Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Staj süresi, toplam 50 işgünüdür. Bu sürenin 25 işgünü ENT 200 fabrika stajını, 25 işgünü de ENT 300 büro stajını kapsar. Öğrenci, bölümde geçirdiği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Staj süresi, toplam 50 işgünüdür. Bu sürenin 25 işgünü ENT 200 fabrika stajını, 25 işgünü de ENT 300 büro stajını kapsar. Öğrenci, bölümde geçirdiği."— Sunum transkripti:

1

2  Staj süresi, toplam 50 işgünüdür. Bu sürenin 25 işgünü ENT 200 fabrika stajını, 25 işgünü de ENT 300 büro stajını kapsar. Öğrenci, bölümde geçirdiği 4. yarıyılın sonunda fabrika stajını, 6. yarıyılın sonunda büro stajını tamamlar. Stajlar, özel durumlar dışında, final sınavlarının bitimini takiben yaz tatillerinde yapılır.  Staj, resmi tatiller dışında kesintisiz yapılır. Kuruluşta Cumartesi günleri de çalışma yapılıyorsa, bu durumu belgelendirmek kaydıyla, öğrenci Cumartesi günleri de stajına devam edebilir.  Bütünleme sınavları sırasında staj yapılabilir. Ancak bu dönemde staj yapan öğrenci bütünleme sınavına veya sınavlarına girmişse, söz konusu günler staj süresinden sayılmaz. Öğrenci, sınava girilen günleri telafi etmek zorundadır.

3  ENT 200 stajının fabrika ve ya üretici firmada, ENT 300 stajının da tasarım bürosunda tamamlanması gerekmektedir. Her staj dönemi, farklı bir işletmede tamamlanmak zorundadır.  Öğrenciler, staj yapacakları kuruluşları kendileri belirleyecektir. Staj yapılacak yerin staj komisyonu tarafından uygun görülerek kabul edilmesi gereklidir. Staj yeri kabul edilmeyen öğrenciler, 15 gün içinde yeni bir staj yeri bulmak ve staj komisyonuna bildirmek zorundadır. Özel durumlarda staj yeri değişikliği için komisyona başvurulabilir.

4  Öğrenci, staj bilgisini belirtilen tarihler arasında ilgili komisyona bildirmek zorundadır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular, belgelenmiş geçerli mazeret olmadığı sürece kabul edilmeyecektir.  Öğrenci, staj yapacağı kuruma Staj Ön Onay Formu (Form1) ve Zorunlu Staj Formu (Form 2) ile başvurur. Gerektiği durumlarda, bölüm başkanlığından öğrencinin zorunlu staj yapması gerekliliğine dair yazı temin edilebilir (Form 3).

5

6

7

8  Öğrenci staj yapacağı kurumu belirledikten sonra bölüm staj komisyonunun onayına sunmak zorundadır. Komisyon onayı alan öğrenci, staja başlayabilir.  Öğrenci, başvuru yazısına istinaden, staj yapacağı kurumdan kurum yetkilisince onaylı staj süresi, staj yeri, staj konusunu içerir "Zorunlu Staj Formu"nu ve bir adet fotoğrafını staj sorumlusuna getirip kaydını en geç akademik takvimde belirtilen derslerin kesilmesi tarihinde yaptırır.  Staj yeri, komisyonca denetlenerek kabul ve ya ret edilir. Staj yeri kabul edilmeyen öğrenciler 15 gün içinde yeni bir staj yeri bulmak ve aynı süreci tekrarlamak durumundadır.  Staj bitiminde Fakülte staj rehberine uygun olarak hazırlanan "staj dosyası", eğitici personele imzalatılıp staj sorumlusuna teslim edilir. Staj başarı belgesi (Form 4), kurum yetkilisince 3 nüsha halinde doldurulur. Bu nüshalardan kurum kopyası, staj yapılan birimde kalır. Bölüm Kopyası ve Öğrenci İşleri Kopyası ise ilgili kurullara imzalı kapalı zarf içinde öğrenci ile iletilir.

9

10  Staj dosyaları, komisyonun ilan ettiği süre içerisinde (güz yarıyılı 2. hafta) staj sorumlusunca teslim alınır.  Staj sorumlusu, staj dosyası ve başarı belgesini staj değerlendiricisine iletir.  Staj değerlendiricisi, gerekli incelemeleri yaparak öğrencinin stajının geçerli olup olmadığını değerlendirir.  Stajın geçersiz olduğu durumlarda öğrencinin stajı yenilenir.

11  Her staj, bir ders olarak değerlendirilir ve öğrencinin not belgesinde stajın yapıldığı dönemi izleyen güz yarıyılında ders koduyla gösterilir.  Öğrenci, bu dersi almak zorundadır. Bu dersler için ilgili yönetmeliğe uygun olarak 100 üzerinden not verilecektir.  Öğrenciler üst üste mazeretsiz üç gün ve ya staj süresinin %10'u oranında devamsızlık yaptıklarında stajlarına son verilerek başarısız sayılırlar.  Staj süresi sonunda başarısız olan, stajına ara veren ve ya vermek zorunda olan öğrencilere, yasal öğrenim süresi içinde iki hak daha verilir.

12  Öğrenci, staj dosyasını hazırlarken aşağıdaki kurallara uymalıdır; - Kapak, Öğrenciye ve staj dosyasına ait tüm bilgileri içermelidir. -Onay Sayfası, Öğrencinin staj yaptığı kurumca verilecek Onay Sayfası, dosyada yer almalıdır - İçindekiler, dosyada bulunan konu başlıkları ve sayfa numaralarını belirtmelidir. - İşletmenin tanıtımı, staj yapılan kurumun çalışma alanını, idari ve teknik personel sayılarını, organizasyon şemasını, kuruluşun kısa tarihçesini, iletişim bilgilerini içermelidir. -İşletmedeki hizmet / üretim aşamaları, staj yapılan kurumdaki süreçler ve öğrencinin yer alacağı aşamaları belirtmelidir. - Giriş, stajın amaçları, öğrenilmesi hedeflenen konuları içerir. -Stajla ilgili tanımlar, yapılan işle ilgili mesleki terimler ve teorik bilgileri kapsar. - Stajda yapılan işler, staj süresince kurumda gözlenmiş ve yapılmış her şeyi ayrıntılı olarak açıklar. İlgili görseller, veriler, tablolar numaralanacak, uygun görülenler metin içerisine yerleştirilecek, diğerleri Ek'e konulacaktır.

13 - Ekler, Bir önceki maddede belirtilen her türlü malzemeyi içermelidir. - Sonuç kısmında, staj konusunun öğrencinin gördüğü derslerle ilişkisi kurulacak, yeterlikler, yetersizlikler belirtilecek, öğrenilenler sıralanacak ve genel bir değerlendirme yapılacaktır. Dosyanın her sayfası, staj yapılan kurumdaki eğitici personel tarafından imzalanmalıdır. Formata uygun hazırlanan dosya ciltlenerek, staj kuruluna iletilmek üzere son halini almalıdır.

14 http://mim-eut.gazi.edu.tr/posts/view/title/staj-formlari-93082


" Staj süresi, toplam 50 işgünüdür. Bu sürenin 25 işgünü ENT 200 fabrika stajını, 25 işgünü de ENT 300 büro stajını kapsar. Öğrenci, bölümde geçirdiği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları