Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UZAKTAN EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UZAKTAN EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME"— Sunum transkripti:

1 UZAKTAN EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

2 1:  Ölçme ve Değerlendirmenin Eğitimdeki Yeri ve Önemi
2:  Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 3:  Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri 4:  Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmenin Olumlu-Olumsuz Etkileri 5:  Uzaktan Eğitimde Sınavların Uygulanması a Sınavda Kullanılan Modüller b.       Sınav Sorularının Oluşturulması c.       Sınav Sınanması d.       Sınav Uygulaması e Sınavın Değerlendirmesi 6:  Uzaktan Eğitimde Sınav Uygulama Yöntemlerinin Belirlenmesi 7:  Uzaktan Eğitim Sistemindeki Kullanıcılar 8:  Uzaktan Eğitim Sisteminde Bulunması Gereken Özellikler

3 ÖLÇME Ölçme belli varlık veya olayların çeşitli özelliklere sahip olup olmadığının, sahipse sahip oluş derecesinin gözlenip, gözlem sonuçlarının sayısal sembollerle ifade edilmesidir. Doğrudan ve dolaylı olmak üzere ikiye ayrılır.

4 1) Doğrudan ölçme Ölçülecek nitelik ve ölçmede kullanılan aracın niteliği aynı ise bu doğrudan ölçme olur. Örneğin boy ölçümü yapmak için metre kullanırız.

5 2) Dolaylı ölçme Ölçülecek nitelik ve ölçmede kullanılan aracın niteliği birbirinden farklı ise bu dolaylı ölçme olur. Örneğin zeka ölçümü gibi.

6 ÖLÇME TÜRLERİ 1) Sınıflandırma Ölçekleri 2) Sıralama Ölçekleri
3) Eşit Aralıklı Ölçekler 4) Oranlı Ölçekler ‘dir.

7 Sınıflama Ölçekleri Nesneleri belli bir özelliğe sahip oluş derecesine göre sıralayan ölçek türüdür. Bu ölçekle nesneler en büyükten en küçüğe, en ağırdan en hafife veya tersi işlemleri yapılır. Örneğin büyük-küçük , kısa-uzun gibi.

8 Sıralama ölçekleri : Varlıkları belli bir yönden birbirine benzeyip benzemediğine göre gruplara ayırmaktır. Örneğin insanları cinsiyete göre ayırmak kadın-erkek gibi, yaş gruplarına ayırmak çocuk-genç-yaşlı gibi.

9 Eşit Aralıklı Ölçekler
Birçok nesnenin belirli bir başlangıç noktasına ve belli bir özelliğe sahip oluş derecesine açısından belli eşit aralıklarla ele alınmasıdır. Örneğin sınav notunda 50’nin altının kalması üzerinin geçmesi gibi.

10 Oranlı Ölçekler Ölçülen özelliğin başlangıç noktası gerçek sıfırsa ve birimleri arasında eşitlik söz konusu ise bu tür ölçeklere oranlı ölçek denir.

11 DEĞERLENDİRME Ölçme sonuçlarını bir ölçek ile karşılaştırarak , ölçülen nitelik hakkında karara varılmasıdır.

12 DEĞERLENDİRME TÜRLERİ
Değerlendirme sürecinde kullanılan ölçüte göre değerlendirme amaca göre ve ölçüte göre değerlendirme olmak üzere ikiye ayrılır.

13 Ölçüte Göre Değerlendirme
Mutlak değerlendirme :İlgili dersin kazanımları göz önünde bulundurarak öğrencinin bu kazanımlardan ne kadarını aldığını ölçmek için kullanılır. Bağıl değerlendirme : Her bir öğrenciye not verme, sınıftaki öğrencilerin başarı ortalamasını ölçme amaçlı kullanılır.

14 Amaca Göre Değerlendirme
Tanıma Yerleştirme : Eğitim sürecinin en başında, süreç öncesinde öğrencilerin hazır bulunuşlukların belirlenmesinde yardımcı olur Düzey Belirleyici Değerlendirme : Öğrencilerin öğrenme düzeylerinin belirlenmesinde kullanılır. Biçimlendirici Değerlendirme : Öğrenme eksikliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılır.

15 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN EĞİTİMDEKİ ROLÜ
Eğitimle kazandırılmak istenen davranışların istenilen düzeyde öğrenilmiş olup olmadığına karar vermek ölçme ve değerlendirme yapılır. Kişilerin istendik davranışlara erişmiş olduklarını anlayabilmek için geçerli olan bir ölçme ve değerlendirme yapılması gerek ki istendik davranışların kişide oluşup oluşmadığını anlamalıyız.

16 UZAKTAN EĞİTİMDE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
Geleneksel Değerlendirme Yöntemleri Alternatif Değerlendirme Yöntemleri

17 Geleneksel Değerlendirme Yöntemleri
Sözlü Sınavlar Yazılı Sınavlar Çoktan Seçmeli Sınavlar Kısa Cevaplı Sınavlar Boşluk Doldurma Sınavları Doğru-Yanlış Sınavları Eşleştirme Testleri

18 Alternatif Değerlendirme Yöntemleri
Otantik Değerlendirme Portfolyo Değerlendirme Performans Değerlendirme Proje Değerlendirme Kavram Haritaları Yapılandırılmış Grid Tanılayıcı Dallanmış Ağaç Öz Değerlendirme Akran Değerlendirmesi Açık Kitap

19 Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmenin Olumlu-Olumsuz Etkileri
Olumlu Yönleri: Hız (hazırlama , uygulama ve değerlendirme) Grafik ses ve görüntü desteği : Görsel ve işitsel materyallerle öğrenme desteklenir. Tutarlı test yapma imkanı Anında geri bildirim alabilme : Soru bankası oluşturma ve devamlı geliştirme imkanı Zaman ve mekan dan bağımsız bir şekilde her yerde sınava Tekrar olanağı Erişim kolaylığı Çok sayıda kişi ile aynı anda uygulamayabilme

20 Olumsuz Yönleri : Güvenlik Erişim olanakları Haberleşmede tutarsızlık Bağlantı hızının düşük olması : Uygulama gerektiren sınavları ölçememe

21 Uzaktan Eğitimde Sınavların Uygulanması
Sınavda Kullanılan Modüller Soru Bankası Modülü . Sınav Hazırlama Modülü Erişim İşlemleri Modülü Soru ve Madde Analizleri Modülü Cevap analizleri Modülü

22 Sınav Sorularının Oluşturulmasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
Sınavın arka planında karmaşık resimlerden kaçınma ve ikiden fazla rengin kullanılmaması. Sayfa görüntüsünün çözünürlüğü yüksek tutulmamalı ortalama bir değer olmalıdır. Font ve renk seçimlerinde dikkatli olunmalıdır. Sorular mümkün oldukça gruplandırılmış bir şekilde sunulmalıdır. Sınav başlamadan önce gerekli açıklamalar yapılmalıdır. Kullanıcı kodu ve şifre gibi kullanıcıyı doğrulayacak bilgiler olmalıdır.

23 Sınav Sorularının Oluşturulması
Her bir sorunun seçenekleri ve yanıtları sistemin veri tabanında tutulur. Sorular dışarıdan oluşturabileceği gibi sistem üzerinden de oluşturulabilir. Oluşturulan veya dışarıdan alınan sorular sistemin soru bankasına da kayıt edilir.

24 Sınavın Sınanması Hazırlanmış olan sınavın öğrencilere uygulanmadan önce eğitmen tarafından kontrol edilmesi. Eğitmen sınavı sınarken bir meslektaşından yada farklı bir sınıftaki öğrenciden yardım alabilir. Bu kontroller sayesinde sınav sınavdan önce sınav ile alakalı olası problemler giderilebilir.

25 Sınavın Uygulanması Bu aşamada öğrencilere sistem üzerinden sınav uygulanır. Sınav aynı anda birden fazla kişiye uygulanabilir. İstenirse sınava giriş ve çıkış saatleri belirlenebilir. İstenirse soruların öğrencilere farklı sıralarda çıkması sağlanabilir.

26 Sınavın Değerlendirilmesi Bu işlem sınavın uygulanma ürüne göre değişiklik gösterebilir. Sınavın sözlü yada yazılı türde gerçekleştirilmesi mecburen sınavı eğitmenin kendi değerlendirmesi anlamına gelmektedir. Fakat sınav çoktan seçmeli yada sınav türlerini kullanarak eğitmen tarafından sisteme soruların puanlarının tanımlanması ile otomatik olarak sistem tarafından hesaplanıp notların istatiksel dökümünü alabilirler.

27 Uzaktan Eğitimde Sınav Uygulama Yöntemlerinin Belirlenmesi
İnternete Dayalı Sınav Web Destekli Sınav Çevrimiçi Sınav Olmak üzere üçe ayrılır.

28 İnternete Dayalı Sınav
Sınavın gerçekleşmesi için internet kullanılması gereklidir. Sınav sadece bilgisayarlardan yapılmaz günümüzde kullandığımız akıllı cep telefonlarından da sınav gerçekleştirilebilir. Sorular öğrenciye internet üzerinden iletilir ve öğrencinin vermiş olduğu cevaplarda internet aracılığı ile geri gönderilir. Böylelikle sınav gerçekleşmiş olur.

29 Web Destekli Sınav Bu sınavlar sadece bilgisayar üzerinden gerçekleşmemektedir. İnternete girilen her ortamda yapılabilmektedir. İnternete dayalı sınav ile hemen hemen aynıdır.

30 Çevrimiçi Sınav Herhangi bir işletim sistemi sayesinde sunucudaki sorular kullanıcıya aktarılır. Kullanıcını cevapları ise sunucuya aktarılır. Çift yönlü bir iletişim sağlanır.

31 Uzaktan Eğitim Sistemindeki Kullanıcılar
Sistem Yöneticisi Koordinatör Program Sorumlusu Ders Sorumlusu Sınıf Sorumlusu Sınıf Yardımcısı Öğrenci

32 Uzaktan Eğitim Sisteminde Bulunması Gereken Özellikler
Güvenirlik Geçerlik Kullanışlılık

33 Güvenirlik Eğitim alan öğrencilerin ölçmelerinin hatasız ve doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir .Hatalardan arındırılmış veya en az hatalı payı olması gerekmektedir. Güvenilirlik için bazı programlar yazılmıştır. Örneğin öğrencilerin kopya çekmelerini önlemek amacıyla webe dayalı bir sınavda 3 kere cevap şıkkı değiştiğinde öğrencinin kopya çekmesinden şüphelenilir. Böylelikle sınav sistemi güvenilirliği arttırılmış olur. Güvenilirliğin tam sağlanması için ölçme hatalarından da kaçınılması gerekmektedir.

34 Ölçme Hatası : Ölçülen değer ile ölçme aracından elde edilen sonuç arasında herhangi bir fark varsa bu ölçme hatasıdır. a. Sabit Hata : Her öğrencinin puanının aynı derecede yanlış ölçülmesidir. b. Sistematik Hata : Öğrencilerden bazılarına fazla veya az puan verilmesi. Örneğin kızlara daha fazla puan verilmesi gibi. c. Tesadüfi Hata : Ölçüm sonucu kaydedilirken ölçüm sonucunun yanlış girilmesi ve kaydedilmesi.

35 Geçerlik Ölçme oluştururken ölçmeyi amaçladığımız özelliklerden başka özelliklere karışmadan doğru olarak ölçmesidir. Ölçme işleminin geçerliliği için hatasız bir şekilde gerçekleşmesi de gerekmektedir. .

36 Geçerlik Türleri Kapsam Geçerliliği : Derste işlenen konuların hepsinin sınava dahil olması. Yani işlenmemiş konuların dahil olmaması. Yordama Geçerliliği : Öğrenci başarısının iyi bir biçimde doğru olarak tahmin edilme süreci diyebiliriz. Yapı Geçerliliği : Bütünü oluşturan parçaların birbiri ile ilişkili olmasıdır. Görünüş Geçerliliği : Ölçülmek istenilen davranışın ne derece ölçülebildiğidir.

37 Kullanışlılık Ölçme ve değerlendirmede kullanılan araçların devamlı olarak geliştirilmesi, çoğaltılması , uygulanması ve ekonomik olması gerekir. .

38 KAYNAKÇA olcme/ LER.pdf degerlendirme/

39 kpss/ https://www.uzaktanegitim.com/hbrd149-uzaktan-egitimde-cesitli-degerlendirme- yontemleri.aspx https://tr.wikipedia.org/wiki/Kavram_haritas%C4%B1 https://taskoparan.wordpress.com/2011/03/16/egitim-sureci-icerisinde-olcme-ve- degerlendirmenin-yeri-ve-onemi/


"UZAKTAN EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları