Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜMCE (CÜMLE) Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir haberi, bir isteği bildiren sözcük ya da sözcük dizilerine tümce (cümle) denir. G öçmen kuşlar yurdumuzdan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜMCE (CÜMLE) Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir haberi, bir isteği bildiren sözcük ya da sözcük dizilerine tümce (cümle) denir. G öçmen kuşlar yurdumuzdan."— Sunum transkripti:

1 TÜMCE (CÜMLE) Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir haberi, bir isteği bildiren sözcük ya da sözcük dizilerine tümce (cümle) denir. G öçmen kuşlar yurdumuzdan ayrılıyorlar. (Söz dizisi, bir haber bildiriyor.) Y üksek yerlere yağmur yağıyor. (Söz dizisi, bir durum bildiriyor?) Kırmızı ışıkta geçilmez. (Söz dizisi, bir düşünce bildiriyor.) ““ Babam eve” söz dizisi bir tümce değildir. Çünkü bir duyguyu, bir düşünceyi, bir haberi, bir isteği tam olarak anlatmıyor.

2 Sözcük Çeşitleri Sözcük çeşitlerini iki yönden inceleyeceğiz: 1.Anlamlarına Göre 2.Yapılarına Göre 1. Anlamlarına Göre Sözcükler A. Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler: Yazılış ve okunuşları farklı olan, fakat aynı ya da yakın anlama gelen sözcüklere, eş anlamlı (anlamdaş) sözcükler denir. B en düşünde seni gördüm. B en rüyamda seni gördüm. (Bu iki cümlede geçen koyu renkle yazılı sözcükler eş anlamlı sözcüklerdir.)

3 B. Karşıt (Zıt) Anlamlı Sözcükler Anlamları birbirinin karşıtı olan sözcüklere karşıt (zıt) anlamlı sözcükler denir. BB izim evimiz küçük. BB izim evimiz büyük. B u önlüğüm eski. B u önlüğüm yeni. Yukarıdaki cümlelerde geçen koyu renkle yazılı sözcükler karşıt anlamlı sözcüklerdir.

4 2. Yapılarına göre sözcükler: Üçe ayrılır. A. BASİT SÖZCÜKLER Kök durumundaki bütün sözcüklere, basit sözcük denir. D emirci demir – ci Y olcu yol – cu Bir sözcüğün sonundaki eki attığımızda geriye kalan anlamlı kısmı köktür.

5 E klendiği sözcüklerden yeni sözcükler türeten eklere yapım ekleri denir. Demir: Sert, dayanıklı metal. Demirci: Demir satan, demir eşya yapan kişi. E klendikleri sözcüklerin anlamını değiştirmeyen ekler çekim ekleridir. “Babam eve gidiyordu.” Cümlesindeki ev sözcüğüne eklenen -e çekim eki, cümleyi anlamlı duruma getirmiştir.

6 B. TÜREMİŞ SÖZCÜKLER S ucu, su dağıtmaktan yorgun düşmüştü. (su + cu) A li, suluktaki suyu çiçeklere döktü. (su + luk) Y az sıcağında susuz kaldık. (su + suz) M anav, “sulu ayvalarım var.” diye bağırıyordu. (su + lu) Örnekte görüldüğü gibi –cu, -luk, -suz, -lu ekleri su sözcüğüne yeni anlamlar kazandırmıştır. SS özcüklerden yeni sözcük türeten bu tür eklere yapım ekleri denir. BB öyle eklerle türemiş olan yeni sözcüklere ise türemiş sözcük denir.

7 C. BİRLEŞİK SÖZCÜKLER BB irden çok sözcüğün birleşip kaynaşmasıyla oluşan tek ve bir anlam veren sözcüklere birleşik sözcük denir. G alatasaray (galata + saray) B eşiktaş (beşik + taş) F enerbahçe (fener + bahçe)


"TÜMCE (CÜMLE) Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir haberi, bir isteği bildiren sözcük ya da sözcük dizilerine tümce (cümle) denir. G öçmen kuşlar yurdumuzdan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları