Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

IV. Ünite Ahlak Felsefesi ETİK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "IV. Ünite Ahlak Felsefesi ETİK."— Sunum transkripti:

1 IV. Ünite Ahlak Felsefesi ETİK

2 Ahlak İnsanların toplum içindeki eylemlerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini düzenlemek amacıyla kabul edilen ilkeler bütünüdür.

3 Ahlak Felsefesi Ahlakı felsefi açıdan inceleyen ve açıklayan bir düşünce sistemidir. - Ahlakın ne olduğunu, - ahlaki davranışın nasıl oluştuğunu, - insan davranışlarının dayandıkları temelleri, - iyi ve kötü eylemlerin nedenlerini inceler.

4 Ahlak Felsefesinin Temel Kavramları
Özgürlük İyi-Kötü Ahlak Yasası Kişinin iradesini kullanarak seçim yapabilme durumudur. En geniş anlamda dışsal bir zorlama olmadan, serbestçe hareket edebilmedir. Vicdan Ahlaki Karar Ödev Ahlaki Eylem Mutluluk Ahlaki Sorumluluk Erdem

5 Ahlak Felsefesinin Temel Kavramları
Özgürlük Ahlak Yasası Ahlaki Karar Ahlaki Eylem Ahlaki Sorumluluk Erdem Mutluluk Ödev Vicdan İyi-Kötü Kişinin iradesini kullanarak seçim yapabilme durumudur. En geniş anlamda dışsal bir zorlama olmadan, serbestçe hareket edebilmedir.

6 Ahlak Felsefesinin Temel Kavramları
Özgürlük Ahlak Yasası Ahlaki Karar Ahlaki Eylem Ahlaki Sorumluluk Erdem Mutluluk Ödev Vicdan İyi-Kötü Bireyin nasıl davranacağını belirleyen kurallar sistemidir. Bu kurallar bize, hangi amaçları, nasıl gerçekleştireceğimizi gösterir.

7 Ahlak Felsefesinin Temel Kavramları
Özgürlük Ahlak Yasası Ahlaki Karar Ahlaki Eylem Ahlaki Sorumluluk Erdem Mutluluk Ödev Vicdan İyi-Kötü Bireyin, kendi özgür iradesiyle bilerek ve isteyerek ahlak yasasına uygun olarak verdiği karardır. Özgür olarak verdiğimiz bu karar ahlaki bir temele dayanmalıdır.

8 Ahlak Felsefesinin Temel Kavramları
Özgürlük Ahlak Yasası Ahlaki Karar Ahlaki Eylem Ahlaki Sorumluluk Erdem Mutluluk Ödev Vicdan İyi-Kötü Ahlak açısından değerlendirilebilen, ahlaki bir değere uygun düşen eylemdir. Bu eylem, ahlak yasalarına uygun ve bilinçli olarak yapılmalıdır.

9 Ahlak Felsefesinin Temel Kavramları
Özgürlük Ahlak Yasası Ahlaki Karar Ahlaki Eylem Ahlaki Sorumluluk Erdem Mutluluk Ödev Vicdan İyi-Kötü Ahlaki öznenin yapmış olduğu (veya yapacağı) eylemin sonuçlarına katlanabilmesi, sonuçlarını üstlenebilmesidir.

10 Ahlak Felsefesinin Temel Kavramları
Özgürlük Ahlak Yasası Ahlaki Karar Ahlaki Eylem Ahlaki Sorumluluk Erdem Mutluluk Ödev Vicdan İyi-Kötü Ahlak felsefesinin yücelttiği, övdüğü, arzuladığı ve ön plana çıkarttığı değerlerdir. Örnek olarak bilgelik, adalet, cesaret, çalışkanlık, ölçülülük, dürüstlük, hoşgörü, doğruluk vb. verilebilir.

11 Ahlak Felsefesinin Temel Kavramları
Özgürlük Ahlak Yasası Ahlaki Karar Ahlaki Eylem Ahlaki Sorumluluk Erdem Mutluluk Ödev Vicdan İyi-Kötü İnsanın, yaptığı iyi davranış sonunda duyacağı İÇ HUZUR.

12 Ahlak Felsefesinin Temel Kavramları
Özgürlük Ahlak Yasası Ahlaki Karar Ahlaki Eylem Ahlaki Sorumluluk Erdem Mutluluk Ödev Vicdan İyi-Kötü İnsanların, gerçekleştirilmesinden kendilerini sorumlu tuttukları, üstlendikleri GÖREV.

13 Ahlak Felsefesinin Temel Kavramları
Özgürlük Ahlak Yasası Ahlaki Karar Ahlaki Eylem Ahlaki Sorumluluk Erdem Mutluluk Ödev Vicdan İyi-Kötü İnsana neyin iyi neyin kötü olduğunu söyleyen ayırt edici güçtür. İnsanı iyi davranmaya yönelten iç ses, bir çeşit iç mahkemedir.

14 Ahlak Felsefesinin Temel Kavramları
Özgürlük Ahlak Yasası Ahlaki Karar Ahlaki Eylem Ahlaki Sorumluluk Erdem Mutluluk Ödev Vicdan İyi-Kötü İYİ: Genel olarak insanın insan olma değerlerine ve yaşadığı topluma yararlı ve değerli olandır. Yapılması istenen ve beklenilen, kötünün karşıtı. KÖTÜ: Yapılması istenmeyen, değersiz ve faydasız olan, iyinin karşıtı.

15 YARGILAR Değer Yargıları Nesnel Yargılar İyi - Kötü Doğru - Yanlış
Güzel - Çirkin Sevap - Günah

16 ERDEM YAŞAM

17 İnsan Eylemlerinde Özgür müdür?
Determinizm İndeterminizm Otodeterminizm Liberteryenizm Fatalizm

18 İnsan Eylemlerinde Özgür müdür?
Determinizm İnsanlar ahlaki eylemde bulunurken özgür değildirler. Kişi davranışta bulunurken birtakım etkenlerin zorunlu sonucu olarak o davranışı gerçekleştirir. Bu durumda bir seçim söz konusu değildir. Bir takım şartlar sürekli bizim seçimimizi belirler. Bu nedenle insanlar yapmış oldukları davranışın sorumluluğunu taşımaz. İndeterminizm Otodeterminizm Liberteryenizm Fatalizm

19 İnsan Eylemlerinde Özgür müdür?
Determinizm Determinizmin zıddıdır. İnsan davranışlarını belirleyen, sınırlandıran hiçbir etki yoktur. Kişi sınırsız bir özgürlük içerisindedir. Bu da kişiyi davranışlarından ötürü sorumlu kılar. Sonuçta kişi ahlaki bir davranış sergiler. Bunu engelleyen hiçbir güç bulunmaz. İndeterminizm Otodeterminizm Liberteryenizm Fatalizm

20 İnsan Eylemlerinde Özgür müdür?
Determinizm Determinizm ile indeterminizmin ortasında yer alır. Davranışı belirleyen birtakım etkenler olsa da özgürlük kişisel olarak elde edilebilir. Bu, kişinin ahlaki bir özerklik içinde olduğu görüşüdür. Çünkü kişi kendi değerlerini oluşturabilme gücüne, olanağına sahiptir. İndeterminizm Otodeterminizm Liberteryenizm Fatalizm

21 İnsan Eylemlerinde Özgür müdür?
Determinizm İnsan eylemlerinin(tamamen ya da kısmen de olsa) açıklanamaz olduğunu savunur. İnsan eylemleri birtakım kurallara göre ortaya çıkmaz. İnsan eylemlerini belirleyen kuralların olmayışı da insanın özgür olduğu anlamına gelir. Devletin olabildiğince küçülmesi ve insanlara ahlaki kısıtlama yapılmaması gerektiğini savunur. İndeterminizm Otodeterminizm Liberteryenizm Fatalizm

22 İnsan Eylemlerinde Özgür müdür?
Determinizm Kaderci bir anlayış olan fatalizm her şeyin önceden doğaüstü bir güç tarafından belirlenmiş olduğunu ve kimsenin bu belirlenmiş yazgıyı değiştiremeyeceğini savunur. Bu yazgıdan ötürü kişi özgür değildir, dolayısıyla sorumluluktan ve ahlaktan söz edilemez. İndeterminizm Otodeterminizm Liberteryenizm Fatalizm Karşı Kanıtlar

23 Ahlaki Eylemin Bir Amacı Var Mıdır?
Ahlaki Eylemin Amacı Mutluluktur Haz Bilgi Fayda Ödevdir

24 Evrensel Ahlak Yasası Var mıdır?
Evrensel Ahlak Yasasının Varlığını Kabul Edenler Reddedenler Objektif Özellikleri Savunanlar Subjektif Özellikleri Savunanlar Hedonizm Egoizm Pragmatizm Utilitarizm Sokrates Anarşizm Entüisyonizm Platon Nietzsche Farabi J.P.Sartre Spinoza Kant

25 Anadolu Bilgelerinde Ahlak
Hoca Ahmet Yesevi Mevlana Hacı Bektaşi Veli Yunus Emre

26 Uygulamalı Etik Alanları
Meslek Etiği Tıp Etiği (Biyoetik) Çevre Etiği Enformasyon Etiği Siyaset Etiği


"IV. Ünite Ahlak Felsefesi ETİK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları