Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLİM:İnsanlar yaşadığı doğal çevreyi her dönemde kendi ihtiyaçlarına göre düzenlemeye çalışmıştır.Bunun için öncelikle doğanın yasalarını araştırmıştır.bu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLİM:İnsanlar yaşadığı doğal çevreyi her dönemde kendi ihtiyaçlarına göre düzenlemeye çalışmıştır.Bunun için öncelikle doğanın yasalarını araştırmıştır.bu."— Sunum transkripti:

1

2

3 BİLİM:İnsanlar yaşadığı doğal çevreyi her dönemde kendi ihtiyaçlarına göre düzenlemeye çalışmıştır.Bunun için öncelikle doğanın yasalarını araştırmıştır.bu çaba bilimleri ortaya çıkarmıştır. Bilim, evreni ve evrende olup bitenleri konu alan deney ve gözlemlere dayanılarak üretilen sistemli bilgiler bütünüdür.

4 Düşünce ve Bilim Mirasının Oluşumu İNSANLIĞIN DÜŞÜNCE MİRASI:İlk insanların korkuları ve gerkesinimleri onu düşünmeye yöneltmiştir. Doğayı gözlemek, çevresinde olup bitenleri anlamaya çalışmak olaylar arasında ilişki kurmak, insan düşüncesini geliştirmiştir. Yazılı anlatımın gelişmesiyle birlikte düşüncenin gelecek kuşaklara aktarılması da kolaylaşmıştır.

5 YAZI:Yazı düşüncelerin bir takım işaretlerle anlatılmak istenmesinden kaynaklanmıştır ve insanlığın en önemli buluşlarından biridir.Bilinen ilk yazı Sümerlilere aittir.Sümerliler ilk olarak düşüncelerini resimlerle anlatmışlar, zamanla bu resimleri çizgilerle göstermiştir.bir diğer eski yazı mısırlıların icadı olan Hiyeroglif yazısıdır. Hiyeroglif; resim yazısıdır

6

7 Yine MÖ.3.yüzyılda yaşamış olan Aristorkos güneş merkezli astronomi düşüncesiyle;Arşimet, suyun kaldırma gücüyle ilgili yasasıyla, yüzlerce yıl sonrasına ışık tuttular. MÖ.5. yüzyılda Anadolu’da yaşamış olan Hipokrat, tıp biliminin kurucusu oldu.

8 YENİ ÇAĞ BULUŞLARINDA AVRUPADAKİ TEKNOLOJİK GELİŞMELER 15. yy. itibaren Avrupa’da bilim ve teknolojide önemli gelişmeler oldu. Avrupa’nın sosyal, siyasal ve ekonomik yapısını gelişmelerin başında ; -barutun ateşli silahlarda kullanılması -barutun ateşli silahlarda kullanılması -matbaanın icadı ve kağıt üretimi, -matbaanın icadı ve kağıt üretimi, -pusula -pusula

9

10 Matbaapusula

11 Barut önceden Çinliler tarafından kullanılıyordu.daha sonra Türkler,Araplar tarafından kullanılan barut haçlı seferleri sırasında Avrupalılar tarafından öğrenildi ve 15. yy.de çok etkili bir silah durumuna geldi Orta çağda Çinliler ilkel bir baskı tekniğini kullanıyorlar ipek ve pamuktan kağıt elde ediyorlardı.1450de Jan Gutenberg adlı bir alman. Modern matbaa icat etti. Matbaanın yanı sıra avrupada selülozdan kağıt geçimine geçildi.böylece kağıt çok daha ucuza mal edildi.

12 Avrupalılar orta çağda sadece Akdeniz kıyılarında denizcilik yapabiliyordu. Buna karşılık Müslüman denizciler pusula kullanarak, güneydoğu Asya’nın mallarını Hint okyanusu üzerinden Akdeniz kıyılarına taşıyabiliyorlardı. 15. yy.de Avrupalılar doğudan öğrendikleri pusulayı geliştirerek büyük sefere çıkabilme olanağı buldular.


"BİLİM:İnsanlar yaşadığı doğal çevreyi her dönemde kendi ihtiyaçlarına göre düzenlemeye çalışmıştır.Bunun için öncelikle doğanın yasalarını araştırmıştır.bu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları