Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İdari ve Mali İşler Daire Bşk Ayşegül KUŞLAR ŞUBE MÜDÜRÜ CİLER DUT ŞUBE MÜDÜRÜ V. EMEL ŞIRA ŞUBE MÜDÜRÜ ENGİN KOÇ 1-BİLG İŞLT ÖZCAN ADA 2-BİLG İŞLT LEVENT.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İdari ve Mali İşler Daire Bşk Ayşegül KUŞLAR ŞUBE MÜDÜRÜ CİLER DUT ŞUBE MÜDÜRÜ V. EMEL ŞIRA ŞUBE MÜDÜRÜ ENGİN KOÇ 1-BİLG İŞLT ÖZCAN ADA 2-BİLG İŞLT LEVENT."— Sunum transkripti:

1 İdari ve Mali İşler Daire Bşk Ayşegül KUŞLAR ŞUBE MÜDÜRÜ CİLER DUT ŞUBE MÜDÜRÜ V. EMEL ŞIRA ŞUBE MÜDÜRÜ ENGİN KOÇ 1-BİLG İŞLT ÖZCAN ADA 2-BİLG İŞLT LEVENT KARACA 3-CÖZÜMLEYİCİ GÖNÜL KÜTÜK 4-MEMUR SULHİ KILIÇ 5-BİLG İŞLT KADRİYE POYRAZ 6-BİLG İŞLT HACI HASAN CELEBİ 1-BİLG İŞLT SADIK GÖĞÜSGEREN 2-BİLG İŞLT FİLİZ SİNECİKLİ 3-BEKCİ NAZIM ZOBAR 1-ŞEF REMZİYE KILIC 2-BİLG İŞLT SEMA FIRTIN 3-BİLG İŞLT MİNTAZE SERTKAYA 4-BİLG İŞLT HÜSMEN ÖNALDI 5-BİLG İŞLT EMRAH KAMÇİLİ 6-BİLG İŞLT MEHMET PERDAHLIYAN 7-BEKCİ AHMET ÇINAR 8-VHKİ SEMA KAYABAŞI 9-HİZMETLİ GÜRKAN ADALI TÜBAP ŞEF REMZİYE KILIÇ ŞEF V ÖMÜR EREN 1-BİLG İŞLT SABİHA DERMENCİ 1-TEKNİSYEN AYKUT AY 2-BİLG İŞLT SİBEL CAVUŞ 3-BİLG İŞLT SECİL KILIÇ 4-BEKCİ MUSTAFA PALABIYIK MALİ İDARİ

2 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANI AYŞEĞÜL KUŞLAR İDARİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRÜ ENGİN KOÇ -KİRALAMA -EVRAK KAYIT -TAŞINIR MALİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRÜ ÇİLER DUT -MAAŞ -YOLLUK -ÖZLÜK İŞLER SATIN ALMA HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ V. EMEL ŞIRA -SATINALMA -İHALELER BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ ŞEF V. ÖMÜR EREN -SATINALMA -İHALELER İŞLETMELER ŞEF V. MEHMET PERDAHLIYAN -OTOPARK -KÜLLİYE -ŞEF REMZİYE KILIÇ -BİLGİ.İŞLT SEMA FIRTIN - BİLGİ.İŞLT MİNTAZE SERTKAYA - BİLGİ.İŞLT HÜSMEN ÖNALDI - BİLGİ.İŞLT EMRAH KAMÇILI -BEKCİ AHMET CINAR -HİZMETLİ GÜRKAN ADALI - BİLGİ.İŞLT ÖZCAN ADA -BİLG İŞLT LEVENT KARACA -ÇÖZÜMLEYİCİ GÖNÜL KÜTÜK -MEMUR SULHİ KILIÇ -BİLG İŞLT KADRİYE POYRAZ BİLG İŞLT HACI HASAN ÇELEBİ -BİLG İŞLT SADIK GÖĞÜSGEREN -BİLG İŞLT FİLİZ SİNECİKLİ -BEKCİ NAZIM ZOBAR -TEKNİSYEN AYKUT AY -BİLG İŞLT SİBEL ÇAVUŞ -BİLG İŞLT SECİL KILIÇ -BİLG İŞLT SABİHA DERMENCİ -BEKCİ MUSTAFA PALABIYIK SEKRETER VHKİ SELMA KAYABAŞI

3 İ DAR İ H İ ZMETLER Ş UBE MÜDÜRÜ ENG İ N KOÇ -K İ RALAMA -EVRAK KAYIT -TA Ş INIR KAYIT KONTROL - Ş EF REMZ İ YE KILIÇ -B İ LG İ. İŞ LT SEMA FIRTIN - B İ LG İ. İŞ LT M İ NTAZE SERTKAYA - B İ LG İ. İŞ LT HÜSMEN ÖNALDI - B İ LG İ. İŞ LT EMRAH KAMÇILI -BEKC İ AHMET CINAR -H İ ZMETL İ GÜRKAN ADALI MAL İ H İ ZMETLER Ş UBE MÜDÜRÜ Ç İ LER DUT -MAA Ş -YOLLUK -ÖZLÜK İŞ LER İ - B İ LG İ. İŞ LT ÖZCAN ADA -B İ LG İŞ LT LEVENT KARACA -ÇÖZÜMLEY İ C İ GÖNÜL KÜTÜK -B İ LG İŞ LT KADR İ YE POYRAZ B İ LG İŞ LT HACI HASAN ÇELEB İ -MEMUR SULH İ KILIÇ SATIN ALMA H İ ZMETLER İ Ş UBE MÜDÜRÜ V. EMEL Ş IRA -SATINALMA - İ HALELER -B İ LG İŞ LT SADIK GÖ Ğ ÜSGEREN -B İ LG İŞ LT F İ L İ Z S İ NEC İ KL İ -BEKC İ NAZIM ZOBAR B İ L İ MSEL ARA Ş TIRMA PROJELER İ Ş EF V. ÖMÜR EREN -SATINALMA - İ HALELER -TEKN İ SYEN AYKUT AY -B İ LG İŞ LT S İ BEL ÇAVU Ş -B İ LG İŞ LT SEC İ L KILIÇ -B İ LG İŞ LT SAB İ HA DERMENC İ -BEKC İ MUSTAFA PALABIYIK İŞ LETMELER Ş EF V. MEHMET PERDAHLIYAN -OTOPARK -KÜLL İ YE İ dari ve Mali İş ler Daire Ba ş kan ı Ay ş egül KU Ş LAR SEKRETER SELMA KAYABA Ş I VHK İ


"İdari ve Mali İşler Daire Bşk Ayşegül KUŞLAR ŞUBE MÜDÜRÜ CİLER DUT ŞUBE MÜDÜRÜ V. EMEL ŞIRA ŞUBE MÜDÜRÜ ENGİN KOÇ 1-BİLG İŞLT ÖZCAN ADA 2-BİLG İŞLT LEVENT." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları