Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Biyoloji Öğretmenlerine Proje Danışmanlığı Eğitim Çalıştayı 28 Ocak – 04 Şubat 2013 Antalya Antalya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Biyoloji Öğretmenlerine Proje Danışmanlığı Eğitim Çalıştayı 28 Ocak – 04 Şubat 2013 Antalya Antalya."— Sunum transkripti:

1 Biyoloji Öğretmenlerine Proje Danışmanlığı Eğitim Çalıştayı 28 Ocak – 04 Şubat 2013 Antalya Antalya

2

3 Proje Ekibi: Aydın DEMİR Hasan KARAGEÇİLİ Ramazan CEVİZLİ Danışman: Prof. Dr. Feray TURA KÖÇKAR

4 Projenin amacı Hipotez Giriş Yöntem Tartışma ve Sonuç Teşekkür Kaynaklar

5 Projenin amacı: Günlük hayatta immün sistemi güçlendirmek amaçlı tüketilen bazı taze meyve sularının antimikrobiyal etkilerini karşılaştırmalı olarak belirleyebilmek.

6 HİPOTEZ Meyveler her gün taze tüketildiğinde antimikrobiyal etki gösterebilir.

7 GİRİŞ  Kış mevsiminde ve öncesinde birçok uzman bol meyve tüketiminin gerekliliğini belirtir.  Meyve tüketimi, genel alışkanlık olarak üst solunum yolu enfeksiyonlarında artar.  Meyveler pazarlarda ve manavlarda en fazla satılan ürünlerden olur.  Bazıları bilinçsizce kullanılsa da pek çok bitki şifalı özelliklere sahiptir.

8 Modern tüketicinin doğal, taze, sağlıklı ve besleyici olarak hazırlanmış yiyeceklere karşı talebi artmış. Taze meyve ve sebze satan marketlerin sayısı geçmiş yirmi yıla oranla daha da fazlalaşmıştır.

9 Taze sıkılmış meyve suları, mevsim değişimlerinde üst solunum yolları enfeksiyonlarından korunmak için tüketilen içeceklerdir. Bu çalışmada yaygın olarak kullanılan bazı meyvelerin antibakteriyal etkileri incelenecektir.

10 Citrus sinensis (Portakal) Farklı parçalarının antibakteriyal aktiviteye sahip olduğu gösterilmiştir. İki çalışmada uçucu yağların farklı G (+) ve G (-) bakterilerde büyümeyi engellediği bulunmuştur.

11 Citrus aurantium(Turunç) Turunç yağı bileşiklerinin gıda kaynaklı patojenlere karşı antimikrobiyal aktivite gösterdiği bulunmuştur Turunç ekstraktının E. coli ve S. aureus büyümesini engellediği gösterilmiştir

12 Ananas comosus (Ananas) Hidroalkolik ekstraktı M. tuberculosis, üzerine test edilmiştir. Bakterisidal etki tespit edilememiştir. Ananasta bulunan bromelain enzimi ile tedavide antibiotik emilimin arttığı gösterildi.

13 Actinidia chinensis (Kivi) Kivi, asma benzeri odunsu, tırmanıcı bir bitki türüdür. Kivi’nin lapa, kabuk ve çekirdek ekstraktlarının Gram + ve Gram – bakteriler üzerine bakteriostatik etkileri olduğu gösterilmiştir.

14 Punica granatum (Nar) Nar Hint tıbbında antibakteriyal, anti- enflamatuvar olarak kullanılmaktadır. Pek çok çalışmada nar özütlerinin farklı bakteri çeşidinin büyümesine engel olduğu tespit edildi.

15 Cydonia oblonga (Ayva) Meyvelerinde tanen, şeker, pektin, elma asidi ve C vitamini vardır. Gargara halinde boğaz hastalıklarında kullanılmaktadır. Ayva meyvesi dahilen kabız olarak etkilidir.

16 Purunus sp. (Erik) Yiyeceklerin raf ömrünün artmasında ve patojenik mikroorganizmaların büyümesini inhibe etmesinde önemlidirler. Antimikrobiyel etki mekanizması üzerine gıdanın pH’sı da önemlidir

17 Malus domestica (Elma) Araştırmalar, prostat ve akciğer kanseri riskini azalttığını göstermiştir. Kanser riskini ve DNA hasarını azaltan değerli antioksidanlar içermektedir

18 Pyrus sp. Armut İnhibisyon zonları standart antibiyotiklerden düşüktür. Pyrus sp. test edilen tüm bakterilere karşı belli derecelerde aktivite göstermiştir.

19  Bu çalışmada antimikrobiyal özellikleri olduğu düşünülen meyveler kullanıldı.  Meyveler Akdeniz bölgesinde yetişen ayva, portakal, elma, armut, kivi, nar, turunç, erik, ananas gibi meyvelerden seçildi.  Meyvelerin suları insanların kendi yaşamlarında kullandığı yöntemlerle elde edildi.

20  İmmün sistemin güçlendirilmesinde yararlılığı olduğu düşünülen meyveler disk difüzyon yöntemi kullanılarak test edildi.  İki ayrı bakteri (E. coli ve S. aureus) model alınarak meyve sularının antimikrobiyal etkisi gözlendi.

21 YÖNTEM Meyve Örnekleri, örneklerin temini ve meyve sularının hazırlanması Meyve sularının pH’nın ölçümü Mikroorganizmalar ve temini Kağıt disklerin oluşturulması ve sterilizasyonu Antimikrobiyal Aktivite Çalışmaları

22 Mikroorganizmaların temini Çalışmalarımızda kullanılan mikroorganizmalardan Escherichia coli ATCC 25922 Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Mikrobiyoloji Laboratuarı, Staphylococcus aureus ATCC 29213, Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Mikrobiyoloji Laboratuarı kültür koleksiyonundan temin edilmiştir.

23 Meyve Örnekleri, temini ve meyve sularının hazırlanması Araştırmada kullanılan meyveler yakın manavlardan ve Porto Bello Hotel mutfağından temin edilmiştir.

24 Ananas, portakal, turunç, nar kabukları soyulduktan sonra, Ayva, armut, kivi, elma, erik ise kabuklarıyla beraber ayrı ayrı katı meyve sıkacağından geçirilerek suları elde edildi.

25 Meyve suları isim yazılmış cam bardaklara konuldu. Üzeri streç filmle kapatıldı.

26 Meyveler bunun dışında hiçbir işleme tabii tutulmadan doğal halleriyle kullanıldı.

27 Kağıt disklerin oluşturulması ve sterilizasyonu: Kurutma kağıdından delgeç yardımıyla 5 mm çapında diskler oluşturuldu.

28 Oluşturulan diskler petri kabına konularak UV altında 20 dakika sterilizasyona tabii tutuldu

29 Meyve sularının pH’larının ölçülmesi: Meyve sularının pH’ları pH striplerle ölçüldü.

30 Antimikrobiyal Aktivite Çalışmaları: Hazırlanan meyve sularının antimikrobiyal etkisinin belirlenmesinde disk difüzyon yöntemi kullanıldı.

31 Mikroorganizmalar besi yerlerine eküvyonlu çubukla ekilirken kontaminasyonu engellemek amacıyla mum alevine yakın çalışıldı.

32 Antimikrobiyal Aktivite Çalışmaları: Test mikroorganizmalarının ekiminin yapıldığı kültür ortamlarının her biri için iki farklı meyve suyu için kullanıldı.

33 Meyve suları steril disklere emdirildikten sonra pens yardımıyla besi yerlerinin üç farklı noktasına yerleştirildi.

34 Pensler, bu işlem öncesinde %70’lik alkole batırılıp, alevde yakılarak steril edildi.

35 Kültür ortamları 37°C de uygun ortamda 24 saat inkübe edildi.

36 İnkübasyon süresi sonunda kültür ortamında oluşan inhibisyon zon çapları parlak ışık altında milimetrik cetvel yardımıyla ölçüldü.

37 SONUÇLAR VE TARTIŞMA Taze sıkılmış meyve suları özellikle kış aylarında üst solunum enfeksiyonlarında yaygın olarak kullanılır. Taze sıkılmış meyve sularının içermiş olduğu vitamin ve mineraller nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinmektedir. Çalışmada bazı taze sıkılmış meyve sularının iki farklı bakteri suşu üzerindeki etkileri disk difüzyon yöntemiyle belirlendi.

38 Seçilen bakterilerin bir tanesi gram negatif model (E. coli), diğeri ise gram pozitif modeldir(S. aureus). Özellikle S. aureus seçilmesinin nedeni bu bakterinin üst solunum yolu enfeksiyonuna neden olmasıdır.

39 Çalışmada meyve sularının pH seviyeleri de değerlendirilmiş, elde edilen sonuçlar karşılaştırılmalı analiz edilmiştir.

40

41 İnkübasyon sonrasında oluşan inhibisyon zon çapları her bir meyve suyu ve mikroorganizma için ayrı ayrı ölçüldü. Her bir meyve suyu, her bakteri için üç tekerrürlü olacak şekilde çalışıldı. Bu üç değerin ortalaması alındı.

42 Meyve sularının pH’ları, E. coli ve S. aureus ekilmiş besiyerinde meyve sularının oluşturdukları inhibisyon zon çapları

43 E. coli ve S. aureus ekilmiş besiyerinde meyve sularının oluşturdukları inhibisyon zon çaplarının karşılaştırmalı gösterimi

44 Kivi çalışmamızda en etkili meyve suyu olarak tespit edilmiştir. Basil ve ark. (1997) kivinin farklı ekstratlarını kullanarak G (+) ve G (–) bakteriler üzerine üremelerini durdurucu etki yaptığını gözlediler.

45 Voravuthikunchai ve ark. (2005) pek çok in vitro çalışmada nar ekstraktlarının farklı bakteri çeşidinin büyümesine engel olduğunu tespit ettiler. Test edilen ekstraktların çoğu organik çözücü ekstraksiyonu ile elde edildi.

46 Portakal, erik, ananas, elma ve ayvanın antimikrobiyal etkileri kullandığımız bakteriler üzerinde saptanmamıştır. Prabuseenivasan S (2006) Portakal (Citrus sinensis)’ın farklı parçalarının antibakteriyal aktiviteye sahip olduğunu, Staphylococcus aureus ve E. Coli de büyümeyi engellediğini bulmuştur.

47 Malaviya A. (2011) Elma (Malus domestica) nın alkol ekstraktının S. aures’a karşı antimikrobiyal etkisinin az olduğunu tespit etmişlerdir. Antimikrobiyal özellikleri olduğu gözlenen meyvelerin günlük tüketim şekliyle bazı hastalıklardan koruyabileceği düşünülmektedir.

48 Bu çalışmanın yapılacak başka çalışmalarla desteklenmesi, Meyvelerin muhteviyatında bulunan bileşiklerin sindirim sistemi ortamı modelinde açığa çıkarılması önerilebilir. Saf eldelerinin insanda bulunan mikrobik besiyerleri modellerinde test edilmesi ile daha ileri bilgiler elde edilebilecektir. Sağlıklı bir yaşam, dengeli bir beslenme için meyve tüketiminin uygun miktarda yapılması önerilebilir.

49 TEŞEKKÜRLER Projeyi yürüten Sayın Prof. Dr. Semra MİRİCİ’ye, İletişimi sağlayan Yrd. Dç. Dr. Memduh Sami TANER’e Çalışmalarımızda yardımcı olan Danışmanımız Sayın Prof. Dr. Feray Tura KÖÇKAR’a AHENK ve yarıtıcılık çalışmalarından dolayı Sayın Öğr. Gör. Tülin TÜMTÜRK’e Görevli tüm hocalarımıza Fon sağlayan Tübitak’a, Bu projede beraber çalıştığımız arkadaşlarımıza; Grup beş çayına Yardımcı olan tüm genç çalışan arkadaşlara teşekkür ederiz.

50 Kaynaklar: Basile A, Vuotto M.L, Violante U, Sorbo S, Martone G, Castaldo-C.R. Antibacterial activity in Actinidia chinensis, Feijoa sellowiana and Aberia caffra. International Journal of Antimicrobial Agents 8 (1997) 199–203. Cevallos-C B.A, Byrne D, Okie W.R, Cisneros-Z.L. Selecting new peach and plum genotypes rich in phenolic compounds and enhanced functional properties. Food Chemistry 96 (2006) 273–280 Dağcı E.K, Dığrak M. Bazı Meyve Ekstraktlarının Antibakteriyal ve Antifungal Aktiviteleri KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 8(2)-2005 KSU.

51 Güven K, Yücel E, Çetintaş F. Antimicrobial Activities of Fruits of Crataegus and Pyrus Species. Pharmaceutical Biology 44 (2006) 79–83 Malaviya A, Mishra N. Antimicrobial activity of tropical fruits. An International Journal, 3 (2011) 1-4. Melendez P. A, Capriles V.A. Antibacterial properties of tropical plants from Puerto Rico. Phytomedicine 13 (2006) 272–276. Nannapaneni R, Chalova V.I, Crandall P.G, Ricke S.C, Johnson M.G, O'Bryan C.A. International Journal of Food Microbiology 129 (2009) 43–49

52 Oliveira D.G, Prince K.A, Higuchi C.T, Santos A.C. B, Lopes L.M.X, Simoes M.J.S, Leite C.Q.F. Antimycobacterial activity of some Brazilian indigenous medicinal drinks. Revista de Ciencias Farmaceuticas Basica e Aplicada 28 (2007) 165–169. Prabuseenivasan S, Jayakumar M, Ignacimuthu S. In vitro antibacterial activity of some plant essential oils. BMC Complementary Alternative Medicine 6 (2006) 39. Ryan R.E. A double-blind clinical evaluation of bromelains in the treatment of acute sinusitis. Headache 7 (1967) 13– 17.

53 Xiao Z, Luo Y, LuoY, Wang Q. Combined effects of sodium chlorite dip treatment and chitosan coatings on the quality of fresh-cut d’Anjou pears Postharvest Biology and Technology 62 (2011) 319–326. www.vikipedi.org Voravuthikunchai S. P, Sririrak T, Limsuwan S, Supawita T, Iida T, Honda T. Inhibitory effects of active compounds from Punica granatum pericarp on verocytotoxin production by enterohemorrhagic Escherichia coli O157:H7. Journal of Health Science 51 (2005), 590–596.


"Biyoloji Öğretmenlerine Proje Danışmanlığı Eğitim Çalıştayı 28 Ocak – 04 Şubat 2013 Antalya Antalya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları