Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CEREBELLUM Levent SARIKCIOĞLU. Fossa cranii posterior’da bulunur Encephalon’da 2. büyük parçasıdır Rhombencephalon’un en büyük parçasıdır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CEREBELLUM Levent SARIKCIOĞLU. Fossa cranii posterior’da bulunur Encephalon’da 2. büyük parçasıdır Rhombencephalon’un en büyük parçasıdır."— Sunum transkripti:

1 CEREBELLUM Levent SARIKCIOĞLU

2

3 Fossa cranii posterior’da bulunur Encephalon’da 2. büyük parçasıdır Rhombencephalon’un en büyük parçasıdır.

4 Incisura cerebelli anterior Incisura cerebelli posterior

5 Vermis’i cerebellar hemisferlerden ayıran oluğa vallecula cerebelli adı verilir

6 Vermis’in sagittal kesitteki görünümüne ise arbor vitae denir.

7 Lingula Lobulus centralis Ala lobuli centralis Culmen Lobulus quadrangularis anterior Declive Lobulus quadrangularis posterior Lobulus simplex Folium Tuber Lobulus semilunaris inferior Lobulus semilunaris superior Lobulus ansiformis (Crus I) Lobulus ansiformis (Crus II) Lobulus ansiformis Uvula Tonsilla Nodulus Flocculus Pyramis Lobulus biventer Lobulus gracilis

8 Lingula Fissura prima Culmen Lobulus quadrangularis anterior Declive Lobulus quadrangularis posterior Folium Tuber Pyramis Uvula Tonsilla Nodulus Flocculus Lobulus biventer Lobulus Lobulus semilunaris superior Lobulus semilunaris inferior Lobus ansiformis (Crus I) Lobus ansiformis (Crus II) Lobulus simplex Lobus anterior Lobulus ansiformis gracilis Fissura posterior superior Fissura horizontalis Fissura prepyramidalis Fissura posterolateralis Lobus posterior Lobus flocculonodularis

9 FONKSİYONEL BÖLÜMVERMIS KISMIİLGİLİ HEMISFER Lingula Lobus anteriorLobulus centralisAla lobuli centralis CulmenLobulus quadrangularis superior DecliveLobulus quadrangularis inferior FoliumLobulus semilunaris superior Lobus posteriorTuberLobulus semilunaris inferior PyramisLobulus biventer UvulaTonsilla Lobus flocculonodularisNodulusFlocculus

10

11 Cerebellum’un dış yüzündeki enine katlantılara foliae cerebelli adı verilir

12

13 FİLOGENETİK SINIFLAMA

14 Archiocerebellum Paleocerebellum Neocerebellum

15 Archiocerebellum; Lobulus flocculonodularis, Lingula Vestibular sistem, Spinocerebellar lifler (iç kulaktaki denge organları, kas tonusu ayarlama ve vücut dengesini korumamıza yardım eder.) Paleocerebellum; Lobulus anterior’un bütün hemisfer kısımları; Lobulus centralis, Culmen, Pyramis,Uvula Spinocerebellar lifler,(Tr. Spinocerebellaris ant. ve post. (Baş ve boyun hareketleri) Kas-kiriş-eklemden aldığı impulsları proprioseptif ve basınç temas-de ğerlendirir-kas tonusu değişimi kas grupları birlikte çalışır. Neocerebellum; Pyramis ve uvula hariç lobus posterior Corticopontocerebellar sistem (Daha kompleks hareketlerle ilgili)

16

17

18 CEREBELLUM’UN BEYAZ CEVHERİNDEKİ NÜKLEUSLAR

19 Nucleus dentatus Nucleus emboliformis Nucleus globosus Nucleus fastigii

20

21 Nucleus dentatus - En büyük nükleustur - Transvers kesitlerde nucleus olivarius inferior’a benzer - Dorsomedial kısmı daha eski, ventrolateral kısmı daha yenidir - Büyük multipolar nöronlar (Purkinje hücreleri) içerir - Bu nöronlar yoğun miktarda bakır içerirler - Purkinje hücrelerine gelen afferent lifler nükleus’un dış kısmında bir sinir pleksusu yapar. Buna amiculum denir.

22 Nucleus emboliformis - Nucleus dentatus’un hilum’una yakın olarak bulunur - Nucleus dentatus’ta bulunan hücrelere benzeyen nöronlar içerir

23 Nucleus globosus - Bir veya daha çok sayıda nükleus kümesinden oluşur - Nucleus emboliformis ve nucleus fastigii arasında bulunur - Düşük seviyeli memelilerde nucleus emboliformis ile birlikte nucleus interpositus adını alır

24 Nucleus fastigii - Serebellar nükleuslar içerisinde en eski olan nükleustur - 4. ventrikülün tavanında (fastigium) orta hatta yakın olarak bulunur - Lateral kısmı eski olan kısımdır ve büyük multipolar hücreler içerir - Medial kısmı ise yeni olan kısımdır ve küçük hücreler içerir

25

26 CEREBELLUM’UN FONKSİYONLARI

27 CEREBELLUM’UN GÖREVLERİ Somatik motor aktivitenin koordinasyonu Kas tonusunun regülasyonu Dengenin korunması

28 Cerebellum, çok farklı reseptörlerden duyu impulsu almasına karşın esas duyu impulsları kas ve tendonlardaki gerim reseptörleri ve iç kulaktaki reseptörlerdir. Sir Charles Scott Sherrington (1852-1952) Sherrington, cerebellum’u “proprioseptif sistemin ana ganglionu” olarak isimlendirmiştir.

29 Pozisyon duyusunun şuurlu algılanmasında gerim reseptörlerinin rollerinin olmadığı genel kabul edilen bilgidir. Esas rolleri kas tonusunun hareket sırasında veya hareketsiz iken bilinçsiz nöronal kontrolüdür.

30 CEREBELLUM BOZUKLUKLARI

31 dissinerji veya asinerji İstemli hareket sırasında kasların sinerjinin azalması (dissinerji) veya olmamasıdır (asinerji) Örn: parmak-burun hareketi Hastanın bir parmağını diğer parmağına dokundurduktan sonra burnuna dokundurması istenir. Bu sırada fleksor kas kasılırken ekstensor kasın (antagonist kasın) gevşemesi gerekir. Bu sinerjide aksama vardır

32 Disartri Cerebellum lezyonlarında konuşma yavaş, ataksik, patlayıcı (eksplosif) tiptedir. Nedeni larynx kaslarındaki dissinerjidir.

33 disdiadochokinesis veya adiadochokinesis Birbiri ardınca gelen hareketleri yapmakta zorlanma (disdiadochokinesis) veya yapamama (adiadochokinesis) Örn: hasta hızlı bir şekilde pronasyon ve supinasyon hareketlerini ardı ardına yapamaz Örn: yumruğunu ardı ardına kapatıp açamaz Disdiadokokinesis

34 dismetri Hastanın bir hedefe dokunması istendiğinde hedefe varmadan hareketi durdurur veya hedefi aşar  Normal      Dissinerji, dismetri

35 Tremor Cerebellum lezyonlarında kinetik tremor (intensiyonel tremor) görülür. Yani tremor harekete başlayınca görülür. Dinlenme durumunda tremor yoktur. Örn: Hasta hedefe yaklaştıkça tremor’un amplitüdü artar.

36

37 Ataksi (Yürüme ve postür bozuklukları) Hasta bacaklarını açarak, geniş yüzeye dayanarak, düzensiz adımlarla ve iki yana sendeleyerek yürür Hasta “hazır ol” vaziyetinde zorlukla durur bu vaziyette beklerken gözlerini kapatması istendiğinde yere düşer (Romberg belirtisi)

38 Romberg belirtisi

39 Lingula Culmen Lobus anterior elektriksel uyaran Sir Charles Scott Sherrington (1852-1952) ekstensor kas tonusu (-)(-) deserebre denek

40

41

42

43

44

45 Anterior vermal bölge Posterior vermal bölge Anterior ve posterior vermal bölgelerden gelen kortikonüklear lifler nucleus fastigii’de sonlanır

46 Anterior vermal bölge Posterior vermal bölge Paravermal korteks Paravermal korteksten gelen kortikonüklear lifler ise çoğunlukla nucleus globosus ve nucleus emboliformis’te sonlanır. Bir kısım lif ise nucleus dentatus’ta sonlanır

47 Anterior vermal bölge Posterior vermal bölge Paravermal korteks Lateral hemisferden gelen lifler ise nucleus dentatus’un tamamına ve nucleus globosus ve nucleus emboliformis’in kaudal kısmında sonlanır. Lateral hemisferler

48 Anterior vermal bölge Posterior vermal bölge Paravermal korteks Lobus flocculonodularis’ten gelen lifler ise nucleus globosus ve nucleus emboliformis’in kaudal kısmında ve her iki nucleus fastigii’nin kaudal kısmında sonlanır. Lateral hemisferler Flokkulo nodular lob

49 Nucleus olivarius inferior Nucleus ruber cortex cerebelli nuclei vestibulares

50 CEREBELLUM’UN AFFERENT LİFLERİ

51 Afferent lifler, efferentlere göre 3 kat daha fazladır Liflerin büyük bir kısmı pedinculus cerebellaris medius ve inferior aracılığıyla gelir

52 pedinculus cerebellaris inferior (corpus restiforme) bütünüyle afferent liflerden, medial kısmı (corpus juxtarestiforme) ise afferent ve efferent liflerden oluşur pedinculus cerebellaris medius ise afferent ve efferent liflerden oluşur

53 kas ve tendonlardaki gerim reseptörlerinden kaynaklanan impulslar CEREBELLUM vestibular organlardan gelen özel proprioseptif impulslar cerebellum’un periferden kaynaklanan (direkt veya indirekt afferentleri)

54 Tr. vestibulocerebellaris - Corpus juxtarestiforme aracılığıyla gelir - Primer vestibular lifler, ipsilateral nodulus, flocculus, uvula ve ventral paraflocculus’ta sonlanır - Sekonder vestibular lifler, çoğunlukla nucleus vestibularis inferior’dan ve az oranda nucleus vestibularis medialis’ten kaynaklanır. Bilateral nodulus, uvula ve nucleus fastigii’de sonlanır

55 Tr. spinocerebellaris posterior (Fleschig) - Pedinculus cerebellaris inferior’dan (corpus restiforme) gelir -Lobus anterior’un rostromedial kısmına, pyramis’in lateral kısmına ve paramedial lobule projekte olur. - Liflerin büyük kısmı ipsilateral olarak sonlanır - Grup Ia ve Ib lifleri ile gerim reseptörlerinden duyu impulsları taşır - Derideki basınç ve temas reseptörlerinden eksteroseptif duyu impulsları taşır

56 Tr. spinocerebellaris anterior - Pedinculus cerebellaris superior’dan gelir. -Lobus anterior’un rostromedial kısmına, pyramis’in lateral kısmına ve paramedial lobule projekte olur. -%85 lif ipsilateral, %15 lif ise hem ipsilateral hem de contralateral sonlanma gösterir. - Grup Ib lifleri ile gelen impulsları taşır

57 Tr. cuneocerebellaris - Tr. spinocerebellaris posterior’un üst ekstremite karşılığıdır - Pedinculus cerebellaris inferior’dan gelir. - Lobus anterior’un arka kısımlarına (culmen), lobulus simplex’in ön yapraklarına, paramedian lobüle, prepyramidal fissüra’nın derinlerine projekte olur. - ipsilateral dağılım gösterir - Grup Ia lifleri ile gelen kas afferentlerini, cutaneöz reseptörlerden gelen eksteroseptif duyu impulsları taşır

58 Tr. reticulocerebellaris - Pedinculus cerebellaris inferior’dan gelir. - Nucleus reticularis lateralis (bulbus)’ten kaynaklanan lifler çapraz yapmadan lobus anterior ve paramedian lobule projekte olurlar. - Lifler çoğunlukla vermis cerebelli’de sonlanır. - Bu nükleus’un nucleus ruber, nucleus fastigii’den lifler almasından dolayı bu liflerin taktil impulsları ayarladığı kabul edilmektedir (cerebelloreticular feed back system). - Nucleus reticularis paramedianus (bulbus)’tan kaynaklanan liflerin büyük bölümü lobus anterior’un vermis parçasına, pyramis, uvula’ya ve nuclei fastigii’te projekte olurlar. - Bu liflerin büyük çoğunluğu çapraz yapmaz - Bu liflerin önemi kesin olarak bilinmemekle beraber cerebelloreticular feed back mekanizmasının bir parçası olduğu tahmin edilmektedir.

59 Tr. olivocerebellaris - Pedinculus cerebellaris inferior’un en büyük kısmını kaplar. - Kontralateral nucleus olivarius inferior’dan kaynaklanır ve cerebellum korteksinin tüm kısımlarına projekte olur. - nucleus olivarius inferior’un medial kısmı ve aksesuar nükleuslarından kaynaklanan lifler vermis’in tüm bölümlerine gider. - nucleus olivarius inferior’un lateral kısmı kaynaklanan lifler ise cerebellum hemisferlerine gider

60 Vermis cerebellum hemisferi

61 Nucleus olivarius inferior insanda iyi gelişmiş olan bir nükleustur Cerebellum’daki purkinje hücrelerinde sonlanan tırmanıcı liflere sahip olmasından dolayı eksitatör bir rolü olduğu açıktır.

62 Serebral korteks Frontal lob Parieatal lob Temporal lob Oksipital lob Tr. corticospinalis Lifler, Tr. corticospinalis’ten geçerek iki nucleus olivarius inferior’da sonlanır Nucleus olivarius accessorius dorsalis Nucleus olivarius inferior Nucleus olivarius accessorius medialis Tr. spinoolivaris Tr. spinolivaris ile gelen lifler inferior olivar kompleksin Nucleus olivarius accessorius dorsalis ve Nucleus olivarius accessorius medialis’inde sonlanır

63 Pedinculus cerebellaris superior Nucleus dentatus (Cerebellum)

64 periakuaduktal gri madde Nucleus ruber Tr. tegmentalis centralis Nucleus ruber ve periakuaduktal gri madde’den başlayan ve inferior olivar nükleus’ta sonlanan lifler Tr. tegmentalis centralis adı verilen yolu oluştururlar. Nucleus ruberden başlayan lifler inferior olivar nükleus’un dorsal kısmında, periakuaduktal gri madde’den başlayanlar ise ventral kısımda sonlanırlar.

65 Tr spinoolivaris ve Tr. olivocerebellaris, kısaca Tr spinoolivocerebellaris, pekçok yönden ile Tr. spinocerebellaris posterior’a benzer

66 Tr. pontocerebellaris - Pedinculus cerebellaris inferior’un en büyük kısmını kaplar. - Kontralateral nucleus olivarius inferior’dan kaynaklanır ve cerebellum korteksinin tüm kısımlarına projekte olur. - nucleus olivarius inferior’un medial kısmı ve aksesuar nükleuslarından kaynaklanan lifler vermis’in tüm bölümlerine gider. - nucleus olivarius inferior’un lateral kısmı kaynaklanan lifler ise cerebellum hemisferlerine gider

67 olivocerebellar fibers--distribute to the ENTIRE cerebellum cuneocerebellar fibers--distribute to the medial and intermediate zones dorsal spinocerebellar fibers--distribute to the medial and intermediate zones pontocerebellar fibers--distribute to the intermediate and lateral zones A.Those pontine grey neurons that project to the intermediate zone of the cerebellum receive their corticopontine input from the primary motor cortex (area 4). B. Those pontine grey neurons that project to the lateral zone of the cerebellum receive their corticopontine input from posterior parietal cortex (area 6). In comparison with the primary motor cortex, posterior parietal cortex is more involved in planning the motor act than in execution of the program. vestibulocerebellar fibers--(arise from the vestibular ganglion and nuclei) distribute primarily to the flocculonodular lobe

68

69

70

71 Bütün afferent lifler (bazı rubrocerebellar, vestibulocerebellar, olivocerebellar lifler hariç) cerebellum korteksinde sonlanırlar

72

73 CEREBELLUM’UN EFFERENT LİFLERİ

74 Cerebellum’un efferent liflerinin başlangıcı, cerebellar çekirdeklerdir. iki efferent sistem mevcuttur Nucleus dentatus, nucleus emboliformis, nucleus globosus’tan kaynaklanan efferent lifler en büyük serebellar efferent sistemi oluşturur.

75 Nucleus ruber fasciculus uncinatus pedinculus cerebellaris superior corpus juxtarestiforme Nuclei vestibulares formatio reticularis (bulbus, pons) orta hat

76

77

78

79

80

81 Tr. cerebellovestibularis - Lobus flocculonodularis klasik olarak vestibulocerebellum olarak kabul edilmesine rağmen uvulanın ve paraflocculus’un ventral bölümü de primer cerebellovestibular liflerin başlangıç yeridir. - Paraflocculus hariç tüm bu yerlerden kaynaklana lifler vestibuler nükleuslarda sonlanırlar. - Flocculus ve nodulus 4 vestibuler nükleus’a projekte olur - uvula, nucleus vestibularis superior, lateralis ve inferior’a projekte olur


"CEREBELLUM Levent SARIKCIOĞLU. Fossa cranii posterior’da bulunur Encephalon’da 2. büyük parçasıdır Rhombencephalon’un en büyük parçasıdır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları