Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINAV KAYGISI SAFFET ÇEB İ ORTAOKULU REHBERL İ K SERV İ S İ GIYASETT İ N KARLI/ PS İ KOLOJ İ K DANIŞMAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINAV KAYGISI SAFFET ÇEB İ ORTAOKULU REHBERL İ K SERV İ S İ GIYASETT İ N KARLI/ PS İ KOLOJ İ K DANIŞMAN."— Sunum transkripti:

1 SINAV KAYGISI SAFFET ÇEB İ ORTAOKULU REHBERL İ K SERV İ S İ GIYASETT İ N KARLI/ PS İ KOLOJ İ K DANIŞMAN

2 SINAV KAYGISI VE BAŞA ÇIKMA YOLLARI VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YOLLARI Sınav kaygısı nedir? Kaygımızı kontrol etmenin yolları nelerdir?

3 K O R K U Hepimiz bir şeylerden korkarız; Çeşitli hayvanlardan Karanlıktan Yalnız kalmaktan Yüksekten Sevdi ğ imiz kişileri yada sahip olduklarımızı kaybetmekten… > GIYASETT İ N KARLI/ PS İ KOLOJ İ K DANIŞMAN

4 K O R K U İ nsanın canının, malının, sevdiklerinin, inançlarının ve toplum içindeki yerinin tehdit edildi ğ i durumlarda yaşanan bedensel belirtilerin eşlik etti ğ i duygusal bir tepkidir. GIYASETT İ N KARLI/ PS İ KOLOJ İ K DANIŞMAN

5 KORKU NORMAL BİR TEPKİDİR > GIYASETT İ N KARLI/ PS İ KOLOJ İ K DANIŞMAN

6 Korktu ğ umuzda bedenimiz korkuyu oluşturan nedene karşı kendini savunmak için kaçmak ya da mücadele etmek için hazır hale gelir. Sinir sistemimiz harekete geçer, bu sistem sayesinde vücudumuz normalinden daha enerjik olur, tehlikeden kaçmak ya da mücadele etmek için harekete geçeriz. Bu sadece insanlarda de ğ il tüm canlılarda var olan ve bizim hayatta kalmamıza yardımcı olan bir durumdur. GIYASETT İ N KARLI/ PS İ KOLOJ İ K DANIŞMAN

7 KORKU ANINDA VÜCUDUMUZDA B İ R TAKIM F İ ZYOLOJ İ K TEPK İ LER OLUR

8 KALP ÇARPINTISI, HIZLI NEFES ALIP VERME, ATEŞ BASMASI EL İ N AYA Ğ IN BUZ KESMES İ, GIYASETT İ N KARLI/ PS İ KOLOJ İ K DANIŞMAN

9 K A Y G I nedir? K A Y G I nedir? Kayna ğ ı belirsiz korkuya “kaygı” denir. GIYASETT İ N KARLI/ PS İ KOLOJ İ K DANIŞMAN

10 SINAV KAYGISI NEDİR? Sınav kaygısı, kısaca, sınav öncesinde ö ğ renilen bilginin, sınav sırasında etkin ve verimli kullanılmasına engel olan duygusal durum bozuklu ğ u şeklinde tanımlanabilir.

11 Zararlı olan, yüksek seviyede kaygıdır. Aslında belli bir seviyeye kadar kaygı, gerekli ve faydalıdır.

12 Sınav Kaygısının iki boyutu END İ ŞE ve YO Ğ UN DUYGULANIMDIR GIYASETT İ N KARLI/ PS İ KOLOJ İ K DANIŞMAN

13 END İ ŞE Sınav sonucuna ilişkin; -Olumsuz düşünce (Bu sınavda başarılı olamayaca ğ ım…) -Olumsuz inanç (Bu sınav sonunda her şey berbat olacak, sınıfta herkes benden daha zeki…) -Olumsuz beklentiler (Zayıf alırsam notlarımı bir daha asla düzeltemem, Annemin-babamın yüzüne nasıl bakarım…) GIYASETT İ N KARLI/ PS İ KOLOJ İ K DANIŞMAN

14 YO Ğ UN DUYGULANIM ( Kaygını sebep oldu ğ u fizyolojik belirtilerdir) GIYASETT İ N KARLI/ PS İ KOLOJ İ K DANIŞMAN

15 1-Sınav günü ve öncesi görülen belirtiler: Uykusuzluk,çarpıntı,sinirlilik,karamsarlık, kabus görme,korku,terleme,baş ve karın a ğ rısı,solunum güçlü ğ ü,iştahsızlık,mide bulantısı,bitkinlik,durgunluk,kötü not alma endişeleri… GIYASETT İ N KARLI/ PS İ KOLOJ İ K DANIŞMAN

16 2-Sınav için sınıfta beklerken görülen belirtiler: Ellerde terleme,hızlı kalp atışı,baş yada karın a ğ rısı,gerginlik, sabırsızlık, el titremesi,bütün bildiklerini unutma korkusu, kendine güvende azalma … GIYASETT İ N KARLI/ PS İ KOLOJ İ K DANIŞMAN

17 3-Sınav başladıktan sonra görülen belirtiler: Dikkati toplamakta, sınava başlamakta ve soruları anlamakta güçlük çekme, bilinen bir soruda hata yapma korkusuna ba ğ lı heyecan, kötü not alma beklentisi,öfke, düşünememe, sürenin yetmeyece ğ ine ve sınavın kötü gidece ğ ine inanma, zor gelen sorularda pani ğ e kapılma, gibi bazı fizyolojik belirtilerdir. GIYASETT İ N KARLI/ PS İ KOLOJ İ K DANIŞMAN

18 Şunu Unutmayın ki ; Bu tepkiler herkeste farklı farklı ortaya çıkar ve her insan bu sorunu farklı şekilde ortaya koyar. GIYASETT İ N KARLI/ PS İ KOLOJ İ K DANIŞMAN

19 Endişe ve Yo ğ un duygulanım gibi fizyolojik belirtiler, kısa sınavlarda sınavın hemen başında uzun sınavlarda sınavın ilk 30-40 dakikası içinde daha yo ğ undur. Sınavın sonuna do ğ ru bu belirtilerde azalma olur. GIYASETT İ N KARLI/ PS İ KOLOJ İ K DANIŞMAN

20 KAYGININ SEBEPLERİ GIYASETT İ N KARLI/ PS İ KOLOJ İ K DANIŞMAN

21 1. Belirsizlikler kaygıya neden olmaktadır. GIYASETT İ N KARLI/ PS İ KOLOJ İ K DANIŞMAN  Sınavın yapısıyla ilgili her şeyi biliyor musun?  Sınava girebilmek için gerekli işlemleri tamamladın mı?  Sınavda kullanacağın evrak ve araç - gereç hazır mı?  Sınava gireceğin yeri biliyor musun?  Sınav kitapçığını yada soru kağıdını tanıyor musun?

22 GIYASETT İ N KARLI/ PS İ KOLOJ İ K DANIŞMAN  Hangi derslerden yada bölümlerden kaç soru geldiğini biliyor musun?  Soruların içeriği ve niteliği hakkında bilgi sahibi oldun mu?  Sınavda soru çözmeye hangi dersten yada konudan başlayacaksın?

23 2. Sürprizle karşılaşma endişesi kaygıya neden olmaktadır. GIYASETT İ N KARLI/ PS İ KOLOJ İ K DANIŞMAN  Soruların seviyesi ne olacak?  Önemli olan alacağın puan değil, sıralamadaki yerindir.)  Hangi konulardan sorular sorulacak?  Ya çalışmadığım yerlerden soru gelirse.

24 3. Kendine güvenmeme kaygıya neden olmaktadır. Başarıya inanan bir insanın kendine güveni tamdır. GIYASETT İ N KARLI/ PS İ KOLOJ İ K DANIŞMAN

25 SINAV KAYGISIYLA BAŞA ÇIKMA YOLLARI 1-HEDEFLER İ N İ Z İ BEL İ RLEY İ N 2- HAZIRLIK YAPIN 3-DÜZENL İ UYKU 4-BESLENMEN İ ZE D İ KKAT ED İ N 5- SPOR YAPIN 6- OLUMLU DÜŞÜNÜN 7-SOLUK DENET İ M İ YAPIN 8-HAYAL GÜCÜNÜZÜ OLUMLU KULLANIN 9-GEVŞEME TEKN İ KLER İ N İ Ö Ğ REN İ N GIYASETT İ N KARLI/ PS İ KOLOJ İ K DANIŞMAN

26 1-HEDEFLER İ N İ Z İ BEL İ RLEY İ N Hedefleriniz açık, ulaşılabilir ve gerçekçi olmalı Kendinize; ’10 yıl sonra nerede olmalıyım’ ‘Nasıl bir gelecek istiyorum’ ‘Şu an gösterdi ğ im çaba ve çalışma bunun için yeterli mi?’ gibi sorular yönelterek hedeflerinizi belirleyebilirsiniz.

27 Hedefsiz hiçbir sonuca varılamayaca ğ ı bilinmeli. Hedefini belirleyerek çalışmaya başlayanlar,yol ne kadar uzun olursa olsun atılan ilk adımla sonuca ulaşır. GIYASETT İ N KARLI/ PS İ KOLOJ İ K DANIŞMAN

28 UNUTMAYIN! Rotası(Yönü) belli olmayan gemiye hiçbir rüzgar fayda etmez. GIYASETT İ N KARLI/ PS İ KOLOJ İ K DANIŞMAN

29 2- HAZIRLIK Çalışma yöntemlerinizi gözden geçirin. Acaba verimli çalışma yollarını biliyor ve kullanabiliyor musunuz?

30 SINAVLARA PS İ KOLOJ İ K OLARAK HAZIRLANMAK: GIYASETT İ N KARLI/ PS İ KOLOJ İ K DANIŞMAN  Başarılı olabilmek,  Çalışmanın karşılığını alabilmek,  Verimli çalışma yollarını bilmek,  uygulamak ve programlı çalışma alışkanlığını geliştirmekle mümkündür.  Çalışma alışkanlığı, lise öğreniminden önce kazanılması gereken ve yaşam boyu bireyin başarısını, mutluluğunu ve ruh sağlığını etkileyen bir konudur.

31 TÜM Ö Ğ RENC İ LER İ M İ ZE BAŞARILAR D İ LER İ Z GIYASETT İ N KARLI/ PS İ KOLOJ İ K DANIŞMAN


"SINAV KAYGISI SAFFET ÇEB İ ORTAOKULU REHBERL İ K SERV İ S İ GIYASETT İ N KARLI/ PS İ KOLOJ İ K DANIŞMAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları