Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SEPTİK ARTRİT --OSTEOMYELİT

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SEPTİK ARTRİT --OSTEOMYELİT"— Sunum transkripti:

1 SEPTİK ARTRİT --OSTEOMYELİT
Dr. BUDAK AKMAN T.C. Yeditepe Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD.

2 TANIM SEPTİK ARTRİT Sinovyal boşluğun ve sinovyal sıvının süpüratif enfeksiyonu olarak karşımıza çıkan, eklemin çeşitli m.o ile gelişen iltihabi bir hastalığıdır. OSTEOMYELİT Kemik ve kemik dokusunun iltihabi bir hastalığıdır.

3 S.A KLİNİK YAYILIM: HEMATOJEN (kan yoluyla)
LOKAL TRAVMA (Açık kırık , ameliyatlar, eklem içi enjeksiyonlar...) KOMŞULUK YOLUYLA (Metafizyel enfeksiyonlar-çocuklarda)

4 S.A KLİNİK BULGULAR ATEŞ HALSİZLİK İŞTAHSIZLIK
LOKAL İNFLAMASYON (eklemde kızarıklık,ısı artışı, şişlik ) PSÖDOPARALİJİ - HAREKET KAYBI TOPALLAMA

5 KLİNİK YENİDOĞAN DÖNEMİNE DİKKAT ATEŞ OLMAYABİLİR
EN ÖNEMLİ BULGU: HUZURSUZLUK VE EMME SORUNU

6 Yenidoğan ve 2 yaşına kadar
S.A KLİNİK Yenidoğan ve 2 yaşına kadar Metafiz ve epifiz damar yapısı ve geçirgenliğin olması Eklem kapsülünün metafize uzandığı kemikler Femur üst uç Radius üst uç SEPTİK ARTRİT & OSTOMYELİT Fibula alt uç Humerus üst uç

7 S.A KLİNİK En sık çocuklar ve yaşlılar
En sık etkilenen eklem: Erişkinde DİZ Çocukta KALÇA OMUZ - AYAKBİLEĞİ

8 RİSK FAKTÖRLERİ ERİŞKİN: ROMATOİD ARTRİT DİYABET KANSER
KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ VE DİYALİZ MADDE VE ALKOL BAĞIMLILARI STEROİD KULLANIMI ÇOCUK: ERKEN DOĞUM VE DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIĞI DÜŞÜK İMMÜN SİSTEM İNVAZİV GİRİŞİM GEÇİRENLER

9 PATOGENEZ Mikroorganzima eklem içine girdikten sonra
Sinovial sıvıda lökosit Proteolitik enzimler Kollajenazlar Elastaz Katepsin TNF IL-1 salınır. Eklem harabiyeti ilk 72 saatte geri dönüşlüdür.

10

11

12

13 ETYOLOJİ Her yaşta en sık GR + koklar (stafilokok ve streptokoklar) STAFİLOKOK AUREUS YD: S.AUREUS,B gr Streptokoklar, Gr – enterokoklar 3ay-14 yaş: S.AUREUS , Streptokok pnömonia, H.influenza ERİŞKİNDE: S.AUREUS , N.gonorhae, Gr – basiller İ.V ilaç: Pseudomanas Aeroginosa Orak hücreli anemi: Salmonella Alkolizm ve HIV: Steptokok pnömonia Kedi ve köpek ısırıkları: Pasteurella Multocida İnsan ısırıkları:Eikenella Corrodens

14 TANI Önce F.M ve şüphelenme Sinovial sıvı aspirasyonu ve analizi
SİNOVİAL SIVI RENK LÖKOSİT SAYISI MM3 PNL GLUKOZ (SERUM SEVİYESİ%) Normal Berrak seröz 100 %25 75-100 Septik Artrit Bulanık pürülan 50000 %75 50

15 S.A TANI LÖKOSİTOZ SEDİMENTASYON ARTIŞI (üçüncü gün tepe yapar)
CRP ARTIŞI (ilk 24 saatte başlar) PROKALSİTONİN (son zamanlarda) Sinovial sıvı ; Hücre sayımı- GR boyama ve kültür Radyografi USG Sintigrafi MRI

16 AYIRICI TANI Romatoid artrit Juvenil romatoid artrit
Akut romatizmal ateş Selülit Reaktif artrit Toksik sinovit

17

18 TEDAVİ SEPTİK ARTRİT DRENAJ + ANTİBİOTERAPİ
5YAŞ ALTINDA: 2. veya 3. kuşak sefalosporin ERİŞKİNDE: Nafsilin-Oksasilin / vankomisin-teikoplanin GR – ise: 3.kuşak Sefalosporin veya Aminoglikozid Gr – streptokok – N.Gonokok: Penisilin İV tedavi başlanacak En az 6 hafta sürecek Sedim ve CRP ile takip edilecek

19 KOMPLİKASYONLAR SİSTEMİK ENFEKSİYON (sepsis)
EKLEMDE DEFORMİTE (osteoartrit) PATOLOJİK KIRIK BÜYÜME BOZUKLUĞU ( EPİFİZ HASARI-Deformite)

20

21

22 EVE GİDECEK SONUÇ ERKEN TANI (eklemi korur)-
HASTAYI DİKKATLİCE MUAYENE ETMEK VE ŞÜPHELENMEK SİNOVİAL SIVI ANALİZİ UNUTMA CERRAHİ MÜDAHALE VE UYGUN ANTİBİOTİK YANIT ALMIYORSAK TANIYI ve TEDAVİYİ TEKRAR KONTROL YAKINDAN TAKİP Y.D DÖNEMİ DİKKAT (SESSİZ SEYREDEBİLİR)

23 OSTEOMYELİT Bir mikroorganizmanın infeksiyöze ve enflamatuar süreçler ile kemik dokuda hasar yaratmasıdır. Lokalize, medüller kanal, periost ve çevre yumuşak dokular

24 SINIFLAMA AKUT HEMATOJEN OSTEOMYELİT SUBAKUT OSTEOMYELİT
KRONİK OSTEOMYELİT KR SKLEROZAN OSTEOMYELİT

25 PATOGENEZ HEMATOJEN – DİREKT KONTAMİNASYON
BAKTERİNİN YÜZEY PROTEİNLERİ KONAK KEMİK HÜCRELERİNDEN TNF-alfa IL-1 IL-6 IL-11 Nitrik oksit Prostoglandinler T lenfositlerin fonksiyonunun bozulması Bakterinin makrofaj içinde saklanması

26 PATOGENEZ AKUT HEMATOJEN OSTEOMYELİT Daha çok çocuklarda görülür
Bakteri kan yoluyla metafizyel bölgeye gelir, Metafizyel kan akımının yavaş olması ve damar geçirgenliğinin fazla olması Makrofajlardan zayıf bir bölge 2 yaş altında ;Epifizin beslenmesi metafiz yoluyla olur ve ayrıca bazı bölgelerde metafiz eklem kapsülü içinde yer alır. Femur üst uç Humerus üst uç / Radius üst uç Fibula distali / Ayakbileği

27 Lokalize bakteri Enflamasyon-ödem Lokal Abse (ilk 48 saat) Iskemi-nekroz Subperiosteal abse Kronikleşme, Involukrum-sekstrum

28 KLİNİK VE TANI AKUT OM: Tablo daha alevli ve birkaç günlük
SUBAKUT OM: Birkaç haftalık KRONİK OM: Aylar ve yıllardır var olan tablo ve deride olan fistül ağızları 10 gün içinde tedaviye yanıt vermeyen akut olguların kronikleşmeye daha yatkın olduğu belirlenmiştir.

29 KLİNİK VE TANI Ateş ve yorgunluk gibi sistemik belirtiler
Uzun kemiklerin metafizer bölgesinde ağrı ve hassasiyet Vertebra perküsyonunda hassasiyet. Isı artışı, kızarıklık,şişlik Lökosit sayısı yükselir CRP (ilk 6 saatte) ve kan sedimantasyon(1.günden sonra) hızı artar. Çocuklarda; Huzursuzluk, emme sorunları , aksama, üzerine basmama, pseudoparalizi

30 KLİNİK VE TANI Akut OM: kan kültürü %50 +
Radyoloji: Düz Gr. Kesinlikle istenecek (TM ve kırık ) Ilk gün bulgu vermez, sonra periost reaksiyonu başlar. Sintigrafi: ikinci günden itibaren tutulum görülmeye başlar

31 KLİNİK VE TANI MRI: erken evreden itibaren güvenilirdir. Günümüzde sık kullanılır. USG: Çocuklarda sık kullanılır. (kalça)

32 KLİNİK VE TANI Kan kültürü hastaların %50 sinde etkeni ortaya çıkarır.
Organizmanın doğru olarak tanınması ancak kemik aspirasyonu ile mümkündür. Vertebra osteomiyeliti düşünülen vakalarda CT kılavuzluğunda iğne biopsisi alınmalı Yani ; ETKENİ GÖSTERMEK KESİN TANIYI KOYDURUR Gr boyama ve kültür YAPILMALI

33 TEDAVİ AHO in tedavisi Antibiyoterapidir. İstirahat
Parenteral tedavinin süresi 6 hafta Çocuklarda oral tedaviye geçiş 2. hafta Apse oluşan ya da IV tedaviye karşın genel durumu kötüleşen hastada cerrahi girişim endikasyonu vardır. Kortekste küçük bir pencere (1.5 x 2.5 cm) açılarak gerekli debridman yapılmalıdır. Cerrahi işlem sonrası ekstremitenin uzun süre yüklenmeden korunması şarttır.

34 TEDAVİ Metisiline hassas Stafilokoklar için penisilinaza dirençli penisilinler (nafsilin, metisilin, oksasilin) veya birinci kuşak sefalosporinlerdir. Metisiline dirençli stafilokok osteomiyelitlerinde ise seçenekler glikopeptidlerdir (vankomisin, teikoplanin).

35 TEDAVİ Pseudomanas için Seftazidim ( ya da Piperasilin-tazobaktam)
Anaeroplar için Klindamisin (ya da Amoksisilin-klavulonik asit, Gram(-) ler için Metronidazol) Diabetik ayak için Amoksisilin-klavulonik asit ( ya da imipenem) Linezolid ?

36 SUBAKUT OM Sistemik bulgular zayıftır.
Kan kültürleri çoğu zaman negatiftir. Kemik aspirasyonu % 60’ında sonuç verir. Klinik olarak şüphe edilerek radyolojik bulguların eşliğinde tanı konabilir. Primer kemik tümörü ile ayırıcı tanı yapmak zor olur. Biopsi gerekebilir. Pürülan materyal görülmese de infekte granülasyon dokusu tanı koydurucudur..

37 KRONİK OM Kronik olgularda kan dolaşım bozulmuş olan infekte ve nekroze kemiğin (sekestr)reaktif olarak gelişen kemik dokuyla (involukrum) çevrelenmesi söz konusudur Kemik içindeki bir ya da daha fazla odakta pürülan materyal olmasına karşın sistemik bulgular genellikle sönüktür.

38 KR. OM ETYOLOJİ HER YAŞTA STAFİLOKOK AUREUS SIK
VUCUTTA İMPLANT VARSA; S.EPİDERMİDİS (KOAGÜLAZ NEGATİF ) HASTANE KAYNAKLI İSE; PSEUDOMANAS, GR (-) ENTEROKOKLAR , MRSA DİYABETİK AYAKTA; MİKST (GR+, ANAEROBLAR, GR -) HIV , İMMÜN YETMEZLİK; CANDİDA, MİKOPLASMA

39 KRONİK OM SINIFLAMASI ANATOMİK: Tip1:Medüller Tip2:Yüzeyel Tip3:Lokal
Tip4:Yaygın Cierney-Mader

40 KRONİK OM TEDAVİ Radikal Debridman (TÜMÖR GİBİ) Stabilite
Kemik Yumuşak Doku Cilt Stabilite Ölü Boşluk Bırakmamak Rekonstrüksiyon Etkin Antibiyotik Tedavisi: EN AZ 6 HAFTA OLACAK , İV BAŞLANACAK

41 EVE GİDECEK SONUÇ ÖNLEMEK TEDAVİ ETMEDEN DAHA ÖNEMLİ
ERKEN TANI VE ETKİN TEDAVİ KRONİKLEŞME ORANINI AZALTIR EN SIK S. AUREUS EN AZ 6 HAFTA VE İ.V İLE BAŞLANAN ANTİBİOTERAPİ 2 YAŞ ALTI OSTEOMYELİT = SEPTİK ARTRİT RÖNTGEN ÇEKİLECEK (AYIRICI TANI VE PERİOST REAKSİYONU) KESİN TANI : ETKEN ÜRETİLMESİ ESKİ BİR SÖZ : OSTEOMYELİT MEZARDA BİTER


"SEPTİK ARTRİT --OSTEOMYELİT" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları