamlayıcı mallar Kilit+anahtar Mobil telefon + pil

14 Mallar (taşıma durumlarına göre)
Taşınmaz(gayrimenkul) mallar *arsa *bina *köprü Taşınır(menkul) mallar *hisse senedi *elbise *otomobil 14

15 Üretim İnsanların doğrudan ya da dolaylı şekilde ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ekonomik mal ve hizmetlerin elde edilmesi için yapılan faaliyetlerin tümüne üretim denir. 15

16 Üretim Faydaları Şekil Faydası Deri ayakkabı Yer faydası Pamuk
Adana Bursa Mülkiyet Faydası otomobil Ahmet Ali Zaman Yazlık konserve sebze 16

17 1.Şekil Faydası: Girdilerin veya malların ekonomik, fiziksel, kimyasal veya bunların karışımı olan değişimlere uğratılması yoluyla fayda yaratılır. 2. Zaman Faydası: Malların, kıt olduğu zamanlarda pazara sunulmak üzere depolanması ve muhafaza edilmesi ile zaman faydası yaratılır. 3. Yer Faydası: Malların taşınıp kıt olduğu yerlere ulaştırılması yer faydası yaratılır. 4. Mülkiyet Faydası: Malların sahipliğinin değiştirilmesi ile ilgili olan değişim faaliyetleri mülkiyet faydası yaratır.

18 Üretim Faktörleri Emek Sermaye Girişimci Doğa Bilgi 18

19 İşletme ve İle İlgili Temel Kavramlar
“İşletme” kelimesini türkçe sözlükte, iki farklı anlam ile açıklanmaktadır. “İşletmek eylemi” ve “işletmeyi sağlayan yönetim”. “İş” kökünden gelen kavram daha geniş bir açıdan ele alındığında üç farklı anlamı ifade etmektedir. -Bir alet, makine ve bu tür bir aracı çalıştırma, ona iş gördürme -Çeşitli iş ve faaliyetlerin görüldüğü yer, işyeri -Maddi ve beşeri unsurlardan oluşan bir üretim birimi

20 İşletme İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak ve belirli ölçüde kar elde etmek amacıyla üretim faktörlerini planlı, uyumlu ve sistemli bir biçimde bir araya getirerek mal ve/veya hizmet üreten ya da pazarlama faaliyetlerinde bulunan ekonomik ve sosyal kuruluşa işletme denir.

21 İşletme Tanımların ortak yanları ele alınarak, “işletme” tanımı şöyledir: “Başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal veya hizmet üreten ekonomik birimlerdir.”

22 Tüketim Çeşitli ihtiyaçların karşılanması amacıyla üretilen mal ve hizmetlerin kullanılması anlamına gelir. En Temel Özelliği İhtiyaçların tatmin edilmesidir 22

23 Tüketici Tatmin edilecek ihtiyaç, harcayacak parası ve harcama isteği olan tüm kişi, kurum ve kuruluşlardır 23

24 Tüketiciler (Pazardaki satınalma amaçlarına göre)
Endüstriyel veya örgütsel tüketiciler Nihai tüketiciler

25 Kaynakça Prof.Dr.İsmet Mucuk, Modern İşletmecilik Yrd.Doç.Dr.İlknur Kumkale,Genel İşletme


"Öğr.Gör Seda AKIN GÜRDAL" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları