Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’DEKİ İÇME SUYU KAYNAKLARININ VE ARITMA TESİSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ Aslıhan URAL Çevre Yüksek Mühendisi 4 Kasım 2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’DEKİ İÇME SUYU KAYNAKLARININ VE ARITMA TESİSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ Aslıhan URAL Çevre Yüksek Mühendisi 4 Kasım 2015."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’DEKİ İÇME SUYU KAYNAKLARININ VE ARITMA TESİSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ Aslıhan URAL Çevre Yüksek Mühendisi 4 Kasım 2015

2 1. Projeye İlişkin Genel Bilgiler 2. Projenin Maksadı 3. Paydaş Kurumlar 4. Proje Faaliyet Programı 5. Proje Faaliyetleri 5.1 Mevcut Durum Değerlendirme Raporu 5.2 İçme Suyu Arıtma Teknolojileri ve Kimyasallar Raporu 5.3 Ham ve Arıtılmış Su Analiz Raporu 5.4 5 Pilot Tesis Tasarımı 5.5 İçme Suyu Arıtma Tesisleri Veri Tabanı 5.6 Organizasyonlar

3  Proje Başlangıç Tarihi: 05.10.2015  Proje Süresi:24 ay  Proje Kaynağı: 2013 IPA Programı  Proje Bütçesi: 3.850.000 €  Proje Faydalanıcısı: Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü  Proje Yürütücüsü: MWH Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. Şti

4 Türkiye’deki içme suyu sektörünün ve İçme Suyu Arıtma Tesislerinin;  Mevcut Durumunun  Ham Su ve Çıkış Suyu Kalitesinin  Arıtma Metotlarının  Kimyasal Kullanımının idari ve teknik açıdan değerlendirmesi hedeflenmektedir.

5  Sağlık Bakanlığı  İller Bankası  İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü  Türkiye Belediyeler Birliği  Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdareleri  İl Belediyeleri

6 TANIMBAŞLANGIÇBİTİŞSÜRE (AY) 1Mevcut Durum Raporu Ekim 2015 Nisan 20167 2 İçme Suyu Arıtma Teknolojileri ve Kimyasallar Raporu Temmuz 201610 3 Ham ve Arıtılmış Su Analiz Raporu Aralık 201615 45 Konsept TasarımŞubat 201717 5CBS Tabanlı Veri TabanıEylül 201724 6 Kapasite Geliştirme Faaliyetleri Eylül 201724

7  Türkiye’deki içme suyu sektörü için yasal ve kurumsal durum incelenecektir.  AB mevzuatı ile Türkiye’deki içme suyu sektöründeki yasal ve kurumsal yapı karşılaştırılacaktır.  Bu çalışma ile içme suyu sektöründe kurumlar arası koordinasyon mekanizması ve sorumluluklar değerlendirilmiş olacaktır.

8  Türkiye’deki bütün içme suyu arıtma tesisleri ziyaret edilerek ve kimlik kartları doldurularak; arıtma tesislerinin mevcut durum bilgileri toplanmış olacaktır.  Revizyon ihtiyacı olan 5 arıtma tesisi seçilip bu tesisler için konsept dizayn projesi hazırlanacaktır.

9 9/20

10  Genel Tesis Bilgileri Koordinat Kapasitesi Proje Ömrü Hizmet Verdiği Nüfus vs.  Proses Bilgileri Su Alma Yapısı Ön Dezenfeksiyon Havalandırma Hızlı Karıştırma Yavaş Karıştırma vs.  Kimyasal Dozlama Miktarları  Maliyet Bilgileri  İşletme Problemleri  Vaziyet Planı  Tesis Akım Şeması  Giriş ve Çıkış Su Kalitesi Analiz Sonuçları

11 mTOOLs ile; Tesislere ait verilerin hızlı olarak toplanması, Sistemde depolanması, Verilerin işlenmesi, Raporlama işlemleri gerçekleştirilebilecektir.  Elektronik kimlik kartı verileri (tesis konumu, görüntüsü, proses bilgileri vb.) görüntülenebilecektir.  Bilgilere online olarak bulunan her bölgede ulaşılabilecektir.

12 myPLANT ile; çeşitli veri kaynaklarından ve projede toplanan verilerin analizi sağlanacaktır.

13  Yeni gelişmeler, mevcut en iyi teknolojiler ve ülke koşulları dikkate alınarak içme suyu arıtma tesisleri gözden geçirilecektir.  İçme suyu arıtma tesislerinde kullanılan kimyasalların ve etkilerinin değerlendirileceği rapor hazırlanarak kimyasal kullanımının azaltılması için öneriler sunulacaktır.

14  İçme suyu kaynaklarında ve arıtma tesisi çıkışında, ‘İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (29 Haziran 2012 tarihli ve 28338 Sayılı R.G.)’ kapsamında ham su ve arıtılmış su analizleri yapılacaktır.

15 Amaç: İçme suyu elde edilen veya elde edilmesi planlanan yüzeysel sular ile ilgili esasları, kalite kriterlerini ve bu suların içme ve kullanma suyu olarak kullanılabilmesi için uygulanması gereken arıtma sınıflarını tespit etmektir. Bu sular, Ek-I’de yer alan bütün parametreler için verilen zorunlu ve kılavuz değerlere göre A1, A2 ve A3 olmak üzere üç farklı kategoriye ayrılır ve her bir kategori için arıtma sınıfları belirlenir. İçme ve kullanma sularının kalite kategorilerinden; A1: basit fiziksel arıtma ve dezenfeksiyon ile içilebilir, A2: fiziksel arıtma, kimyasal arıtma ve dezenfeksiyon ile içilebilir, A3: fiziksel ve kimyasal arıtma, ileri arıtma ve dezenfeksiyon ile içilebilir suları ifade eder.

16

17 TÜM YÜZEYSEL SU KAYNAKLARI İÇİN İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik kapsamında 41 parametre  Yılda 4 defa Noktasal ve yayılı faaliyetlerden kaynaklı tehlikeli kimyasallar  Yılda 4 defa Yılda 2 defa 3 biyolojik parametre  Kış ve Yaz  Sonuçların Kategorize edilmesi (A1, A2, A3) ile Değerlendirme Raporu hazırlanacaktır.

18 TÜM İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ İÇİN İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik kapsamında 41 parametre  Yılda 2 defa Noktasal ve yayılı faaliyetlerden kaynaklı tehlikeli kimyasallar  Yılda 4 defa Yılda 2 defa 3 biyolojik parametre  Kış ve Yaz Dezenfeksiyon yan ürünleri  Analizler sonucunda Değerlendirme Raporu oluşturulacaktır.

19 Projeden elde edilen bilgiler sonucunda mevcut içme suyu artıma tesislerinden seçilecek 5 pilot tesis için; kapasite artırımı, modernizasyon, enerji verimliliği vb. konularda iyileşme sağlamak üzere konsept dizayn hazırlanacaktır.

20  İçme suyu Giriş Kalite Sonuçları  Çıkış Suyu Kalite Sonuçları  Arıtma Tesisine Ait Veriler Bilgilerin girişinin yapılacağı CBS tabanlı veri tabanı oluşturulacaktır.

21 Açılış ToplantısıEğitimÇalıştaySeminerYurtdışı Teknik GezileriFarkındalık KampanyasıProje Kapanış Toplantısı

22 İ lginiz için te ş ekkür ederim Su Kalitesi Yönetimi Dairesi Başkanlığı a.ural@ormansu.gov.tr


"TÜRKİYE’DEKİ İÇME SUYU KAYNAKLARININ VE ARITMA TESİSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ Aslıhan URAL Çevre Yüksek Mühendisi 4 Kasım 2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları