Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ahlak İnsanların toplum içindeki eylemlerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini düzenlemek amacıyla kabul edilen ilkeler bütünüdür.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ahlak İnsanların toplum içindeki eylemlerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini düzenlemek amacıyla kabul edilen ilkeler bütünüdür."— Sunum transkripti:

1

2 Ahlak İnsanların toplum içindeki eylemlerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini düzenlemek amacıyla kabul edilen ilkeler bütünüdür.

3 Ahlak Felsefesi Ahlakı felsefi açıdan inceleyen ve açıklayan bir düşünce sistemidir. - Ahlakın ne olduğunu, - ahlaki davranışın nasıl oluştuğunu, - insan davranışlarının dayandıkları temelleri, - iyi ve kötü eylemlerin nedenlerini inceler.

4 Ahlak Felsefesinin Temel Kavramları İ yi-KötüVicdanÖdevMutlulukErdem Ahlaki Sorumluluk Ahlaki Eylem Ahlaki KararAhlak YasasıÖzgürlük Kişinin iradesini kullanarak seçim yapabilme durumudur. En geniş anlamda dışsal bir zorlama olmadan, serbestçe hareket edebilmedir.

5 Ahlak Felsefesinin Temel Kavramları İ yi-KötüVicdanÖdevMutlulukErdem Ahlaki Sorumluluk Ahlaki Eylem Ahlaki KararAhlak YasasıÖzgürlük Kişinin iradesini kullanarak seçim yapabilme durumudur. En geniş anlamda dışsal bir zorlama olmadan, serbestçe hareket edebilmedir.

6 Ahlak Felsefesinin Temel Kavramları İ yi-KötüVicdanÖdevMutlulukErdem Ahlaki Sorumluluk Ahlaki Eylem Ahlaki KararÖzgürlük Bireyin nasıl davranacağını belirleyen kurallar sistemidir. Bu kurallar bize, hangi amaçları, nasıl gerçekleştireceğimizi gösterir. Ahlak Yasası

7 Ahlak Felsefesinin Temel Kavramları İ yi-KötüVicdanÖdevMutlulukErdem Ahlaki Sorumluluk Ahlaki Eylem Özgürlük Bireyin, kendi özgür iradesiyle bilerek ve isteyerek ahlak yasasına uygun olarak verdiği karardır. Özgür olarak verdiğimiz bu karar ahlaki bir temele dayanmalıdır. Ahlak YasasıAhlaki Karar

8 Ahlak Felsefesinin Temel Kavramları İ yi-KötüVicdanÖdevMutlulukErdem Ahlaki Sorumluluk Özgürlük Ahlak açısından değerlendirilebilen, ahlaki bir değere uygun düşen eylemdir. Bu eylem, ahlak yasalarına uygun ve bilinçli olarak yapılmalıdır. Ahlak YasasıAhlaki Karar Ahlaki Eylem

9 Ahlak Felsefesinin Temel Kavramları İ yi-KötüVicdanÖdevMutlulukErdemÖzgürlük Ahlaki öznenin yapmış olduğu (veya yapacağı) eylemin sonuçlarına katlanabilmesi, sonuçlarını üstlenebilmesidir. Ahlak YasasıAhlaki Karar Ahlaki Eylem Ahlaki Sorumluluk

10 Ahlak Felsefesinin Temel Kavramları İ yi-KötüVicdanÖdevMutlulukÖzgürlük Ahlak felsefesinin yücelttiği, övdüğü, arzuladığı ve ön plana çıkarttığı değerlerdir. Örnek olarak bilgelik, adalet, cesaret, çalışkanlık, ölçülülük, dürüstlük, hoşgörü, doğruluk vb. verilebilir. Ahlak YasasıAhlaki Karar Ahlaki Eylem Ahlaki Sorumluluk Erdem

11 Ahlak Felsefesinin Temel Kavramları İ yi-KötüVicdanÖdevÖzgürlük İnsanın, yaptığı iyi davranış sonunda duyacağı İÇ HUZUR. Ahlak YasasıAhlaki Karar Ahlaki Eylem Ahlaki Sorumluluk ErdemMutluluk

12 Ahlak Felsefesinin Temel Kavramları İ yi-KötüVicdanÖzgürlük İnsanların, gerçekleştirilmesinden kendilerini sorumlu tuttukları, üstlendikleri GÖREV. Ahlak YasasıAhlaki Karar Ahlaki Eylem Ahlaki Sorumluluk ErdemMutlulukÖdev

13 Ahlak Felsefesinin Temel Kavramları İ yi-KötüÖzgürlük İnsana neyin iyi neyin kötü olduğunu söyleyen ayırt edici güçtür. İnsanı iyi davranmaya yönelten iç ses, bir çeşit iç mahkemedir. Ahlak YasasıAhlaki Karar Ahlaki Eylem Ahlaki Sorumluluk ErdemMutlulukÖdevVicdan

14 Ahlak Felsefesinin Temel Kavramları Özgürlük İYİ: Genel olarak insanın insan olma değerlerine ve yaşadığı topluma yararlı ve değerli olandır. Yapılması istenen ve beklenilen, kötünün karşıtı. Ahlak YasasıAhlaki Karar Ahlaki Eylem Ahlaki Sorumluluk ErdemMutlulukÖdevVicdan İ yi-Kötü KÖTÜ: Yapılması istenmeyen, değersiz ve faydasız olan, iyinin karşıtı.

15 YARGILARYARGILAR Değer Yargıları Nesnel Yargılar İyi - Kötü Güzel - Çirkin Sevap - Günah Doğru - Yanlış

16 ERDEM YAŞAM

17 İnsan Eylemlerinde Özgür müdür?

18 İ nsan Eylemlerinde Özgür müdür? İnsanlar ahlaki eylemde bulunurken özgür değildirler. Kişi davranışta bulunurken birtakım etkenlerin zorunlu sonucu olarak o davranışı gerçekleştirir. Bu durumda bir seçim söz konusu değildir. Bir takım şartlar sürekli bizim seçimimizi belirler. Bu nedenle insanlar yapmış oldukları davranışın sorumluluğunu taşımaz.

19 İ nsan Eylemlerinde Özgür müdür? Determinizmin zıddıdır. İnsan davranışlarını belirleyen, sınırlandıran hiçbir etki yoktur. Kişi sınırsız bir özgürlük içerisindedir. Bu da kişiyi davranışlarından ötürü sorumlu kılar. Sonuçta kişi ahlaki bir davranış sergiler. Bunu engelleyen hiçbir güç bulunmaz.

20 İ nsan Eylemlerinde Özgür müdür? Determinizm ile indeterminizmin ortasında yer alır. Davranışı belirleyen birtakım etkenler olsa da özgürlük kişisel olarak elde edilebilir. Bu, kişinin ahlaki bir özerklik içinde olduğu görüşüdür. Çünkü kişi kendi değerlerini oluşturabilme gücüne, olanağına sahiptir.

21 İ nsan Eylemlerinde Özgür müdür? İnsan eylemlerinin(tamamen ya da kısmen de olsa) açıklanamaz olduğunu savunur. İnsan eylemleri birtakım kurallara göre ortaya çıkmaz. İnsan eylemlerini belirleyen kuralların olmayışı da insanın özgür olduğu anlamına gelir. Devletin olabildiğince küçülmesi ve insanlara ahlaki kısıtlama yapılmaması gerektiğini savunur.

22 İnsan Eylemlerinde Özgür müdür? Kaderci bir anlayış olan fatalizm her şeyin önceden doğaüstü bir güç tarafından belirlenmiş olduğunu ve kimsenin bu belirlenmiş yazgıyı değiştiremeyeceğini savunur. Bu yazgıdan ötürü kişi özgür değildir, dolayısıyla sorumluluktan ve ahlaktan söz edilemez.

23 Ahlaki Eylemin Bir Amacı Var Mıdır? Ahlaki Eylemin Amacı Mutluluktur Haz Bilgi Fayda Ödevdir

24 Evrensel Ahlak Yasasının Varlığını Reddedenler Kabul Edenler Hedonizm Egoizm Pragmatizm Anarşizm Nietzsche Subjektif Özellikleri Savunanlar Objektif Özellikleri Savunanlar Utilitarizm Entüisyonizm Sokrates Platon Farabi Spinoza Kant J.P.Sartre

25 Anadolu Bilgelerinde Ahlak

26 Uygulamalı Etik Alanları Meslek Etiği Tıp Etiği (Biyoetik) Çevre Etiği Enformasyon Etiği Siyaset Etiği


"Ahlak İnsanların toplum içindeki eylemlerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini düzenlemek amacıyla kabul edilen ilkeler bütünüdür." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları