Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RÜZGAR ENERJİSİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RÜZGAR ENERJİSİ."— Sunum transkripti:

1 RÜZGAR ENERJİSİ

2 Rüzgar enerjisi; Doğal, yenilenebilir, temiz ve sonsuz bir güç olup kaynağı güneştir. Güneşin dünyaya gönderdiği enerjinin %1-2 gibi küçük bir miktarı rüzgar enerjisine dönüşmektedir.

3 Rüzgar gücü Elektrik üretmek için rüzgar türbinleri,
Mekaniksel güç için yel değirmeni, Su veya kuyu pompalama için rüzgar pompaları veya Gemileri yürütmek için yelkenler kullanarak rüzgarın kullanışlı formundaki rüzgâr enerjisinin sonucudur.

4 Rüzgar Tarlası Elektrik üretimi için kullanılan ve aynı yerde bulunan rüzgâr türbinleri grubudur. Rüzgâr tarlası, okyanusdan veya denizden esen güçlü rüzgârların sağladığı avantajdan dolayı açık alanlara yapılır.

5 İspanya, Danimarka ve Almanya Avrupa'nın önde gelen rüzgâr enerji üreticileridir.
Teksas'daki Roscoe rüzgâr tarlası 780 MW'lık gücüyle şu an için dünyanın en büyük rüzgâr tarlasıdır.

6 YEL DEĞİRMENİ

7 YEL DEĞİRMENİ Enerji üretmek için rüzgâr gücünden faydalanarak çalışan büyük pervaneli çarklı makinelerdir. Çok eski zamanlardan beri yel değirmenleri, buğday öğütmek ve su pompalamak gibi işler için mekanik güç elde etmekte kullanılmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde halâ önemli güç kaynağı olmalarına rağmen endüstri bakımından gelişmiş ülkelerde rolleri azalmıştır.

8 YEL DEĞİRMENİ  Elektrik enerjisi kaynağı olarak kullanılan ilk yel değirmeni 1890 yılındaDanimarka'da yapılmıştı. Bu tarihten sonra rüzgârla çalışan değirmenler küçük ev ve çiftliklere elektrik sağlamak için kullanılmıştır. Rüzgârın saatteki hızı ortalama 29 – 40 km olan yerler yel değirmenleri için uygundur. Saatte 8 km hızı olan hafif rüzgârlar yel değirmenini çalıştıramazlar, güçlü rüzgârlar ve fırtınalar ise yel değirmenini hasara uğratabilirler. 

9 RÜZGAR ENERJİSİ SU POMPALAMA SİSTEMLERİ

10 Rüzgar türbinlerinde kanat sayısı arttıkça, dönüş hızı azalır
Rüzgar türbinlerinde kanat sayısı arttıkça, dönüş hızı azalır. Kanat sayısının fazla olduğu sistemler çoğunlukla su pompalama amaçlı kullanılmaktadır. Rüzgar su pompaj sisteminin kullanım yerlerini şu şekilde özetleyebiliriz; - Evlerde su ihtiyacının karşılanması, - Çiftliklerde hayvanların su gereksinimlerinin sağlanması, - Küçük çapta arazi sulama.

11 YELKENLER

12 Çevresel Etkiler Alternatif elektrik üretim yöntemleriyle karşılaştırıldığında rüzgâr enerjisinin en önemli çevresel yararı hava kirlilikleri ve sera gazları emisyonları olmamasıdır. Kuş göç yolları (Türbinlere çarpacak olan yaban hayvanları (kuşlar, yarasalar vs.) Gürültü (Türbinlerin çıkardığı gürültü, şehirlere yakın bölgelerde oluşturdukları ses kirliliği sebebiyle insanlara, hayvanlara ve doğal yaşama rahatsızlık vermektedir.) Hafriyat atıkları ve toz (Yapılacak olan şantiye binaları, kurulacak olan kalıcı yapı ve tesisler, yollar vb. Inşaatlardan çıkacak olan hafriyat, toz ve gürültü), Katı atıklar (araç ve makinelere ait yağ ve yakıtlar,vb.)

13 Radyo ve TV alıcılarına uzaklıkları
Gürültünün azaltılmasına önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması Sağlık koruma bandının belirlenmesi (Tesisin çevresel gürültüsü dikkate alınarak her yönden 300 metre sağlık koruma bandı mesafesi bırakılması uygun görülmektedir.) Güvenlik önlemleri (Tesislerin etrafı en az 1,8 m yüksekliğinde kafes tel ile çevrilmelidir.) RES’lerde de HES’lerde olduğu gibi bitkilendirme, biyorestorasyon, yaban hayatı iyileştirme ve onarma çalışmaları yapılabilir.

14 Projelerin değerlendirmesinde dikkat edilmesi gereken temel hususlar
Yer seçimi (RES’lerde de dikkat edilmesi gereken en önemli konu, bir bölgede nerelere ve toplam kaç adet RES yapılabileceğine karar verilmesidir.) Arazi kullanımı (Türbinler arası mesafeler ve arazideki dağılımları iyi hesaplanmalıdır.) Yerleşim yerlerine uzaklık Kuş göç yolları (Rüzgâr türbinlerinde sisli havalarda veya geceleri kuşları kendine çekmeyen, kaçıran ışıklar kullanılmalıdır. Ayrıca bu alanlarda kuşları kaçırmak için özellikle havalimanlarında kullanılan ses veya ışık dalgaları gibi değişik yöntemler denenebilir.)

15

16 Dünyadaki Rüzgar Enerji Santrali (RES) Örnekleri
Altamont Pass California Rüzgar Çiftliği, ABD

17 Denizüstü Rüzgar Santralleri, Danimarka

18 Bahreyn Dünya Ticaret Merkezi

19 1100-1300 MWH’lik üretime sahip 3 adet rüzgar türbini
Binanın elektrik ihtiyacının %15’ini karşılar.

20 Nakliyat halinde türbin kanadı

21 Middelgrunden offshore rüzgar tarlası.

22

23

24 Türkiye’de Kurulu Olan Birkaç Rüzgar Elektrik Santrali (RES) Örneği
HATAY Elektrik santrali kurulu gücü MW'dır. Toplam 20 adet elektrik enerji santrali bulunan Hatay'daki elektrik santralleri yıllık yaklaşık GW elektrik üretimi yapmaktadır.

25 Çanakkale Çanakkale Rüzgar Enerji Santrali - RES; 29,90 MW kurulu gücü ile ortalama kişinin tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılar.

26 Balıkesir Bares Rüzgâr Enerji Santrali, Türkiye'nin en büyük rüzgâr enerjisi yatırımıdır. Santralde üretilecek olan yıllık ortalama  MWh elektrik ile kişilik bir yerleşim merkezinin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. BARES II 'nin devreye girmesi ile küresel ısınmanın temel sebeplerinden CO2 ve sera gazlarından yıllık ortalama ton karbonemisyon azalımı sağlayacağı hesaplanmaktadır.

27

28 İstanbul- Silivri Silivri Rüzgar Santrali ortalama  45 MW kurulu gücü ile kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu (konut, sanayi, metro ulaşımı, resmi daire, çevre aydınlatması gibi) tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilir.

29

30

31 Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliğinden (TÜREB), 2014 yılında rüzgar enerjisi yatırımlarında Türkiye'nin, Avrupa'da beşinci, dünyada onuncu sırada yer aldığı bildirildi.  TÜREB'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl 804 megavatlık rüzgar enerjisi santralini devreye alan Türkiye, rüzgar enerjisi yatırımlarında Avrupa'da Almanya, İngiltere, Fransa ve İsveç'in ardından beşinci, dünyada ise onuncu oldu.  TÜREB Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, Türkiye'de rüzgar sektörünün hızla büyümeye devam ettiğini ifade etti. Petrol ve doğalgaz zengini ülkelerin bile rüzgara yatırım yaptığına dikkati çeken Ataseven, Avrupa'nın fosil yakıt kullanımını azaltarak rüzgara ağırlık verdiğini kaydetti. 

32

33 Enerji ve Isı Tasarrufu Derneği (ETADER), rüzgar enerjisi hakkında doğru bilinen yanlışları açıkladı. ETADER doğru bilinen 8 yanlışı şöyle açıkladı: “Türkiye rüzgar enerjisinden yeterli verimi alabilecek bir coğrafya değildir” iddiasının yanlış olduğunu; Almanya Rüzgar Enerjisi Enstitüsü DEWI’nin verilerine göre Türkiyenin rüzgar potansiyeli İspanya’nın rüzgar potansiyeline eşdeğer olduğunu belirten ETADER, İspanya’nınAvrupa’da rüzgar santrali kurulu gücüne sahip ülkeler arasında Almanya’dan sonra ikinci sırada yer aldığını açıkladı.

34 Rüzgar enerjisi doğal yaşama zarar verdiği ve kuş ölümlerine yol açtığı kanısının da yanlış olduğunu açıklayan ETADER,”Her rüzgar enerji santrali projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporlarının titizlikle incelenmesi sonucunda oluşturulur. Göç güzergahları gibi büyük kuş ya da yarasa gruplarını çeken bölgelere kurulmamasına büyük özen gösterilir

35 Rüzgar enerjisi santrallerinin gürültü kirliliğine neden olduğunun da iddia edildiğini açıklayan dernek şunları açıkladı; “Teknolojideki gelişmelerle birlikte modern bir rüzgar türbinin 300 metrelik bir mesafede artık en fazla bir buzdolabı kadar gürültü yayar duruma geldi. Öyle ki sessiz kırsal bölgelerde esen rüzgarın sesi, genellikle türbinlerin sesinden daha yüksek olduğunu, yine de ÇED raporlarına istinaden muhtemel rahatsızlıkların önlenmesi için rüzgar türbinleri civardaki yerleşim yerlerinin yeterince uzağına kurulması önceliklidir”.

36 Rüzgar enerjisi santrallerinin tarımsal faaliyetlere zarar verdiği iddiasıyla ilgili olarak Enerji ve Isı Tasarrufu Derneği “Santraller kurulu olduğu alanın yalnızca yüzde 1’ini işgal ediyor. Alanın geri kalanı tarım, ormancılık gibi faaliyetlerde kullanılabilir. Rüzgar türbinleri hiçbir atık çıkarmadığından topraklar, göller ve akarsular temiz kalır. Su da kullanmadığı için tasarruf edilen su, tarıma ve insanların kullanımına ayrılır. Oysa termoelektrik santrallerde her gün binlerce ton su tüketilir" açıklamasında bulundu.

37 Rüzgar türbinleri elektronik aletlerin çalışmasını engeller iddiasının da yanlış olduğunu açıklayan dernek şunları açıkladı “Rüzgar türbinlerinde kullanılan kanatlar manyetik dalgaları etkilemekten çok onları engelleyebilir bu da kısa mesafeler için geçerlidir. Kulenin tepesinde bakım yapan ekipten bazı insanların telefonu çekemeyebilir. Uzaklık 20 metreden fazlaysa telefon ve telsiz gibi cihazların çalışmalarında bir sorun yaşanmaz”.

38 Kaynakça http://www.emo.org.tr/ekler/bad8a75b23d714b_ek.pdf
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yel_de%C4%9Firmeni https://tr.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCzg%C3%A2r_t%C3%Bcrbini https://www.pinterest.com/pin/ /

39 G120112044 SERRA AK G120112066 MERVE ÇAYIR G120112048 CANSU YÜCEL G120112042 BESRA KESKİN


"RÜZGAR ENERJİSİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları