Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Alacak ve Stok Yönetimi. Kredinin 5 K’sı Karakter Kapasite Kapital Karşılık Koşullar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Alacak ve Stok Yönetimi. Kredinin 5 K’sı Karakter Kapasite Kapital Karşılık Koşullar."— Sunum transkripti:

1 Alacak ve Stok Yönetimi

2 Kredinin 5 K’sı Karakter Kapasite Kapital Karşılık Koşullar

3 Kredi Standartlarının Değiştirilmesi 1. Satış hacminin değişimine 2. Alacaklara yapılan yatırım miktarının değişimine 3. Değersiz alacak giderlerinin değişimine neden olur.

4 XYZ firması sadece A mamulünü üreten bir işletmedir. Bu yıl kredi standartlarını gevşetmeyi düşünmekte ve geçen yıl 30 gün olan ortalama tahsilat süresini 45 güne çekmeyi planlamaktadır. Bunun sonucunda satışların %5 artmasını bunun yanında değersiz alacak oranının %1’den %2’ye çıkmasını beklemektedir. Alacaklara bağlanan fonların fırsat maliyetinin %20 olduğu varsayımıyla bu politikanın uygulanmasını konusunu değerlendiriniz. Satış Fiyatı100/birim Nakit Çıkışı Gerektiren Giderler Birim Değişken Gider60 Yıllık Sabit Giderler1,200,000 Geçmiş Yıl Satışları60,000

5 Kredili Satış Koşullarının Değiştirilmesi Kredili satış koşulları, kredili mal alan müşterilerin borçlarını ödeme vadelerini ve erken ödeme halinde yararlanacakları nakit indirimini gösterir. Firmanın kredili satış koşulu 2/10 net 30 ise, bunun anlamı 10 gün içinde ödeme yapılması halinde %2 nakit indiriminden yararlanılacağıdır. Kredili satış koşulu 1. Nakit indirim yüzdesi 2. Nakit indirim süresi 3. Vadeyi içerir.

6 Nakit İndirim Oranının Arttırılmasının Etkileri DeğişkenDeğişiklik YönüKara Etkisi Satış Hacmi Alacaklara Bağlanan Para Kötü Alacak Giderleri Birim Başına Kar

7 ABC Şirketi nakit indirimi uygulamamaktaydı. Şimdi ise ilk 10 gün içinde ödeme yapacak müşterilere %2 indirim uygulamaya karar vermiştir. Nakit indirim politikasının yıllık satış hacmini 63000’e yükselteceği ve bu satışların %60’ının 10 günlük süre içinde tahsil edeceği, böylelikle ortalama tahsilat süresinin de 15 güne ineceği tahmin edilmektedir. Kötü alacak giderlerinin ise %1’den %0,5’e inmesi beklenmektedir. Bu politikanın karlılık üzerindeki etkisini inceleyiniz.

8 Nakit indiriminin Maliyeti Ayşe Hanım XYZ firmasının müşterisidir. Firmanın nakit indirimi uygulamaya başladığını görünce 1000TL tutarındaki siparişini nakit ödemek ya da vadeli ödemek konusunda kararsız kalmıştır. Nakit indiriminin Ayşe Hanım’a sunacağı avantaj ne kadardır?

9 Nakit İndirim Süresinin Karlılık Üzerinde Etkisi DeğişkenDeğişiklik YönüKara Etkisi Satışlar Alacaklara Bağlanan Para Kötü Alacak Giderleri Birim Başına Kar

10 Ödeme Vadesinin Uzatılmasının Karlılık Üzerindeki Etkisi DeğişkenDeğişiklik YönüKara Etkisi Satışlar Alacaklara Bağlanan Para Kötü Alacak Giderleri

11 Tahsilat Politikası Tahsilat politikası vadesi gelen alacakların tahsilinde uygulanacak prosedürleri içerir. Tahsilat politikasının etkinliğini anlamanın bir yolu kötü alacaklar miktarına bakmaktır.  KLM şirketi 2/10 net 30 koşulu ile satış yapmaktadır. Şirketin 31 Aralık 2015’te alacak miktarı 400,000’dir ve bu alacakların yaşlarına göre dağılışı şöyledir. Alacağın Yaşı (gün) 0 Aralık 0-30 Kasım 31-60 Ekim 61-90 Eylül 90+ Ağustos Toplam Alacak Tutarı (bin tl) 120801325216400 Alacak %si302033134100

12 Stok Yönetimi Stoklar bir işletmenin üretim ve/veya satış faaliyetlerinin hiçbir aksamaya uğramadan devam edebilmesi için tutulması gereken dönen varlık kalemleridir. Uygun stok miktarının ne olması gerektiği konusunda finans, pazarlama, satın alma ve üretim müdürleri arasında görüş ayrılıkları olabilir. Finans yöneticisinin amacı fırsat maliyetini düşük tutmak amacı ile stoklara aşırı miktarda para bağlanmamasıdır.

13 Stok Yönetim Teknikleri Periyodik Kontrol Metodu: Stok düzeyleri belirli aralıklarla kontrol edilir. Minimum-Maksimum Metodu: Her stok kalemi için minimum ve maksimum düzeyler tespit edilir. Çift depo Metodu: Ucuz ve/veya önemi az stok kalemlerine uygulanır. Otomatik Sipariş Metodu: Stok seviyesi önceden saptanmış minimum miktara indiğinde otomatik olarak yeni sipariş verilir. Ör: ABC Planı

14 Ekonomik Sipariş Miktarı Bu modelin esası stoklarla ilgili maliyetlerin toplamını minimum kılacak sipariş miktarını ve sıklığını belirlemektir. Stoklara ilişkin maliyetler  Sipariş maliyetleri  Stok Taşıma maliyetleri

15 A maddesine ilişkin yıllık ihtiyaç 4000 birim, sipariş maliyeti 625 TL, stok taşıma maliyeti ise birim başına 5TL olduğu bildiriliyor. Bu durumda ekonomik sipariş miktarı kaçtır?

16 Ekonomik Sipariş Miktarının Hesaplanması Yıllık İhtiyaç4000 Sipariş Sayısı Sipariş miktarı Ortalama Stok Sipariş Maliyeti Stok Taşıma Maliyeti Toplam Maliyet

17 Ekonomik Sipariş Miktarı

18


"Alacak ve Stok Yönetimi. Kredinin 5 K’sı Karakter Kapasite Kapital Karşılık Koşullar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları