Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YOĞUN BAKIM ORTAMI DOÇ. DR. DİLEK AYGİN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YOĞUN BAKIM ORTAMI DOÇ. DR. DİLEK AYGİN."— Sunum transkripti:

1 YOĞUN BAKIM ORTAMI DOÇ. DR. DİLEK AYGİN

2 Yoğun Bakım Bir ya da daha fazla organ veya organ sistemlerinde oluşan, ciddi işlev bozuklukları veya yetmezliklerinin ve altta yatan nedenlerin izlem, tanı ve tedavisi ile bu işlevlerin sürdürülmesi için uygulanan yöntemlerin tümüdür.

3 Dünyada ve Türkiye’de Yoğun Bakım Tarihçesi
Modern yoğun bakım kavramı, yılında Kırım Savaşı’nda Florence Nightingale’in yoğun bakım gerektiren hastaları özel hemşirelik hizmeti uygulamak için tek bir yere toplaması ile oluşmuştur.

4 Dünyada ve Türkiye’de Yoğun Bakım Tarihçesi
yılları arasında suni solunum ve araçları ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’ndeki yoğun bakım ünitelerinin başlangıcını ise ameliyat sonrası derlenme odaları oluşturmuştur. 1923 yılında John Hopkins Hastanesi’nde beyin cerrahisi hastalarının ameliyat sonrası bakımı için üç yataklı bir ünite kurulmuştur. İkinci Dünya Savaşı, Kore ve Vietnam Savaşları, yoğun bakım hastalarının resusitasyonu ve triyajı konusunda önemli gelişmelere neden olmuştur.

5 Dünyada ve Türkiye’de Yoğun Bakım (YB) Tarihçesi
1959’da Prof. Dr. Sadi Sun ve Prof. Dr. Cemalettin Öner hocaların çalışmalarıyla ilk YB Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde dört yataklı bir ünite kurulmuştur. Türkiye’deki İlk Yoğun Bakım Servisleri Haydarpaşa Numune Hastanesi Taksim Hastanesi İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi A.Ü. Tıp Fakültesi İkinci Dünya Savaşı, Kore ve Vietnam Savaşları, yoğun bakım hastalarının resusitasyonu ve triyajı konusunda önemli gelişmelere neden olmuştur.

6 Yoğun Bakım Üniteleri Bir ya da daha fazla organ veya organ sistemlerinde ciddi işlev bozukluğu nedeniyle yoğun bakım gereksinimi olan hastaların iyileştirilmesini amaçlayan, yerleşim biçimi ve hasta bakımı açısından ayrıcalık taşıyan, ileri teknolojiye sahip cihazlarla donatılmış, 24 saat yaşamsal göstergelerin gözlemi ve hasta tedavisinin yapıldığı kliniklerdir.

7

8

9 Yoğun Bakım Ünitelerinin Nitelikleri
Yoğun bakımlar kabul edebileceği hastaların klinik durumuna, sağlık personeli, donanım ve mekânsal özelliklerine göre basamaklandırılır. Yoğun bakım ünitelerinde ameliyathanelerde olduğu gibi sterilizasyon şartlarını sağlayacak şekilde hepafiltre veya benzeri mikroorganizmaları süzebilen ve tutabilen havalandırma sistemi tercih edilmelidir. Yoğun bakım ünitelerinde zemin ile duvar kaplamalarının kolay temizlenebilir nitelikte olması şarttır.

10 Yoğun Bakım Ünitelerinin Nitelikleri
Yoğun bakım ünitelerinde, hastaların sürekli gözetim ve izlenmesine uygun nitelikte bir mekân, kolay ulaşılabilir mesafede yerleştirilmiş el yıkama amaçlı lavabo (her 4 yatak için en az bir) her yatak için el dezenfektanı yatak aralarında gerektiğinde kullanılmak üzere uygun biçimde ayırma düzeneği her yatak için ayrı elektrik ve merkezi tıbbî gaz sistemi bulunmalıdır. Yoğun bakımlarda, «yataklı tedavi kurumları enfeksiyon kontrol yönetmeliği»nde tanımlanan işler yürütülmelidir. Enfeksiyon kontrol komitesinin aktif çalışması ve bildirimlerin düzenli yapılması sağlanır.

11 Yoğun Bakım Ünitelerinin Nitelikleri
Kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesi, ameliyathane steril alanında olmamak kaydıyla, ameliyathane ile irtibatlı olmalıdır. Yenidoğan yoğun bakım ünitesi ile diğer yoğun bakım ünitelerinin birbiriyle irtibatlı olmaması gerekir. Ancak; yenidoğan yoğun bakım ünitesi doğumhane ile bağlantısı olmak zorundadır. Üçüncü basamak yoğun bakım ünitesi olan hastanelerde ikinci ve birinci basamak yoğun bakım hastasının bakımı da yapılabilir. Yatak sayısı 10’a kadar olan yoğun bakımlar, tek ünite olarak düzenlenir. 10’dan fazla olanlar ise her biri 6–10 yataktan oluşan birden fazla üniteye ayrılabilir. Yoğun bakım hastalarının refakatçileri için uygun bekleme alanı düzenlenmelidir.

12 Yoğun Bakım Ünitelerinin Nitelikleri
Uzman nöbetinin olmadığı hastanelerde, uzmanların icap nöbeti tutması ve yoğun bakım ünitesinde eğitimli hemşirenin istihdam edilmesi halinde birinci basamak yoğun bakım hizmeti verilebilir. Yoğun bakım ünitesi olan hastanelerde, hizmet verecek sorumlu doktorların 3. basamak yoğun bakım ünitesi olan bir hastanede temel bilgileri alması (en az 3 ay) başhekimler tarafından sağlanır. Yoğun bakım gerektiren 1 ay – 16 yaş arası çocuk hastaların bakımı ve tedavisi tercihen çocuk yoğun bakım ünitelerinde veya genel yoğun bakım ünitelerinin erişkinlerden uygun şekilde ayrılmış bölümlerinde yapılabilir.

13 Yoğun Bakım Ünitelerinin Nitelikleri
Dal hastanelerinde ilgili uzmanlık dalının gerektirdiği yoğun bakım üniteleri kurulur. Diş hastaneleri ile Göz, Ruh Sağlığı, FTR, Deri ve Zührevi hastalıkları hastanelerinde yoğun bakım ünitesi kurulmayabilir. Ancak yoğun bakım ihtiyacı gereken durumlarda hastanın nakli süresince yaşam desteği (transport ventilatörü, monitör, oksijen kaynağı, entübasyon seti, balon-valf-maske sistemi (ambu), defibrilatör v.b.) sağlamak için gerekli donanım bulundurmalıdır

14 Yoğun Bakım Ünitelerinin Nitelikleri
Yoğun Bakım Sorumlusu (Ülkemizde TUTG yoğun bakım uzmanı olmadığından) Anesteziyoloji ve Reanimasyon, İç hastalıkları, Göğüs Hastalıkları veya Genel Cerrahi uzmanlarından birisi olabilir. Yoğun Bakım hizmetinde devamlılık esas olduğundan, asıl görevi nedeniyle çok yoğun olan, ilgili dalda aynı işi yapacak başka hekimin olmadığı uzmanların sorumlu atanması doğru değildir. Zorunluluk halinde sorumluluk dönüşümlü olabilir. Nöbetlerde ise, eğer hastane imkânları uygunsa yoğun bakım sorumlusu olan uzman hekim ile aynı uzmanlık alanından, değilse aynı görevi yapabilecek yukarıda sayılan diğer uzmanlık dallarından bir doktorun bulunması sağlanmalıdır

15 Hizmet Düzeyine Göre YB
1. Düzey – en az 2 Yatak İdeali 6-8 yatak. 4 hastaya 1 hemşire 2. Düzey - en az 6-8 Yatak 2 hataya 1 hemşire. YB girişinde ayrı bir ön geçiş alanı olmalıdır. 3. Düzey - en az 8-12 Yatak 1 hataya 1 hemşire. Her 4 yatak için bir izolasyon odası olmalıdır

16 Hizmet Düzeyine Göre YB
1. Düzey YB – Fizyolojik olarak stabil olmayan mekanik ventilasyon ve vazoaktif ilaç uygulaması gibi yoğun tedavi yöntemleri gerektiren hasta grubudur. -postoperatif kardiyotorasik cerrahi -ileri sepsis -intoksikasyon hastaları

17 Hizmet Düzeyine Göre YB
2. Düzey YB – İleri monitörizasyon tekniklerinden yarar görebilecek acil/ yoğun tedavi gerektiren hasta grubudur. Tam zamanlı çalışan YB uzmanı vardır. -kardiyak, hepatik veya renal yetmezlik -majör operasyon geçiren -mevcut klinik tabloya akut /ciddi bir sistemik patoloji eklenen hastalar

18 Hizmet Düzeyine Göre YB
3. Düzey YB – Kötü prognoza sahip bir patolojisi mevcut olan mortalite riski çok yüksek hasta grubudur. Tam zamanlı çalışan YB uzmanı vardır. -Metastatik karsinom -perikardiyak tamponat veya havayolu obstrüksiyonu -son dönem kalp, akciğer patolojileri

19 Çalışma Sistemine Göre YB
Açık YB sistemi Yarı-kapalı YB sistemi Kapalı YB sistemi

20 Günün 24 saati Haftanın 7 günü Yılın 365 günü
Hafta sonu, tatil veya mesai saati dışında yatan veya YBÜ’den çıkan hastalarda mortalite ve morbidite yüksek ! YB’lar; Bir yada daha fazla organ veya organ sistemlerinde ciddi işlev bozukluğu nedeniyle yoğun bakım gereksinimi olan hastaların iyileştirilmesini amaçlayan, yerleşim biçimi ve hasta bakımı açısından ayrıcalık taşıyan, ileri teknolojiye sahip cihazlarla donatılmış, 24 saat yaşamsal göstergelerin gözlemi ve hasta tedavisinin yapıldığı kliniklerdir.

21 Administrative (Yönetim)
YB ilkeleri CARE Clinical (Klinik) Administrative (Yönetim) Research (Araştırma) Education (Eğitim) YB bakım destek tedavisi 4 TEMEL AMACI Doku perfüzyonunu sağlamak Mikroorganizmaları yok etmek Yetmezlikteki organları desteklemek Yeterli beslenmeyi sağlamak

22 YB HEMŞİRESİ GÖREV TANIMI
Karmaşık ve yaşamı tehdit edici problemleri olan hastaların tanılamasını yapabilen Hastaları sürekli izleyen Kaliteli ve ileri yoğun bakım ve tedavi girişimlerini uygulayabilen Hasta ve yakınları ile terapötik ilişki kurabilen Koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici girişimleri uygulamaktan sorumlu sağlık profesyonelidir.

23 Çalıştığı birim : Yoğun bakım ünitesi
Bağlı olduğu yönetici: Yoğun bakım ünitesi sorumlu hemşiresi Yerine bakacak kişi : Yoğun bakım hemşiresi Alması gereken eğitimleri: -CPR -Enfeksiyon eğitimi -Yoğun bakım hemşireliği eğitimi

24 YOĞUN BAKIM HEMŞİRESİNİN ÖZELLİKLERİ
1-Ekip çalışmasına yatkın olan (Ekipte; doktor, hemşire, diyetisyen, klinik fizyoteraspist, eczacı ve diğer uzmanlar) 2-Eğitime ve gelişime açık olan 3-Kriz yönetimi yapabilen 4-Kritik düşünebilen 5-Hızlı karar verme yeteneğine sahip olabilen 6-Hemşirelik sürecini kullanma yeteneğine sahip

25 7-Terapötik iletişim kurabilen
8-Hasta-aile eğitimi yapabilen 9-Bilgisini uygulamalarına aktarabilen 10-Stresli ortamlarda çalışabilen v.b gibi özelliklere sahip olmalıdır.

26 YOĞUN BAKIM HEMŞİRESİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
1-Hemşirelik süreci 2-Etik uygulamalar 3-Hasta ve hemşire güvenliği/ Risk önleme 4-Klinik uygulamalar 5-Terapötik iletişim 6-Eğitim

27 1. Hemşirelik Süreci Yoğun bakım hemşiresi hastayı üniteye kabul eder ve hasta-ailesinin üniteye uyumunu sağlar. Verileri uygun tanılama teknikleri kullanarak,sistematik şekilde,sürekli toplanmasını sağlar. Bağımlı/bağımsız hemşirelik fonksiyonlarını ve uygun terapötik hemşirelik girişimlerini içeren bakım planını uygular

28 1. Hemşirelik Süreci Hemşirelik girişimlerini uygun ve güvenli bir şekilde kaydeder ve bakımın devamlılığını sağlar. Bakım standartlarına göre hemşirelik verir ve bakımı yönetir.

29 2. Etik Uygulamalar Hasta yararına olan karar ve girişimleri etik ilkeler doğrultusunda belirler. Hasta haklarını savunur. Hasta ve ailesi ile ilgili kayıtların gizliliğini sürdürür. Etik karar vermeyi kolaylaştıran kaynakları araştırır ve bunlardan yararlanır.

30 3. Hasta ve Hemşire Güvenliği / Risk Önleme
Kurumun güvenlik ve risk yönetimi programına katkıda bulunur ve destekler. Hemşirelik bakımında gerekli olan asepsi,sterilizasyon ve izolasyon tekniklerine uyar ve uyulmasını sağlar. Hasta bakımını planlama ve sunmada güvenlik,etkinlik ve maliyetle ilgili faktörleri göz önünde bulundurur.

31 4. Klinik Uygulamalar Hasta değerlendirilmesinde, kurumun benimsediği skorlama sistemleri ve skalalardan yararlanır. Temel ve ileri yaşam desteği protokollerine uygun acil girişimleri başlatır. Acil ilaç seti,tıbbi malzeme ve cihazları kullanıma hazır bulundurur.

32 5. Terapötik İletişim ve Profesyonel İlişkiler
Bakım verirken hasta, ailesi ve sağlık profesyonelleri ile işbirliği içinde çalışır. Uygun iletişim tekniklerini bilir. İletişim teknikleri ve terminolojisini ona göre kullanır. Çalıştığı vardiyada gerektiğinde hasta durumunu ilgili kişilere rapor eder.

33 6. Eğitim Hasta ve ailesinin eğitimlerinde ,onların geleneksel ve kültürel özelliklerini dikkate alır. Yoğun bakım hemşireliği ile ilgili bilgi ,beceri ve yetkinlikleri güncelleştirir. Klinik becerilerini arttırabileceği ve deneyim kazanabileceği eğitim fırsatları araştırır. Öğrenci hemşirelerin klinik eğitimleri için öğretici ortamın yaratılmasına katkıda bulunur.


"YOĞUN BAKIM ORTAMI DOÇ. DR. DİLEK AYGİN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları