Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.ingilizcebankasi.com © 2016 PRESENT SIMPLE www.ingilizcebankasi.com © 2016.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.ingilizcebankasi.com © 2016 PRESENT SIMPLE www.ingilizcebankasi.com © 2016."— Sunum transkripti:

1 www.ingilizcebankasi.com © 2016
PRESENT SIMPLE © 2016

2 Present simple I You We They play football every day. He She It plays
ingilizcebankasi.com

3 Present simple negative
You We They do not (= don’t ) play football every day. He She It does not (= doesn’t ) ingilizcebankasi.com

4 Present simple question
do I you we they play football every day? does he she it ingilizcebankasi.com

5 Affirmative (olumlu cümleler)
I/You/We/They özneleri ile olumlu cümlelerde fiiller takı almadan ve hiçbir yardımcı fiil kullanılmadan gelir. ingilizcebankasi.com

6 I play football every day. (Ben her gün futbol oynarım)
ingilizcebankasi.com

7 They visit me twice a week. (Onlar haftada iki kez beni ziyaret eder)
ingilizcebankasi.com

8 We swim in the sea in the summers. (Biz yazları denizde yüzeriz)
ingilizcebankasi.com

9 Elephants live in Asia and Africa. (Filler Asya ve Afrika’da yaşar)
ingilizcebankasi.com

10 He / she / it öznelerinden sonra olumlu fiillere –s / -es takısı eklenir.
Play  plays Read  reads Take  takes -o, -x, -sh, -ch, -s ile biten fiiller: –es alır. Go  goes Do  does Watch  watches Finish  finishes Sessiz harf + -y ile bitenler: –y düşer ve –ies alır. Try  tries Cry  cries Study  studies Have fiili: has olur. Have  has ingilizcebankasi.com

11 She plays football at weekends. (O hafta sonları futbol oynar)
ingilizcebankasi.com

12 My father watches the news every evening. (Babam her akşam haber izler)
ingilizcebankasi.com

13 She usually has breakfast in the mornings
She usually has breakfast in the mornings. (O sabahları genellikle kahvaltı yapar) ingilizcebankasi.com

14 School starts at 8:00 in the morning and finishes at 4 in the afternoon. (Okul sabah 8’de başlar ve öğleden sonra 4’te biter) ingilizcebankasi.com

15 Olumsuz ve soru yapmak için, I, you, we, they ile do; he, she, it ile does yardımcı fiilleri kullanılır. Does kullanılan olumsuz ve sorularda fiile -s/-es takısı eklenmez, çünkü bu ek do yardımcı fiiline gelmiştir ve does olmuştur. ingilizcebankasi.com

16 I don’t play football every day. (Ben her gün futbol oynamam)
ingilizcebankasi.com

17 We don’t like foreigners here. (Biz burada yabancıları sevmeyiz)
ingilizcebankasi.com

18 People don’t have three eyes. (İnsanlar üç göze sahip değiller)
ingilizcebankasi.com

19 I don’t get up early on Sunday mornings.
(Pazar sabahları erken kalkmam) ingilizcebankasi.com

20 She doesn’t play football at weekends.
(O hafta sonları futbol oynamaz) ingilizcebankasi.com

21 My teacher doesn’t work at weekends.
(Öğretmenim hafta sonları çalışmaz) ingilizcebankasi.com

22 He doesn’t have breakfast most mornings. (O çoğu sabah kahvaltı yapmaz)
ingilizcebankasi.com

23 A cat doesn’t chase a dog. (Bir kedi bir köpeği kovalamaz)
ingilizcebankasi.com

24 Questions A: Do you speak English? (İngilizce konuşur musun?)
B: Yes, I do. (olumlu cevap) B: No, I don’t. (olumsuz cevap) ingilizcebankasi.com

25 A: Do a lot of tourists visit İstanbul?
(Bir çok turist İstanbul’u ziyaret eder mi?) B: Yes, they do. (olumlu cevap) B: No, they don’t. (olumsuz cevap) ingilizcebankasi.com

26 A: Does she play football after school
A: Does she play football after school? (O okuldan sonra futbol oynar mı?) B: Yes, she does. (olumlu cevap) B: No, she doesn’t. (olumsuz cevap) ingilizcebankasi.com

27 A: Does your father wear a tie at work? (Baban işte kravat takar mı?)
B: Yes, he does. (olumlu cevap) B: No, he doesn’t. (olumsuz cevap) ingilizcebankasi.com

28 USE OF PRESENT SIMPLE ingilizcebankasi.com

29 1. Genelde yaptığımız rutin eylemler veya alışkanlıklar:
I have a shower every morning. (Ben her sabah duş alırım) A bad workman always blames his tools. (Kötü çalışan her zaman aletlerini suçlar) ingilizcebankasi.com

30 My brother usually drinks coffee at work.
(Kardeşim genellikle işte kahve içer) We don’t go to the cinema very often. (Biz çok sinemaya gitmeyiz) ingilizcebankasi.com

31 2. Sürekli veya geneldeki durumlar:
She lives in a village on her own. (O bir köyde kendi başına yaşar) I speak two languages. (İki dil konuşurum) ingilizcebankasi.com

32 3. Her zaman geçerli gerçekler:
The sun sets in the west. (Güneş batıdan batar) Water boils at 100 degrees. (Su 100 derecede kaynar) ingilizcebankasi.com

33 4. Sabit çizelge veya programa bağlı gelecek olaylar:
The plane leaves at 8 this evening. (Uçak bu akşam 8’de ayrılacak) What time does the film start tomorrow? (Yarın film kaçta başlayacak?) ingilizcebankasi.com

34 TIME PHRASES (Zaman kelimeleri)
ingilizcebankasi.com

35 I always read a book before sleeping.
always, normally, usually, frequently, often, sometimes, rarely, hardly ever, never I always read a book before sleeping. (Ben her zaman uyumadan önce kitap okurum) She sometimes arrives at school late. (O bazen okula geç kalır) ingilizcebankasi.com

36 every day, every year, every month, every morning
We go on holiday every summer. (Biz her yaz tatile gideriz) Selin gets up early every morning. (Selin her sabah erken kalkar) ingilizcebankasi.com

37 once a year, twice a day, three times a week, etc.
Can has a meal twice a day. (Can günde iki kez yemek yer) We go to school five times a week. (Haftada beş kere okula gideriz) ingilizcebankasi.com

38 every four years, every 365 days
FIFA World Cup takes place every four years. (Dünya kupası her dört yılda olur) The earth travels around the sun every 365 days. (Dünya güneş etrafında her 365 günde gezer) ingilizcebankasi.com

39 Practice makes perfect 
ingilizcebankasi.com

40 Choose the right answer. (Doğru cevabı seçiniz)
What do you do in your free time? A) I usually play chess, reads a book, and watch English films with subtitles in my free time. B) No, I don’t do shopping at the weekends. C) They sometimes meet at the cafe. ingilizcebankasi.com

41 What time does your school start?
A) It starts at 8 o’clock in the mornings. B) It starts in September and ends in June. C) I go to school by bus, but my sister always walks to school. ingilizcebankasi.com

42 How do you go to work every day?
A) He usually walks. He doesn’t have a car. B) Yes, I go to work by bus. It is cheap. C) I generally take the bus. You know, I don’t have a car. ingilizcebankasi.com

43 Does your husband buy presents for you on your birthdays?
A) Yes, I do. I never forget his birthdays. B) No, he doesn’t. He is not a romantic guy. C) My husband earns a lot of money, but he never spends too much. ingilizcebankasi.com

44 How often do you eat? A) I usually eat three times a day.
B) No, I don’t eat fish, but I like chicken. C) Are you crazy or something? I’m a robot and robots never eat or drink anything. ingilizcebankasi.com

45 Sharks ---- in warms seas.
A) swim B) swims C) doesn’t swim D) don’t swim ingilizcebankasi.com

46 My father ---- to buy a house with a swimming pool because he likes swimming.
A) want B) wants C) doesn’t want D) don’t want ingilizcebankasi.com

47 Rabbits ---- meat. A) eat B) eats C) doesn’t eat D) don’t eat
ingilizcebankasi.com

48 A: Where ---- your grandfather ----? B. He lives in Ankara.
A) do / live B) does / live ingilizcebankasi.com

49 A: ---- you ---- TV a lot? B: No, I don’t.
A) do / watch B) does / watch ingilizcebankasi.com

50  thank you  © 2016 HÜSEYİN URAZ www.ingilizcebankasi.com


"Www.ingilizcebankasi.com © 2016 PRESENT SIMPLE www.ingilizcebankasi.com © 2016." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları