Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

E ğ itimde Feda Edilecek Tek Bir Fert Yoktur… 1800’lü yılların başı… ilk BEP hazırlıkları.. Ormanda bulunan victor’a konuşmayı ve okumayı öğretmeye çalışan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "E ğ itimde Feda Edilecek Tek Bir Fert Yoktur… 1800’lü yılların başı… ilk BEP hazırlıkları.. Ormanda bulunan victor’a konuşmayı ve okumayı öğretmeye çalışan."— Sunum transkripti:

1

2 E ğ itimde Feda Edilecek Tek Bir Fert Yoktur…

3 1800’lü yılların başı… ilk BEP hazırlıkları.. Ormanda bulunan victor’a konuşmayı ve okumayı öğretmeye çalışan Itard ilk kez Victor için BEP hazırlamış ve 5 yıl süre ile uygulamıştır. “L'ENFANT SAUVAGE” isimli film

4 Özel gereksinimli bireyinlerin eğitsel gereksinimlerini karşılamak üzere uygun eğitim ortamlarından ve destek hizmetlerden en üst düzeyde yararlanmasını öngören yazılı dökümandır.

5 En az 6 ay, en fazla 1 yıllık süreyi kapsayan planlardır.

6 Özel gereksinimli öğrencilerin son derece yoğun hazırlanan normal eğitim programlarına uymaları çoğu zaman imkansız olmaktadır. Bu nedenle bu bireylerin işlevde bulunma düzeyleri dikkate alınarak farklı eğitim düzenlemelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu da, eğitimin bireysel olarak planlanmasını gerekli kılmaktadır.

7 Özel gereksinimli öğrenciler için BEP hazırlarken müfredatta ne gibi uyarlamalar yapabiliriz? A) Müfredat aynen uygulanır ve öğrenci kaynak oda ile desteklenir. B) Müfredat basitleştirilir C) Müfredat geriden takip edilir.

8 BEP Aile ve okul personeli arasında iletişim aracıdır. BEP öğrencinin gereksinimi olan özel eğitim hizmetleri ve ilişkili destek hizmetlerin öğrenciye sunulacağına dair yazılı bir taahhüttür. BEP okulun, ailenin ve ilişkili tüm birimlerin çalışmalarını izleme ve değerlendirme aracıdır.

9 BEP, ABD’de 1975 yılında çıkarılan “Tüm Engelli Çocukların Eğitimi Yasası” (PL 94- 142) ile zorunlu hale getirilmiştir. Ülkemizde ise 1997 yılında yürürlüğe giren “573 No’lu Kanun Hükmünde Kararname “ ile BEP’in hazırlanması ve uygulanması zorunlu hale getirilmiştir. 2000 Yılında yayınlanan “Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği”nde ise BEP hakkında detaylı bilgiler sağlanmıştır.

10 BEP bir ekip çalışmasının ürünü olmalıdır. BEP ekibinde, sınıf öğretmeni, rehber öğretmen, öğrenci, özel eğitim öğretmeni, okul yönetimi ve öğrencinin ailesi yer almalıdır.

11 1- BEP hazırlayacak ekibin oluşturulması 2- Öğrencinin işlevde bulunma düzeyinin belirlenmesi 3- Uygun eğitim ortamları ve bu ortamlarda sunulacak destek hizmetlerin belirlenmesi 4- Bireyselleştirilmiş öğretim programlarının hazırlanması (UDA ve KDA belirlenmesi ve uygun öğretim materyal ve yöntemlerinin belirlenmesi) 5- BEP’in uygulanması, izlenmesi vee değerlendirilmesi için sorumluların belirlenmesi ve zaman çizelgesinin yapılması

12 Öğrencinin işlevde bulunma düzeyi Uzun dönemli amaçlar Kısa dönemli amaçlar Özel eğitim ve destek hizmetler Zaman çizelgesi Ekip üyeleri (sorumlu uzmanlar) BEP’in değerlendirilmesi

13 1- Değerlendirme öncesi çalışmalar 2- Değerlendirme 3- Yerleştirme 4- Program geliştirme 5- Bep’in izlenmesi ve değerlendirilmesi

14 Tarama / eleme ve gönderme amacıyla değerlendirme Tanılama ve yerleştirme amacıyla değerlendirme Eğitsel programı planlama amacıyla değerlendirme Öğrencinin ilerlemelerini izleme amacıyla değerlendirme Öğretim programının değerlendirilmesi

15 Formal değerlendirme : standartlaştırılmış testler İnformal değerlendirme: standartlaştırılmamış öğretmen yapımı testler

16 Takvim yaşı mı? Zeka yaşı mı?

17 Performans düzeyi ifadelerinde, öğrencinin yapabildikleri ve yapamadıklarına ilişkin ifadeler yer almalıdır. Performans düzey'i ifadeleri, öğrenciye ilişkin güncel bilgileri içermelidir. Performans düzeyi ifadeleri gözlenebilir ve ölçülebilir terimler kullanılarak yazılmalıdır. Bu özelliklere sahip performans düzeyi ifadelerini okuyan her birey, ifadeyi herhangi bir yorum yapmaksızın anlayabilir.

18 "Öğrenci toplama işlemini bilir" gibi bir performans düzeyi ifadesi yerine, öğrenci iki nesne kümesinin elemanlarını sayar ve sonucu söyler" ifadesi gözlenebilir ve ölçülebilir terimleri de içerdiği için daha uygun olabilir.

19 Uzun dönemli amaç nedir? Öğrencide uzun bir zaman sonunda (bir dönem veya bir yıl) edinmesini istediğimiz davranışlardır.

20 Öğrencinin önceki başarısı Öğrencinin var olan performans düzeyi Öğrencinin tercihleri Seçilen amaçların uygulanabilirliği Öğrencinin öncelikli gereksinimleri Amaçların kazanımı için ayrılan zaman

21 Uzun dönemli amaçlar öğrencinin var olan performans düzeyi ile ilgili olmalı Ölçülebilir ve izlenebilir olmalı

22 Performansa dayalı uzun dönemli amacı nasıl yazabilirim? Beceri alanı: Özbakım Performans ifadesi: Ayşe 4 yaşında ve anaokuluna devam eden zihin engelli bir öğrencidir. Ayşe, ayakkabısını, çorabını, gömleğini çıkarabilmektedir fakat giyememektedir. Kaşık, çatal ve bıçak kullanarak yemeğini yemekte zorlanmaktadır. Ellerini ve yüzünü yıkar ve kurular. Saçını taramada, diş fırçalamada, sabun kullanmada yetersiz durumdadır.

23 Yıllık amaçlar (Uzun Dönemli Amaçlar) -Ayşe,gömleğini, çorabını ve bağcıksız ayakkabısını bağımsız olarak giyer -Ayşe, bağımsız olarak kendi yemeğini, çatal, kaşık ve bıçak kullanarak yer -Ayşe bağımsız olarak saçını tarar

24 Öğrencinin var olan performans düzeyi ile uzun dönemli amaç arasında kalan ve daha kısa sürede gerçekleştirilen alt amaçlardır.

25 Kısa dönemli amaçların öğeleri 1-Birey 2-Davranış 3-Koşul: (ortam, materyal, yönerge, yardım düzeyi) 4-Ölçüt: (zaman sınırı, doğru cevap yüzdesi ya da oranı, kabul edilebilir en az doğru cevap sayısı, davranışta belirleyici olan önemli bir öğe, ölçütlerin kombinasyonu)

26 1- Öğrenci: Ayşe (5 yaşında) 2- Davranış: Gömlek giyme 3- Koşul: Giy yönergesi verildiğinde beceri basamaklarını izleyerek 4- Ölçüt: % 100 doğrulukta Ayşe “gömleğini giy” yönergesi verildiğinde gömleğini, beceri basamaklarını izleyerek % 100 doğrulukta giyer

27 Amaçlar işlevsel olmalı Gerçek ve başarılabilir olmalı Öğrenci için yararlı olmalı

28 UDA= Berk toplama işlemini bağımsız olarak yapar KDA 1 = Berk tek basamaklı sayı ile tek basamaklı sayıyı elde gerektirmeyecek şekilde 4 denemenin 3’ünde bağımsız olarak doğru olarak yapar. KDA 2 = Berk tek basamaklı sayı ile tek basamaklı sayıyı elde gerektirecek şekilde 4 denemenin 3’ünde bağımsız olarak doğru olarak yapar. KDA 3 = Berk çift basamaklı sayı ile tek basamaklı sayıyı elde gerektirmeyecek şekilde 4 denemenin 3’ünde bağımsız olarak doğru olarak yapar.

29 Hedef davranış gözlenebilir ve ölçülebilir olmalıdır. Gözlenebilir ve ölçülebilir olduğu taktirde hedef davranışta uzlaşma olur. Hedef davranışı gözlenebilir ve ölçülebilir olmasını sağlamak için davranışı tanımlamak gerekir.

30 Sınıfta ağlayan bir çocuk için üç ayrı gözlemci şunları söylemiştir. 1- Ali kendini güvende hissetmiyor. 2- Ali şımarık bir çocuk. 3- Öğretmen Ali’ye oturmasını söyledikten sonra bir dakika ağladı.

31 Öğretmenler genellikle dersi bölen davranışları yavaşlatmak ister. Böyle bir durum için; 1-Ali sınıfta dersi bölücü nitelikte davranış sergiliyor. 2-Ali sınıfta olumsuz davranışlarda bulunarak dersi bölüyor. 3-Ali önünde oturan arkadaşının saçını çekerek dersi bölüyor.

32 GÖZLENEBİLENLER Altını çizmek Yazmak Söylemek Doldurmak Çizmek Yürümek İşaret etmek GÖZLENEMEYENLER Meraklanmak Hissetmek Öğrenmek Farkında olmak Geliştirmek Anlamak İlgi duymak

33 Örnekler…


"E ğ itimde Feda Edilecek Tek Bir Fert Yoktur… 1800’lü yılların başı… ilk BEP hazırlıkları.. Ormanda bulunan victor’a konuşmayı ve okumayı öğretmeye çalışan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları