Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

IPARD II YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI DESTEKLERİ TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ IPARD YÖNETİM OTORİTESİ İstanbul 07 Nisan 2016 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "IPARD II YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI DESTEKLERİ TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ IPARD YÖNETİM OTORİTESİ İstanbul 07 Nisan 2016 1."— Sunum transkripti:

1 IPARD II YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI DESTEKLERİ TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ IPARD YÖNETİM OTORİTESİ İstanbul 07 Nisan 2016 1

2 IPARD II YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI DESTEKLERİ 2 Birliğe üyelik için hazırlayıcı reformlar; Sosyo ekonomik ve bölgesel kalkınma; İstihdam, sosyal politikalar, eğitim, cinsel eşitliğinin teşviki ve insan kaynaklarının geliştirilmesi; Tarım ve kırsal kalkınma; Bölgesel ve sınır ötesi işbirliği. IPA KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI

3 IPARD II YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI DESTEKLERİ 3 Toplam Kamu Desteği AB KatkısıAB Katkı Oranı (%) Ulusal KatkıUlusal Katkı Oranı (%) Tarım İşletmelerinin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar 448,560,000336,420,00075112,140,00025 Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Konusunda Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar 234,960,000176,220,0007558,740,00025 Tarım-Çevre-İklim ve Organik Tarım 18,847,05916,020,000852,827,05915 Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması– LEADER Yaklaşımı 26,700,00024,030,000902,670,00010 Kırsal Altyapı Yatırımları 94,235,29480,100,0008514,135,29415 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme 202,920,000152,190,0007550,730,00025 Teknik Destek 18,847,05916,020,000852,827,05915 Toplam 1,045,069,412801,000,00076.6244,069,41223.4

4 IPARD II YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI DESTEKLERİ IPARD II Programı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Destekleri 4

5 IPARD II YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI DESTEKLERİ A. Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları (301) B. İşletmenin enerji ihtiyacını aşmayan Yenilenebilir Enerji Yatırımları (diğer IPARD sektörleri için) C. Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302-7) 5

6 IPARD II YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI DESTEKLERİ C. Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Sektöründe Yenilenebilir Enerji Yatırımları 6

7 IPARD II YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI DESTEKLERİ NİHAİ YARARLANICILAR Çiftçiler veya çiftlik hanehalkı üyeleri, Kırsal alanlardaki gerçek kişiler, Kırsal alanlardaki özel tüzel kişiler. 7

8 IPARD II YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI DESTEKLERİ Bu faaliyet kapsamındaki yatırımların, başvuru sahibinin statüsüne bakılmaksızın kırsal alanda olması gerekmektedir. 1 MW’a kadar kapasiteli yenilenebilir enerji yatırımları (mikro- kojenerasyon yatırımları için 100 kW’a kadar) desteklenecektir. Kamu katkısı, toplam uygun yatırım miktarının % 65’ine kadar olacaktır. IPARD 2014-2020 döneminde, bu tedbir için yararlanıcı başına uygun yatırımların toplam değeri azami 500.000 Avro ile sınırlıdır. 8

9 IPARD II YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI DESTEKLERİ  Yatırım yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretilmesini hedefliyor ise, ulusal şebekeye bağlanılması zorunludur ve aşağıda belirtilen koşullar karşılanmalıdır: o Başvuru sahibi, başvuru paketi ile birlikte, şebekeye bağlantının mevcut olduğunu tasdik eden ve yetkili kurum tarafından verilen (elektrik dağıtım şirketleri, organize sanayi bölgeleri, Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketi vb.) bir belge/sertifika sunacaktır. o Başvuru sahibi nihai ödeme talebi paketi ile birlikte ilgili makamlar tarafından verilen geçici kabul tutanağını sunacaktır. 9

10 IPARD II YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI DESTEKLERİ Yenilenebilir Enerji Tesisleri İçin Uygun Harcamalar  Yenilenebilir enerji tesislerinin inşası, modernizasyonu, genişletilmesi,  Yenilenebilir enerji tesislerinin sabit makina ve ekipmanı,  Trafo, enerji nakil hatları, devre kesici vb. dahil olmak üzere, elektrik şebeke bağlantıları için yapılacak harcamalar,  Yenilenebilir enerji tesislerinin işletilmesi için bilgi teknolojisi donanımı ve yazılımları. 10

11 IPARD II YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI DESTEKLERİ Desteklenen Yenilenebilir Enerji Türleri  Güneş Enerjisi  Fotovoltaik güneş enerjisi  Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi  Rüzgar Enerjisi  Biokütle Enerjisi  Jeotermal Enerjisi  Mikrokojenerasyon 11

12 IPARD II YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI DESTEKLERİ 12 Yıllar Toplam Uygun Harcamalar ToplamKamu KatkısıFaydalanıcı Katkısı AB KatkısıUlusal Katkı Avro % % % % 201426,892,30817,480,0006513,110,000754,370,000259,412,30835 201526,892,30817,480,0006513,110,000754,370,000259,412,30835 201626,892,30817,480,0006513,110,000754,370,000259,412,30835 201757,682,05137,493,3336528,120,000759,373,3332520,188,71835 201857,682,05137,493,3336528,120,000759,373,3332520,188,71835 201958,071,79537,746,6676528,310,000759,436,6672520,325,12835 202058,071,79537,746,6676528,310,000759,436,6672520,325,12835 Toplam312,184,615202,920,00065152,190,0007550,730,00025109,264,61535

13 IPARD II YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI DESTEKLERİ 13 Teşekkür ederim!...


"IPARD II YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI DESTEKLERİ TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ IPARD YÖNETİM OTORİTESİ İstanbul 07 Nisan 2016 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları