Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VAROLUŞÇU TERAPİ. TARİHÇESİ  Psikoterapide varoluşçu yaklaşımlar (VT) bir uygulama alanı olmaktan daha çok felsefi bir anlayışdır; kuramsal bir yaklaşım.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VAROLUŞÇU TERAPİ. TARİHÇESİ  Psikoterapide varoluşçu yaklaşımlar (VT) bir uygulama alanı olmaktan daha çok felsefi bir anlayışdır; kuramsal bir yaklaşım."— Sunum transkripti:

1 VAROLUŞÇU TERAPİ

2 TARİHÇESİ  Psikoterapide varoluşçu yaklaşımlar (VT) bir uygulama alanı olmaktan daha çok felsefi bir anlayışdır; kuramsal bir yaklaşım olmaktan daha çok da bir tutumdur. VT’nin kaynağı; varoluşçu felsefeden veya varoluşu ve fenomenolojiyi (tek bildiğimiz şeyin bizim yaşantımız olduğunun vurgulanmasını) inceleyen çalışmalardan gelmektedir.

3  VT kuramcılarının temel felsefesine göre insanlar özgürdür, kendi yaşamlarından kendileri sorumludur, kendini gerçekleştirme kapasitesine sahiptir.  Frankl’in inancına göre, insan olmanın özü, yaşam anlamanın aranmasında yatmaktadır.  Her durumda mutlaka bir seçeneğimiz bulunmaktadır.

4  Terapinin temel hedefi yaşamları üzerinde düşünmeleri, alternatiflerin farkına varmaları ve bunların arasından birine karar vermeleri için danışanı cesaretlendirmedir.  Terapistin temel görevi, anlamlı bir varoluş yaratmak için seçenekleri araştırma konusunda danışanlara destek olmaktır.

5  Ne yapacağımızı kendimiz belirlediğimiz için koşulların kurbanı değiliz.  Danışanlar yaşam güçlükleri üzerinde kendi rollerini fark ettiklerinde, durumu değiştirecek gücü de kendilerinde görebilirler.

6  «neden yaşadığını bilen kişi hemen hemen her şeye katlanabilir»  «Beni öldürmeyen herşey beni daha güçlü kılar»  Anlam yoluyla terapi anlamına gelen «logoterapi»yi geliştirmiştir.  Bireyler varoluşsal boşluk yaşamaktadır.  Hedef; acılar, çalışma ve sevgi içinden anlam ve amaç bulmak üzere bireyleri cesaretlendirmektir.

7  Yalom; insan varlığı için dört temel varoluşçu temanın bulunduğunu belirlemiştir: 1 ölüm 2 özgürlük 3 izolasyon 4 anlamsızlık

8 İnsan doğası görüşü  İnsan olmanın ne demek olduğu anlayışı üzerine kurulmuştur.  Yalnızlıktan dolayı kaygı yaşayan bireylere odaklanmıştır.  Onların deneyimlerini anlamaya çalışır.  Birey süreklilik içindedir ve kendinde «ben kimim» kimdim, nereye gidiyorum sorularına cevap arar. Yazılarında altı önerme geliştirmişlerdir.

9  Önerme 1: Kişisel farkındalık kapasitesine sahip olma  Farkındalığımıza varma ifade etme ve tercihler yapabilme özgürlüğümüzü sağlar.  Farkındalığın artmasıyla ödenecek bir bedel vardır.  Bunu hatırlatmak danışmanın görevidir.  Daha fazla yerine getirmemiz gereken görevler bizi beklemektedir.

10  Önerme 2: Özgürlük ve sorumluluk.  Yaşamımızdan, eylemlerimizden ve sonuçlarından biz sorumluyuz.  Sonuçlardan başkalarını suçlamak, sorumluluk üstlenmemek istenilen değişimi getirmez.

11  3. Kimlik bulma çabası ve diğerleriyle ilişkiler  Bireylerin başkalarının istediği gibi değil de, kendisi olması cesaret ister.  Yalnızlığı yaşamak bireyin kendisini fark etmesi için gereklidir.  Bağlı ve bağımlı ilişkiyi ayırt etmede danışana yardımcı olma.

12  4. önerme: Yaşamın anlamını bulma araştırması  İnsan olarak en önemli özelliğimiz, anlamlılık duygusuna sahip olmak ve yaşamda bir amaç belirlemek için mücadele etmektir.  Amaç, yaşam koşullarına uygun değer sistemi oluşturmalarında danışana yardımcı olmak.  Logoterapi, acı çekerken bile bir anlam bulunabileceğini vurgulamaktadır.

13  Frankl, acı, suçluluk ve ölümle yüzleşen bir kişinin umutsuzlukla mücadele edebildiğini ve böylece zafere ulaşabileceğini belirtmektedir.  Yaşanan sıkıntıların insanın başarısına çevirmenin mümkün olduğuna inanılmaktadır.  Ürün ortaya koyma, sevme, çalışma anlam bulmanın dolaylı yollarıdır.

14

15  5. Önerme: Yaşam koşulu olarak kaygı  Normal kaygı ve nörotik kaygı  Varoluş kaygısı, normal kaygının yapıcı şeklidir ve gelişim için uyarıcı niteliği vardır.  Bilinenden bilinmeyene geçtiğimizde kaygı yaşarız.  Kaygıyla yapıcı yolla başa çıkmada danışanlara yardımcı olunmalı  Danışanın kendine güveni artıkça, felaket beklentisinin sonucu olan kaygı azalacaktır.

16  6. Önerme: Ölüm ve varoluşun farkına varılması  Ölüme olumsuz bakılmamakta, ölümün yaşama anlam getiren temel insan koşulu olduğunun farkına varılması gerektiğini vurgular.  Ölümlü olduğumuzun farkındalığımız yaşamın ve yaratıcılığın esin kaynağıdır.  Yaşamı, yaşamın sonunu düşünmeden, mümkün olduğunca içinde bulunulan anı yaşayarak kabul edebiliriz.

17 TERAPÖTİK AMAÇLAR  Terapinin amaçları:  Kapasitelerini kullanacak tercihlerde bulunma  Özgür ve sorumlu olma  Yeni özgürlükler, yeni kaygıları beraberinde getirir.  Kaygıyla yüzleşmek ve varoluşsal amaca dayalı davranışlarda bulunması için danışana yardımcı olmaktır.  Danışanda gizli canlılığı ortaya çıkarmaktır.

18 Terapistin işlev ve rolü  Danışanların öznel dünyaları anlaşılmaya çalışılır.  Saplantılarının nedenlerini bulmalarında yardımcı olunur.  Kendilerine düşen payın farkına varmaları için yardımcı olunur  Danışma tekniklerini merkeze almaz.  Sorumluluk almaları için cesaretlendirilir.

19 Terapide danışanın rolü  İçinde bulundukları anda nasıl biri olmayı tercih ettikleri konusunda sorumluluk almaları istenir.  Prangalarından kurtulmaları istenilen değişimi sağlayacaktır.  Küçük adımlarla değişime başlamak.

20 Danışma ilişkisi  Özene dayalı bir ilişki.  Gerçek ilgi ve empatiyle yaklaşma ilişkiyi derinleştirir.  Danışman, otantik davranışın nasıl yaşanacağı konusunda model olur.

21  TERAPÖTİK TEKNİK VE İŞLEMLER  Danışanın durumuna göre, istediklerini seçerler.  Danışanın dünya ile ilgili varsayımlarını belirlemesinde danışana yardımcı olma  Tüm sorunların dış etkenlerden kaynaklandığını düşünen danışanlar için zor görevdir.  İçgörü kazanmaları, bazı davranışların yeniden yapılandırılmasını sağlamaktadır.  Danışanların benimsedikleri değerleri uygulama yollarını bulmalarında destek sağlama

22 Uygulama alanları  Gelişimsel krizlerle mücadele eden danışanlar için uygundur.  Belirsizlik, kaygı, karar verme güçlüğü bu sürecin parçalarıdır  Ergenlik dönemi.  Yaşamlarında anlam arayan kişilerle ilgilenir.  Yas süreci, travmatik yaşam olayları  Yaşamda anlam arayan ve boşluk duygusundan şikayet eden bireyler için umut vaat etmektedir.

23 STAN OLGUSU İLE ÇALIŞMA  Geçmişteki olayların kurbanı olmadığını, geleceğini tasarlayan bir mimar olabileceğinin farkına varmasını istemektedir.  Stan’ı özgürlüğünü kısıtlayan edilgenliğiyle yüzleştirmiştir.  Kendi ilgi alanlarını keşfetmesi, kendi tercih ettiği değerlerle yaşaması konusunda cesaretlendirmiştir.

24  Varoluşçu yaklaşıma göre, farkındalığımızla yaşam yollarını seçmek ve buna göre kaderimizi değiştirmek sorumluluğuna sahip özgür bireyler haline gelebiliriz.  Görevimiz anlamlı ve amaçlı bir yaşam oluşturmaktır.  İnsan gelişiminin sağlıklı ilişkilerle olacağını belirtmektedir.  Varoluşçular yaşama anlam kattığı için, ölüme olumlu bir güç olarak bakmaktadır.

25  Danışmanlık oturumlarında üzerinde durulan konular;  Kişisel özgürlüğe ait sorunlarla mücadele etme,  Yabancılaşmayla başa çıkma,  Ölümün verdiği korkuyla yüzleşmek,  Anlamlı bir yaşam için araştırma yapma,  Kişisel değerleri keşfetme,  Kaygı ve suçluluk duygusuyla yapıcı bir şekilde baş etme,  Kendini ifade etmeyi sağlayacak tercihler yapma

26 SINIRLILIKLARI  Kuramsal ilkeler ve uygulamalar sistematik değil  Araştırma sonuçlarıyla desteklenmesine gereksinim duyulmaktadır  Kavramlar somut değil.

27  SON SÖZ  Varoluşçu yaklaşım, bireyin yeniden ilgi odağı haline gelmesine yardımcı olmuştur. Kendi bilincine varma ve özgürlük gibi insan varlığının en önemli gerçekleri üzerine odaklanmıştır.


"VAROLUŞÇU TERAPİ. TARİHÇESİ  Psikoterapide varoluşçu yaklaşımlar (VT) bir uygulama alanı olmaktan daha çok felsefi bir anlayışdır; kuramsal bir yaklaşım." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları