Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi MEŞRUTİYET Halk Meclisi (Meclis-i Mebusan) Anayasa (Kanun-i Esasi) Padişah (Saltanat ve Hilafet) MEŞRUTİYET.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi MEŞRUTİYET Halk Meclisi (Meclis-i Mebusan) Anayasa (Kanun-i Esasi) Padişah (Saltanat ve Hilafet) MEŞRUTİYET."— Sunum transkripti:

1 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi MEŞRUTİYET Halk Meclisi (Meclis-i Mebusan) Anayasa (Kanun-i Esasi) Padişah (Saltanat ve Hilafet) MEŞRUTİYET

2 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi I. Meşrutiyet (23 Aralık 1876) Etkili Grup Osmanlıcılık Namık Kemal Ziya Paşa Ali Suavi Ahmet Rıza Genç Osmanlılar Fikir Akımı Mithat Paşa

3 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi I. Meşrutiyet  Bütün Osmanlıların eşittir (Osmanlıcılık) ve hakları anayasa ile güvence altındadır.  Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan olarak iki meclis kurulmuştur.  Padişahın saltanat ve hilafet yetkisinin korunmaktadır.  Kanunların yapılmasında son söz padişahındır.  Hükumet başkanı ve nazırları padişah seçer. Hükumet meclise değil, padişaha karşı sorumludur.  Padişahın sürgüne gönderme yetkisi vardır. Kanun-i Esasi’nin Temel Özellikleri

4 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi I. Meşrutiyet Padişah iradesi Kanun-i Esasi’ye göre yasama süreci Şura-yı Devlet tanzimi Mebusan Meclisi onayı Ayan Meclisi onayı Padişah iradesi

5 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi I. Meşrutiyet  Padişahın yetkileri ilk kez anayasa ile, halka verilen haklarla kısıtlandı.  Sınırlı da olsa halk yönetime katılma hakkı elde etti.  Kişi hakları anayasa ile güvence altına alındı.  İlk kez anayasalı ve parlamenter sisteme geçilmiştir. Önemi

6 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi I. Meşrutiyet Meşrutiyete son verildi. Mutlak Monarşi’ye dönüldü. İstibdad Dönemi (1878-1908) başladı. Sansür, baskı ve sürgünler başladı. İslamcılık tekrar egemen oldu. Sultan Abdülhamid 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın sonuçlarını bahane ederek Kanun-i Esasi’yi askıya aldı, Mebusan Meclisi’ni kapattı.

7 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi II. Meşrutiyet (24 Temmuz 1908) Etkili Fırka İttihad ve Terakki Fırkası Fikir Akımı Osmanlıcılık - Türkçülük İbrahim Temo Abdullah Cevdet

8 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi II. Meşrutiyet Makedonya’da başlayıp bütün Rumeli’ye yayılan halk hareketleri 1908 Devrimi

9 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 31 Mart İsyanı (13 Nisan 1909) İİsyan “Hareket Ordusu” tarafından bastırıldı. İİttihat Terakki güç kazandı, baskısını daha da arttırdı. III. Abdülhamid tahttan indirildi, yerine V. Mehmed (Reşâd) getirildi. Sonuçları

10 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi II. Meşrutiyetin I. Meşrutiyetten Farkları PPadişah yetkileri daha fazla sınırlandırılmıştır. Artık padişah bütün bakanları değil, sadece şeyhülislam ve sadrazamı atayabilecektir. BBakanlar kurulu artık padişaha değil, meclise karşı sorumludur. PPadişahtan izin alınmadan meclise yasa tasarısı sunulabilecektir. Yasamada etkili olan Şura-yı Devlet kaldırılmıştır. MMeclisin yetkileri arttırılmıştır. Daha önce meclislerden çıkan metin sadece bir kanun tasarısı iken, artık meclislerin kabul ettiği metin bir kanundur. KKişi hak ve özgürlükleri genişletilmiştir. 113. madde kaldırılmıştır. OOsmanlı tarihinde ilk kez çok partili siyasi hayata geçilmiştir. İttihat Terakki iktidarına karşı pek çok siyasî fırka kurulmuştur. 1909 Anayasa Değişikliği ile

11 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Meşrutiyet Dönemi Fikir Akımları Osmanlıcılık İslamcılık Türkçülük Batıcılık

12 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Osmanlıcılık " Ben tebaamın Müslüman olanını camide, Hıristiyan olanını kilisede, Yahudi olanını havrada fark ederim. Aralarında ba ş ka bir fark yoktur. Cümlesi hakkındaki muhabbet ve adaletim havidir ve hepsi gerçek evladımdır.” II. MAHMUD

13 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Osmanlıcılık I. Meşrutiyet dönemi ve II. Meşrutiyet döneminin başlarında Jön Türkler tarafından uygulanmıştır. Din, mezhep, ırk, milliyet farkı gözetilmeksizin bütün Osmanlıların eşit haklara sahip olması ve “Osmanlı” kabul edilmesidir. Namık Kemal, Ziya Paşa, Mithat Paşa, Şinasi, Ali Suavi gibi Genç Osmanlılar

14 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi İslamcılık İstibdad döneminde padişah II. Abdülhamid tarafından uygulanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş sebeplerini İslamî kural ve esaslardan ayrılmaya bağlayan; imparatorluğun İslama ve halifeye bağlılıkla kurtulabileceğine inanan ve bütün Müslümanları halife etrafında toplamayı hedefleyen düşünce akımıdır. Aşırı İslamcılar Ilımlı İslamcılar (Musa Kazım, Mahmud Esad) (Mehmet Akif, Mehmet Şemseddin, Said Halim)

15 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Türkçülük II. Meşrutiyet döneminde İttihad ve Terakki tarafından savunulmuştur. İçte Türklerin dil, din ve kültür değerleriyle birbirine bağlanması, ekonomik ve siyasi olarak güçlendirilmesi, dışta da Kafkas ve Orta Asya’daki Türk topluluklarının biraraya getirilerek bir “Turan”ın kurulmasını savunan fikir akımıdır. Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, Ömer Seyfettin, Necip Asım…

16 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Batıcılık Özellikle II. Meşrutiyet döneminde savunulmuştur. Bir bütün olarak batı medeniyetinin kabul edilmesi, batılılaşılması gerektiğini, köklü yeniliklere ihtiyaç olduğunu savunan İnkılapçı bir fikir akımıdır. Abdullah Cevdet, Celal Nuri, Kılıçzade Hakkı…


"Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi MEŞRUTİYET Halk Meclisi (Meclis-i Mebusan) Anayasa (Kanun-i Esasi) Padişah (Saltanat ve Hilafet) MEŞRUTİYET." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları