Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

G ÜNDEMDEKI P ROJE A LANLARI Dr. N. Tunga Köroğlu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "G ÜNDEMDEKI P ROJE A LANLARI Dr. N. Tunga Köroğlu."— Sunum transkripti:

1 G ÜNDEMDEKI P ROJE A LANLARI Dr. N. Tunga Köroğlu

2 Türkiye ve Avrupa’da Araştırma fonlarının dağılımını belirleyen temel yapı

3 A VRUPA A RAŞTıRMA A LANı (E UROPEAN R ESEARCH A REA - ERA) Avrupa Araştırma Alanı fikri Avrupa’daki araştırma faaliyetlerinin 3 temel eksiklikten dolayı rekabet gücünü kaybettiği düşüncesinden çıkmıştır. Bunlar sırası ile: yetersiz fon kaynağı, araştırma faaliyetlerini teşvik edecek ve sonuçlarından yararlanılabilecek bir ortamdan yoksunluk, araştırma faaliyetlerinin bölünmüş yapısı ve buna paralel olarak kaynakların bölünmesi Avrupa Araştırma Alanı inisiyatifinin amaçları birbiriyle ilintili ve birbirini bütünleyen 3 farklı konsepti bir araya getirmektedir: işbirliğini artırmak, rekabeti güçlendirmek ve kaynakların daha iyi dağılımını sağlamak amacıyla bilginin, araştırmacıların ve teknolojinin serbest dolaşımı sağlanacaktır. Avrupa’daki araştırma faaliyetlerinin ve fonlamanın çok büyük bir bölümüne tekabül eden ulusal araştırma faaliyetleri ile politikalarının daha iyi koordinasyonu yoluyla Avrupa’nın araştırma yapısının yeniden yapılandırılması Sadece araştırma faaliyetlerini fonlayan değil ama aynı zamanda diğer AB ve ulusal politikaların ilgili bölümlerini dikkate alan bir Avrupa Araştırma Politikası’nın oluşturulması

4 4. ÇERÇEVE : 1994-1998 Enformasyon ve İletişim teknolojileri: Endüstriyel teknolojiler Çevre Çevre ve ilkim, Marine bilimleri ve teknolojileri Yaşam bilimleri ve teknolojileri Bioteknoloji Sağlık Tarım Etik Enerji Nükleer sektörde araştırma ve eğitim Ulaşım Hedefli sosyal ve ekonomik araştırmalar 3. ülkelerle ilişkiler ve uluslararsı organizasyonlar

5 5. ÇERÇEVE : 1999-2002 Yaşam kalitesi Kullanıcı dostu enformasyon toplumu Rekabet edebilir ve sürdürülebilir büyüme Enerji, çevre ve sürdürülebilir gelişme

6 6. ÇERÇEVE :2003-2006 Yaşam bilimleri ve sağlıkenformasyon teoplumu teknolojileri Nanoteknoloji ve ilişkili üretim teknolojileri Auronutikler ve uzay Besin kalitesi ve güvenliği Sürdürülebilir gelişme ve küresel değişim ve ekosistemler Bilgi toplumunda Yurtaş ve yönetişim Nükleer enerji (güvenlik temelli)

7 7. ÇERÇEVE :2007-20013 Sağlık Gıda, Tarım ve Biyoteknoloji Bilgi ve İletişim Teknolojileri Nanoteknoloji Enerji Çevre (İklim değişikliği dahil) Taşımacılık (Havacılık dahil) Sosyo Ekonomik ve Beşeri Bilimler Teknolojinin vb sosyal etkileri Eğitim Enformasyon ve medya Ekonomik etkileri ve araştırmalar Bölgesel gelişme/kalkınma İstihdam konuları Güvenlik Uzay

8 7. ÇERÇEVENİN KULLANİLİŞİ: SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTİRMALARİN ORANİ

9 AVRUPA’DA KENTSEL PROJE ALANLARİ: KETLERE VE SORUNLARİNA BİR BAKİŞ Kentleşme sürecine bakış: kentler göç değil, kentlerin yoğunlaşması ve enerji tüketen kitlelere dönüşme Enerji Çevre ve ulaşımı odak noktaya taşınıyor Göç: kırdan kente değil, diğer ülkelerden gelişmiş Avrupa (ve orta gelişmiş Avrupa) ülkelerine dış göç olgusu olarak dikkat çekiyor Ulusal politikalara ek olarak ve hatta daha güçlü olarak Yerel/kentsel çözümler gelişiyor Yoksulluk ve dışlanma: göreceli ve sosyal olarak dışlanmışlık temel odak noktası kentsel politikalarla mücadele ulusal politikaların yerine öne çıkıyor gelişmişlik ve sosyal kaynaşma ilişkin sorunlara çözümler temelde Sosyal innovasyon da aranıyor: kentsel refah ve yurttaş haklarının geliştirilmesi kentlerin makroformları: kentlerin yayılması ve sıçramalı gelişme yerine konsantre ve yeşil kentler öne geçiyor

10 A VRUPA ’ DA YÜRÜTÜLEN P ROJELER SOCIAL POLIS – kentler ve sosyal kaynaşma için sosyal platform PACT – Karbon geçişi için yollar GILDED – yönetişim, altyapı, yaşam tarzı dinamikleri ve enerji talebi: Avrupa karbon sonrası toplumları CHANCE2SUSTAIN – kentsel değişimler- Büyüyen ekonomilerde hızlı büyüyen kentler SUSTAINCITY – Avrupa’da Sürdürülebilir kentler PLACES – Bilimle bütünleşen şiehir ve yerel otoriteler için platform GEITONES – etnik arası toleransın üretilmesi ve Avrupa kentlerinde komuşluk ilişkilerinin geliştirilmesi PLUREL – kent çeperlerinin sürdürülebilir kent-kır ilişkisi

11 A VRUPA ’ DA YÜRÜTÜLEN P ROJELER SECOA – kıyı alanlarında çevresel kontrastlar için çözümler SUME – Avrupa için sürdürülebilir Kentsel metabolizma BRIDGE – Kentsel metabolizma için sürdürülebilir kentsel planlama karar desteği URBAN MATRIX – kentsel sürdürülebilirlik için güdümlü bilgi paylaşımı SUSTA INFO – AB ve UN-HABITAT için sürdürülebilir kalkınma amaçlı enformasyon sistemi MOVE TOGETHER – kentsel çevrede sürdürülebilir ulaşım için farkındalığın geliştirilmesi ve araştırmanın desteklenmesi SPREAD – sürdürülebilir yaşam tarzları için sosyal Platform ECTP – Avrupa inşaat teknolojisi platformu CIVITAS – şehir-direnç-sürdürülebilirlik URBAN NET – Avrupa’da kentsel sürdürülebilirlik için ERA-ağı

12 POLIS IÇIN KENTSEL PROJE BAŞLIKLARI : Kentsel kaynaşmaya ilişkin araştırma projelerinde temalar Büyük projeler: Küresel değişim, krizler ve fırsatlar ışığında Kentsel kaynaşma Kentsel bağlamda kaynaşmanın ve çeşitliliğin yönetimi Orta ve küçük projeler: kentsel sosyal kaynaşma ve çevre kentsel sosyal kaynaşmayı geliştirmek için çoklu bir ekonomik yaklaşımın geliştirilmesi kentsel sosyal kaynaşmaya karşıt sosyal dışlanma dinamikleri Avrupa kentlerinde kentsel regenerasyonu ve sosyal sonuçları Güneyde sosyal kaynaşmaya karşı tehditler: Latin America ve Africa

13 TEŞEKKÜR EDERİM


"G ÜNDEMDEKI P ROJE A LANLARI Dr. N. Tunga Köroğlu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları