Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İş Kazalarının Oluş Nedenleri Nelerdir?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İş Kazalarının Oluş Nedenleri Nelerdir?"— Sunum transkripti:

1 İş Kazalarının Oluş Nedenleri Nelerdir?
Yapılan bilimsel değerlendirmeler sonucunda; iş kazalarının nedenleri genel olarak dört gurupta toplanmıştır: Malzeme (kullanılan madde), Makine ve teçhizat, Çevre, İnsan. 1 1

2 1-Malzeme (Kullanılan madde):
Malzemenin kimyasal, fiziksel, atomistik özellikleri, Kullanılan maddenin yapısına uygun üretim sisteminin seçilmemiş olması. 2 2

3 2-Makine ve Teçhizat: Malzeme yorgunluğu,
Yeterli koruyucu tedbirlerin alınmaması, İşe uygun olmayan araç-gereç seçimi ve yanlış kullanım. 3 3

4 3-Çevre: Sıcaklık, nem, aydınlanma, gürültü gibi fiziksel etkiler,
Çalışma şartlarının sağlıksız olması, Mekanik etkiler. 4 4

5 Eğitim ve bilgi eksikliği, Dalgınlık, dikkatsizlik,
4-İnsan: Eğitim ve bilgi eksikliği, Dalgınlık, dikkatsizlik, İlgisizlik, düzensizlik, Bedenin işe uyumsuzluğu, İş yoğunluğu, Aile düzeni, Kişinin fiziksel ve ruhsal yapısına uymayan iş. Beslenme yetersizliği, vb. 5 5

6 Yukarıda sayılan faktörler incelendiğinde iş kazalarının sebebinin, genellikle kazadan hemen önceki hal ve hareketlere bağlı olduğu görülür. Bu sebeple, genel anlamda iş kazalarının nedeni; emniyetsiz durumlar veya emniyetsiz hareketlerdir diyebiliriz. 6 6

7 İş Kazalarına Karşı Alınabilecek Tedbirler
Öncelikle, işveren iş güvenliği ile ilgili koruyu malzemeleri temin etmelidir. İş ve işyeri güvenliği konusunda belirli aralıklarla eğitim çalışmaları yapılmalıdır. Çalışanlar, yaptıkları iş ve tehlikeleri konusunda bilgilendirilmelidir. İşe alınan yeni işçiye, işiyle ilgili bilgiler verilmeli, işçi bir süre usta nezaretinde çalıştırılarak işe alıştırılmalıdır. 7 7

8 İşçiye, çalıştığı makine ve kullandığı malzemelerin özellikleri, ortaya çıkabilecek tehlikeler öğretilmeli ve bu tehlikelerden korunma yöntemleri anlatılmalıdır. Unutulmamalıdır ki iş kazalarının sebeplerinden biri de bilgi eksikliğidir. İşveren, işçilerin iş güvenliği kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etmeli ve uymaları için gerekli tedbirleri almalıdır. 8 8

9 İnşaat sektörünün özellikleri
İnşaat işleri genelde kısa süreli olup, çok dinamiktir. Şantiyeler sürekli değil, geçicidir. Üretim genelde yinelenemez nitelikte olup, çalışma koşulları işyerine göre değişmektedir. İnşaat sektöründe branşlaşma çok fazla olup, her birinin kendine özgü riskleri vardır. İnşaat işyerlerinde birden fazla taşeron çalışmaktadır.”

10 İnşaat sektöründeki başlıca TEHLİKELER
Yüksekten düşme Araç kazaları Elektrik çarpması Kazı sırasında yaralanma Düşen nesnelerin çarpması Ağır malzeme kaldırılması sonucu sırt ağrıları Tehlikeli maddelerle temas Gürültüden dolayı işitme kaybı

11 Yüksekten Düşme İnşaat sektöründe YÜKSEKTEN DÜŞME en sık rastlanan ölümlü kaza nedenidir. Bu durum: Korkuluksuz iskele ya da platformlarda çalışmak, Doğru takılmış bir emniyet kemeri kullanmamak, Kırılgan çatılarda çalışmak, Bakımı, yerleşimi ya da emniyet koşulları yeterince sağlanmamış merdivenlerden kaynaklanmaktadır.

12 Güvenli merdiven!!!!!

13 TAŞIMA ARAÇLARI İnşaat sektöründe ölümlü kaza nedenlerinde yüksekten düşmeyi taşıma araçları ile yapılan kazalar takip etmektedir. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi-Eurostat‘a göre, üç ölümcül kazadan biri taşıma araçları ile çalışırken oluşan kazalardır.

14 KAZI Kazı çalışmaları da yüksek risk taşıyan çalışmalardır.Bu nedenle oluşan ve ciddi yaralanmalara veya ölümlere neden olan kazaları önlemek için; kazı işi ile ilgili uygun planlama yapılmalı, uygulanmalı, yönetilmeli ve denetlenmelidir.

15 Kazıda alınan tedbir!!!!!!

16 İskelede Yan Cepheler Çalışma platformları, geçitler ve iskele platformlarında yüksekten düşmeler (yan cepheler dahil) özellikle yeterli yükseklikte sağlam korkuluklarla veya aynı korumayı sağlayabilen başka yollarla önlenecektir. Korkuluklarda en az; bir trabzan, orta seviyesinde bir ara korkuluk ve tabanında eteklik bulunacaktır. (YİSGY: 11 Ek IV- Bölüm II 5/6)

17 İSKELEDE YAN CEPHE

18 İskelede Platformlar Çalışma platformları, geçitler ve iskele platformları, kişileri düşmekten ve düşen cisimlerden koruyacak şekilde yapılacak, boyutlandırılacak, kullanılacak ve muhafaza edilecektir. Platformlar; - çalışan işçi sayısı, - üzerlerinde bulunabilecek maksimum ağırlık ve bu ağırlığın dağılımı, - maruz kalabileceği dış etkiler, göz önüne alınarak yeterli sağlamlık ve dayanıklılıkta olacaktır (YİSGY: 11 Ek IV- Bölüm II 6)

19 TEK KALAS ÜZERİNDE ÇALIŞMA

20 İŞE UYGUN OLMAYAN PLATFORM

21 KORKULUKLAR Yüksekten düşmeler, özellikle yeterli yükseklikte sağlam korkuluklarla veya aynı korumayı sağlayabilen başka yollarla önlenecektir. Korkuluklarda en az; bir trabzan, orta seviyesinde bir ara korkuluk ve tabanında eteklik bulunacaktır. Yüksekte çalışmalar ancak uygun ekipmanlarla veya korkuluklar, platformlar, güvenlik ağları gibi toplu koruma araçları kullanılarak yapılacaktır. ( YİSGY: 11 Ek IV- Bölüm II 6 )

22 SÜREKLİ OLMAYAN EK TEHLİKE YARATAN KORKULUKLAR

23 AMACINA UYGUN OLMAYAN KORKULUKLAR

24 Kimyasalların Depolanması
İşyerlerindeki yanıcı kimyasal ve oksi-gaz tüpler; Mümkün olduğu kadar az miktarda, Ayrı binalarda veya bölmelerde, Isı kaynakları ve araç çarpması riskinden uzak, Devrilmesine karşı önlem alınmış, şekilde depolanacaktır. ( PARPAT Madde: 76, 100 )

25 DAĞINIK VAZİYETTE OKSİ-GAZ TÜPLERİ

26 MALZEME DÜŞMESİ Teknik olarak mümkün olduğunda işçiler düşen cisimlere karşı toplu olarak korunacaktır. Malzeme ve ekipman, yıkılma ve devrilmeleri önlenecek şekilde istiflenecek veya depolanacaktır. Gerekli yerlerde tehlikeli bölgelere girişler önlenecek veya kapalı geçitler yapılacaktır. (YİSGY: 11 Ek IV- Bölüm II 4. )

27 İNŞAAT GİRİŞLERİNDE MALZEME DÜŞMESİNE KARŞI ÖNLEM YOK

28 İNŞAAT GİRİŞLERİNDE MALZEME DÜŞMESİNE KARŞI ALINAN ÖNLEM

29 ÖNLEM Yapı alanındaki uygun sağlık ve güvenlik şartlarının sürdürülmesi için kendi adına çalışanlar İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin ilgili maddelerine uyacaklardır. (YİSGY: 12. )

30 GÖTÜRÜ USULÜ KALDIRMA İŞİ YAPAN VİNÇ İÇİN GEREKLİ TEDBİRLER ALDIRILMAMIŞ, SAĞLAM ZEMİN ÜZERİNE KURULMAMIŞ AYAKLAR, FARLAR YOK

31

32

33

34

35

36

37

38


"İş Kazalarının Oluş Nedenleri Nelerdir?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları