Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ECONOMIES OF SCALE - Bigger firms produce at lower unit costs. This fall in average costs is known as economies of scale - Alfred Marshall: Short run and.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ECONOMIES OF SCALE - Bigger firms produce at lower unit costs. This fall in average costs is known as economies of scale - Alfred Marshall: Short run and."— Sunum transkripti:

1 ECONOMIES OF SCALE - Bigger firms produce at lower unit costs. This fall in average costs is known as economies of scale - Alfred Marshall: Short run and long run distinction in relation to average costs Alfred Chandler (1918-27): Growth of large corporations ↔ A new Industrial Revolution Natural monopoly: A type of monopoly that exists as a result of the high fixed or start-up costs of operating a business in a particular industry. The utilities industry is a good example of a natural monopoly. The costs of establishing a means to produce power and supply it to each household can be very large. This capital cost is a strong deterrent for possible competitors. Additionally, society can benefit from having natural monopolies because having multiple firms operating in such an industry is economically inefficient.

2 OPPORTUNITY COST - What determines the value of a product? - Friedrich von Wieser (1851-1926, a German economist ): The value of something is determined by what has to be given up in order to get it. He called it “opportunity cost” - Scarcity leads to choices. When you choose something you give up your next best choice. - The price of a product is determined by how much it is desired and this is measured by what people are willing to give up to get it, rather than how much it costs to produce.

3 COLLECTIVE BARGAINING - Beatrice Webb (1858-1943, an English sociologist, economist, sociologist and social reformer) - Workers depend on employers for their livelihood > balance of power is in favour of employers> an individual worker has little power > so employers dictate the terms > but by acting together workers shift the balance of power > workers must improve their lot together - Collective bargaining: the process by which workers organize into unions, which negotiate pay and conditions with employers on the workers’ behalf - History of Trade Unionism (1894): The book by Beatris and Sidney Webb documented the rise of the unions during the Industrial Revolution in Britain, when large numbers of workers were thrown together in the new factories. In England conditions were harsh, security non-existent, wages low. After 1824 trade unions were formed especially in textile industry - There are two lines of though about trade unions’ functions : 1. They negotiate for better working conditions for their member conditions. 2. They are the vanguard of a revolution, fighting for a better world for all working people. - Milton Friedman: has argued that unionization gives higher wages for union members at the expense of jobs and depresses wages in industries that are not unionized. Perhaps for this reason or more political ones, governments have curtailed trade unions - Globalization has had an adverse effect on trade unions

4 CONSPICUOUS CONSUMPTION - Thorstein Veblen: (1857-1929, American economist) - Veblen was the first to note that economic behavior is driven by psychological factors, such as fear and status-seeking, as much as by rational self-interest. - The Theory of Leisure Classes (Veblen’s famous book): He observed New York high-society. The rich did not buy things because they needed them but to display their wealth and status > Veblen called this conspicuous consumption. - Today, Veblen goods are luxury items such as Porsche cars and Rolex watches. The rich class squanders on these types of goods. - US economist Nathan Pettit says that “conspicuous consumption “ and the resulting debt played a key role in crippling global financial markets in 2008.

5 Trade Unions in Turkey (Optional) Araştırmalara göre işçilere ilişkin ilk kurum 1881 de ortaya çıkan Ameleperver Cemiyeti’dir. Ve saptanan ilk grev 1872 Kasımpaşa Tersanesi işçilerinin grevidir. Cumhuriyetin ilanından sonra dernek kurma özgürlüğü 1924 Anayasası ile güvence altına alındığı gibi, 1909 Cemiyetler Kanunu da yürürlükte bırakıldı. 1923 de İstanbul Amele Birliği, İşçi Tesanüt ve Teavün Cemiyeti gibi dernekler kuruldu. 17 Şubat 1923 İzmir İktisat Kongresine «İşçi grubu» sıfatıyla çağrılanlar oldu. Böylece birçok işçi kuruluşu öncüleri ve yöneticileri İzmir’de bir araya gelme ve örgütlenme konularını görüşme olanağı buldu. İstanbul Amele Birliği, Türkiye ölçüsünde bir kuruluş haline getirilmek istenerek Türkiye Amele Birliği kuruldu. Fakat bu kuruluş 1924 den sonra işleyemez duruma geldi. 4 Mart 1924 de çıkarılan «Takriri Sükûn Kanunu», sol eğilimli Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın çalışmalarına son vererek Türkiye'de dernek kurma, siyasal veya mesleksel örgütlenme olanağını ortadan kaldırdı. Yine de, ağır ekonomik baskı altındaki işçiler greve gitmekten çekinmiyordu. 1936 ya kadar İstanbul’da ve İzmir’de bazı grevler oldu. Bunun sonucu 1933 yılında Türk Ceza Kanunu'nun 201. maddesi değiştirilerek işçileri toplu olarak işi bırakmaya kışkırtanlar için ağır cezalar konuldu. Bu arada 1936 da İş Kanunu kabul edilip bir yıl sonra yürürlüğe konması hükme bağlandı. Bu kanun işçilerin örgütlenmesini engelleyen, işyerlerinde işçi temsilciliğini hak arayıcı düzeye indiren bir kanundu. Kısıtlamaların tek amacı işçi sınıfı bilincinin güç kazanmasıydı. 1938 de Cemiyetler Kanunu’nda yapılan bir değişiklikle sınıf esasına dayanan dernek kurma yasaklandı. Esasen kurulamayan sendikalar böylece bir süre için daha ertelenmiş oldu. İkinci Dünya Savaşı yıllarına örgütsüz giren işçi sınıfı, yeni fedakârlıklara katlanma durumunda bırakıldı. Zorunlu iş yükümlülüğü getirildi. Zorunlu iş yükümlülüğü ile ortaya çıkan iş güvenliği, sağlık koşulları gibi işçi sorunları çözüm bulamayınca, «çalışma hayatı ile ilgili işleri düzenleme, yürütme ve denetleme ile görevli olmak üzere» bir Çalışma Bakanlığı kurulması Cumhurbaşkanlığına önerileli (8 Haziran 1945). Ve nihayet 10 Haziran 1946 da sınıf esasına dayanan dernek kurma yasağı kaldırıldı. Böylece sendikacılık hareketi yeniden canlandı. ÇaIışma Bakanlığı ilkin sendika sözcüğünden hoşlanmadığı halde Hükümetçe hazırlanmak zorunda kalınan Sendikalar Kanunu ufak değişikliklerle 20 Şubat 1947 de kabul edildi. Ancak, Kanunda sendika* kurma özgürlüğünü kısıtlayıcı birçok hükümler vardı. Sendikaların politika ile, siyasal propaganda ile ve siyasal yayınlarla uğraşması yasaklanmıştı. «Ulusal çıkarlara aykırı davranılamaz» hükmü ise grevin yasaklanması demekti. Sendikacılık ile komünistliğin bazı çevrelerce eşanlamda sayılması işçileri, sendikalardan ve sendika kuranlardan uzak tutuyordu. Bu kuşkuyu gidermek isteyen CHP iktidarı sendikalar kurma işini kendi eline aldı. 14 Mayıs 1950 seçimleri ile DP’nin iktidarı devralması üzerine bu parti yandaşlarının kurduğu Hür İşçi Sendikaları Birliği daha cesur bir çalışma programı uygulamaya koyuldu. Yavaş yavaş aynı iş kolundaki sendikaların örgütlenmesi gelişme gösterdi. Grev hakkını kullanmadan, toplu sözleşme yapma olanağı bulamadan siyasal iktidarın çeşitli engellemeleri ve yasaların yetersizliği yüzünden bekleneni ve umulanı gerçekleştiremeyen sendikalar ancak 27 Mayıs 1960 dan sonra gerçek sendika niteliğine kavuşabildiler. Yeni Anayasa, özgür sendikalar yapma haklarını tanıdığından, işçi sendikaları daha geniş alanda çalışma olanağı buldu. Sendikalar grev hakkını elde ettikten sonra, mücadeleleri daha başka konulara ve fikirlere yönelmeye başladı.

6 EXTERNAL COSTS - Arthur Pigou (1877-1959, English economist) - An Externality exists when a person makes a choice that affects other people in a way that is not accounted for in the market price. - Externality is a case of market failure. - Types of externalities: 1. Negative externalities: Air pollution, Anthropo climate change, Water pollution, Noise pollution, traffic etc. ; 2. Positive externalities: education, beekeeping, network effect, private fire protection service, vaccination, etc. - The polluter should pay the tax: Pigouvian tax - Governments use this idea: such as carbon taxes (A carbon tax is a tax levied on the carbon content of fuels. From an economic perspective, carbon taxes are a type of Pigouvian tax) - Not easy to impose

7 RELIGION AND ECONOMY - Max Weber (1864-1920, German sociologist, philosopher, and political economist) - He contrasts levels of economic success in various countries in his book The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (Weber’s most famous work). Due to Protestant beliefs in predestination, vocation and work ethic, northern Europe and USA fared better than Catholic societies of South America and the Mediterranean. The Bible encourages hard work and frugality. The Protestants aimed to embody these qualities. Forbidden to buy luxuries, they re-invested their profits back into their business. The belief that they were serving God encouraged them to work with religious fervour, leading them to produce more goods and make more money. So Protestant faith led inevitably to a capitalist society; pursuit of profit as evidence of devotion, not greed and ambition. - Contrary cases: Spain (Catholic) in the 16th and 17th centuries; Asian countries, Japan (Shintoist and Buddist) and China (no dominant religion)  The importance of work in Islam - insan için ancak çalıştığı vardır (İnsan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Necm Suresi (Yıldız Suresi) : 39; ( ﴿ وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰىۙ ; That man can have nothing but what he strives for - Çalışanlar, kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Çalışmayanlar ise, kendilerini kötülükten kurtaramazlar. Hz.Ali r.a. - Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi de ahret için çalış. Hadis-i Şerif - İnsan, ancak çalıştığını kazanır. Hz. Mevlana - Sakın oturduğunuz yerden "Allah'ım rızkımı ver" deyip durmayın. Gökten ne altın yağar, ne de gümüş. Hz. Ömer r.a.

8 RELIGION AND ECONOMY - Islam’s view on waste - A'râf Suresi (Orta Yer Suresi), 31. Ayet - Ey Ademoğulları! Her mescitde ziynetinizi takının (güzel ve temiz giyinin). Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü o, israf edenleri sevmez. - يَا بَن۪ٓي اٰدَمَ خُذُوا ز۪ينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُواۚ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِف۪ينَ۟ - O children of Adam, take your adornment at every masjid, and eat and drink, but be not excessive. Indeed, He likes not those who commit excess. - İsrâ Suresi (Gece Yürüyüşü Suresi), 26. Ayet - Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma. - وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهُ وَالْمِسْك۪ينَ وَابْنَ السَّب۪يلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذ۪يراً ﴿٢٦﴾ - And give the relative his right, and [also] the poor and the traveler, and do not spend wastefully. - İsrâ Suresi (Gece Yürüyüşü Suresi), 29. Ayet - Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın. - وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً ﴿٢٩﴾ - And do not make your hand [as] chained to your neck or extend it completely and [thereby] become blamed and insolvent.

9 SUPPLEMENT TO UTULITY AND SATISFACTION (OPTIONAL) Carl Menger (German: 1840 – 1921) was the founder of the Austrian School of economics. Menger contributed to the development of the theory of marginal utility, which contested the cost-of-production theories of value, developed by the classical economists such as Adam Smith and David Ricardo.Austrian School of economicsmarginal utilityclassical economistsAdam SmithDavid William Stanley Jevons, (1835 – 1882) was an English economist and logician. Irving Fisher described Jevons' book A General Mathematical Theory of Political Economy (1862) as the start of the mathematical method in economics. It made the case that economics as a science concerned with quantities is necessarily mathematical. In so doing, it expounded upon the "final" (marginal) utility theory of value. Jevons' work, along with similar discoveries made by Carl Menger in Vienna (1871) and by Léon Walras in Switzerland (1874), marked the opening of a new period in the history of economic thought. Jevons' contribution to the marginal revolution in economics in the late 19th century established his reputation as a leading political economist and logician of the time.economistlogician Irving Fisherquantitiesutility theoryCarl MengerLéon Walras marginal revolution Maurice Félix Charles Allais (1911 – 2010) was a French economist, and was the 1988 winner of the Nobel Memorial Prize in Economics "for his pioneering contributions to the theory of markets and efficient utilization of resources.“The Allais paradox is a choice problem designed by Maurice Allais to show an inconsistency of actual observed choices with the predictions of expected utility theory.Nobel Memorial Prize in EconomicsMaurice Allaisexpected utility


"ECONOMIES OF SCALE - Bigger firms produce at lower unit costs. This fall in average costs is known as economies of scale - Alfred Marshall: Short run and." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları