Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum Planı 2 Kurulum Süreci Gerçekleştirilecek Çalışmalar Giriş USBS Hakkında Fizibilite Süreci Hedef & Fizibilite Çıktıları Yapılan Çalışmalar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sunum Planı 2 Kurulum Süreci Gerçekleştirilecek Çalışmalar Giriş USBS Hakkında Fizibilite Süreci Hedef & Fizibilite Çıktıları Yapılan Çalışmalar."— Sunum transkripti:

1

2 Sunum Planı 2 Kurulum Süreci Gerçekleştirilecek Çalışmalar Giriş USBS Hakkında Fizibilite Süreci Hedef & Fizibilite Çıktıları Yapılan Çalışmalar

3 3 Giriş USBS Hakkında 3 Su Yönetimi Ulusal Su Politikası Avrupa Birliği’ne Uyum Çevre Faslı Su Çerçeve Direktifi Rehber Dökümanlar INSPIRE Standartları WISE : Water Information System for Europe 645 Sayılı KHK

4 4

5 5 Fizibilite Süreci İşin Aşamaları | Fizibilite ve Kurulum Fizibilite Mevzuat Strateji ve Yol Haritası Kalkınma Bakanlığı Kurulum Analiz ve Tasarım GeliştirmeVeri Akışı İşletme Bakım ve Garanti Sürdürülebilirlik 56 Toplantı 25.12.2013 30.01.2015

6 6 Fizibilite Süreci İşin Aşamaları | Fizibilite Süreci Fizibilite MevzuatAnaliz Kalkınma Bakanlığı Kurulum Başlangıcı Amaçlar Mevcut Durumu Ortaya Koymak İhtiyaçları ve İş Süreçlerini Belirlemek Strateji ve Yol Haritasını Oluşturmak Maliyeti Belirlemek

7 7 Fizibilite Süreci Detaylar İş Başlangıcı 29 / 07 / 2013 İş Bitimi 25 / 12 / 2013 150 Takvim Günü 43 Kurum 56 Toplantı Çalışmalar ve Toplantılar Zaman 202 / 1176 İş Süreci 2016 Sonu (2 yıl)

8 8 Fizibilite Süreci Hedef & Fizibilite Çıktıları Fizibilite Çıktıları Mevcut Durum Analizi Raporu İhtiyaç ve Süreç Analizi Raporu Strateji ve Yol Haritası Raporu Başbakanlık USBS Eylem Planı Fizibilite Ara Raporu Taslak Teknik Şartname Fizibilite Raporu Yönetici Özeti

9 9

10 10 III. Faz Dış Entegrasyon IV. Faz Garanti Entegr. Planı Analiz Tasarım Geliştirme Proje Planı AnalizTasarım Geliştir me Sistem Bakımı II.Faz Sistem Kurulumu USBS Kurulum Süreci İşin Aşamaları | Kurulum Kurulum Fazları

11 11 USBS Kurulum Süreci İşin Aşamaları | Kurulum USBS Altyapısı USBS Altyapısı Yönetici Çevresel Altyapılar Havza Yönetimi İklim Değişikliği Yeraltı ve Yerüstü Suları Su KalitesiKuraklık Su Kullanımı/ Tahsis Taşkın Havza Yönetimi

12 12 USBS Kurulum Süreci İşin Aşamaları | Kurulum Yönlendirme Kurulu Çalışma Grubu Proje Ekibi

13 13 USBS Kurulum Süreci İşin Aşamaları | Kurulum Analiz ve Ön Tasarım Projesi Çıktıları Yazılım Gereksinim Özellikleri (SRS) Donanım Gereksinimleri (HWRS) Veritabanı ve Veri Gereksinimleri Dokümanı Arayüz Gereksinim Özellikleri (IRS) Entegrasyon Raporu Uygulama Gereksinimleri ve Detaylı Proje Planı Yazılım Ön Tasarım Raporu Metaveri ve Veri Raporu

14 14 USBS Kurulum Süreci İşin Aşamaları | Kurulum Proje Ana Aşamaları Fizibilite raporunun incelenmesi Başlangıç toplantısı Planlama Analiz ve değerlendirme toplantıları Gereksinimlerin oluşturulması Gereksinimlerin kurumlar tarafından teyid edilmesi

15 Başbakanlık Genelgesi’ne Ek Başbakanlık E – devlet Danışma Grubu Desteği Veri Paylaşımı konusunda sıkıntıların bertaraf edilmesi Projenin yasal aracı 15 USBS Kurulum Süreci İşin Aşamaları | Eylem Planı Başbakanlık Paydaş Kurumlar USBS Eylem Planı

16 09.02.2015 | Su Yönetimi Genel Müdürlüğü [İzleme ve Su Bilgi Sistemi Dairesi Başkanlığı Su Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü]

17

18 Nehir havzaları üzerindeki kontrolsüz tarım uygulamaları, sanayileşme ve yerleşimler su kalite ve miktarını olumsuz yönde etkilemektedir. Su mevcudiyetinin kirlilik yükünün ve beslenimin zamansal ve mekansal dağılımını anlamak, su kaynaklarının korunması ve yönetimi için zorunluluktur. Tüm önemli hidrolojik süreçleri uygun ölçekte temsil eden matematiksel simülasyon modellerin geliştirilmesi ve uygulanması, başarılı bir nehir havzası yönetim planı için sucul sistem üzerindeki kısa ve uzun vadeli etkileri tahmin etmekte önemli bir rol oynamaktadır. Modeller, su kaynakları yöneticileri tarafından nehir havzalarını etkileyen insan faaliyetlerinin anlaşılması ve güvenilir tahminin yapılması için sıklıkla kullanılan araçtır. Giriş

19

20

21

22 Envanter ve Araştırma Dairesi Başkanlığı Havza Yönetimi Dairesi Başkanlığı Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Su Kalitesi Yönetimi Dairesi Başkanlığı İzleme ve Su Bilgi Sistemi Dairesi Başkanlığı 22/30 SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ MODELLEME ÇALIŞMALARI

23 Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Dairesi Taşkın Yönetimi Şubesi Müdürlüğü Bu şube müdürlüğü tarafından kullanılan "Hidrolojik ve Hidrodinamik Modeller" yardımıyla taşkın risk haritaları üretilip, taşkın risklerine karşı yönetim planlamaları yapılmaktadır. Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen projelerde kullanılan software programlar, "HEC-RAS, Sobek ve WFlow"dır. 23/30

24 Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Dairesi Kuraklık Yönetimi Şubesi Müdürlüğü Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen “Konya Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi” kapsamında; havzadaki yeraltı ve yüzeysel su kaynakları, iklim değişikliğinin etkileri de dikkate alınarak modeller çalıştırılarak tespit edilecek havzadaki yüzey akışı, su derinliği, yeraltı suyu seviyeleri, su miktarları vb. veriler belirlenecektir. Model kapsamında bölgesel iklim modelleri çalıştırılacak, model çıktılarıyla havzada sıcaklık, yağış, buharlaşma, akış projeksiyonları elde edilecektir. 24/30

25 Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Dairesi İklim Değişikliğine Uyum Şube Müdürlüğü İklim ve Hidroloji Modelleri kullanılmaktadır. Şube müdürlüğü tarafından yürütülen “İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi” kapsamında üç küresel iklim modeli ile bir bölgesel iklim modeli kullanılmaktadır. Model çıktılarıyla tüm havzalar ölçeğinde sıcaklık, yağış, buharlaşma, akış projeksiyonları oluşturulacak olup, Proje kapsamında kullanılan modeller: MPI-ESM, HadGEM, GFDL isimli küresel modeller ile RegCM isimli bölgesel model kullanılacaktır. 25/30

26 Su Kalitesi Yönetimi Daire Başkanlığı Yerüstü, yeraltı ve kıyı sularının kalitesi ve çevresel kalite hedeflerinin belirlenmesi, İçmesuyu alanları, hassas su alanları ve nitrata duyarlı hassas alanları belirleyerek çevresel kalite hedefleri ve politikaları oluşturmak, su kalitesi ile alakalı standart ve kriterleri geliştirmek ve belirlemek, Alıcı ortam özelliklerinin ve kirletici özümleme kapasitesinin belirlenmesini sağlamak, kalite sınıfına karar vermek, su kalitesinin iyileştirilmesi için planlamalar yapmak amacıyla yürütülen projelerde Havza ve Kıyı/Geçiş Suları Hidroloji ve Kalite modellerini kullanmaktadır. Daire Başkanlığınca yürütülen “Türkiye’de Havza Bazında Hassas Alanların ve Su Kalitesi Hedeflerinin Belirlenmesi Projesi” kapsamında iç sular için SWAT ve kıyı/geçiş sularında HYDROTAM modelleri kullanılmaktadır. “Yerüstü, Kıyı ve Geçiş Suları için Çevresel Kalite Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi: Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması Projesi kapsamında yapay sinir ağları, monte karlo simülasyonu ve DELFT 3D modellerinin kullanılması planlanmaktadır. 26/30

27 Envanter ve Araştırma Dairesi Başkanlığı Su Yönetimi Modelleme Platformu (SYMP) modelinin Büyük Menderes Havzası’na uygulanması projesi Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 27/30

28 Havza Yönetimi Dairesi Başkanlığı Havza Yönetimi Dairesi bütüncül havza yönetimi prensibiyle nehir havzaları üzerinde su yönetim planlama çalışmalarını yürütmektedir. Bu kapsamda havza ve yüzey suyu modelleri kullanarak havzalarda su kalite ve miktarını korumaya yönelik koruma alanları ve esasları oluşturmaktadır. Daire Başkanlığı bugüne kadar yürüttüğü projeler kapsamında SWAT, QUAL2, WASP vb. yazılım programları kullanmıştır. 28/30

29 09.02.2015 | Su Yönetimi Genel Müdürlüğü [Envanter ve Araştırma Dairesi Başkanlığı Modellleme Şube Müdürlüğü]


"Sunum Planı 2 Kurulum Süreci Gerçekleştirilecek Çalışmalar Giriş USBS Hakkında Fizibilite Süreci Hedef & Fizibilite Çıktıları Yapılan Çalışmalar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları