Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fen Bilgisi Öğretiminde Laboratuvar Kullanımı Yrd. Doç. Dr. Beril YILMAZ SENEM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fen Bilgisi Öğretiminde Laboratuvar Kullanımı Yrd. Doç. Dr. Beril YILMAZ SENEM."— Sunum transkripti:

1 Fen Bilgisi Öğretiminde Laboratuvar Kullanımı Yrd. Doç. Dr. Beril YILMAZ SENEM

2  Fen konuları, daha etkili ve anlamlı  İlk elden somut yaşantılar geçirirler  Yaparak-yaşayarak öğrenmeye dayalı etkinliklerde Laboratuvar 2

3  Karmaşık ve soyut kavramların öğretilmesinde  Fenle ilgili etkinliklere katılmalarına  Bilimsel yöntemi tanımalarına 3

4 Laboratuvar  Fen öğretiminin ayrılmaz bir parçası  Öğrencilerin  Gözlem yapma,  düşünme,  fikir üretme,  yorum yapma  Etkinliklerine katılmaktan hoşlandıkları, dolayısıyla fen konularını öğrenmeye güdülendikleri bilimsel araştırma sonuçlarıyla kanıtlanmıştır 4

5 vv 5

6 Kapalı Uçlu Deneyler  Verilen bilgilerin doğruluğu araştırılır  Bilimdeki gerçeklerin yeniden ispatlanır  Deneyin nasıl yapılacağı  laboratuvar kılavuz kitaplarında  Öğretmen tarafından açıklanır  Yapılan deneylerle hangi sonuca ulaşılacağı ayrıntılarıyla belirtilir 6

7 Açık Uçlu Deneyler  Önceden bilinmeyen bilgileri bilim adamı gibi çalışarak bulup ortaya çıkarma  Deneyin sonucu önceden belli değildir  Deneyin nasıl yapılacağı ve işlem sırası adım adım verilmez 7

8 Hipotez Test Etme Deneyleri  Öğrenciler, kendi kurduğu veya veril hipotezlerin doğru olup olmadığını test ederler  Bunun için öğrenciler deney tasarlarlar  Araç ve gereçleri sağlar  Düzeneği tasarlar ve kurar  Deneyi yapar  Gerekli gözlem ve ölçümleri yapar  Verileri işler ve yorumlar  Deneyin sonucuna göre hipotezin doğru ya da yanlış olduğuna karar verir 8

9 Laboratuvar Kullanımına Yönelik Yaklaşımlar 1.Doğrulama yaklaşımı 2.Tümevarım yaklaşımı 3.Bilişsel süreç becerileri yaklaşımı 4.Buluş yoluna dayalı yaklaşım 5.Teknik beceriler yaklaşımı 9

10 1.Doğrulama Yaklaşımı  En sık kullanılan laboratuvar yaklaşımı  Derste işlenen kavram, ilke, yasa veya konunun öğrenciler/öğretmen tarafından ispatlanması  Sınıfta çeşitli öğretim yöntemleri işe koşularak öğretilen kuramsal bilgiler, laboratuvar ortamında çeşitli araç-gereçler kullanılarak doğrulanmaya çalışılır. 10

11 1.Doğrulama Yaklaşımı  Neyi nasıl yapacağını ve sonuçta ne bulacağını önceden bilmektedir.  kapalı uçlu deneylere dayalı laboratuvar tekniğine benzemektedir.  eksikliği, deneyin doğru sonuç vermemesi durumunda, öğrencilerin bilimsel gerçeklere ve öğretmene olan güven duygularının azalmasıdır. 11

12 1.Doğrulama Yaklaşımı  Örnek 1  Fen bilgisi öğretmeni derste bitki hücresini kuramsal olarak işledikten sonra, laboratuvar ortamında soğan zarı hücresini mikroskop altında inceleyebilir.  Örnek 2  Derste değişik bakteri örnekleri işlendikten sonra, kültür olarak hazırlanmış bakteri türleri de mikroskop altında incelenebilir. 12

13 1.Doğrulama Yaklaşımı  Örnek 3  Kimyasal tepkimelerde "kütlenin korunumu" derste işlendikten sonra, laboratuvarda yapılacak bir gösteri deneyi veya öğrenci grup deneyleri ile korunum ispatlanabilir. Bu örnekte tepkime öncesi tartılan ayrı türdeki maddeler kapalı bir kapta tepkimeye sokulur ve tepkime bittikten sonra tekrar tartılarak kütlenin tepkime öncesinde ve sonrasında değişmediği gözlenir. 13

14 2.Tümevarım Yaklaşımı  Doğrulama yaklaşımının tersine, tümevarım yaklaşımında öğrenciler, laboratuvar ortamında ilk elden deneyimlerle ilke, kavram veya bilimsel genellemeleri kendileri bulmaya çalışırlar.  Sonuçlar sınıf ortamında tartışılır ve incelenen konuyla ilgili bilimsel tanımlar ve çeşitli bilgiler verilerek konunun öğrenilmesi tamamlanır. 14

15 2.Tümevarım Yaklaşımı  Fen ve Teknoloji Öğretiminin "öğrenme halkası" ve "bütünleştirici öğrenme" yaklaşımları bu yaklaşımın birer uygulama biçimidir.  Bu yaklaşımda, öğrencinin deney sonunda hangi sonuca ulaşacağı bilinmemektedir. 15

16  Deney sırasında gereksinim duyulabilecek araç ve gereçler öğretmen tarafından belirlenir ve sağlanır.  Deneyin yapılması, verilerin toplanması ve yorumlanması öğrencilere bırakılır.  Bu yönüyle tümevarım yaklaşımı, açık uçlu deneylere dayalı laboratuvar tekniğine benzemektedir. 2.Tümevarım Yaklaşımı 16

17 2.Tümevarım Yaklaşımı  Örnek 1 bir sarkacın periyoduna veya hızına nelerin etki ettiğini bulmak  Örnek 2 güneş ışınlarının bir bitkinin büyümesini nasıl etkilediğini belirlemek  Örnek 3 sodyum klorür ve potasyum nitrat gibi tuzların çözünürlüklerine sıcaklığın etkisini belirlemek 17

18 2.Tümevarım Yaklaşımı + öğrencinin öğretmen tarafından hazırlanan bir öğretme-öğrenme ortamında kendi etkinlikleri yoluyla bilgi edinmesine olanak sağlamaktadır. - Bu yaklaşım öğrencinin gelişimi bakımından önemli üstünlüklere sahiptir. Ancak öğrencilerin, deneyin planlanması, gerçekleştirilmesi, verilerin toplanması ve sonuçların yorumlanması için fazla zamana gereksinim duymaları bu yaklaşımın sınırlılığını oluşturmaktadır. 18

19 3.Bilimsel Süreç Becerileri  Gözlem yapma,  Sınıflandırma,  Yer ve zaman ilişkilerini kullanma,  Sayıları kullanma,  Ölçme,  Sonuç çıkarma,  Çıkarım yapma,  Hipotez kurma,  Değişkenleri saptama ve kontrol etme,  Veri toplama ve yorumlama,  Deneyleri yapma ve tasarlama 19

20  Öğrenmeyi kolaylaştırır  Etkinlikler planlanırken, tek bir etkinlik ile tüm becerilerin geliştirilebileceğini düşünmek yanlış olur  Bazı durumlarda tek bir becerinin geliştirilmesi için bile birden fazla etkinlikler planlanabilir  Basitten karmaşığa doğru 3.Bilimsel Süreç Becerileri 20

21  Etkinliklerden önce konuya ısınmak için çeşitli sorular sorulabilir;  Bugün hava nasıl? Yağmurlu mu? Yağmur nasıl oluşur, hiç merak ettiniz mi?  Evde ütü yapılırken, ütüden çıkan buharın nasıl oluştuğunu ve buharın ne olduğunu düşündünüz mü?  Katı bir cisim ısı aldığında onda ne tür değişiklikler meydana gelir?  Mumun erime ve donma sıcaklığını bulmak için ne yapılabilir? 21 3.Bilimsel Süreç Becerileri

22  Bruner’in Buluş yoluyla öğrenme teorisine dayanmaktadır  Bir ilke, kavram ya da bilimsel bir genelleme öğrencilerin kendi planladıkları bir deneyle araştırılır  Öğretmenin, öğrencilere herhangi bir fikri benimsetme yönünde bir çabası söz konusu yoktur,  Sorgulamayacağı anlamına gelmez! 22 4.Buluş Yoluna Dayalı Yak.

23  Öğrenci bilgiyi bizzat kendisi keşfeder.  Bu durum öğrencilerde ilgi uyandırır ve onları öğrenmeye güdüler.  Yüksek düzeyde bilişsel, duyuşsal ve devimsel özelliklere sahip öğrencilerin bulunduğu ortamlarda uygulanır.  Bu yaklaşım, sınıftaki tüm öğrencilere değil, başarılı ve ilgili öğrencilere uygulandığında daha anlamlı sonuçlar elde edilir.  Örneğin, TÜBİTAK'ın (Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu) proje yarışmalarına katılacak öğrenciler projelerini bu yaklaşımla hazırlayabilirler. 23 4.Buluş Yoluna Dayalı Yak.

24  uzun zaman alır (-)  ekonomik açından pahalıya mal olabilir (-)  Bu yaklaşımın yetenekli öğrencilerle kullanılması durumunda, geleceğin bilim adamlarının yetiştirilmesinin olanaklı olabileceği söylenebilir. (+)  Örnek: Suda batma ve yüzme ile yoğunluk arasındaki ilişkiyi belirlemek  Gemiler neden batmaz?  Suya taş attığınızda ne olur?  Suya tahta attığınızda ne olur? 24

25 5.Teknik Becerileri Geliştirme  Laboratuvar araçların kullanılması ve deney düzeneklerinin kurulmasıyla ilgili teknik beceriler  Fen dersindeki etkinlikleri gerçekleştirme becerileri  Laboratuvara yeni gelen araç ve gereçlerin kullanımının öğrencilere öğretilmesi  Deneylerin laboratuvarda sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilmesini ve güvenilir sonuçlara ulaşılması  Örnek: Reostayı tanıyalım etkinliği 25

26 26

27 Laboratuvarda kullanılan öğretim metotları  Gösteri  Model Yapma  İstasyon  Grup Çalışması  Bireysel Çalışma  Proje Tabanlı Öğrenme 27

28 Sorular  İlköğretim Fen ve Teknoloji derslerinde en çok hangi tür deneylere yer veriliyor?  Hangi tür deneyleri tercih etmeliyiz? 28


"Fen Bilgisi Öğretiminde Laboratuvar Kullanımı Yrd. Doç. Dr. Beril YILMAZ SENEM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları