Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ, 2015 NİSAN 2016.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ, 2015 NİSAN 2016."— Sunum transkripti:

1 ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ, 2015 NİSAN 2016

2 AMAÇ Üniversite Sağlık Uygulama Araştırma Merkezlerinin (Üniversite Hastaneleri); sorunlarını değerlendirmek, nedenlerini ortaya koymak ve çözüm yolları üretmek, bilgi ve deneyimlerini paylaşmak, çağdaş sağlık hizmetiyle birlikte, eğitim ve araştırma faaliyetlerini etkinleştirmek ve ortak hareket etmeyi sağlamak.

3 KURULUŞ VE SÜREÇ PLATFORM; Nisan 2009, İstanbul I.Toplantı; 18-19 Nisan 2009, İstanbul Üniversitesi, İstanbul II.Toplantı; Mayıs 2009, Hacettepe Üniversitesi, Ankara III.Toplantı; Kasım 2009, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep IV.Toplantı; Ocak 2010, Ege Üniversitesi, İzmir DERNEK; Başvuru 2010 Şubat, Resmi Kuruluş2010 Mart V.Toplantı; Nisan 2010, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun VI.Toplantı; Kasım 2010, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir VII.Toplantı; Ocak 2011, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli VIII.Toplantı; Mayıs 2011, Selçuk ve Konya Üniversiteleri, Konya IX.Toplantı; Haziran 2011, Atatürk Üniversitesi, Erzurum X.Toplantı; Kasım 2011, İstanbul Üniversitesi, İstanbul XI.Toplantı; Ocak 2012, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon XII.Toplantı; Mayıs 2012, Pamukkale Üniversitesi, Denizli XIII.Toplantı; Kasım 2012, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu XIV.Toplantı; Şubat 2013, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep XV.Toplantı; Mayıs 2013, Trakya Üniversitesi, Edirne XVI.Toplantı; Ekim 2013, Çukurova Üniversitesi, Adana XVII.Toplantı; Ocak 2014, Ankara Üniversitesi, Ankara XVIII.Toplantı; Şubat 2016, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir

4 YAPI VE YÖNETİM PLATFORM İCRA KURULU (Nisan 2009-Nisan 2010) Yunus SÖYLET, İstanbul Üniversitesi Rektörü-YÖK Üyesi Uğur ERDENER, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Candeğer YILMAZ, Ege Üniversitesi Rektörü Mehmet Yavuz COŞKUN, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Hüseyin AKAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü DERNEK GENEL KURULLARI I.OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULNisan 2010, Samsun OLAĞAN GENEL KURUL-IEylül 2010, İstanbul OLAĞAN GENEL KURUL-IIHaziran 2013, İstanbul II.OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULAğustos 2015, İstanbul OLAĞAN GENEL KURUL-IIINisan 2016, İstanbul

5 YAPI VE YÖNETİM, 2015 DERNEK YÖNETİM KURULU BaşkanErkan İBİŞ, Ankara Üniversitesi Rektörü Başkan YardımcısıHüseyin AKAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Genel SekreterHaluk ÖZSARI, Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi SaymanMustafa KİBAR, Çukurova Üniversitesi Rektörü ÜyelerProf. Dr. Yener YÖRÜK, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa SOLAK, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami ÜNLÜOĞLU, Osmangazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Prof. Dr.Mert SAVRUN, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yedek ÜyelerProf. Dr. Prof. Dr.Bahattin GÜZEL, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cankon GERMİYANOĞLU, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent ELBEYLİ, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Başar Sırmagül, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammet GÜVEN, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

6 YAPI VE YÖNETİM, 2015 DERNEK DENETİM KURULU Asil Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet KOÇAK, Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rüçhan AKAR, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Ahmet ÖZKAĞNICI Yedek; Ankara Üniversitesi Cebeci Hastaneleri Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Atilla ARAL, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Sait KELEŞ, İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörü Dr. Yılmaz KESKİNDEMİRCİ

7 SİYASİ VE BÜROKRATİK KARAR VERİCİLERLE YAPILAN ORTAK ÇALIŞMALAR, 2015 Sayın YÖK Başkanı ve Başkan Vekili ile Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Toplantıları, Ortak Satınalmaya yönelik Sağlık Bakanlığı ile YÖK Başkanlığı arasında Protokol imzası, EKK Üyesi Sayın Bakan ve ilgili Müsteşarlar, Kurum Başkanı, Müsteşar Yardımcıları, Genel Müdürler ile Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Toplantıları, Sayın Sağlık Bakanı ve Müsteşarı ile Müsteşar Yardımcılarının Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Toplantıları, Sayın Başbakan başkanlığında Çankaya Köşkü’nde yapılan toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı’nın katılımı,

8 SİYASİ VE BÜROKRATİK KARAR VERİCİLERLE YAPILAN ORTAK ÇALIŞMALAR, 2015 6 Yönetim Kurulu Toplantısı, Osmangazi Üniversitesi ev sahipliğinde XVIII. Genel Toplantı’ya Sayın Sayın YÖK Başkanı ve Başkan Vekili’nin katılımı, EKK hazırlık toplantılarına ilgili Sayın Müsteşarlar ile Yönetim Kurulu Başkanının Toplantıları, EKK’nın Üniversite Hastaneleri Gündemli Toplantısına Yönetim Kurulu düzeyinde katılım, Çalışma Grubu, Performans Yönetmeliği değişiklik çalışması, Üniversite Hastaneleri sorunlarına yönelik eylem planı oluşturulması,

9 Üye sayısı 136 Geliri: 9.611,22 TL. Gideri:3.969,68 TL. Banka:5.015,28 TL. Kasa: 626,26 TL.

10 DESTEK VE KATKILARINIZ İÇİN ŞÜKRANLARIMIZLA... ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ 2015 YÖNETİMİ


"ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ, 2015 NİSAN 2016." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları