Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Alacak ve Stok Yönetimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Alacak ve Stok Yönetimi"— Sunum transkripti:

1 Alacak ve Stok Yönetimi

2 Kredinin 5 K’sı Karakter Kapasite Kapital Karşılık Koşullar

3 Kredi Standartlarının Değiştirilmesi
Satış hacminin değişimine Alacaklara yapılan yatırım miktarının değişimine Değersiz alacak giderlerinin değişimine neden olur.

4 Satış Fiyatı 100/birim Nakit Çıkışı Gerektiren Giderler Birim Değişken Gider 60 Yıllık Sabit Giderler 1,200,000 Geçmiş Yıl Satışları 60,000 XYZ firması sadece A mamulünü üreten bir işletmedir. Bu yıl kredi standartlarını gevşetmeyi düşünmekte ve geçen yıl 30 gün olan ortalama tahsilat süresini 45 güne çekmeyi planlamaktadır. Bunun sonucunda satışların %5 artmasını bunun yanında değersiz alacak oranının %1’den %2’ye çıkmasını beklemektedir. Alacaklara bağlanan fonların fırsat maliyetinin %20 olduğu varsayımıyla bu politikanın uygulanmasını konusunu değerlendiriniz.

5 Kredili Satış Koşullarının Değiştirilmesi
Kredili satış koşulları, kredili mal alan müşterilerin borçlarını ödeme vadelerini ve erken ödeme halinde yararlanacakları nakit indirimini gösterir. Firmanın kredili satış koşulu 2/10 net 30 ise, bunun anlamı 10 gün içinde ödeme yapılması halinde %2 nakit indiriminden yararlanılacağıdır. Kredili satış koşulu Nakit indirim yüzdesi Nakit indirim süresi Vadeyi içerir.

6 Nakit İndirim Oranının Arttırılmasının Etkileri
Değişken Değişiklik Yönü Kara Etkisi Satış Hacmi Alacaklara Bağlanan Para Kötü Alacak Giderleri Birim Başına Kar

7 ABC Şirketi nakit indirimi uygulamamaktaydı
ABC Şirketi nakit indirimi uygulamamaktaydı. Şimdi ise ilk 10 gün içinde ödeme yapacak müşterilere %2 indirim uygulamaya karar vermiştir. Nakit indirim politikasının yıllık satış hacmini 63000’e yükselteceği ve bu satışların %60’ının 10 günlük süre içinde tahsil edeceği, böylelikle ortalama tahsilat süresinin de 15 güne ineceği tahmin edilmektedir. Kötü alacak giderlerinin ise %1’den %0,5’e inmesi beklenmektedir. Bu politikanın karlılık üzerindeki etkisini inceleyiniz.

8 Nakit indiriminin Maliyeti
Ayşe Hanım XYZ firmasının müşterisidir. Firmanın nakit indirimi uygulamaya başladığını görünce 1000TL tutarındaki siparişini nakit ödemek ya da vadeli ödemek konusunda kararsız kalmıştır. Nakit indiriminin Ayşe Hanım’a sunacağı avantaj ne kadardır?

9 Nakit İndirim Süresinin Karlılık Üzerinde Etkisi
Değişken Değişiklik Yönü Kara Etkisi Satışlar Alacaklara Bağlanan Para Kötü Alacak Giderleri Birim Başına Kar

10 Ödeme Vadesinin Uzatılmasının Karlılık Üzerindeki Etkisi
Değişken Değişiklik Yönü Kara Etkisi Satışlar Alacaklara Bağlanan Para Kötü Alacak Giderleri

11 Tahsilat Politikası Tahsilat politikası vadesi gelen alacakların tahsilinde uygulanacak prosedürleri içerir. Tahsilat politikasının etkinliğini anlamanın bir yolu kötü alacaklar miktarına bakmaktır. KLM şirketi 2/10 net 30 koşulu ile satış yapmaktadır. Şirketin 31 Aralık 2015’te alacak miktarı 400,000’dir ve bu alacakların yaşlarına göre dağılışı şöyledir. Alacağın Yaşı (gün) Aralık 0-30 Kasım 31-60 Ekim 61-90 Eylül 90+ Ağustos Toplam Alacak Tutarı (bin tl) 120 80 132 52 16 400 Alacak %si 30 20 33 13 4 100

12 Stok Yönetimi Stoklar bir işletmenin üretim ve/veya satış faaliyetlerinin hiçbir aksamaya uğramadan devam edebilmesi için tutulması gereken dönen varlık kalemleridir. Uygun stok miktarının ne olması gerektiği konusunda finans, pazarlama, satın alma ve üretim müdürleri arasında görüş ayrılıkları olabilir. Finans yöneticisinin amacı fırsat maliyetini düşük tutmak amacı ile stoklara aşırı miktarda para bağlanmamasıdır.

13 Stok Yönetim Teknikleri
Periyodik Kontrol Metodu: Stok düzeyleri belirli aralıklarla kontrol edilir. Minimum-Maksimum Metodu: Her stok kalemi için minimum ve maksimum düzeyler tespit edilir. Çift depo Metodu: Ucuz ve/veya önemi az stok kalemlerine uygulanır. Otomatik Sipariş Metodu: Stok seviyesi önceden saptanmış minimum miktara indiğinde otomatik olarak yeni sipariş verilir. Ör: ABC Planı

14 Ekonomik Sipariş Miktarı
Bu modelin esası stoklarla ilgili maliyetlerin toplamını minimum kılacak sipariş miktarını ve sıklığını belirlemektir. Stoklara ilişkin maliyetler Sipariş maliyetleri Stok Taşıma maliyetleri

15 A maddesine ilişkin yıllık ihtiyaç 4000 birim, sipariş maliyeti 625 TL, stok taşıma maliyeti ise birim başına 5TL olduğu bildiriliyor. Bu durumda ekonomik sipariş miktarı kaçtır?

16 Ekonomik Sipariş Miktarının Hesaplanması
Yıllık İhtiyaç 4000 Sipariş Sayısı Sipariş miktarı Ortalama Stok Sipariş Maliyeti Stok Taşıma Maliyeti Toplam Maliyet

17 Ekonomik Sipariş Miktarı
Toplam Sipariş Maliyeti: 𝑌𝚤𝑙𝑙𝚤𝑘 İℎ𝑡𝑖𝑦𝑎ç 𝑀𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤 𝑆𝑖𝑝𝑎𝑟𝑖ş 𝑀𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤 𝑥𝐵𝑖𝑟 𝑆𝑖𝑝𝑎𝑟𝑖ş 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 Toplam Stok Maliyeti: 𝑆𝑖𝑝𝑎𝑟𝑖ş 𝑀𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤 2 𝑥𝐵𝑖𝑟 𝑏𝑖𝑟𝑖𝑚 𝑠𝑡𝑜𝑘 𝑡𝑎ş𝚤𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 ESM= 2𝑥𝑌𝚤𝑙𝑙𝚤𝑘 İℎ𝑡𝑖𝑦𝑎ç𝑥𝑆𝑖𝑝𝑎𝑟𝑖ş 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 𝑆𝑡𝑜𝑘 𝑇𝑎ş𝚤𝑚𝑎 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖

18


"Alacak ve Stok Yönetimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları