Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“Ilgaz Dağı, koca Ilgaz Dağı, ne güzel ne heybetliydi. Şimdi Çankırı’ya doğru bayır bayır inmeye başlamıştık. Çamlıklar seyrekleşiyor, kırmızı topraklı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“Ilgaz Dağı, koca Ilgaz Dağı, ne güzel ne heybetliydi. Şimdi Çankırı’ya doğru bayır bayır inmeye başlamıştık. Çamlıklar seyrekleşiyor, kırmızı topraklı."— Sunum transkripti:

1 “Ilgaz Dağı, koca Ilgaz Dağı, ne güzel ne heybetliydi. Şimdi Çankırı’ya doğru bayır bayır inmeye başlamıştık. Çamlıklar seyrekleşiyor, kırmızı topraklı tepeler sıra sıra uzanıyordu. Başımı arkaya çevirip baktım. Anadolu’nun bu yüksek dağı, bu eşsiz ormanlığı, aynı büyüklük ve güzellikle yerinde duruyordu.” 7.Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Ilgaz Dağı’nın özelliklerinden değildir? A) Su kaynaklarının çok olması B) Yüksek bir dağ olması C) Tepelerin sıra sıra dizilmesi D) Ormanlarla kaplı olması

2 Köyde kış hazırlığı bitip tükenmek bilmiyor. Soğanlar kurutuldu. Dibeklerde günlerce bulgur kırıldı. Buğdaylar öğütüldü. Bunlardan deste deste yufka yapıldı. Derken kuru yemişlere sıra geldi. Aman, o ne kadar ceviz!.. 13.Paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir? A) Soğanların nasıl saklandıkları B) Bulgurun nasıl öğütüldüğü C) Köyde kış hazırlıkları D) Yufkaların yapılış biçimleri

3 Atam, inan isteklerin Gelecektir yerine Biz hep beraber ant içtik Bu büyük eserine. 18.Yukarıdaki dörtlükte vurgulanan hangisidir? A) İnatçılıkB) Kararlılık C) TutarlılıkD) İsteklilik

4

5

6 Gerçekten alışkanlık pek zor bir hastalıktır. Bir köylü kadın, bir danayı doğunca kucağına almış ve sevmiş; sonra bunu adet edinmiş. Dana büyüyüp öküz olunca da kucağına almaya devam etmiş. Alışkanlık, önceleri yavaş yavaş ve sinsi adımlar atar; zamanla yerleşir ve sonra da bizi esir alır. 267.Bu parça için aşağıdakilerden hangisi en uygun bir başlık olabilir? A) Köy Yaşamı B) Köy, Hayvanlar ve İnsanlar C) Alışkanlık D) Köylü Kadın

7 (1) Okumam için bana ilk kitabı Saadet Öğretmen vermişti. (2) Ne kadar heyecanlanmıştım. (3) Kitabı aldığım gibi eve koştum ve sabırsızca kapağını açtım. (4) Saadet Öğretmenim çok kitap okurdu. (5) O günden beri o kapağı kapatmadım. 269.Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? A) 5B) 4 C) 3D) 2

8 Türküler çınladı kulaklarımızda. Yağmur yüklü bulutlarda dökülen iri damlalar tozlu yolu kahverengi lekelerle donattı. Ortalık ıslak toprak koktu. Uzaklarda, gökyüzünün derinliklerinden gürültüsüz bir şimşek çaktı. Gözlerim kamaştı. 106.Bu parçada hangi duyuya yer verilmemiştir? A) DokunmaB) Görme C) KoklamaD) İşitme

9 . Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir? A) Şairlerin okur gözünde büyük bir yeri vardır. B) Fakat, alay etmek adettir şairlerle. C) Gene de alay edenler bile şairde bir kutsallık bulurlar. D) Nesir yazana öyle bir saygı göstermezler.

10 34.Yukarıdaki balonlar bir paragraf oluşturacak şekilde havalanacaktır. Bun göre balonlar hangi sırayla havalanmalıdır? A)2 – 4 – 1 – 3 B)1 – 3 – 2 – 4 C)2 – 1 – 4 – 3 D)3 – 1 – 4 – 2

11 Beni öykü yazmaya iten şey, yaşanmış olandan bambaşka, yepyeni bir gerçekliğe doğru yol alma isteği oldu. Öykünün büyüsü bu yolculukta başladı. Şimdi bu büyülü yolculuktan kendimi alamıyorum. 291.Bu parça aşağıdaki soruların hangisine yanıt olabilir? A) Öykü yazmaya nasıl başladınız? B) Öykülerinizi yazarken nelerden yararlandınız? C) Sizce öykü yazmak zor mu? D) Öykülerinizi oluştururken hangi yazarlardan etkilendiniz?

12 Hemen hemen bütün yabancı yazarların Türkçe-ye çevrilen deneme türündeki yapıtlarını alıp okuyordum. (I) Bunun sonucunda o yazarlara özendim ve deneme yazarlığına başladım. (II) Konu olarak da "dil" alanını seçtim. (III) Yazarlı­ğa başladığımda kitap tanıtma yazıları yazıyor­dum. (IV) Bu tanıtım yazılarının okur sayısını ar­tıracağına, okuma sevgisini geliştireceğine inanı­yordum. (V) Hâlâ da bu inancımı koruyorum. Yukarıdaki numaralanmış cümleler iki parag­rafa bölünmek istense, ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? A.1 B.2 C.3 d.4 A) I.

13 O gece uyuyamadı. Kitap okudu, sayı saydı, yıldız saydı. Gündüz yok yere kırdığı arkadaşının bakışları gitmiyordu gözlerinin önünden. Bir ara kalkıp onu uyandırmayı ve ondan özür dilemeyi geçirdi aklından; başaramadı. O şimdi unutmuştur bile, diye düşündü. Ama sonra ya o da bu kırıcı sözlerin acısıyla kıvranıyorsa... Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır? A) Açıklama B) Öyküleme C) Tartışma D) Örneklendirme

14 1. Kenar mahalleler... Birbirine geçmiş, yaslanmış tahta evler... Kiminin kaplamaları biraz daha kararmış, kiminin balkonu biraz daha eğrilmiş, kimi biraz daha öne eğilmiş, kimi biraz daha çömelmiştir. Hepsi hastadır; onları seviyorum; çünkü onlarda kendimi buluyorum. Bu parçanın anlatım biçimi, aşağıdakilerden hangisine bir örnektir? A) Betimleme (tasvir) B) Tartışma C) Açıklama D) Öyküleme

15 Ege Bölgesi'nde nüfus artışı, Türkiye ortalamasının biraz üzerindedir. Bölge genelinde kent nüfusundaki artış, kır nüfusundaki artıştan fazladır. Kent nüfus artışı ortalama binde 32 iken, bu değer kırsal alanlarda binde 14 dolayındadır. Bu durum, bölgenin kırsal alan­larından şehirlere doğru az da olsa bir göçün olduğunu ortaya koymaktadır. Bu parçanın anlatımında, aşağıdakilerin hangisin­den yararlanılmıştır? A) Açıklama B) Betimleme C) Öyküleme D) Tartışma

16 Kimi şair ve yazarlar, yazdıklarını anlayabilmek için okurların çaba harcamasını, zorlanmasını isterler. Bence bu, kendini beğenmişliktir. Yazdıklarımı anlayabilmek için okur zorlanacağına, onları anlatabilmek için ben zorlanmalıyım. Bence okur bir kitabı, bir yazıyı okurken, salt anlamak için değil, okuyup anladıktan sonra birtakım sonuçlar çıkarabilmek için çaba harcamalıdır. Hangi anlatım biçimiuygulanmıştır? A)Öykülüme B)tartışmacı c)betimleme d)açıklayıcı

17 Korku bir ruh hâlidir, ikide bir gelip giden, bizi yoklayan, dengeleyen... Yüreklilik ise büyük korkular önünde kendimizi yitirerek yaptığımız atılımdır. Her şeyi göze almak değildir, ölüme, tehlikeye meydan okumak değildir, yapacak başka bir şey olmaması hâlidir. Bu parçada düşünceyi geliştirmek için daha çok aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? A) Betimlemeye B) Tanımlamaya C) Karşılaştırmaya D) Tartışmaya

18

19 İnsanlığın adım adım ilerlemesini sağlayan şey, kuşkusuz, kişisel kazançların ürün ve buluşların kuşaktan kuşağa aktarılmasıdır. Hayvanlar dünyasında buna benzer bir olay yoktur; eğitim görmüş bir köpek, başka bir köpeği eğitemez. Bu paragrafın anlatımında aşağıdakilerden hangisi daha ağır basmaktadır? B) Kanıtlama D) Karşılaştırma A)Benzetme C) Örneklendirme

20

21


"“Ilgaz Dağı, koca Ilgaz Dağı, ne güzel ne heybetliydi. Şimdi Çankırı’ya doğru bayır bayır inmeye başlamıştık. Çamlıklar seyrekleşiyor, kırmızı topraklı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları