Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PMP Project Management Professional 1Proje Yönetimi / 1. Hafta.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PMP Project Management Professional 1Proje Yönetimi / 1. Hafta."— Sunum transkripti:

1 PMP Project Management Professional 1Proje Yönetimi / 1. Hafta

2 PMP NED İ R? Proje Yönetimi Profesyonellik (PMP®) Sertifika sınavı, kişilerin proje yönetimi uygulamalarıyla ilgili bilgi, beceri, araç ve teknikleri hakkında birikimlerini ölçmektedir. 2Proje Yönetimi / 1. Hafta

3 PMP NED İ R? PMP® sınavı, A ğ ustos 2000’den itibaren tüm dünyada, yalnızca bilgisayar üzerinden on-line olarak yapılmaktadır. 200 sorudan çoktan seçmeli test yöntemiyle hazırlanmış olup toplam 4 saat sürmektedir. Yanlış do ğ ruyu götürmemekte ve sınavı geçmek için en az %61 oranında do ğ ru cevap vermek gerekmektedir. Sınav sonunda, de ğ erlendirme anında yapılarak sonuç ekranda yansıtılmakta, yazıcıdan raporlanarak katılımcılara sunulmaktadır. 3Proje Yönetimi / 1. Hafta

4 ÖRNEK PMP SERT İ F İ KASI 4Proje Yönetimi / 1. Hafta

5 PMP BAŞVURU SÜREC İ PMP® Sertifikasyon sınavına giriş için başvuru işlemleri do ğ rudan PMI®'ya yapılmakta ve yaklaşık iki-üç haftada tamamlanmaktadır. PMI®, sınava girecek adaylarda son üç yıllık dönemde 4500 saatlik proje yönetimi tecrübesinin bulunması ve 35 saatlik Proje Yönetimi e ğ itimi alınması koşulunu aramaktadır. Başvuru esnasında Ön-Lisans veya Lisans diplomasına sahip olmak gerekir. 5Proje Yönetimi / 1. Hafta

6 PMI (Project Management Institute ) PMI® 1969 yılında 6 kişi tarafından kurulmuştur. İ lk 10 yıl mühendislik, savunma ve inşaat sanayi a ğ ırlıklı faaliyetlerde bulunmuştur. 80’li yıllarda BT sektörünün gelişiyle artan bir büyüme hızı yakalamıştır. Bugün dünya çapında 250 şubesi ve 225.000 üyesi bulunan bir enstitüdür. 6Proje Yönetimi / 1. Hafta

7 Project Management Professional® Sertifika Sınavı A ğ ustos 2000’den itibaren tüm dünyada, yalnızca bilgisayar üzerinden on-line olarak yapılan PMP® sınavı, 200 soruluk çoktan seçmeli test yöntemiyle hazırlanmış olup toplam 4 saat sürmektedir. Yanlış do ğ ruyu götürmemektedir. 200 soru içinden 25 tanesi sınav notunu etkilememekte, 175 soru üzerinden not verilmektedir. Sınavı geçmek için en az 106 (% 61) soruya do ğ ru cevap vermek gerekmektedir. Sınav sonunda de ğ erlendirme anında yapılarak sonuç ekrandan yansıtılmakta, yazıcıdan raporlanarak katılımcılara sunulmaktadır. 7Proje Yönetimi / 1. Hafta

8 PMP Sertifasına Sahip Olma Sertifika almaya hak kazanan kişiler proje yönetimi konusunda profesyonel düzeyde uzman olduklarını kanıtlamaktadır, bununla birlikte kariyer gelişiminde de büyük bir başarıya imza atmış olurlar. ABD'de proje yöneticili ğ i ile ilgili çıkan ilanların 10 tanesinden 8'inde PMP®'lik sertifikası şart koşulmaktadır. Özellikle uluslararası çalışan firmalar, proje bazlı çalıştıkları tedarikçilerinde veya danışmanlık hizmeti aldıkları firmalarda proje yöneticili ğ ini üstlenen kişinin PMP® olmasını istemektedir. Sonuç olarak PMP®'lik sertifikası yalnızca ABD'de geçerli bir belge olmaktan çıkmış, dünyanın tanıdı ğ ı ve geçerlili ğ ini kabul etti ğ i, tecrübeyi, bilgiyi ve başarıyı simgeleyen bir araç haline gelmiştir. 8Proje Yönetimi / 1. Hafta

9 PMP SINAVI GEÇERL İ L İ K SÜRES İ PMP® sertifikasının süresi 3 yıl sonra dolmaktadır. 3 yıl içinde 60 PDU (Professional Development Unit) toplanması durumunda sertifika yenilenir. Aksi taktirde sınava tekrar girmek gerekmektedir. Proje Yönetimi ile ilgili seminer, panel, kongre, kurs, workshop katılımcısı yada sunucusu olmak, makale yazmak, v.b. gibi aktiviteler ile PDU kazanılabilir. 9Proje Yönetimi / 1. Hafta

10 PMP SINAV SORULARI Sınav soruları, katılımcıların proje yönetimiyle ilgili becerilerini ve uygulamalarını test edecek şekilde hazırlanmaktadır. Bu yüzden sınav soruları yalnız tek bir kayna ğ a ba ğ lı de ğ ildir. PMI kaynak olarak en önemli eseri PMBOK® Guide olarak göstermekte ayrıca kişilerin tecrübelerinin de sınavda etkili olaca ğ ını belirtmektedir. 10Proje Yönetimi / 1. Hafta

11 PMP TEST İ ÇER İĞİ PMP'lik sınavındaki sorular aşa ğ ıdaki biçimde da ğ ılım göstermektedir. Proje Başlatma - %8.5 Proje Planlama- %23.5 Proje Uygulama - %23.5 Proje Kontrol - %23 Proje Kapatma- %7 Profesyonel Sorumluluklar- %14.5 11Proje Yönetimi / 1. Hafta

12 PMP (Project Management Professional) Sınavı Hazırlık E ğ itim Programları Bu programlarda, Proje Yönetimi’ndeki temel süreçler ile ilgili konsepti ve kritik uygulama tekniklerini ö ğ retilir. PMP® sınavına yönelik sınav soruları çözerek ve cevaplar tartışılır. Sınavı geçmek için bir şablon çalışma planları oluşturulur. E ğ itimler İ ngilizce a ğ ırlıklı olarak yapılır. 12Proje Yönetimi / 1. Hafta

13 PMP (Project Management Professional) Sınavı Hazırlık E ğ itim Programları E ğ itim süreleri 20-36 saat arasında de ğ işir.(3-4 gün) E ğ itim programlarının saatlik ücreti 20 EUR civarındadır. 13Proje Yönetimi / 1. Hafta

14 Örnek PMP hazırlık online test 14Proje Yönetimi / 1. Hafta

15 SINAV ÜCRET İ PMP® sınavına girmek için, PMI® üyeli ğ i bir ön koşul de ğ ildir. PMI® üyelik ve sınav başvuru giderleri ; - PMI® üyeli ğ i 120 USD (110 USD bir yıl üyelik aidatı + 10 USD ilk giriş bedeli) - PMP® Certification Application Fee: 405 USD (PMI® üyesi olanlar için) / 555 USD (PMI® üyesi olmayanlar için) 15Proje Yönetimi / 1. Hafta

16 PMP SINAV SÜREC İ PMI®, başvuru sonunda adaylara, sınava girmeleri için bir kayıt numarası vermektedir. Sınav bu kayıt numarasıyla, Prometric firması tarafından organize edilen online sınav merkezlerinde alınmaktadır. Sınav için ayrı bir ücret ödenmemektedir 16Proje Yönetimi / 1. Hafta

17 PMP Sınavına Giriş Adımları 1- http://www.pmi.org/GetInvolved/Pages/The-Benefits-and-Types- of-Membership.aspx sayfasına girilir.http://www.pmi.org/GetInvolved/Pages/The-Benefits-and-Types- of-Membership.aspx 2- Aşa ğ ıdaki seçeneklerden sizin için uygun olanı seçiniz ve sonunda aidatı ödeyerek, PMI’a üye olunur. 3- https://www.pmi.org/authentication/default.aspx?r=www.pmi.org/certa pp/default.aspx&s=true sayfasına girerek, kullanıcı kod ve şifre yazılır. https://www.pmi.org/authentication/default.aspx?r=www.pmi.org/certa pp/default.aspx&s=true 4- Bundan sonraki yönergeleri doldurarak proje deneyimleR ve alınan e ğ itimle ilgili bilgileri formlara girilir. 17Proje Yönetimi / 1. Hafta

18 PMP Sınavına Giriş Adımları 5- En sonunda PMP’lik ücreti ödenir. 6- Başvuru ardından bir web sitesine yönlendirici onay e-maili alınır. Fakat bu yeni web sitesine girmek için başvurudan sonra 15 gün geçmesi gerekmekte dir. 8- 15 gün sonra yeni web sitesine girilerek, sınav yeri ( İ stanbul, Ankara veya İ zmir) ve zamanı ( İ stanbul için Salı, Perşembe; Ankara ve İ zmir için haftaiçi herhangi bir gün) alınır. 18Proje Yönetimi / 1. Hafta

19 PMP SINAV SONRASI Sınav sonrası yaklaşık 1 ay içinde PMI® tarafından sınavı kazananlara PMP® sertifikası, yaka rozeti, profesyonel sorumluluk bildirgesi gönderilmektedir. PMP® lerin PMP® sorumlulu ğ una yakışır bir şekilde çalışmaları, PMP® li ğ i uygun şekilde temsil etmeleri beklenmektedir. 19Proje Yönetimi / 1. Hafta

20 PMP SINAVINI KAZANAMAYANLAR Sınavı kazanamayanlar yeniden başvuru yapmak kaydıyla sınırsız sayıda sınava giriş hakkına sahiptirler. Sınava giren herkesten (kazanan veya kaybedenlerden) sınav soruları ile ilgili üçüncü kişileri bilgilendirmemesi, sınav sorularını vermemesi beklenmektedir. Aksine davrananlardan PMP® olanların dereceleri, olmayanların sınava giriş hakkı ellerinden alınmaktadır. 20Proje Yönetimi / 1. Hafta

21 İ yi Çalışmalar ;) 21Proje Yönetimi / 1. Hafta


"PMP Project Management Professional 1Proje Yönetimi / 1. Hafta." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları